Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Säkerhetsdagen 3 Dec 2008 Agenda
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Bakomrubrikerna 1 2 Juni 2010

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Bakomrubrikerna 1 2 Juni 2010

  1. 1. Välkommen till vårens viktigaste konferens Onsdag 2 juni 2010 “Gudrun “Kärnkraft, “Röda Korset: Kris- hantering när drevet går mot - stormen som lamslog katastrofer och Sydsverige” en förtroendeverksamhet” U-båtar” Kalle Karlsson Anders Jörle Ulrika Årehed Kågström Chef Kommunikation Presschef tillträdande Generalsekreterare Svensk Energi kl: 14.40 Utrikesdepartementet kl: 09.30 Röda Korset kl: 15.30 Bakom Paul Ronge När krisen slår till Rubrikerna Strategisk Krishantering i Verkligheten - så klarar du pressen! Paul Ronge Paul Ronge Media kl: 09.00 År 2010 • 1-2 juni, DN-huset • Pris 9980 kr Fördjupningsdag • Konferens • Studiebesök The day the World stood still ”Castingen – rollfördelningen kl: 10.00 i den pjäs som just startar – När krisen blir vardag avgör vilka av våra budskap kl: 16.00 “En av utmaningarna för informationschefen Jan Lindqvist, som är spelbara” Informationschef, Arlanda är att överbrygga skillnaden mellan medias bild av de aktuella händelserna och det interna Foto: Arni Fridriksson perspektivet - risken är stor att organisationen och media hamnar i varsin ringhörna” När du först hörde nyheten förstod du kanske inte att du skulle beröras. Vulkanen Eyjafjallajökull slår ut flygen, stänger flygplatser, skapar tågkaos, hindrar postgången, strandar charterresenärerna och Andreas Koch Informationschef, Carnegie stoppar ambulansflygen. Läs mer sidan 3 Krishanteringens DN-huset förändring - hur medieutvecklingen ändrar kraven ”Efter 30 års krishanterade kan jag konstatera att kraven ökat dramatiskt på oss som är satta att hantera kriser. Med teknikutvecklingen har tempot ökat och personfixeringen ställs på sin spets. Och vi vet att den här trenden kommer att fortsätta” kl: 10.50 Henry Sténson Informationsdirektör, Ericsson Det är sannolikt att det Bakom rubrikerna på osannolika en dag inträffar Expressens redaktion Global – förbered er! - Studiebesök krishantering Fördjupningsdag den 1 juni Välkommen till ett unikt studiebesök på i tider av Tillgodogör er praktisk kris- och medie- Expressens redaktion. Du tar bland annat naturkatastrofer hanteringsmetodik. Fördjupa er i aktuella del av en filmvisning där du får följa ett antal och krig frågeställningar och verkliga utmaningar och nyheter från idé till färdig artikel. Under den ta med er verktygen tillbaka in i er organisation. avslutande rundvandringen besöker vi se- Paneldebatt om hur det kl: 14.00 Under 3 timmar guidar krishanteringsexpert dan Expressens redaktion och tar del av den internationella krishanter- Ingrid Thörnqvist Paul Ronge dig igenom svåra frågeställningar. redaktionella miljön. ingssystemet fungerar idag Utrikeschef, SVT Sid 2 Sid 4 Bakom För att registrera dig ring: 08 - 650 02 70 e-post: info@kommunikationsforum.se Rubrikerna
  2. 2. BAKOM RUBRIKERNA – Strategisk Krishantering i Verkligheten, 1-2 Juni 2010, DN-Huset, Stockholm Det började skaka. Faktum är att skakningarna pågått en tid men just denna morgon gick de över i kraftiga skälvningar. Trycket steg och blev ohållbart. Snart skulle Europa stanna upp. I området kring glaciären Eyjafjallajökull på Island vaknade den 14 april 2010 vulkanen som vilat i snart 200 år. När vulkanen började spy ut aska visste ingen att stora delar av Europa skulle stanna upp, att samtliga flygavgån- gar skulle ställas in, att 1000 tals turister skulle vara strandsatta, att flygvapen skulle slås ut, att ambulanshe- likoptrar skulle bli ståendes på marken, att kollegor inte skulle dyka upp på arbetsplatsen – och allt detta under en okänd tidsperiod. “Det moln som lamslog Europa hänger fort- farande tungt i skyn – på obestämd framtid – nu väntar vi bara på att Eyjafjallajökull skall somna om” De senaste åren har en rad uppmärksammade krisincidenter inträffat. Dessa har medfört omfattande konsekvenser för