Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

עשרה סוגים של חדשנות

עשרה סוגים של חדשנות

Download to read offline

המצגת מתארת את עשרת סוגי החדשנות על פי המודל של חברת דובלין ומביאה דוגמאות הממחישות את המודל.
המצגת נכתבה בדצמבר 2019

המצגת מתארת את עשרת סוגי החדשנות על פי המודל של חברת דובלין ומביאה דוגמאות הממחישות את המודל.
המצגת נכתבה בדצמבר 2019

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

עשרה סוגים של חדשנות

 1. 1. ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫עשרה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המודל‬ ‫בהשראת‬Doblin® ‫ודר‬ ‫רדליך‬ ‫עמוס‬'‫שביט‬ ‫משה‬ amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053- 7737562 1
 2. 2. ‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫עשרה‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫החדשנות‬ ‫סוגי‬ ‫עשרת‬ ‫במודל‬ ‫עוסקת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬Doblin®. ‫בארגון‬ ‫חדשנות‬ ‫ליישם‬ ‫למנהלים‬ ‫לסייע‬ ‫נועדה‬ ‫המצגת‬. ‫של‬ ‫המקורי‬ ‫המודל‬ ‫משתמש‬ ‫בה‬ ‫הטרמינולוגיה‬ ‫את‬ ‫מעט‬ ‫שינינו‬Doblin®‫יותר‬ ‫שתהיה‬ ‫כדי‬ ‫מובנת‬.‫חדשנות‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫לכל‬ ‫דוגמאות‬ ‫הבאנו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬. ‫בברכה‬ ‫יתקבלו‬ ‫נוספות‬ ‫ודוגמאות‬ ‫הערות‬. ‫רדליך‬ ‫עמוס‬ Amos.Redlich@Rankup.co.il 2 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery ‫עסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדשנות‬. ‫במוצרים‬ ‫חדשנות‬ ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫חדשנות‬. amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 3. 3. ‫הכנסות‬ ‫תזרים‬ ‫ביצירת‬ ‫חדשנות‬ •‫הסילון‬ ‫מנועי‬ ‫יצרנית‬Rolls-Royce‫הסלוגן‬ ‫את‬ ‫טבעה‬"Power by the hour"‫למודל‬ ‫שלה‬ ‫הייחודי‬ ‫המכירה‬.‫מנוע‬ ‫שעות‬ ‫אלא‬ ‫סילון‬ ‫מנועי‬ ‫מוכרת‬ ‫לא‬ ‫החברה‬.‫מנוע‬ ‫כאשר‬ ‫כסף‬ ‫מפסידה‬ ‫התעופה‬ ‫וחברת‬ ‫מתקלה‬ ‫כתוצאה‬ ‫מושבת‬ ‫מטוס‬ ‫של‬ ‫מטוס‬,‫ל‬Rolls- Royce‫לשירות‬ ‫ולהחזירו‬ ‫במהירות‬ ‫לתקנו‬ ‫תמריץ‬ ‫יש‬.‫בכך‬Rolls-Royce‫משדרת‬ ‫ללקוח‬"‫וברע‬ ‫בטוב‬ ‫אתכם‬ ‫יחד‬ ‫אנחנו‬." •Fortnite‫בעולם‬ ‫הפופולרי‬ ‫החינמי‬ ‫המשחק‬ ‫הוא‬.‫גובה‬ ‫שהחברה‬ ‫היחיד‬ ‫התשלום‬ ‫עצמי‬ ‫מיתוג‬ ‫עבור‬ ‫הוא‬ ‫מלקוחותיה‬.‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫רוכשים‬ ‫שחקנים‬,‫ואביזרים‬ ‫ביגוד‬ ‫המשחק‬ ‫בזירת‬ ‫אותם‬ ‫המתייגים‬. •‫מודל‬PWYW(Pay What You Want)‫שהתשלום‬ ‫מדווחות‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מסעדות‬ ‫מנה‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫מהמחיר‬ ‫גבוה‬ ‫הממוצע‬.‫בנוסף‬"‫בסוף‬ ‫נשלם‬ ‫כמה‬"‫השיחה‬ ‫נושא‬ ‫הוא‬ ‫הסעודה‬ ‫בעת‬ ‫הנפוץ‬(‫מודל‬ ‫ראה‬customer engagement.) •‫ה‬ ‫חברת‬-Startup‫הישראלית‬EquityBee‫לבין‬ ‫כסף‬ ‫עם‬ ‫משקיעים‬ ‫בין‬ ‫מפגישה‬ ‫זאת‬ ‫לממן‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫למניות‬ ‫אופציות‬ ‫להמיר‬ ‫שרוצים‬ ‫עובדים‬.‫זוכה‬ ‫המשקיע‬ ‫ל‬ ‫יצאו‬ ‫שטרם‬ ‫בחברות‬ ‫להשקיע‬ ‫להזדמנות‬-IPO‫למימון‬ ‫זוכה‬ ‫האופציות‬ ‫בעל‬ ‫והעובד‬ ‫שבידיו‬ ‫מהמניות‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫וויתור‬ ‫תמורת‬. 3 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Exercise amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 4. 4. ‫פעלה‬ ‫בשיתופי‬ ‫חדשנות‬ •‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ ‫היא‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫דרך‬ ‫לחדשנות‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדוגמה‬ ‫הפתוחה‬Android.‫חברת‬Google‫טלפונים‬ ‫יצרנית‬ ‫לכל‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫אותה‬ ‫מפיצה‬ ‫בעולם‬(‫מ‬ ‫חוץ‬Apple.) •‫את‬ ‫משרת‬ ‫זה‬ ‫איך‬Google?‫מאוד‬ ‫פשוט‬;‫הניידים‬ ‫הטלפונים‬ ‫משתמשי‬ ‫רוב‬ ‫ל‬ ‫מזרימים‬ ‫בעולם‬Google‫מידע‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬.‫כיצד‬ ‫היטב‬ ‫יודעת‬ ‫גוגל‬ ‫להכנסה‬ ‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להפוך‬. •‫לפיתוח‬ ‫התורמים‬ ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫רבים‬ ‫תוכנה‬ ‫מפתחי‬ ‫מחברות‬ ‫פתוח‬ ‫קוד‬ ‫מערכות‬ ‫כלשהי‬ ‫מערכת‬.‫כמו‬ ‫גדולות‬ ‫וחברות‬ ‫נפוצה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הפכה‬ ‫זו‬ ‫גישה‬IBM ‫ו‬-Microsoft‫בהן‬ ‫להיעזר‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ‫החלו‬. 4 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 5. 5. ‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫חדשנות‬ •Adobe Kickstart‫ארגונית‬ ‫לחדשנות‬ ‫דוגמה‬ ‫היא‬.