E Faktura Stockholm23april2009agenda Low Res

794 views

Published on

In became very clear to me - even the large and multinational companies have come unevenly far with their automasation processes. Some, or all, are still scanning, some have moved towarsd integrated purchase to pay processes and most are happy if they can integrate yet another supplier, cutting costs on the incoming invoice handling processes. What is great is that the push for sending e-invocies is growing! Thank you to all participants.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E Faktura Stockholm23april2009agenda Low Res

  1. 1. www.finansforum.se presenterar Sveriges konferens om elektronisk handel och fakturahanteringssystem e-faktura 2009 Strategier och framtid ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING Så får du maximal effekt med minimal insats Den utgående fakturan Sigtuna & Eskilstuna kommun berättar om sina lärdomar: “Så lyckas du med ett – så blir du en god leverantör e-faktura och e-handelsprojekt” Per Carlsson, Sigtuna kommun Anna-Karin Wahlström, Eskilstuna kommun Automatisering - från inköp till betalning Fotograf: Ann Ek Fotograf: Ann Ek ESV berättar:”Så hanterar du ett förändringsprojekt & detta händer kring e-beställningar i staten” Peter Norén & Anders Nyström, ESV Odette berättar: ”Detta händer inom e-Business i den europeiska fordonsindustrin. Detta har vi gjort inom SMSI” Sten Lindgren, VD Odette BEAst berättar: ”Vi måste titta på hela informationsflödet – det börjar inte med en faktura!” Peter Fredholm, VD BEAst Skanska berättar: “Shared service center med full automation” 23 april 2009 Anette Eriksson, Skanska Grand Hôtel, Stockholm Platinapartner Guldpartner Silverpartners Partners För att registrera dig ring: 08 - 120 505 54 e-post: anmalan@finansforum.se Användarforum: Arrangeras av: www.finansforum.se
  2. 2. e-faktura 2009, 23 april, Grand Hôtel, Stockholm Kostnadskontroll med hjälp av affärskritiska processer. Att hantera fakturor är en nödvändig del i alla verksamheter och en mängd tid och resurser används för att säker- ställa att allt blir rätt och riktigt. Beräkningar som görs säger att en inkommande pappersfaktura kostar mellan 150 och 450 kronor per faktura. Ankomstregistrering, attester, godkännanden, konteringar och arkivering ska göras och ofta passerar fakturorna flera funktioner och människor på vägen till betalning. Ett digitaliserat flöde kapar flera led i denna process genom den automatisering som görs. Räkna på antalet inkommande fakturor i er organisation och multiplicera siffran med den totala administrationskostnaden och ni inser vilka kostnadsbesparingar som kan göras. Besparingen hamnar beroende av grad av automatisering i intervallet 25 till 50 procent! Lägger du sedan till utgående kundfakturor, orderbekräftelser med mera inser du vilket spektra av administration du kan effektivisera med hjälp av elektroniska hjälpmedel. Det finns inte en lösning som lämpar sig för alla företag. Begreppen e-faktura, elektronisk fakturahantering och elektroniska inköp är relaterade men innebär olika delar på väg mot en enhetlig, digitaliserad process. Det mindre, mellanstora och multinationella företaget har olika behov, resurser och krav. Under dagen får du de råd och tips som just din organisation behöver för att rationalisera fakturahanteringen och frigöra resurser som kan ägna sig åt organisationens kärnverksamhet. Beroende på var i er process mot minskad administration ert företag befinner sig, finns tekniker att ta del av, inspi- ration att hämta och kontakter att knyta. Inför konferensen gör Finansforum en nulägesanalys som syftar till att ge ert företag tillgång till de lösningar som tar er vidare från det pappersbaserade informationsflöden till e-hantering och de fördelar detta kan innebära. Ni får också genom undersökningsresultaten tips och idéer från de andra delta- garna och kan positionera er verksamhet i förhållande till deras. Vi ses i april! Anna Näsmark – Programchef Tel: 08-676 01 80, E-mail: anna.nasmark@finansforum.se Agenda - e-faktura - 23 april 2009 - Grand Hôtel - Stockholm 08.30 REGISTRERING OCH FRUKOST 09.00 FINANSFORUM OCH ORDFÖRANDE LARS DYKERT ÖNSKAR VÄLKOMMEN OCH INLEDER KONFERENSEN 09.15 Olika lösningar, olika format – vi reder 10.20 - 10.50 Förmiddagskaffe ut