organisationer, enskilda individer och till och med hela sam- hällen. Varje organisation måste ha omedelbar beredskap för att minimera och kontrollera följdverkningarna, internt och externt. Vad händer egentligen när krisen är ett faktum? Om Uppdrag Granskning skulle ligga på – finns då en tydlig och utarbetad mediehanteringsstrategi på plats? Under två dagar i juni får du ta del av tankeväckande beskrivningar av vad som hänt bakom rubrikerna, från personerna som hanterat några av Sveriges största och mest bevakade incidenter. Ta del av deras beskrivning av krisen från insidan. Hur agerade de för att minimera och parera följdverkningar? Vilka är lärdomarna de tar med sig i framtida krissituationer? Moderator och krishanteringsexperten Paul Ronge vägleder oss genom en rad högintressanta och aktuella praktikfall: • Röda Korset: ”Erfarenheter av när drevet går mot en verksamhet som ytterst lever på sitt förtroendekapital” • Carnegie: ”Krishanteringsstrategi under det kanske mest uppmärksammade exemplet från den pågående finanskrisen” • Henry Sténson: ”30 års erfarenheter av krishantering från Ericsson, SAS, AB Volvo samt Saab Aircraft” • SVT: ”Global krishanteringsstrategi i en tid av naturkatastrofer och krig” • Utrikesdepartementet: ”Kärnkraft, katastrofer och U-båtar – Erfarenhet av krishantering från bägge sidor” • Paul Ronge: ”Framgångsrik krishantering” • Arlanda: “The day the World stood still” • Svensk Energi: “Gudrun - stormen som lamslog Sydsverige” • Expressen: “Krishantering i näringslivet” Förbered dig för det oförutsägbara under Sveriges främsta Krishanteringsforum den 1-2 juni i DN-huset. Anna Näsmark Programansvarig Kommunikationsforum anna.nasmark@kommunikationsforum.se
  3. 3. Fördjupningsdag 1:a juni 12.30 Registrering 13.00-16.00 “Framgångsrik Krishantering” DN-Huset Vid en kris – oavsett om den utlösts av en olycka, en naturkatastrof, ett sabotage eller den mänskliga faktorn - kan stora mänskliga och ekonomiska värden inklusive hela ert varumärke sättas på spel. Har er organisation utarbetat en allomfattande kris- och medie hanteringsplan, utifall er verksamhet skulle drabbas? Om inte har du nu en utmärkt möjlighet att tillgodogöra dig verktygen och redskapen! I denna workshop tillgodogör du dig praktisk kris- och mediehanteringsmetodik. Krishanteringsexpert Paul Ronge ger er konkreta verktyg som är direkt tillämpbara i er verksamhet: • Hur genomför ni en risk- och scenarioanalys, baserat på er verksamhets unika betingelser? • Vilka inledande aktiviteter skall vidtas när en krisincident inträffar? • Hur gör ni en konsekvensanalys samt prioriterar åtgärder? • Hur informerar ni interna och externa aktörer? • Vad gör du när Janne Josefsson ringer? – Ta del av konkreta verktyg för effektiv mediehantering Har du egna frågeställningar du vill få belysta under eftermiddagen? Du kan själv påverka vad tas upp till diskussion i grupp eller illustreras av Paul Ronge. Paul Ronge, Paul Ronge Media 16.00 Fördjupningsdagen avslutas med mingel i DN-huset “Går det att förbereda sig på ett mediedrev? Svaret är tveklöst ja.” När Janne Josefsson ringer av Paul Ronge Den första svenska boken om medieretorik
  4. 4. Konferens 2:a juni 08.30 Registrering och morgonkaffe 10.30 Kaffepaus 09.00 När krisen slår till 10.50 Krishanteringens förändring - hur - så klarar du pressen! medieutvecklingen ändrar kraven • Vad är en kris och vilka kännetecken har den? ”Efter 30 års krishanterade kan jag konstatera • Vikten av riskmedvetenhet och krisberedskap att kraven ökat dramatiskt på oss som är satta att för organisationer och företag idag hantera kriser. Med teknikutvecklingen har tempot ökat och personfixeringen ställs på sin spets. Och • Så genomför ni en risk- och scenarioanalys, vi vet att den här trenden kommer att fortsätta” baserat på er verksamhets unika betingelser • Mediehantering & Krisinformation – vilka budskap skall ni • Planera för det värsta! formulera och hur når ni ut rätt? • Personfixeringens effekter – vilka är de? • Illustrationer och lärdomar från aktuella exempel • Skilj