‫חדשנות‬ ‫ולטפח‬ ‫לעודד‬ ‫כדי‬ ‫בארגון‬,‫חברת‬Adobe‫ה‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫המציאה‬Adobe Kickstart box. ‫מקבלים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫יומיים‬ ‫בת‬ ‫חדשנות‬ ‫בסדנת‬ ‫להשתתף‬ ‫מוזמנים‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬ ‫וכן‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫ובניית‬ ‫חדשנות‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫לימוד‬ ‫חומר‬ ‫ובה‬ ‫אדומה‬ ‫קופסה‬ Debit card‫ב‬ ‫הטעון‬1000$‫עיניהם‬ ‫כראות‬ ‫לשימוש‬. ‫שהגה‬ ‫החדשני‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫מתחייב‬ ‫לתוכנית‬ ‫שנרשם‬ ‫עובד‬(pitch) ‫לקידומו‬ ‫פעולה‬ ‫ותוכנית‬. •‫חברת‬Amazon‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫נתונים‬ ‫בסיס‬ ‫בניהול‬ ‫שצברה‬ ‫המומחיות‬ ‫את‬ ‫ניצלה‬ ‫הענן‬ ‫שירותי‬ ‫את‬ ‫לשוק‬ ‫להוציא‬ ‫כדי‬AWS. •‫תחבורה‬ ‫שירותי‬ ‫אספקת‬ ‫של‬ ‫לעולם‬ ‫מכוניות‬ ‫יצור‬ ‫של‬ ‫מעולם‬ ‫עוברים‬ ‫רכב‬ ‫יצרני‬. ‫חילוץ‬ ‫שירותי‬ ‫הכוללת‬ ‫חבילה‬ ‫עסקת‬ ‫הוא‬ ‫רכב‬,‫תחזוקה‬,‫וכדומה‬ ‫ביטוח‬. 5 Revenue model Open Network Retructu re Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 6. 6. ‫פנימיים‬ ‫עבודה‬ ‫בתהליכי‬ ‫חדשנות‬. •‫חברת‬Cemex‫מאז‬ ‫בטון‬ ‫מייצרת‬ ‫המקסיקנית‬1906.‫היא‬ ‫אחדות‬ ‫שנים‬ ‫לפני‬ ‫הבניה‬ ‫לאתרי‬ ‫בסמיכות‬ ‫להיעשות‬ ‫חייב‬ ‫בטון‬ ‫שיצור‬ ‫הבינה‬(‫הובלה‬ ‫משך‬ ‫אחרת‬ ‫בבטון‬ ‫פוגם‬.)‫מודל‬ ‫פיתחה‬ ‫החברה‬‫עיסקי‬‫בעולם‬ ‫רבים‬ ‫בטון‬ ‫מפעלי‬ ‫רכישת‬ ‫של‬. ‫המתחרות‬ ‫על‬ ‫ייתרון‬ ‫לה‬ ‫שמעניקה‬ ‫רחבה‬ ‫עולמי‬ ‫פריסה‬ ‫יש‬ ‫לחברה‬ ‫כעת‬. •‫חברת‬IKEA‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫רהיטים‬ ‫למכירת‬ ‫מודל‬ ‫פיתחה‬.‫רהיטים‬ ‫מכירת‬ ‫אז‬ ‫עד‬ (‫נפחיים‬ ‫מוצרים‬ ‫שהם‬)‫לאומיות‬ ‫רב‬ ‫ולא‬ ‫מקומיות‬ ‫בחברות‬ ‫התאפיינה‬. •‫חברת‬Tesla‫ולהוזיל‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫לשלוט‬ ‫כדי‬ ‫סוללות‬ ‫המפתחות‬ ‫חברות‬ ‫רוכשת‬ ‫הסופי‬ ‫ללקוח‬ ‫הרכב‬ ‫עלויות‬ ‫את‬(‫אנכי‬ ‫מיזוג‬.) 6 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 7. 7. ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדשנות‬ •‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫המציעה‬ ‫דרך‬ ‫פורצת‬ ‫חדשנות‬. •‫חברת‬Eink‫בולטים‬ ‫יתרונות‬ ‫בעל‬ ‫והוא‬ ‫למסכים‬ ‫המשמש‬ ‫אלקטרוני‬ ‫דיו‬ ‫יצרה‬ ‫למסכי‬ ‫ביחס‬Emoled‫הנפוצים‬.