Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Warmtelevering in de regio Arnhem-Nijmegen

304 views

Published on


Hans Wouters

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Warmtelevering in de regio Arnhem-Nijmegen

  1. 1. Warmtelevering in de regio Arnhem-Nijmegen
  2. 2. Lokale organisatie • Initiatief bij provincie: • Samenwerkingsovereenkomst • Doel • Organisatie (3 niveau’s) • Projecten • Financiering (DENG) • Open netten (CIG) Verbinding met landelijk discussie • Aanbod, in reactie op uw Warmtevisie • Groeiplan warmte: • Warmtetafel Hoe gaan we dat doen
  3. 3. Duurzame Energie Netwerken Gelderland • Inbreng: • 15 miljoen van Alliander • 15 miljoen van IEG-fonds • Organisatie • Alliander als ontwikkelaar • Voorwaarde: Open netten • Toezicht vanuit PPM-Oost (fondsbeheerder IEG- fonds) en Alliander • Vanuit IEG kunnen ook private netten worden gefinancierd zoals in Ede (BDV)
  4. 4. Beoogd systeem Common Interconnector Gelderland (CIG) aanbieder functie tarief Interconnector Gelderland Netwerk bv (Alliander / Deng / Indigo) Transportcapaciteit Carrier fee Interconnector Gelderland Services bv (Nuon Warmte) Technische vereffening Systeemdiensten (9%) Economische vereffening (facturatie) Forum? Begeleiding prijs- en contractvorming? Handelsdiensten (12%)
  5. 5. Beoogde rol overheid (CIG) Waarborg publiek belang door toezicht op CIG door • Transparantie van de tariefopbouw • Redelijkheid van de leverings- en aansluitvoorwaarden • Non-discriminatoire toegang
  6. 6. Landelijk: Groeiplan/warmtetafel 1. Integrale afweging van regionale warmte-opties (individuele of collectieve oplossingen) 2. Aantrekkelijkheid van collectieve warmtelevering (prijs en draagvlak) 3. Een sluitende business case voor warmteprojecten (risico’s en financiering). 4. Gefaseerde groei warmtenetwerken (open en duurzaam)

×