Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Te di te perkufizoj termat “
Fotosinteze ” dhe “ Frymemarrje
qelizore ”
 Te di se si realizohen keto
procese.
 Te arri...
• Faza me drite
• dhe
• Faza e erret
• Bimet
• Algat
• Cianobakteret
• Ne kloroplaste• Reaksion sinteze
Eshte Ndodh
E
real...
Faza me drite
Fotosistem
680 nm
700 nm
Substancat nistore
ADP, NADP,
H2O & KLOROFIL
Produktet
ATP, NADPH,
O2 & KLOROFIL
Faza e erret
Substancat nistore
Produktet
ATP, NADPH,
RDP & CO2
ADP, NADP,
RDP & GlukozeFiksimi i CO2
Reduktim I PGA ne PG...
• Ndodh ne citosol pa pranine e O2
• Produktet: 2 ATP, 2 NADH &
2 Acid piruvit
Glukoliza
• Ndodh ne mitokondri me pranine ...
Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)
Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)
Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)
Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)

fotosinteza dhe frymemarrja qelizore + video

  • Login to see the comments

Biologji(fotosinteza dhe frymemarrja qelizore)

  1. 1.  Te di te perkufizoj termat “ Fotosinteze ” dhe “ Frymemarrje qelizore ”  Te di se si realizohen keto procese.  Te arrij kuptoj rendesine ketyre proceseve.
  2. 2. • Faza me drite • dhe • Faza e erret • Bimet • Algat • Cianobakteret • Ne kloroplaste• Reaksion sinteze Eshte Ndodh E realizojne Ka 2 faza Fotosinteza
  3. 3. Faza me drite Fotosistem 680 nm 700 nm Substancat nistore ADP, NADP, H2O & KLOROFIL Produktet ATP, NADPH, O2 & KLOROFIL
  4. 4. Faza e erret Substancat nistore Produktet ATP, NADPH, RDP & CO2 ADP, NADP, RDP & GlukozeFiksimi i CO2 Reduktim I PGA ne PGAL Rigjenerim I RDP
  5. 5. • Ndodh ne citosol pa pranine e O2 • Produktet: 2 ATP, 2 NADH & 2 Acid piruvit Glukoliza • Ndodh ne mitokondri me pranine e O2 • Produktet: 2 ATP, 6 CO2, 8 NADH & 2 FADH Reaksioni I ndermjetem & cilki I Krebsit • Ndodh ne kreshtat e mitokondrise me pranine e O2 • Produktet: 32 ATP & 6 H2O Sistemi I transportit te elektroneve

×