‫אנרגיה‬ ‫פחות‬ ‫צורך‬ ‫הוא‬,‫גמיש‬ ‫המסך‬,‫אפשר‬ ‫מלא‬ ‫שמש‬ ‫באור‬ ‫אותו‬ ‫לקרוא‬,‫ועוד‬ ‫נמוך‬ ‫משקל‬. •‫כשיצאו‬ ‫משמעותית‬ ‫דרך‬ ‫פריצת‬ ‫היוו‬ ‫ציקלוניים‬ ‫אבק‬ ‫ושואבי‬ ‫רובוטי‬ ‫אבק‬ ‫שואב‬ ‫לשוק‬. •‫עצמית‬ ‫למידה‬ ‫מערכות‬e-Learning‫ועזרו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצות‬ ‫הפכו‬ ‫העולם‬ ‫לרחבי‬ ‫ההשכלה‬ ‫שירותי‬ ‫את‬ ‫להפיץ‬. •‫ה‬ ‫נורות‬LED‫נורות‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫כמעט‬ ‫והוציאו‬ ‫התאורה‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫הלבן‬ ‫הלהט‬. •‫מערכות‬ABS‫הרכב‬ ‫בשוק‬ ‫מהפכה‬ ‫יצרו‬ ‫לבלימה‬. •‫מוצרי‬‫מיחשוב‬‫לעולמנו‬ ‫בהדרגה‬ ‫חודרים‬ ‫לביש‬. 7 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 8. 8. ‫מקצועיים‬ ‫צרכים‬ ‫למימוש‬ ‫סביבה‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדשנות‬ •‫כמו‬ ‫אנשים‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫שצוברות‬ ‫חברות‬Foursquare,‫אשראי‬ ‫כרטיסי‬ ‫חברות‬,‫חברות‬ ‫מגיוון‬ ‫ללקוחותיהן‬ ‫המספקות‬ ‫ענן‬ ‫מבוססות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫מפתחות‬ ‫וכדומה‬ ‫המונית‬ ‫הסעה‬ ‫אחסון‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬,‫מחשוב‬ ‫שירותי‬,‫מידע‬ ‫כריית‬ ‫שירותי‬,‫ועוד‬ ‫חיפוש‬ ‫שירותי‬. •‫ה‬ ‫טכנולוגיית‬Blockchain‫מערכתית‬ ‫חדשנות‬ ‫יפה‬ ‫מדגימה‬.‫גישה‬ ‫מציגה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫שינוי‬ ‫מפני‬ ‫נתונים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫חדשנית‬.‫בבלוקים‬ ‫המידע‬ ‫ארגון‬,‫פנימי‬ ‫הצפנה‬ ‫מנגנון‬ ‫יצירת‬ ‫אפשרות‬ ‫מונעים‬ ‫הרשת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫המוצפנים‬ ‫הבלוקים‬ ‫את‬ ‫לבזר‬ ‫והאפשרות‬ ‫הבלוק‬ ‫ברמת‬ ‫אחת‬ ‫בנקודה‬ ‫נתונים‬ ‫לשנות‬.‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫לדמוקרטיזציה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫תורמת‬ ‫בכך‬ ‫פיננסיים‬ ‫נתונים‬ ‫כמו‬ ‫רגישות‬,‫וכדומה‬ ‫רפואיים‬. •‫חברת‬Apple‫ה‬ ‫פלטפורמת‬ ‫את‬ ‫פיתח‬Appstore‫למכור‬ ‫עצמאיים‬ ‫למפתחים‬ ‫המאפשרת‬ ‫של‬ ‫ללקוחות‬ ‫ותכנים‬ ‫אפליקציות‬Apple.‫ב‬2018‫האפליקציות‬ ‫חנות‬ ‫של‬ ‫המכירות‬ ‫מחזור‬ ‫ב‬ ‫הסתכם‬ ‫והמוסיקה‬B24.8$. •‫חברת‬Ryobi‫מקדחות‬ ‫כמו‬ ‫ידניים‬ ‫עבודה‬ ‫כלי‬ ‫מייצרת‬,‫אבק‬ ‫שואבי‬,‫מלטשות‬,‫מכונות‬ ‫ועוד‬ ‫דשא‬ ‫לכיסוח‬.‫מתוצרתה‬ ‫המכשירים‬ ‫לכל‬ ‫המתאים‬ ‫סוללה‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫דגם‬ ‫יצרה‬ ‫החברה‬. •Zapier‫ליצירת‬ ‫שונות‬ ‫תוכנות‬ ‫כלי‬ ‫לחיבור‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היא‬workflow.