Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie MRA Grand design Alliander

340 views

Published on

Resultaten technische tafel
Rob Bremer 10-02-2016

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie MRA Grand design Alliander

 1. 1. Resultaten technische tafel Rob Bremer Alliander – Duurzame Gebiedsontwikkeling MRA Grand design 2016-02-10
 2. 2. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 2 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 3. 3. Technische tafel 2016-02-10 MRA Grand design 3 • Cofely GDF Suez • AEB Amsterdam • Bloc • Alliander DGO • Liandon • Ennatuurlijk • Veolia • DWA • HVC Groep • Eneco • AMEC Board • Gemeente Almere • Twee workshops om inhoudelijk voor te bereiden voor deze twee daagse • Deze tweedaagse • Derde workshop met technische tafel voor de puntjes op de i en het realisatietraject vorm geven. • Naast deze technische tafel is er ook een organisatorische tafel.
 4. 4. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 4 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 5. 5. Uitgangspunten en criteria 2016-02-10 MRA Grand design 5 • Doelstelling: 500.000 woning equivalenten aansluiten op collectieve warmte in 2040. • Op basis van openbare data: BAG gegevens: bouwjaar, oppervlakte woning en gebruiksfuncties in categorieën. • Warmtevraag op basis van bouwjaar, gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte. • Gebouwen met jaarverbruik groter dan 30.000 m3 gas worden als kansrijk gezien, op korte termijn. • Gebouwen met jaarverbruik groter dan 20.000 m3 gas om netverdichting in beeld te krijgen. • Gebouwen uit alle bouwjaren worden meegenomen, dus ook gebouwen met ‘jonge’ ketels, waar voorlopig nog geen ketelvervanging wordt verwacht. • Tussen huur en koop wordt in eerste instantie geen onderscheid gemaakt (organisatorisch interessant, voor potentie minder relevant)
 6. 6. Afbakening gebied Datum Titel van de presentatie 6
 7. 7. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 7 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 8. 8. Warmtevraag op pandniveau 2016-02-10 MRA Grand design 8
 9. 9. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 9 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 10. 10. Warmtevraag in de MRA (>30.000m3) 2016-02-10 MRA Grand design 10 gebruiksfunctie aantal panden GJ/jaar weq bijeenkomstfunctie 290 706.000 20.172 gezondheidszorgfunctie 195 678.000 19.377 glastuinbouw 581 4.633.500 132.385 industriefunctie 946 2.588.500 73.957 kantoorfunctie 1.147 3.043.500 86.957 logiesfunctie 124 444.500 12.699 onderwijsfunctie 346 785.500 22.449 overige gebruiksfunctie 290 738.000 21.081 sportfunctie 93 188.000 5.366 winkelfunctie 419 911.500 26.045 Woonfunctie* 2.028 4.064.500 116.129 totaal 6.459 18.781.500 536.617 4% 3% 25% 14% 16%2% 4% 4% 1% 5% 22% bijeenkomstfunctie gezondheidszorgfunctie Glastuinbouw industriefunctie kantoorfunctie logiesfunctie onderwijsfunctie overige gebruiksfunctie sportfunctie winkelfunctie woonfunctie *betreffen flat/appartement woningen
 11. 11. Warmtevraag in de MRA (>20.000m3) 2016-02-10 MRA Grand design 11 gebruiksfunctie aantal panden GJ/jaar weq bijeenkomstfunctie 483 847.865 24.225 gezondheidszorgfunctie 258 723.977 20.685 glastuinbouw 581 4.633.484 132.385 industriefunctie 1.492 2.983.482 85.242 kantoorfunctie 1.606 3.378.520 96.529 logiesfunctie 154 466.483 13.328 onderwijsfunctie 592 961.998 27.486 overige gebruiksfunctie 435 843.660 24.105 sportfunctie 162 238.700 6.820 winkelfunctie 659 1.086.022 31.029 woonfunctie 3.339 5.014.576 143.274 totaal 9.761 21.178.768 605.108 4% 3% 22% 14% 16%2% 5% 4%1% 5% 24% bijeenkomstfunctie gezondheidszorgfunctie glastuinbouw industriefunctie kantoorfunctie logiesfunctie onderwijsfunctie overige gebruiksfunctie sportfunctie winkelfunctie
