Mobilitet Tradlosa System 16 Oktober 2008 Finalagenda

874 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
874
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobilitet Tradlosa System 16 Oktober 2008 Finalagenda

  1. 1. ScandiTec.com presenterar MISSA INTE boka tidigt-rabatten! Boka semast 31 augusti och få 30% rabatt Sveriges ledande konferens om mobilitet - nu för 9:e gången! Mobilitet & 08 Trådlösa System No 9 16 oktober 2008, Grand Hôtel, Stockholm Operatörspanel PANELDELTAGARE Paneldebatten där de ledande operatörerna samlas för att svara på dina frågor! Susanna Repling Martin Mober Nokia TDC Plattformspanel Vilka plattformar finns det idag? Hur går diskus- sionerna kring standardisering? Hur påverkar era val möjligheterna till affärsutveckling nu och Johan Bjurström Martin Cullberg på lång sikt? Ställ frågor och hör på experter 3 Tele2 inom området. NYHET! Mobile Device Panel Vad ska vi förvänta oss av våra mobila terminaler Magnus Nerell Peter Wissinger TeliaSonera Microsoft – idag och imorgon? Hur kommer vi att kunna arbeta mobilt i framtiden? Lyssna till nutid och framtid när företrädare från ledande leverantörer av mobila terminaler samlas. Silverpartner 2008 Partners 2008 Tack till: www.ScandiTec.com Användarforum: Arrangeras av:
  2. 2. Mobilitet & Trådlösa System, 16 oktober 2008, Grand Hôtel, Stockholm Bättre resultat med mobilitet & mobila lösningar! Våra undersökningar visar att andelen av svenska organisationer som på något sätt använder mobilitet i sina dagliga arbets-processer är hög. Slutan- vändarledet tycker genomgående att implementeringen av mobila lösningar står högt på agendan. Vad är det då som gör mobilitet och mobila lösningar så attraktivt och väcker så många företags intresse? På användar-nivå är de främsta argumenten som talar för ett mo- bilt arbetssätt ökad tillgänglighet utanför kontoret, att kunna arbeta hemifrån och att ha tillgång till affärsapplikationer ute hos kund. På verksamhetsnivå betyder detta högre produktivitet, förbättrad verksam- hetskvalitet och generellt sett ett bättre resultat. Största hindret för att välja mobila lösningar verkar röra säkerheten. Information över trådlös anslutning anses generellt sårbar för attacker utifrån. Ordförande och panelmoderator: Många av dem som använder mobila Jukka Risitjärvi, Telemanagement lösningar i dagsläget konstaterar att säk- Jukka har arbetat inom IT-området i drygt 25 år och har erfarenhet både från kund och leverantörssidan. erhetsbrister i systemen faktiskt existerar. De senaste 11 åren är han verksam som rådgivare till stora svenska organisationer kring telefoni, mobilitet och Hur ser den närmsta framtiden ut inom mobilitet? kundserviceutveckling. Jukka är VD för det oberoende De flesta experter tror att konvergerade produkter som handdatormobiler konsultföretaget Telemanagement. och funktioner som integrerad 3G/UMTS och VoIP är trender vi kommer att se mer av. Inom säkerhetsområdet kommer flera nyheter att presenteras i den närmaste framtiden. Vidare tror man att Mobilitet allt mera kom- Panelmoderator: mer att ses som ett strategiskt instrument för affärsutveckling och för att Linus Brohult, Tidningen Mobil möjligheterna att snabbt anpassa sig till det som efterfrågas på marknaden. Mobil och Mobil:Business, Linus är chefredaktör för båda, Mobil.se är konsumentinriktad och Mobil:Business Välkommen till Mobilitet & Trådlösa System den 16 oktober 2008! affärsinriktad. Linus Brohult har arbetat som chefredaktör för Mobil sedan 2005. Anna Näsmark Han har drygt 15 års erfarenhet som journalist varav de Programchef - ScandiTec 10 senaste inom telekom- och teknikområdet. Linus har även jobbat med e-handel och har ett stort intresse för Telefon: 08-676 01 80 tjänsteutvecklingen inom mobilområdet. Email: anna.nasmark@midfieldmedia.com PROGRAM - MOBILITET & TRÅDLÖSA SYSTEM - 16 OKTOBER 2008 08.30 Registrering och frukost 09.55 FÖRMIDDAGSKAFFE 09.00 Scanditec och ordförande hälsar välkommen och inleder konferensen 10.20 Praktikfall: Så ledde mobilitetslösningen till effektiviseringar och besparingar för trans- portbolaget DSV! 09.05 Inledning: Utmaningar och möjligheter inom I den här presentationen får vi höra hur transportbolaget DSV mobilitetsutvecklingen förändrat sin logistikprocess med hjälp av en mobil lösning. Vilka utmaningar och möjligheter möter företag som vill affärsut- Kraven var höga inför projektstarten: lösningen skulle fungera veckla med hjälp av mobilitet idag? Mobil teknik är under ständig både med och utan uppkoppling, så långt det går önskades en utveckling och möjligheterna verkar oändliga. Lyssna på erfaren- stabil standardlösning och lösningen skulle inte kräva en tjock heter från mobilitetsprojekt från en rad olika branscher och företag. manual innan användning. Resultatet – en mobilitetslösning som genererar en Såväl tekniska aspekter som ställningstaganden i användarfrågor besparing på mellan 16 och 18 kronor per försändelse vilket i förlängningen blir är viktiga. en besparing på tio miljoner kronor enbart i Sverige. • Hur vill företagen affärsutveckla med hjälp av mobilitet? • Hur påverkar valet av tekniker graden av framgång? • Vilka möjligheter och begränsningar är vanligast? • Vilka ekonomiska avvägningar kan göras? • Hur ser förväntningarna ut på de mobila lösningarna? • Vilken betydelse har verksamhetsnärheten under utvecklings-processen? Jukka Ristijärvi, Telemanagement Gabriel Andersson, DSV 09.25 Viktiga aspekter vid införande och drift av mobila systemlösningar 10.50 Is Mobile Device Management enough for Att enkelt kunna skicka samt få tillgång till measurable cost reduction affärskritisk data ute på fältet öppnar upp för Benchmark: When enterprise mobility moves beyond email to enorma affärsutvecklingsmöjligheter. I den här business applications device management is crucial. But not presentationen får vi höra vad vi ska tänka på vid enough. This presentation concentrates round how a business införande och drift av dagens moderna mobila solution manages more than one device type. Two case studies systemlösningar i allt från WLAN-lösningar till push- are demonstrated with emphasis on the cost savings having lösningar för SmartPhones. been made through managing and mobilizing information. • ROI: Hur räknar andra företag hem sina mobila lösningar? • What lies ahead in future technologies? • Best Practise: Vilka är de vanligaste utmaningarna vid implementer- • Why is mobile device management not enough? ing och drift av mobila lösningar och vad gör du åt dem? • What cost savings should be made from device management? Henrik Wirén, The Institution och David Broberg, Salesminded Mike Oliver, Sybase www.ScandiTec.com
  3. 3. Mobilitet & Trådlösa System, 16 oktober 2008, Grand Hôtel, Stockholm 11.20 OPERATÖRSPANELEN 14.10 EFTERMIDDAGSKAFFE Hur ser utvecklingen ut på operatörsmarknaden - kommer frekvens och adresseringsutrymmet att räcka när vi kommunicerar mer bl.a. M2M och blir lösningarna mer globala? Vem tar kostnad- 14.40 Praktikfall: SAS mobila vision – utmaningar i erna vid krav på datainlagring från polisiärthåll samt krav på mer det mobila landskapet specificerade fakturor med t.ex. ett maxbelopp för tal och data? Var börjar och vart slutar operatörens ansvar? Jukka Ristijärvi I den här presentationen får vi höra SAS berätta om sitt arbete Telemanagement med en rad mobila tjänster gentemot sina kunder. De lösningar I denna paneldebatt diskuteras de viktigaste ämnena för dig som som finns är under ständig utveckling med flera komplexa företagare och du har möjlighet att få svar på dina frågor! utmaningar. Kunderna rör sig över landsgränser, har