på sak och person - även om det är svårt ibland Med erfarenhet som medietränare, medierådgivare och kris- Mot bakgrund av 30 års erfarenhet från verksamheter som Saab hanterare sedan 1998 och dessförinnan en 20-årig karriär som Aircraft, Volvo Flygmotor, AB Volvo, Volvo Personvagnar, journalist på några av Sveriges största media, inleder Paul SAS och Ericsson ges i denna session en inblick i hur utman- Ronge dagen med en målande beskrivning av hur ett antal ingarna och drivkrafterna ser ut och har förändrats bakom aktuella krisincidenter hanterats. rubrikerna. Dina planer, övningar och ditt team är väsentliga Paul Ronge, Paul Ronge Media beståndsdelar, men också hur du själv agerar och reagerar när du blir ansatt är avgörande. 09.30 Kärnkraft, katastrofer och U-båtar Henry Sténson, Informationsdirektör, Ericsson – Erfarenhet av krishantering från bägge sidor 11.30 Finansiella konsekvenser av kriser ”Jag har nog lyckats bli insyltad i de flesta ”Jag önskar att jag oftare kunde läsa i VDs stora kriser som drabbat Sverige de senaste 30 rapport till styrelsen: Under Q1 drabbades vi åren, antingen som journalist eller i någon roll av en incident som blåste upp till en fullskalig som krishanterare” kris. Tack vare våra förberedelser, rutiner och den träning vi tidigare genomgått i krishanter- • Om krishantering kunde planeras skulle en ing lyckades vi dock minimera skadorna. Jag kris inte vara en kris kan nu konstatera att det finansiella avbräcket • På vilka sätt kan krishantering förberedas institutionellt? blev minimalt och att vårt förtroende står fortsatt starkt (om • Personal som är trygg i sin arbetssituation klarar att möjligen ännu starkare än innan krisen)” hantera kriser! • Direkta kostnader – vilka sådana uppstår som följd av en kris? Lyckad krishantering handlar om flexibilitet och förmåga till • Hur kan skadorna på varumärket och förtroendet mätas? delegering och utgår från en gemensam, väl förankrad, syn på • Kostnaderna i termer av oanade konsekvenser vad en organisation står för. – såsom exempelvis oönskad publicitet Anders Jörle, Presschef, Utrikesdepartementet Varje vecka kan vi läsa om bolag som genomgår kriser eller incidenter. Skadeföljderna, även om de är immateriella, påverkar slutligen alltid resultaträkningen. I denna session tittar vi på olika 10.00 När krisen blir vardag typer av finansiella konsekvenser och hur de kan minimeras. “En av utmaningarna för informationschefen Erik Evrén, Senior Partner, Hallvarsson & Halvarsson är att överbrygga skillnaden mellan medias bild av de aktuella händelserna och det interna 12.00 Paneldebatt: Krishantering i näringslivet perspektivet - risken är stor att organisationen Under de senaste 10 åren har det inträffat en rad incidenter och media hamnar i varsin ringhörna” som fått oerhörda konsekvenser, både för företag och enskilda individer. Samtidigt har det mediala samhället ändrat karaktär • Vad händer inne i organisationen? vilket ställer nya krav på dig som är satt att hantera kriser samt • Hur hittar man en kommunikativ linje när verkligheten de krishanteringsplaner ni fastställer. I denna session går vi förändras dag för dag? in på djupet i vad valet av strategier kan få för konsekvenser, • Hur nyttjar man krisen till att skapa ett bättre företag? baserat på ett antal medialt uppmärksammade incidenter. • Hur återfår organisationen kundernas förtroende och därmed varumärkets styrka? Carnegie var under stora delar av perioden 2007-2009 ett av de mest omskriva företagen i svensk media. När finanskrisen slog till hamnade man i dess epicentrum. Andreas Koch tillträdde som informationschef strax efter att de första problemen uppdagades i mitten av 2007 och på seminariet kommer han att berätta om hur företaget påverkades internt och externt under en av de mest Henry Sténson, Informationsdirektör, Ericsson turbulenta perioderna i bolagets 200-åriga historia. Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen Andreas Koch, Informationschef, Carnegie Andreas Koch, Informationschef, Carnegie