begreppen Det finns en uppsjö av e-faktura lösningar på 10.50 e-faktura - Gör det möjligt! marknaden. EDI för stora organisationer, faktura- Har du problem att skicka e-fakturor till dina kunder portal för små företag. Det finns inte bara en filstand- - har du problem att få med dina leverantörer? ard, utan fler än 100, beroende på land, bransch Nordeas tjänst e-faktura Företag gör det möjligt för och behov. Lyssna till vilka e-faktura lösningar som dig att elektroniskt skicka fakturor eller ta emot fak- erbjuds idag och hur du kan resonera när du väljer turor från företag och organisationer oavsett deras och vad du bör tänka på innan ditt företag startar ett storlek.. Här får du veta vad e-faktura Företag kan e-faktura projekt. innebära för effektivisering och kostnadsbesparing Per Åberg, Itella vid e fakturering. Anna Fransén, Nordea 09.35 Från ett manuellt till ett automatiserat informationsflöde För åtta år sedan satt ett av Sveriges största företag 11.10 e-faktura till 1000 med en papperstyngd organisation. Idag har de ett Mölndals stad arbetar för att effektivisera sina interna fullt automatiserat flöde – från order till betalning. rutiner och rationalisera sina administrativa processer Kostnaderna för samma processer har halverats med hjälp av e-fakturor. Fokus ligger på kärn- sedan start och kontrollen liksom spårbarheten på pro-cesser och huvuduppdrag istället för admin- transaktionerna har ökat. Fortfarande finns bespar- istration. Lyssna till hur en stad arbetat med sina ingar att göra med fler inkommande e-fakturor och processer för ökade tidsvinster och lär av deras företaget arbetar aktivt med att hjälpa sina leverantörer att skicka erfarenheter. e-faktura. Basware berättar om resan med en av sina kunder och om hur Baswares lösningar stegvis automatiserar och effektiviserar hela Jeanette Nilsson, Mölndals stad behovs- till betalningsprocessen. Mats Norbäck, Basware 11.40 Legala krav vid internationell e-fakturering 09.55 Shared service center med full Mathias Laitila Kälvemark från automation Logica och Johan Borendal från TrustWeaver ger en överflygning Anette Eriksson, projektledare för e-fakturaprojekt på över det legala landskapet och Skanska Sverige AB, berättar om Skanskas strategi tjänstebaserade lösningar för inter- och erfarenheter för att få leverantörerna att gå nationell elektronisk fakturering. De över från pappersfakturor till e-fakturor. Skanska har berättar bland annat om vilka krav sedan flera år tillbaka en centraliserad elektronisk som ställs på en elektronisk faktura för att kunna göra momsavdrag och fakturahantering baserad på skanning och tolkning metoder som förenklar och snabbar upp kontrollprocessen för skatteför- av pappersfakturor. Nu har man tagit nästa steg för valtningar och andra externa granskare. att ytterligare öka kvaliteten och effektiviteten genom att få in faktu- rorna elektroniskt direkt från leverantörerna. Mathias Laitila Kälvemark, Logica Anette Eriksson, Skanska Johan Borendal, Trustweaver www.finansforum.se
  3. 3. e-faktura 2009, 23 april, Grand Hôtel, Stockholm 12.05 Så kommer du igång med e-faktura 14.15 Erfarenheter från byggbranschen Att införa e-faktura leder ofta till stora besparingar Byggbranschens aktörer, både små och stora, sparar i form av arbete, tid och pengar. Att effektivisera på e-faktura. Inte minst har det branschöverskri- både inkommande leverantörsfakturor och utgående dande SMSI-samarbetet skapat förutsättningar som kundfakturor är lockande, men det viktigaste är att lett till att vissa företag har upp till 80 % e-fakture- tänka efter före införandet av en ny process. Behov ring för ingående flöden. Branschen har också enats och önskan skall sampela så att effektiviseringen kan om en gemensam standard för e-kommunikation göras på en så rimlig nivå som möjligt. Hur får man genom hela varuförsörjningsprocessen. Här får du upp volymen på leverantörer som skickar e-fakturor, höra vilka drivkrafter och hinder byggbranschen så att det går att minska graden av skanning? E-fakturor bidrar också upplever och hur den framtida utvecklingen ser ut. till ökad kontroll vid t ex ordermatchning. Hur gör man själv för att Peter Fredholm, BEAst komma igång med utgående kundfakturor till de kunderna som kräver detta? Per Åberg, Itella 14.35 - 15.05 Eftermiddagskaffe 