‫לדוגמה‬:‫הורדת‬ ‫של‬ ‫לטבלה‬ ‫ישירות‬ ‫פייסבוק‬ ‫המגיעות‬ ‫הפניות‬Google forms. 8 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 9. 9. ‫ללקוח‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫בהנגשה‬ ‫חדשנות‬. •‫ה‬ ‫חברות‬-Low Cost‫חבילות‬ ‫לפרק‬ ‫שרצוי‬ ‫הבינו‬ ‫כאשר‬ ‫התעופה‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫שינו‬ ‫עסקיות‬Unbundling))‫שוק‬ ‫צורך‬ ‫לכל‬ ‫שונה‬ ‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫ולספק‬.‫עלות‬ ‫לדוגמה‬ ‫להושבה‬ ‫נפרדת‬,‫הסעדה‬,‫וכדומה‬ ‫מטען‬. •‫חברות‬ ‫מצד‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬FinTech‫מהירים‬ ‫אשראי‬ ‫בקרת‬ ‫שירותי‬ ‫המציעות‬, ‫הלוואות‬P2P,‫ועוד‬ ‫בנקאיים‬ ‫חוץ‬ ‫השקעות‬ ‫שירותי‬,‫וחברות‬ ‫הבנקים‬ ‫את‬ ‫מאלצת‬ ‫מחדש‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫להמציא‬ ‫הביטוח‬. •‫השירותים‬ ‫לתחום‬ ‫לעבור‬ ‫שואפות‬ ‫רבות‬ ‫ייצור‬ ‫חברות‬.‫מציעות‬ ‫סלולר‬ ‫חברות‬ ‫ייעודיות‬ ‫אפליקציות‬,‫וכדומה‬ ‫אחסון‬ ‫שטחי‬.‫או‬ ‫השכרה‬ ‫לעסקי‬ ‫נכנסים‬ ‫רכב‬ ‫יצרני‬ ‫תקופתיים‬ ‫טיפולים‬ ‫כמו‬ ‫שירותים‬,‫ביטוח‬,‫חילוץ‬(‫תאונה‬ ‫במקרה‬)‫שירותי‬ ‫ואף‬ ‫אבטחה‬(‫ובאפריקה‬ ‫אמריקה‬ ‫בדרום‬ ‫אחדות‬ ‫במדינות‬.) •GoAmazon‫בקופה‬ ‫לעמוד‬ ‫הצורך‬ ‫ללא‬ ‫מוצרים‬ ‫לרכוש‬ ‫המאפשר‬ ‫שירות‬ ‫הוא‬ ‫ולשלם‬.‫לתשלום‬ ‫ודואגת‬ ‫שנרכשו‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫מזהה‬ ‫המערכת‬. 9 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 10. 10. ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ערוצי‬ ‫בפיתוח‬ ‫חדשנות‬. •‫חברת‬Netflix‫בשנת‬ ‫הוקמה‬1997‫וידאו‬ ‫קלטות‬ ‫להשכרת‬ ‫כחברה‬.‫יכלו‬ ‫לקוחותיה‬ ‫באמצעות‬ ‫הקלטת‬ ‫את‬ ‫וקיבלו‬ ‫ממוחשב‬ ‫בקטלוג‬ ‫סרט‬ ‫לבחור‬FedEx(‫אספה‬ ‫שגם‬ ‫שבוע‬ ‫אחרי‬ ‫אותה‬.)‫חברת‬ ‫כאשר‬Blockbuster‫חדש‬ ‫מתחרה‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫הבינה‬ ‫מידי‬ ‫מאוחר‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫משלה‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫ויצאה‬ ‫בשוק‬.Blockbuster‫ו‬ ‫רגל‬ ‫פשטה‬ Netflix‫לחדש‬ ‫ממשיכה‬. •‫חברת‬Amazon‫ה‬ ‫את‬ ‫פיתחה‬Kindle‫חדשה‬ ‫בדרך‬ ‫ספרים‬ ‫להפיץ‬ ‫כדי‬.