Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Multimedia realidad social en educación infantil

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Multimedia realidad social en educación infantil

 1. 1. Realitat social en l´ambit d´educació infantil
 2. 6. Realitat social en educació infantil <ul><li>Definició d´educació infantil </li></ul><ul><li>Objectius de l´educació infantil </li></ul><ul><li>Referencia normativa </li></ul><ul><li>Realitat social en l´àmbit </li></ul><ul><li>Ubicació del educador social en l´area d´infantil </li></ul>
 3. 7. EDUCACIÓ INFANTIL <ul><li>Primera etapa del sistema educatiu </li></ul><ul><li>Arriba fins als 6 anys </li></ul><ul><li>Dos cicles,de 0 a 3 i de 3 a 6 </li></ul><ul><li>No es obligatoria </li></ul><ul><li>Finalitat:contribuir al desenvolupament físic i personal </li></ul>
 4. 8. OBJECTIUS <ul><li>Coneixement del seu cos </li></ul><ul><li>Desenvolupar l´autonomia </li></ul><ul><li>Aprendre pautes de convivència </li></ul><ul><li>Observar i coneixer léntorn familiar, social y natural </li></ul><ul><li>Desenvolupament d´habilitats de comunicació, lectura y escritura </li></ul><ul><li>Adquisició d´habilitats numèriques </li></ul><ul><li>Desenvolupament de la personalitat </li></ul>
 5. 9. <ul><li>Adquisició de valors com la tolerancia, llibertad,pautes de convivencia, resolució de conflictes de forma pacífica </li></ul><ul><li>Formació en el respecte a les persones amb discapacitat, els inmigrants,etc. </li></ul><ul><li>Aprenentatge d´habits de vida saludables com l´ejercici físic i l´esport </li></ul><ul><li>Preparació per a la ciutadania i la participació activa en la vida económica, social y cultural </li></ul>
 6. 10. Realitat social en l´ambit <ul><li>Els xiquests aprenen rapid </li></ul><ul><li>Gran quantitat d´inmigrants </li></ul><ul><li>No es detecten síntomes de racisme ni xenofobia degut a que els xiquets conviuen junts desde menuts </li></ul><ul><li>Pares molt interesats en l´inici d´ñ educació infantil pero es despreocupen a mesura que pasa el temps </li></ul><ul><li>Xiquets massa consentits i poc autònoms </li></ul><ul><li>Escàs temps dedicat als xiquets amb necesitats específiques </li></ul>
 7. 11. L´educador social en l´area d´infantil <ul><li>Prevenció de futurs problemes com bulling, absentisme escolar,etc. </li></ul><ul><li>Activitats dirigides a fomentar, l´amistat, tolerancia i respete entre companys </li></ul><ul><li>Orientació pedagógica als mestres i familiars </li></ul><ul><li>Xarrades dirigides a la prevenció de la delincuència, drogadicció, embrasos no desitjats, raacisme,etc. </li></ul>

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

468

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

61

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×