法國畫家 Do n a ld Zo la n 的畫
     作

• Do n a ld Zo la n 是個溫暖 , 坦率的人,就像
 看見一位老朋友的感覺。他是非常有才能和受
 歡迎的藝術家。在他的畫裡看見的愛和快樂是
 他...
Donald Zolan's Oil Paintings  cvonck@zeelandnet.nl
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Donald Zolan S Oil Paintings
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Donald Zolan S Oil Paintings

937 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Donald Zolan S Oil Paintings

 1. 1. 法國畫家 Do n a ld Zo la n 的畫 作 • Do n a ld Zo la n 是個溫暖 , 坦率的人,就像 看見一位老朋友的感覺。他是非常有才能和受 歡迎的藝術家。在他的畫裡看見的愛和快樂是 他自己誠實的展現。 Do n a ld Zo la n 在 3 歲 的時候開始畫,在 5 歲以前,以水彩贏得比 賽。在 1 3 歲的時候贏得他的第一個主要的藝 術比賽並且獲得芝加哥有聲望的藝術研究所的 獎學金。在 1 6 歲,他贏得芝加哥的藝術高等 學校的獎學金。
 2. 2. Donald Zolan's Oil Paintings cvonck@zeelandnet.nl

×