‫לא‬ ‫היא‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הספרים‬ ‫קוראי‬ ‫את‬ ‫המציאה‬,‫בשרשרת‬ ‫קריטית‬ ‫בנקודה‬ ‫שליטתה‬ ‫אך‬ ‫הערך‬,‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫החדשנות‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫לה‬ ‫אפשרה‬. •‫חברת‬Nestle‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫וסוכנים‬ ‫מפיצים‬ ‫דרך‬ ‫תוצרתה‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫מוכרת‬. ‫לצרכנים‬ ‫ישירות‬ ‫למכור‬ ‫החליטה‬ ‫היא‬ ‫הקפה‬ ‫את‬ ‫אבל‬.‫חברת‬ ‫את‬ ‫הקימה‬ ‫היא‬ Nespresso‫הקפסולות‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫פיתחה‬ ‫אשר‬.‫לצרכן‬ ‫ישירות‬ ‫מגיעות‬ ‫הקפסולות‬ ‫שייסדה‬ ‫הבית‬ ‫חנויות‬ ‫דרך‬ ‫או‬ ‫שליח‬ ‫באמצעות‬. •‫חברת‬McDonalds‫חברת‬ ‫את‬ ‫רכשה‬Apprente‫ייחודית‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שלה‬ ‫דיבור‬ ‫באמצעות‬ ‫הזמנה‬ ‫לקיחת‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫לאוטומציה‬,‫בשפות‬ ‫תמיכה‬ ‫תוך‬ ‫שונות‬,‫מבטאים‬,‫השיח‬ ‫במהלך‬ ‫מורכבות‬ ‫והזמנות‬. 10 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 11. 11. ‫עצמי‬ ‫במיתוג‬ ‫חדשנות‬ •‫חברת‬Tesla‫שנוסדה‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫בעולם‬ ‫חשובה‬ ‫חשמליות‬ ‫מכוניות‬ ‫כיצרנית‬ ‫מוכרת‬ ‫ב‬ ‫רק‬2003.‫המותג‬ ‫מבניית‬ ‫נובע‬ ‫הקסם‬ ‫סוד‬Tesla‫גבוהה‬ ‫איכות‬ ‫המשדר‬, ‫מעולה‬ ‫ושירות‬ ‫עילית‬ ‫טכנולוגיית‬.‫המותג‬ ‫את‬ ‫בנתה‬ ‫לקוחותיה‬ ‫של‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ Tesla. •‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫שנמצאים‬ ‫ציבוריים‬ ‫בקמפיינים‬ ‫לתמוך‬ ‫החלו‬ ‫מסחריות‬ ‫חברות‬. ‫ג‬ ‫לדוגמה‬'‫בקמפיין‬ ‫יצאה‬ ‫ילט‬‫נאותה‬ ‫בצורה‬ ‫להתנהג‬ ‫גברים‬ ‫המעודד‬(‫בניגוד‬ ‫והשרירי‬ ‫הסקסיסטי‬ ‫הגבר‬ ‫את‬ ‫הציגה‬ ‫שבה‬ ‫קודמים‬ ‫לקמפיינים‬.)‫ג‬ ‫זו‬ ‫בצורה‬'‫ילט‬ ‫התקופה‬ ‫לרוח‬ ‫ולהתאימו‬ ‫שלה‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לבנות‬ ‫מנסה‬. •‫המותג‬United Color of Benetton‫התפרסם‬‫קונטרוברסליים‬ ‫מקמפיינים‬ ‫שהפיק‬.‫היום‬ ‫לסדר‬ ‫שמה‬ ‫את‬ ‫העלו‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫קשה‬ ‫ביקורת‬ ‫יצרו‬ ‫אמנם‬ ‫הם‬ ‫הציבורי‬. •‫חכם‬ ‫שיווק‬ ‫איש‬ ‫הוא‬ ‫לוי‬ ‫רמי‬.‫שלו‬ ‫הקמפיין‬"‫בשקל‬ ‫עוף‬"‫ואמין‬ ‫חינמי‬ ‫פרסום‬ ‫יצר‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫במשך‬ ‫החדשות‬ ‫במהדורות‬ ‫במיוחד‬. 11 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 12. 12. ‫לקוחות‬ ‫במעורבות‬ ‫חדשנות‬ •Garmin‫היד‬ ‫לפרק‬ ‫המוצמדת‬ ‫אישית‬ ‫ניטור‬ ‫מערכת‬ ‫יצרה‬.