olika nivå på sitt teknikkunnande och mer eller mindre stabil tillgång till mobilt internet. • Vad ställer tekniken för krav på kunderna? • Hur kan företagskundernas mobil policy påverka de mobila tjänsterna? • Vilka krav ställs på de mobila terminalerna för maximal användarvänlighet? • Efter mobila barcodes - mobilen som ersättare av boarding pass – hur kommer tekniken att se ut? Johan Bjurström Martin Cullberg Magnus Nerell Martin Moberg Thomas Sparrmo 3 Tele2 Telia TDC Telenor Johan Bygdén, SAS 15.10 När något i omgivningen förändras– kontext- medvetna lösningar för mobila tjänster Få access till data när du behöver den – var du än befinner dig. Tekniken hjälper dig att få den information och service just du behöver i ditt dagliga arbete i realtid – direkt i din mobila enhet. I den här presentationen får du höra mer om lösningar där mo- bila B2C tjänster drar nytta av erfarenheter från B2B. Vi får höra på hur omvärldsfaktorer kan användas för att förädla publika mobila tjänster för arbetssätt med höga krav på tillgång till kritisk affärsinformation. 11.50 12.50 LUNCH • Hur kan ditt företag leda utvecklingen med hjälp av kontextmedvetna mobila tjänster? • Hur ska ditt företag kunna räkna hem en investering i den här tekniken? • Vad blir nästa steg i utvecklingen inom intelligenta infor- 12.50 Framtidsspaning: Vad har tekniken inom mationsflöden? framtida mobila och trådlösa system att erbjuda? Per Hagman, Appear Networks I detta föredrag får du veta mera om utvecklingen av dagens mobilsystem genom long term evolution, LTE, och LTE-advanced. Framförallt diskuteras nya teknologier och synsätt samt hur de kan tänkas påverka användningen av mobila system. Bland 15.40 MOBILE DEVICE PANEL annat kommer så kallad mjukvaruradio, 60 GHz-teknologi och öppen källkod för både hård- och mjukvara att tas upp. Vidare Våra mobila terminaler blir allt mer raffinerade och möjliggör affärsutveckling för allt fler. Hur tror tillverkarna att vi kommer att behandlas några trender i USA: Ultrabredband (UWB), Kognitiv radio och WiMax. arbeta i framtiden? Med hjälp av vilken typ av terminal? Ta del • Vilka är trenderna i USA och hur påverkar de mobilmarknaden i Sverige? av visionerna från några av terminaltillverkarna och passa på att • Vad är aktuellt i utvecklingen av öppen källkod på mobilitetsområdet? ställa frågor! • Vilken är den största tekniska utmaningen för den svenska mobilitets- Linus Brohult marknaden? Tidningen Mobil Fredrik Tufvesson, HSWC (Center for High Speed Wireless Communication) 13.20 Vi står på randen till en ny IT revolution – Har du koll? En helt ny form av aktiv & digital livsstil står inför dörren – eller Rikard Kindlund Susanna Repling Jonas Folkesson är den redan här? Hör på visioner kring den IT revolution som HP Nokia Motorola står för dörren. Revolutionen innebär att de mobila enheterna kommer att finnas spridda överallt i vårt aktiva och digitala liv. Informations- och kunskapsutbytet kommer i framtiden att ske spontant och frivilligt mellan dessa och andra enheter. Miljö- faktorer och möjligheten till kommunikation kommer att vida överstiga alla andra former av behov. • Är detta en utopi eller en realitet? • Hur skiljer sig framtidens mobila enhet från dagens? • För vilka ändamål kommer enheterna att användas för? Johan Toll, Cygate 13.50 PLATTFORMSPANELEN Vilka begränsningar och möjligheter ligger det i en plattform – hur kan den bedömas ur säkerhetsperspektiv, utvecklingspotential och design. Vad behöver du veta inför valet av plattform vid ditt företags affärsutveckling inom mobilitet? Sker en standardisering och vad innebär i så fall detta? Möt företrädare för olika plattformar för att prata om och besvara de Linus Brohult mest aktuella frågorna för din organisation! Tidningen Mobil Cirka 16.00 Ordförande Jukka Ristijärvi summerar och avslutar konferensen Scanditec bjuder in alla deltagare, talare och utstäl- lare till att mingla och diskutera vidare till tonerna av levande musik från det trådlösa jazzmobilitetsbandet Peter Wissinger Patrick Brandin Per Leine “The Protocols”. Microsoft Nokia Extransit www.ScandiTec.com