  5. 5. 15.30 Analys: Krishantering när drevet går mot en 12.40 - 13.30 Lunch förtroendeverksamhet 13.30 Kriskommunikation ur ett samhälls- Bakom rubrikerna av hur en anställd på Röda Korset och Cancer- perspektiv fonden agerade djupt bedrägligt med donerade medel, döljer sig • Kommunikationens betydelse vid kris följdverkningar långt bortom medlemstapp och donationsvoly- • Varför kräver vi att ansvariga träder fram? mer. Trots polisanmälan, i ett till synes klart fall av att enskild medarbetare agerat rättsvidrigt, har Röda Korset fått utstå en • När förtroendet ställs på sin spets omfattande media- och medborgarkritik. Vilka beaktanden och MSB, eller Myndigheten för samhällsskydd och val gjorde Röda Korset för att minimera skadeverkningar och beredskap inrättades den 1 januari 2009 och återgjuta förtroende för verksamheten? Vilka erfarenheter och arbetar i hela hot- och riskskalan och har uppgifter före, under slutsatser drar man av sitt agerande? Hur arbetar man ut nya och efter olyckor och kriser. Här får du en inblick i vikten av säkerhetsrutiner och hur har man minskat sin krisexponering samhällsinformation i en krissituation. för att något liknande inte skall ske igen? Henrik Olinder, Styrelseledamot Sveriges informations- förening & handläggare vid Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap 14.00 Paneldebatt: Global krishantering i tider av natur- katastrofer och krig Under denna paneldebatt diskuteras hur det internationella kris- hanteringssystemet fungerar idag. Vilka är aktörerna och deras funktioner samt vilken roll kan Sverige ta för bättre nationellt, Ulrika Årehed Kågström, tillträdande Generalsekreterare, på EU-nivå och globalt? Hur påverkas krishanteringen av me- Röda Korset diebevakningen och vad sker när kamerorna har slocknat? Thomas Sundén, VD, Charity Rating 16.00 The day the World stood still När du först hörde nyheten förstod du kanske inte att du skulle beröras. Vulkanen Eyjafjal- lajökull slår ut flygen, stänger flygplatser, skapar tågkaos, hindrar postgången, strandar charterresenärerna och stoppar ambulansflygen. Tiotusentals resenärer har försenats, operationer Ingrid Thörnqvist, Utrikeschef, SVT har ställts in, aktiekurser har rasat, leveranser har Christian Di Schiena, Strategisk rådgivare, MSB upphört och affärer stannat av. Detta är katastrofen som berör Lars Hedström, Departementsråd, Regeringskansliets alla branscher och människor i stora delar av världen. I denna krishanteringskansli session kommer du bakom rubrikerna på Arlanda, flygets roll i ett fungerande samhälle har aldrig varit tydligare, behovet av in- formation och handlingskraft sällan större. Med erfarenhet från 14.40 Gudrun - stormen som lamslog tidigare katastrofer som 9/11 och tsunamin ges här en målande Sydsverige bild av krishantering med stora samhällseffekter. ”Kommunikationen är viktigare än elen Jan Lindqvist, Informationschef, Arlanda – viktigare att få veta än att ha el!” Foto: Arni Fridriksson • Hur hanteras krisinformation när människors liv står på spel? • Vilka samordningsrutiner fanns före Stormen Gudrun och hur förändrades de i efterarbetet? • Hur väl förberedda var energibolagen när stormen Per sedan drog in över landet? 16.40 Ordförande Paul Ronge sammanfattar och summerar konferensen När stormen Gudrun drog över Sverige blev hundratusentals in- vånare utan el samt möjlighet att kommunicera med omvärlden. Oförberedda på sårbarheten i det moderna el- och kommunika- 16.50 – 17.40 Bakom Rubrikerna – Studiebesök på Expressens redaktion tionsnätet höjdes röster för störningssäkra el- och telenät. Kalle Karlsson, Chef Kommunikation, Svensk Energi Välkommen till ett unikt studiebesök på Expressens redaktion. Du tar bland annat del av en filmvisning där du får följa ett antal nyheter från idé till färdig artikel. 15.10 Eftermiddagskaffe Under den avslutande rundvandringen besöker vi sedan Expressens redaktion och tar del av den redaktionella KOMMUNIKATIONS miljön i de klassiska tidningskvarteren i Marieberg. FORUM Under besöket får du en inblick i det redaktionella arbetet med tidningen.