 12. 12. Reeds aangesloten/ gecontracteerd 2016-02-10 MRA Grand design 12 Reeds aangesloten Amsterdam Zuidoost 40.000 Amsterdam West/Noord 20.000 Amstelveen 5.000 Almere 65.000 Zaanstad bestaand 1.200 Purmerend 32.500 Totaal 163.700 Onder contract Amsterdam Zuidoost 5.000 Amsterdam West/Noord 50.000 Totaal 55.000 Totaal Totaal WEQ 218.700
 13. 13. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 13 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 14. 14. Huidige warmtebronnen 2016-02-10 MRA Grand design 14 Reeds aangesloten
 15. 15. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 15 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 16. 16. Potentie Geothermie 2016-02-10 MRA Grand design 16 Groen: goede potentie; lichtgroen is mogelijke potentie
 17. 17. Potentie ultradiepe geothermie 2016-02-10 MRA Grand design 17 Zeer diep geothermie potentieel
 18. 18. Potentie HTO 2016-02-10 MRA Grand design 18 geel is geschikt; bruin is zeer geschikt
 19. 19. Inhoud 2016-02-10 MRA Grand design 19 • Resultaten Technische tafel - Technische tafel - Uitgangspunten en criteria - Afbakening gebied - Warmtevraag op pandniveau - Warmtevraag in de MRA - Potentie warmte bronnen - Huidige bronnen - Levensduur warmtebronnen - Potentie Geothermie - Voorlopige conclusies
 20. 20. Voorlopige conclusies 2016-02-10 MRA Grand design 20 • De doelstelling van 500.000 woningen is potentieel aanwezig in het gebied. (na de designworkshops meer inzicht) • Huidige bronnen plus potentiele warmte bronnen zijn voor korte termijn toereikend. • Op langere termijn zijn er vervangende warmtebronnen nodig om de uitfaserende restwarmtebronnen te vervangen. • Warmte is op verschillende temperatuurniveau’s beschikbaar en op verschillende temperatuurniveaus inzetbaar. • Koudevraag hebben we nog niet goed in beeld. • Mogelijk aanvullende warmtebronnen: - Diverse restwarmte bronnen, Geothermie (diep en ultradiep), Biomassa, biogas.
 21. 21. Ontwerpsessie vanmiddag Beantwoorden van zes vragen 1. Uiteindelijk: Wat zijn de eerste contouren voor een tracé? 2. Welke gebieden zijn er met een duidelijke warmtevraag? 3. Is het zinvol deze met elkaar te verbinden? 4. Zijn er voldoende warmtebronnen voorhanden? 5. Waar liggen de kansen voor aanvullende bronnen, welke zijn dit? 6. Wat moet de ontwikkelstrategie (fasering en scenario’s) zijn?
 22. 22. Doorkijk naar vrijdag 15 nieuwe personen sluiten aan In de ochtend zes workshops 1. Datacenters 2. Aardwarmte en HTO, twee sessies inclusief verdieping 3. Proces naar organisatorische tafel 4. Cascadering 5. ruimte voor doordenken over één van bovenstaande ‘s Middags terugkoppeling, afronding en gesprek met de Stuurgroep
 23. 23. Ontwerpsessie Beantwoorden van zes vragen en aandacht voor nieuwe vragen: morgen in vervolgsessies of in organisatorische tafel behandelen Om 14.00 start ontwerpsessie Kijk naar uw badge, daar staat een letter op Groep A en B beginnen in zaal 1 Groep C en D beginnen in zaal 2 Om 15.00 wisselen groep B & D van zaal, A & C blijven op hun plek Vanuit elke groep verwachten wij een terugkoppeling van 10 min. Terugkoppeling aan de nieuwe helft over de werksessie met aandacht voor proces en antwoorden op de zes vragen. Beslis van tevoren wie deze taak op zich neemt! Vanavond gaat een kleine delegatie verder met samenvoegen kaarten

×