‫מספקת‬ ‫המערכת‬ ‫גופנית‬ ‫פעילות‬ ‫בזמן‬ ‫ובפרט‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫בריאותו‬ ‫מצב‬ ‫אודות‬ ‫חיוני‬ ‫מידע‬ ‫ללקוח‬. •‫כמו‬ ‫תוכן‬ ‫חברות‬Facebook,Pinterest, YouTube‫מייצרות‬ ‫אינן‬ ‫נוספות‬ ‫ורבות‬ ‫אחת‬ ‫תוכן‬ ‫שורת‬ ‫אפילו‬.‫המעורבים‬ ‫לקוחותיהם‬ ‫מעלים‬ ‫התוכן‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫מלאה‬ ‫בהתנדבות‬. •‫חברת‬GoPro‫הרווי‬ ‫המצלמות‬ ‫לשוק‬ ‫פרצה‬(‫בסמרטפון‬ ‫מצלמה‬ ‫יש‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬.) ‫מצלמות‬ ‫של‬ ‫נישה‬ ‫פיתחה‬ ‫היא‬extreme‫קהילת‬ ‫בנתה‬ ‫היא‬ ‫אותו‬ ‫לפרסם‬ ‫וכדי‬ ‫צילומי‬ ‫לרשת‬ ‫והעלו‬ ‫שצילמו‬ ‫והרפתקנים‬ ‫ספורטאים‬extreme‫שצילמו‬. •‫אליפויות‬ ‫ואף‬ ‫עולם‬ ‫חובקי‬ ‫קבוצתיים‬ ‫משחקים‬ ‫מייצרות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫חברות‬. ‫רכישות‬ ‫על‬ ‫הון‬ ‫ומוציאים‬ ‫אלה‬ ‫במשחקים‬ ‫משתתפים‬ ‫ומבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫המוני‬ ‫המשחק‬ ‫בתוך‬(‫הכנסה‬ ‫ליצר‬ ‫חדשנית‬ ‫דרך‬ ‫עוד‬.)‫ב‬2019‫בן‬ ‫נער‬ ‫זכה‬16‫של‬ ‫בפרס‬ 3‫ב‬ ‫העולם‬ ‫באליפות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬fortnite. 12 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 13. 13. ‫כמנהל‬,‫תקציב‬ ‫לך‬ ‫היה‬ ‫אילו‬ ‫של‬$1M‫להשקיע‬ ‫בחדשנות‬, ‫אותם‬ ‫משקיע‬ ‫היית‬ ‫היכן‬? 13
 14. 14. ‫של‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫משקיעים‬ ‫מנהלים‬ ‫היכן‬Doblin®? 14 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 15. 15. ‫הניבה‬ ‫לדעתך‬ ‫השקעה‬ ‫איזו‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫התשואה‬ ‫את‬? 15
 16. 16. ‫יותר‬ ‫גובהה‬ ‫תשואה‬ ‫הניבה‬ ‫השקעה‬ ‫איזו‬? 16 Revenue model Open Network Structure Process Product Performa nce Platforms Service Channel Brand Customer Engagem ent Configuration Offering Delivery amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562
 17. 17. ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫רדליך‬ ‫עמוס‬amos.Redlich@gmail.com ‫ודר‬'‫שביט‬ ‫משה‬mshavit2006@gmail.com amos.redlich@gmail.com ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562 17
 18. 18. 18 ‫בחדשנות‬ ‫הרצאות‬ ‫להזמנת‬: ‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562 ‫ד‬"‫שביט‬ ‫משה‬ ‫ר‬054-3317122 amos.redlich@gmail.com‫רדליך‬ ‫עמוס‬053-7737562

×