  4. 4. Avsändare: ScandiTec.com C/O Midfield Media Gamla Brog. 23b 111 20 Stockholm 5 starka skäl att bli partner Tidigare partners genom åren 1. Mobilitet & Trådlösa System är Sveriges ledande slutanvän- darkonferens Konferensen har etablerat sig som branschens viktigaste mötesplats. Gång på gång samlar den mer än 100 slutanvändare. 2. Här träffar du kvalitativa köpare av Mobila System Ca: 75 % av besökarna på Mobilitet & Trådlösa System är antingen IT-chefer eller verksamhetsägare. Ingen annan konferens erbjuder dig samma höga kvalitet av potentiella köpare. Vi ger dig möjligheten att göra affärer! 3. Ett intressant program ger intresserade delegater Vi utvecklar hela tiden Mobilitet & Trådlösa System så det följer utveck- lingen i branschen. Mycket tid läggs ned på att förstå var marknaden är på väg och slutanvändarnas informationsbehov. Vi researchar fortlöpande behoven i marknaden. 4. Vi skräddarsyr er medverkan Vill ni bygga varumärke, presentera ert erbjudande eller gå på avslut? Valet är ert, vi ger er möjligheterna. Berätta för oss vad ni vill uppnå med ert deltagande så sätter vi samman ett paket anpassat just för er! 5. Nöjda Partners & Nöjda Delegater Midfield Media är en professionell partner med mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser. Ett väl genomfört arrangemang ger både nöjda partners och delegater. —“Midfield Medias konferenser för Mobilitet är mycket professionellt genomförda & många av Microsofts viktigaste kunder deltar. Det är en av Svenska marknadens mest branschorienterade och viktiga konferenser kring mobilitet” Martin L Jansson Enterprise Marketing Manager, Microsoft —“(...) det perfekta tillfället för oss att synliggöras som leverantör samt att få träffa nya kunder i användarledet.” Viktoria Eldehag, Marketing Manager, Datametrix —“Jag har varit med på de senaste 5 Mobilitetskonferenserna. Jag är otroligt nöjd och kommer definitivt vara med som partner igen.” Lars Lindmark, Säljchef, Absolute Mobile —“(...) Vi når vår marknad bäst genom nöjda kunder, som berättar om sina erfarenheter i Ert forum. Nöjda kunder är vår enda marknads- föringskanal. Optidev återkommer gärna i kommande arrangemang(...) ” Dag Wohlén, Optidev BLI EN NÖJD PARTNER! Ring Charlotte Borg IDAG! Tel: 070-714 70 95, charlotte.borg@midfieldmedia.com Ring 08-676 00 40 för paketpriser 5 enkla sätt att anmäla sig Ja! Jag är användare och betalar 4.980:- exkl. moms Ja! Jag är leverantör och betalar 5.980:- exkl. moms. www.scanditec.com Ja! Jag bokar innan 31 augusti 2008 och får 30% “boka tidigt”-rabatt! Ja! Jag vill ha gratis nyhetsbrev från ScandiTec.com linda.jansson@ScandiTec.com Ja! Jag vill gå på avgiftsfri Demoteater! Ja! Jag vill veta mer om Utställningsplatser och Partnerpaket! Fax: 08-441 07 93 Namn Delegat 1 Titel Organisation Tel: 08 -676 00 40 Adress Fyll i och posta till: ScandiTec.com, Postort Postnummer C/O Midfield Media Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm Telefon e-Post Namn Delegat 2 Titel Organisation ScandiTec.com är nätverket för dig som arbetar med ekonomi- , IT- eller kom- munikationssystem eller är brukare av dessa. Vårt uppdrag är att stödja aktiv Adress kunskapsdelning inom nätverket om nya tjänster, produkter och erfarenheter Postort Postnummer från genomförda implementeringar. Huvudområden är integration, tjänster & applikationer. Vi visar skarpa praktikfall från organisationer som framgångsrikt Telefon e-Post implementerat system. Hårda erfarenheter för hårda beslut! www.ScandiTec.com

×