Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Hoge temperatuur opslag

450 views

Published on

Metropoolregio Amsterdam Workshop HTO, TNO
Joris Koornneef en Maurice Hanegraaf

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Hoge temperatuur opslag

 1. 1. HOGE TEMPERATUUR OPSLAG Metropoolregio Amsterdam workshop HTO| Joris Koornneef Joris Koornneef joris.koornneef@tno.nl Maurice Hanegraaf Maurice.hanegraaf@tno.nl
 2. 2. MATCH VRAAG AANBOD Vraag Aanbod Bron 1 Bron 2 Bron x
 3. 3. MATCH VRAAG AANBOD MET OPSLAG Vraag Aanbod Opslag
 4. 4. DE BADKUIP 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 GJ*1000 week variabele bron HTO opslag base load bron Vraag profiel
 5. 5. HOE WERKT HET? ATES Warmte overschot in de zomer wordt opgeslagen in een ondergrondse aquifer (water houdende laag); een paar honderd meter onder het maaiveld. Water uit de ondergrond wordt opgewarmd met de (rest)warmte en vervolgens geinjecteerd. De warmte wordt in de winter weer teruggewonnen om te worden gevoed aan het warmtenet. Aquifer Thermal Energy Storage
 6. 6. ATES >100 °C Water uit de ondergrond wordt opgepompt Water wordt opgewarmd in de warmtewisselaar met (rest)warmte tot boven de 100 graden Heet water wordt geinjecteerd in dezelfde watervoerende laag (de koude en warme put liggen op voldoende onderlinge afstand zodat het warme en koelere water niet mengt). ~55 °C ZOMER Temperaturen zijn indicatief Aquifer Thermal Energy Storage
 7. 7. ATES >100 °C ~55 °C WINTER Temperaturen zijn indicatief Aquifer Thermal Energy Storage Heet water uit de ondergrond wordt opgepompt Het hete water warmt in de warmtewisselaar water op dat het warmtenet voedt. Het afgekoelde water uit de warmtewisselaar wordt weer geinjecteerd in dezelfde watervoerende laag op een paar honderd meter diep.
 8. 8. OPSLAG AANNAMES Diepte Eigenschappen van HTO reservoir (met name: dikte en permeabiliteit) Warmte verschil  Flow + warmteverschil  MWth
 9. 9. KANSEN Beter benutting van (rest)warmte Besparing aardgas en CO2 emissies Extra pieklast beschikbaar in de winter Meer flexibiliteit in vraag/aanbod in het warmtenet Vergroting zekerheid van warmtelevering Toekomst: power to heat mogelijk voor extra flexibiliteit in het elektriciteitsnet Indicatieve getallen
 10. 10. UITDAGINGEN HTO wordt niet breed toegepast in de Nederlandse ondergrond. Uitdagingen met betrekking tot de techniek van de optie en het bijbehorende juridische kader (van idee naar vergunning en inpassing) zijn belangrijke punten die de implementatie ervan beïnvloeden. Belangrijkste technische uitdagingen zijn/worden daarom onderzocht: Geschiktheid van de ondergrond Temperatuurveranderingen / chemie in de bodem Putverstopping en corrosie Materiaalgebruik bij hoge temperaturen en corrosiegevoelige omstandigheden
 11. 11. 28 December 201511 | kick off - project plan Diepte van opslag (beneden maaiveld) <500 m >500 m Wet- en regelgeving van toepassing  Waterwet  Waterbesluit (AMvB Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen)  Waterregeling  Besluitvormingsuitvoeringsmethode (BUM) provinciale taken en Hand- havingsuitvoeringsmethode (HUM) provinciale taken,  Mijnbouwwet  Mijnbouwbesluit  Mijnbouwregeling Belangrijkste restricties  Infiltratietemperatuur max 25°C  Geen opwarming van de bodem  Behoudt energiebalans minimaal elke 5 jaar geen beperkingen zoals voor ondiepe HTO Bevoegd gezag Provincie Ministerie van Economische Zaken Procedure doorlooptijd (indicatief) ~5 maanden 6-9 maanden Vergunning Watervergunning (artikel 6.4 Waterwet) Opslagvergunning (art. 25 Mijnbouwwet) JURIDISCH KADER HTO
 12. 12. OPDRACHT
 13. 13. ONTWERP WARMTENET MET ALLEEN GEOTHERMIE & HOGE TEMPERATUUR OPSLAG • Zeer versimpelde aannames warmtevraag: 35 GJ/ huishouden eq. profiel over jaar = voorbeeld Geothermie doublet = 10 MWth Hoge temperatuur opslag = 10 MWth • Toekomstbeelden (# huishouden eq.) 60 000 200 000 500 000 • Plaats toekomstbeelden op kaart
 14. 14. vrijdag 12 februari 201614 | Hoge Temperatuur Opslag POTENTIEEL GEOTHERMIE Onbekend Goede potentie Mogelijke potentie
 15. 15. vrijdag 12 februari 201615 | Hoge Temperatuur Opslag POTENTIEEL HTO
 16. 16. vrijdag 12 februari 201616 | Hoge Temperatuur Opslag RANDVOORWAARDEN
 17. 17. vrijdag 12 februari 201617 | Hoge Temperatuur Opslag RANDVOORWAARDEN LEGENDA
 18. 18. vrijdag 12 februari 201618 | Hoge Temperatuur Opslag UITKOMSTEN GROEP 1 – TER ILLUSTRATIE GEO HTO
 19. 19. vrijdag 12 februari 201619 | Hoge Temperatuur Opslag UITKOMSTEN GROEP 2 – TER ILLUSTRATIE GEO HTO Almere PurmerendIJmuiden Haarlemmermeer
 20. 20. BEDANKT VOOR UW AANDACHT

×