Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Ondergrondse opslag en distributie van warmte

326 views

Published on

Warmte en koude metropoolregio Amsterdam 12-2-2016
Ir. Martin Bloemendal en Dr. Niels Hartog

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Ondergrondse opslag en distributie van warmte

 1. 1. Ondergrondse opslag en distributie van warmteOndergrondse opslag en distributie van warmte Ir. Martin Bloemendal Dr. Niels Hartog Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam 12-2-2016 Ir. Martin Bloemendal Dr. Niels Hartog Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam 12-2-2016 1Martin.bloemendal@kwrwater.nl
 2. 2. Ruimte in de bodem 2 𝑉(𝑅) = 𝑛𝜋𝑅2 𝐷 D R Q0 Beschikbare volume in sediment rond put Zand: n~30%
 3. 3. 3 Porievolume in sediment rond put Olympisch zwembad 2500 m3
 4. 4. Operationele Aspecten HTO 4 Inhoud Ervaring uit het verleden Optimale inzet HTO - Terugwinefficientie - De ondergrond als transport medium
 5. 5. 5 Ervaringen met HTO • Mineralenneerslag door temperatuur verlaging/verhoging • Carbonaatneerslag (warme bron) • Waterbehandeling, bv. CO2-dosering
 6. 6. Terugwinefficientie 6 Terugwinefficientie Warmte verlies door: • Thermische conductie • Dichtheidstroming (evt. compensatie) • Achtergrondstroming
 7. 7. Opdrijven warm water Terugwinefficientie 2.2. Density effects Ward et al. (2007) Huidige HTO ontwerpcriteria: • Lage verticale permeabiliteit • Dunne aquifers • Grotere injectievolumes • Lagere opslagtemperaturen  Aandachtspunt: Capaciteit! Verdere verbetering door:  Tegengaan opdrijven  Putcapaciteit vergroten
 8. 8. 8 Terugwintemperatuur Ten opzichte van injectietemperatuur Bijvoorbeeld: 40°C 100 mg/l Cl 14000 mg/l Cl 4000 mg/l Cl
 9. 9. De ondergrond als distributiemedium Welke mogelijkheden biedt de ondergrond? 9 Distributie van warmte door ondergrond (?)  minimalisatie kunstwerken / leidingen
 10. 10. Ondergronds transport van geïnfiltreerd water 10niels.hartog@kwrwater.nl
 11. 11. Inpassing ondergrondse HTO in warmtenet MRA 11 Warmteopslag  maximale matching tussen aanbod en behoefte Warmtebuffer  Flexibiliteit verminderde afhankelijkheid in de tijd: back-up voorziening Distributie van warmte door ondergrond (?)  minimalisatie (dure delen) leidingwerk • Optimale inpassing in warmtenetten • Beheer, control/aansturing • Aantal, capaciteit • Locatie, RO boven en ondergronds • Ook van toepassing op Koude opslag bij koude
 12. 12. Ondergrondse opslag en distributie van warmteOndergrondse opslag en distributie van warmte Ir. Martin Bloemendal Dr. Niels Hartog Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam 12-2-2016 Ir. Martin Bloemendal Dr. Niels Hartog Warmte en Koude Metropoolregio Amsterdam 12-2-2016 12Martin.bloemendal@kwrwater.nl Martin.bloemendal@kwrwater.nl Niels.hartog@kwrwater.nl

×