12.25 - 13.25 Lunch 15.05 e-handel och e-fakturor inom kommuner och landsting Inom Sveriges Kommuner och Land- 13.25 Leverantörsfakturor och kundfakturor sting (SKL) arbetar man sedan flera – ingående och utgående flöden år tillbaka med att främja införan- Där det finns en sändare finns en mottagare. På det av e-handel och e-fakturering mottagarsidan är det en uppenbar effektivisering i kommuner och landsting. En av att begära e-faktura från sändande part – men hur uppgifterna är att rekommendera motiverar, aktiverar och stödjer du dina leverantörer? standard för e-handel och e-fak- Och hur ser alternativen ut för dig när du befinner turering. dig i leverantörsrollen? När det är ni som måste Anna-Karin Wahlström, Eskilstuna kommun och Per Carlsson, Sigtuna skicka e-fakturor. Lyssna till exempel från flera år av kommun anlitas både vid uppstarten av e-handel eller e-fakturering erfarenhet kring projekt för både sändande och mottagande part. eller som bollplank om man fastnat i införandet eller helt enkelt för Ulf Borg, Sunne kommun, eSamverkan och Handelsplats Wermland att få ta del av de erfarenheter som de har. Här får du ta del av deras erfarenheter. Anna-Karin Wahlström, Eskilstuna kommun Per Carlsson, Sigtuna kommun 15.30 Så genomförs elektronisk handel i offentlig sektor Införande av elektronisk handel är prioriterat av regeringen eftersom det ger en stor möjlighet att effek- tivisera den statliga förvaltningen och även för näringslivet att effek- tivisera sin verksamhet. Nu krävs samverkan mellan myndigheter och leverantörer då införandet innebär ett mångfacetterat och flerårigt förändringsarbete. Det finns en stor potential i form av kostnads- besparingar, förenklad hantering samt förbättrad kvalitet och service vid införande av elektronisk handel. Ta del av förslagen och hur det är tänkt att de ska realiseras. Peter Norén, ESV Anders Nyström, ESV 13.55 Erfarenheter från den europeiska fordonsindustrin 16.00 PANELDEBATT: Vilka är framgångsfaktorerna för en Efakturering har funnits inom fordonsindustrin i 25 lyckad investering år. Det figurerar olika typer av fakturor och det finns Ställ frågor och diskutera det som sagts under konferensdagen. Jämför användarspecifikationer och olika tekniska lösnin- leverantörerna med avseende på specifik funktionalitet. Ordförande gar. Det pågår ett branschöverskridande samarbete leder debatten och tar frågor från auditoriet. Ta chansen och ställ i Sverige inom SMSI med gemensam utgivning av frågorna som du behöver svar på för att lyckas med projektet! guidelines för användare. Lyssna till exempel på om- fattning från Volvo och ta del av aktuella förändringar i lagstiftningen inom EU. Ca 16.30 Ordföranden summerar och avslutar konferensen. Sten Lindgren, Odette Finansforum bjuder på drinkmingel och eftersnack. www.finansforum.se
  4. 4. Vad gör du medan Tim sköter fakturorna? Logica är ett ledande internationellt it-tjänsteföretag. Förmodligen styr du upp inköp och kostnader så att du kan lägga pengarna på rätt sak. För vår Företaget har 39 000 medarbetare i 36 länder, prisbelönta tjänst Total Invoice Management gör att du kan ägna dig åt både roligare och mer varav cirka 5 500 i Sverige. Logica erbjuder kvalificerade uppgifter än att reda ut konstiga fakturor. verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration Total Invoice Management är precis vad det heter. En helhetslösning som hanterar alla dina och outsourcing av it- och affärsprocesser. fakturor från ankomst, verifiering och attestering till arkivering. Med vår hjälp kan du automatisera Mer information finns på www.logica.se alla processer, så det enda du behöver göra är att ta hand om avvikelser. Du köper Total Invoice Management som en tjänst, vilket gör att du slipper dyra investeringar i teknik. Det betyder också att du kan komma igång snabbt. Inte heller är du beroende av att dina leverantörer skickar fakturorna i något speciellt format. Vår lösning hanterar alla vanliga varianter, inklusive bilagor, och följer alla regulatoriska krav. Eftersom vi är en av Sveriges största leverantörer inom elektronisk fakturahantering, har Tim blivit ett allt vanligare namn på ekonomiavdelningarna. Och en synnerligen uppskattad och effektiv medarbetare! Vill du lära känna Tim lite närmare? Läs mer på logica.se/il

×