  6. 6. Talare Om Paul Ronge Om Erik Evrén, Hallvarson&Halvarson Paul Ronge är sedan 1998 verksam som medie- Erik Evrén kom till Hallvarsson & Halvarsson tränare, medierådgivare och krishanterings- 2004 från posten som informationschef för konsult samt verkar idag det egna företaget Nordea i Sverige. Dessförinnan har han bl a Paul Ronge Media. Innan dess hade Paul en arbetat på VPC, Askus, EE-Konsult och Hafnia drygt 20-årig karriär som journalist på några Merchant. Han börjar som Senior Partner den av Sveriges största media. 15 november vid Hallvarsson & Halvarsson. Om Henry Sténson, Ericsson Om Lars Hedström, Regeringskansliets Henry Sténson kom till Ericsson 2002 som Senior Krishanteringskansli Vice President, koncernfunktion Communications. Lars är biträdande chef på Kansliet för kris- Henry var tidigare chef för Public relations och hantering i Statsrådsberedningen. Tidigare Public affairs på Scandinavian Airlines System, överdirektör på Krisberedskapsmyndigheten SAS, han har även varit informationsdirektör på och Räddningsverket. Bakgrund från kom- Volvo personvagnar. Därtill har Henry arbetat munal räddningstjänst som räddningschef och som informationsdirektör på bland annat Volvo räddningsledare. Genomfört internationella flygmotor och Saab Aircraft AB. räddningsinsatser i Turkiet, Pakistan och Thailand samt arbetat vid NATO´s högkvarter i Bryssel med civil krishantering. Om Henrik Olinder, MSB Om Ingrid Thörnqvist, SVT Henrik Olinder arbetar med kriskommuni- SVT i försöker utbilda sina medarbetare för kation vid Myndigheten för samhällsskydd och olika krislägen men de får fatta mycket egna beredskap. Har tidigare arbetat vid Styrelsen beslut i svåra situationer. Ingrid är utrikeschef för psykologiskt försvar och Krisbered- för SVT Nyheter, de arbetar både för Rapport skapsmyndigheten med samma fråga. Henrik och Aktuellt, Agenda och Korrespondeterna. bedriver utbildningar inom kriskommunikation Ingrid har själv varit utrikeskorrespondent i sedan tio år tillbaka som riktats till infor- Östeuropa när Berlinmuren föll och när kriget matörer. Han är även redaktör för studier och på Balkan pågick. metodhandböcker inom kriskommunikation. Om Thomas Mattsson, Expressen Om Ulrika Årehed Kågström Thomas Mattsson är chefredaktör och ansvarig Som en av 200 kvinnor är Ulrika Årehed utgivare för kvällstidningen Expressen. Tidigare Kågström utvald i regeringens styrelseprogram har han bland annat arbetat som chefredaktör Styrelsekraft, som ska få fler kvinnor till styrel- för Expressen.se, samt som reporter, nyhetschef searbete. Genom Röda Korset har hon varit och redaktionschef på Expressen. Thomas ordförande i styrelsen för Världens barn och Mattsson är från Enköping började sin bana på hon har även externa styrelseuppdrag för Stif- Enköpings-Posten. telsen Tekniska Museet, Magtoys AB och Stora Fonden. Ulrika Årehed Kågström kom till Röda Korset från Riksteatern där hon under många år hade olika ledande befattningar, bland annat Om Andreas Koch, Carnegie som marknadschef, chef för ekonomisk samord- Andreas Koch är informationschef för Carnegie- ning och utveckling och som vice vd. koncernen sedan juli 2007. Dessförinnan var han chef för Investor Relations för SCA- koncernen. Tidigare erfarenhet inbegriper bland annat affärs- och marknadsanalys för SCA. Andreas är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
