Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Rondetafel conferentie Grand Design 11 + 12 februari 2016
Sessie: Voorbereiding organisatorische tafel
Datum Vrijdag 12 ...
2
2. Wat zijn randvoorwaarden voor goede samenwerking?
1. Gezamenlijke sense of urgency: die is duidelijk aanwezig!
2. Voo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verslag sessie organisatorische tafel 12-2-2016

280 views

Published on

Beschrijving van sessie verlopen is.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Verslag sessie organisatorische tafel 12-2-2016

  1. 1. 1 Rondetafel conferentie Grand Design 11 + 12 februari 2016 Sessie: Voorbereiding organisatorische tafel Datum Vrijdag 12 februari 2016 Tijd 10:15u – 11:15u Locatie Forteiland IJmuiden Voorzitter Peter Odermatt 0. Opening De opkomst is veel hoger dan verwacht (20+ personen) en er is minder tijd dan gepland. Hierdoor kon de gekozen opzet - die naast randvoorwaarden voor succesvolle regionale samenwerking voor ontwikkeling van warmte ook op onderwerpen en benodigde partners voor samenwerking zou ingaan - niet geheel worden gevolgd. 1. Kennismakingsronde Uit introductie van de aanwezigen, met aandacht voor het brede scala aan belangen en verwachtingen, blijken veel partijen met soortgelijke vragen te zitten. Wat betreft bepaalde onderwerpen zijn duidelijke tegenstellingen binnen de groep, maar ook de bereidheid om samen in dialoog te gaan en van elkaar te leren. Highlightes van onderwerpen:  Wat gaat er gebeuren met gasnet en elektriciteitsnet? Hoe ziet de toekomst zonder gasnet uit?  Wat is onze (toekomstige) rol in de warmteketen? Welke rol moeten/kunnen we pakken? Waar vullen wij elkaar aan?  Hoe kunnen wij nieuwe gebieden ontsluiten voor warmte (greenfield en bestaande bouw)? Wat zijn mogelijke groeistrategieën?  Hoe komen wij (gezamenlijk) tot een integrale business case rond warmte met aandacht voor maatschappelijke en commerciële doelen  Hoe betrekken we alle stakeholders in de warmteketen? Klanten, woningbouwcoöperaties potentiele producenten van warmte.  Hoe kunnen wij burgers/klanten nieuwe producten aanbieden rond warmte? Hoe komen we tot meer keuzemogelijkheden voor de consument? Hoe realiseren wij een lagere prijs voor de consument?  Welke partijen zijn nodig rondom financiering om elkaar zekerheden en garanties te kunnen bieden?  Wat zijn goede alternatieve bronnen om warmtenet in toekomst te kunnen voeden en hoe realiseren wij deze bronnen? Passen duurzaamheid, restwarmte, en gebruik fossiele brandstoffen in een gezamenlijke (groei)strategie? Hoe en wanneer kunnen wij TPA realiseren?
  2. 2. 2 2. Wat zijn randvoorwaarden voor goede samenwerking? 1. Gezamenlijke sense of urgency: die is duidelijk aanwezig! 2. Voorkomen moet worden dat het politiek wordt: transparant blijven en duidelijke, realistische en gezamenlijk gekozen doelen benoemen en deze doelen bewaken. Dit is een uitdaging die ook bij de stuurgroep moet worden benoemd. 3. Elke partij die de gezamenlijke doelen onderschrijft en commitment afgeeft voor de realisatie daarvan moet ervan op aan kunnen dat eigen belangen niet geschaad gaan worden, anders wordt men niet ondernemend. 4. Belangrijk om eerst de verschillende belangen inzichtelijk te krijgen: gezamenlijk doel is belangrijk maar er zijn heel veel subdoelen, en die zijn soms tegenstrijdig. 5. Niet onderhandelen maar samenwerken: samen naar doel werken. 6. Business cases tot stand brengen. Een integrale aanpak en Business Case kan enerzijds vertrouwen wekken bij partijen (ambitie, draagvlak, etc) maar kan ook tegenwerken als er onduidelijkheden of afhankelijkheden zijn. Hier moet een goed evenwicht worden gevonden. Uiteindelijk moeten de individuele business cases zichzelf dragen. De gezamenlijke aanpak moet een plus zijn (voor financiering, draagvlak, snelheid van realisatie, etc). 7. Grand Design geeft houvast op hoofdlijnen; vervolgens zal de aanpak per project moeten worden bepaald. 8. Duurzaam zou een van de sleutelwoorden moeten zijn: hier kan alles aan getoetst worden. 9. Overheid zou niet alleen rol m.b.t. faciliteren moeten hebben maar ook m.b.t. regisseren en aanjagen. 10. Prijs moet fors naar beneden en dat kan alleen met overheidssteun (hoofdinfra als nuts) anders krijg je dat niet voor elkaar. 11. Burgers meenemen in dit proces om draagvlak te creëren, anders zullen zij steeds de goedkoopste oplossing blijven kiezen zonder interesse voor de achtergrond of een echte sense of urgency. 3. Vervolg en afronding Voorstel is om de organisatorische tafel te organiseren rond een beperkt aantal dialoogtafels. De dialoogtafels worden voorafgaande aan de ronde tafel voorbereid door werkgroepen die op onderwerpen de dialoog voorbereiden. Mogelijke onderwerpen: financiering, waardeproposities, synergiën & organiseren van de samenwerking. Daarbij is het belangrijk dat MRA ook aansluiting blijft zoeken bij andere initiatieven en dialogen (o.a. met het Rijk). Bij de aanwezigen is veel belangstelling om in deze dialoogtafels en de voorbereiding daarvan te participeren. Waarbij opgemerkt werd dat de dialoog ook gevoerd moet worden met degene waarvoor we het doen (burgers en klanten) of met wie we moeten samenwerken (bijvoorbeeld financiers of potentiele producenten van warmte).

×