  7. 7. Talare Om Thomas Sundén, Charity Rating Om Anders Jörle, Utrikesdepartementet Thomas var tidigare VD för Situation Sthlm, Journalist från början på 70-talet fram till Grundare/VD för Konsultbolaget Netcoord AB, 1997 i landsortspress och riksmedia, bl a SvD, och Nordisk Försäljningschef för Echelon Corp. TT och Göteborgs-Posten. Nästan elva år som Thomas har även haft ett antal externa styrelseupp- informationschef på Statens Kärnkraftinspek- drag. Idag är Thomas VD för Charity Rating, en tion och sedan 2008 presschef på UD. Har organisation som löpande granskar ideella organi- varit medförfattare till en bok om Ubåt 137 och sationer, publicerar rapporter, guider och artiklar krisen i samband med grundstötningen samt en och gör givarens röst hörd i debatter och media. bok om Estonia-katastrofen. Om Christian Di Schiena, MSB Om Jan Lindqvist, Arlanda Christian Di Schiena har tidigare arbetat på Jan var tidigare chef för Medie- och Informa- FN:s World Food Programme i Rom, Räddning- tionssektionen i Försvarsmakten, Högkvarteret, sverkets internationella avdelning, och är idag och före det informationschef på Svensk Kärn- strategisk rådgivare internationella frågor vid bränslehantering AB, SKB, som tar hand om Avdelningen för samordning och insats. Christian Sveriges radioaktiva avfall. Jan har under åren har varit på insatser i bla. Irak (08-09), Burma i flygbranschen hanterat några haverier på (Nargis 08) och Georgien (08). Han är även Arlanda och Bromma – allvarliga men dessbät- medlem i FN:s Snabbinsatsstyrka för humanitär tre utan dödsfall, svenska effekter av 9/11, en samordning (United Nations Disaster Assessment och annan flygstrejk och taxidemonstration på and Coordination Team, UNDAC). Arlanda, porrsurfande personal och nu senast askmolnet och flygstoppet. Bakom Rubrikerna Strategisk Krishantering i Verkligheten Vi är tillbaka i oktober med fler intressanta och högaktuella ämnen! För mer information: www.kommunikationsforum.se
  8. 8. Konferensen presenteras av: KOMMUNIKATIONS FORUM Därför ska du delta: Och dessutom: • Möt och lär av Sveriges mest erfarna • Lär dig om Sveriges krisberedskap ur • Medverka i fördjupande workshop: informationschefer & hör hur de ett samhällsperspektiv ’Framgångsrik Krishantering’ hanterat uppmärksammade krissituationer • Dela erfarenheter av finansiella kon • Medverka i ett unikt studiebesök på • Lär dig hur du utarbetar en pro-aktiv sekvenserna vid krisincidenter Expressens och DN:s nyhetsredaktioner krishanteringsstrategi • Diskutera och utbyt erfarenheter med • Lär dig undvika misstagen & få ut rätt kollegor och media budskap i kontakter med media Ring: 08-650 02 70 för paketpriser Jag vill gå på konferens och fördjupningsdag och betalar 9.990:- exkl. moms 5 enkla sätt att anmäla sig 1 juni: 13.00 - 16.00 Fördjupningsdag DN-huset 2 juni: 08.30 - 17.30 Konferens DN-huset www.kommunikationsforum.se anmalan@kommunikationsforum.se Namn Fax: 08-441 07 93 Delegat 1 Titel Organisation Tel: 08 -650 02 70 Adress Fyll i och posta till: Kommunikationsforum.se, Postort Postnummer C/O Midfield Media Gamla Brogatan 23b, 111 20 Stockholm Telefon e-Post Namn Delegat 2 Titel Organisation Adress Postort Postnummer Telefon e-Post För att registrera dig ring: 08 - 650 02 70 e-post: anmalan@kommunikationsforum.se

Views

Total views

1,835

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×