Menneskerettighetene angår næringslivet Demand Dignity
Hvorfor utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>I takt med de multinasjonale selskapenes økte økonomiske makt øker også se...
Hvorfor utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>Mange selskaper er gjennom sin virksomhet direkte eller indirekte ansvarli...
Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Brasil: Urfolksledere som arresteres og tortureres, fordi de protestere...
Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Nigeria (Niger-Delta): Oljeindustrien og de transnasjonale selskapenes ...
Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Norge: Telenors virksomhet i Bangladesh der barnearbeid miljøødeleggels...
Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Elfenbenskysten/Norge: Trafigura, verdens tredje største fraktrederi, s...
<ul><li>” Inaction is not an option. The choice is between the exercise of corporate leadership in developing appropriate ...
Hvordan utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>Amnesty Norge bruker hele intervallet av mulige virkemidler for å påvirke ...
Har næringslivet et MR-ansvar? <ul><li>JA – i forordet til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter heter det at </li><...
<ul><li>” To fail to do good when it is in one’s legitimate power to do so is rightly condemned by the world.” </li></ul><...
Hva kan selskapet gjøre? <ul><li>Ha en tydelig menneskerettighetspolicy som kommuniseres til alle ledd og nivåer i selskap...
Hva kan selskapet gjøre? <ul><li>Vær selektiv i valg av samarbeidspartnere </li></ul><ul><li>Utrykk motstand mot bruk av t...
Hva bør norske myndigheter gjøre? <ul><li>Få nasjonale bindende retningslinjer for selskapenes samfunnsansvar – gjøre det ...
Hva bør på plass internasjonalt? <ul><li>Bindende globale standarder som skal gjelde for alle selskaper hvor enn i verden ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menneskerettighetene angår næringslivet

574 views

Published on

Foredrag holdt av politisk rådgiver Beate Ekeløve-Slydal på medlemsseminar i Oslo lørdag 22. august.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Menneskerettighetene angår næringslivet

 1. 1. Menneskerettighetene angår næringslivet Demand Dignity
 2. 2. Hvorfor utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>I takt med de multinasjonale selskapenes økte økonomiske makt øker også selskapenes potensial for politisk makt </li></ul><ul><li>Enten selskapene liker det eller ei er de politiske aktører - dette gir dem et stor ansvar </li></ul><ul><li>Hvordan de oppfører seg og tjener sine penger i de land hvor de er tilstede kan få store konsekvenser </li></ul>
 3. 3. Hvorfor utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>Mange selskaper er gjennom sin virksomhet direkte eller indirekte ansvarlige for menneskerettighetsbrudd </li></ul><ul><li>Vanskelig og til tider livsfarlig for ofrene for næringslivsrelaterte menneskerettighetsbrudd å fremme sin sak </li></ul>
 4. 4. Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Brasil: Urfolksledere som arresteres og tortureres, fordi de protesterer mot at folket fratas sin jord som så omgjøres til soya- og sukkerrørplantasjer </li></ul><ul><li>Peru: Journalister som tortureres av politiet og selskapets sikkerhetspersonale, fordi de rapporterer om fattigbønders demonstrasjon mot et gruveselskap som ødelegger deres livsgrunnlag </li></ul>
 5. 5. Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Nigeria (Niger-Delta): Oljeindustrien og de transnasjonale selskapenes virksomhet har ført til forurensning av jord og grunnvann og lokalefolkningen har mistet sitt livsgrunnlag. Protester slått ned med brutal vold. </li></ul><ul><li>Sverige: Salg av utstyr til israelske myndigheter som er blitt anvendt under krigen på Gaza </li></ul><ul><li>Norge: Sosial dumping; arbeidere fra Polen og Litauen som lønnes langt under minstesats, ikke får følge arbeidstidsbestemmelsene og bor under dårlige forhold </li></ul>
 6. 6. Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Norge: Telenors virksomhet i Bangladesh der barnearbeid miljøødeleggelse og livsfarlig arbeidsforhold ble avslørt mai 2008. </li></ul><ul><li>Norge: Norfund, SN Power og Statskrafts store vannkraftprosjekt i Nord-India der 13 personer til nå er døde som følge av uansvarlige arbeidsforhold </li></ul><ul><li>Norge: Nordea som inntil juni 2009 hadde aksjer i Textron som produserer klasevåpen </li></ul>
 7. 7. Eksempler på næringslivsrelaterte MR-brudd <ul><li>Elfenbenskysten/Norge: Trafigura, verdens tredje største fraktrederi, som dumper livsfarlig avfall på en totalt uforsvarlig måte. 12 døde og 100.000 syke på Elfenbenskysten. I Gulen kommune eksploderte to av selskapet Vest-Tanks to store tanker 24. mai 2007. Mange av innbyggerne ble syke og fikk de samme symptomene som de skadelidne på i Abidjan på Elfenbenskysten </li></ul><ul><li>Guantánamo/Norge: Aker Kværner ASA bidro til byggingen av fangeleiren, ansvarlig for vann- og strømforsyningen og vedlikehold av leiren, og bensinforsyningen til flyene som fraktet fangene til fangeleiren </li></ul>
 8. 8. <ul><li>” Inaction is not an option. The choice is between the exercise of corporate leadership in developing appropriate company policies, or being forced by public opinion to bring corporate practice into line with values of society.” </li></ul><ul><li>Sir Geoffrey Chandler, Chair of Amnesty International UK Business Group and former Shell senior executive </li></ul>
 9. 9. Hvordan utfordrer Amnesty næringslivet? <ul><li>Amnesty Norge bruker hele intervallet av mulige virkemidler for å påvirke næringslivets holdninger og praksis: </li></ul><ul><li>Fra dialog og samarbeid til offentlig konfrontasjon og aksjon (StatoilHydro og Hydro, Aker Kværner) </li></ul><ul><li>Etterforskning og dokumentasjon av næringslivsrelaterte MR-brudd </li></ul><ul><li>Lobbying internasjonalt og nasjonalt; FN, EU, Pensjonsfond utlands Etiske Råd, Norges Banks eierskapsgruppe, Regjeringens stortingsmelding </li></ul>
 10. 10. Har næringslivet et MR-ansvar? <ul><li>JA – i forordet til FNs verdenserklæring om menneskerettigheter heter det at </li></ul><ul><li>”… . every individual and every organ of society , keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures , national and international, to secure their universal and effective recognition and observance.” </li></ul>
 11. 11. <ul><li>” To fail to do good when it is in one’s legitimate power to do so is rightly condemned by the world.” </li></ul><ul><li>Sir Geoffrey Chandler, AI UK Business Group and former Shell senior executive </li></ul>
 12. 12. Hva kan selskapet gjøre? <ul><li>Ha en tydelig menneskerettighetspolicy som kommuniseres til alle ledd og nivåer i selskapet, og som jevnlig evalueres av en uavhengig tredjepart </li></ul><ul><li>Sørg for at selskapets virksomhet ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene </li></ul><ul><li>Gi klart uttrykk for at menneskerettighetene er en inkorporert del av selskapets verdisett i møte med internasjonal og nasjonal presse, myndighetspersoner og andre selskaper </li></ul>
 13. 13. Hva kan selskapet gjøre? <ul><li>Vær selektiv i valg av samarbeidspartnere </li></ul><ul><li>Utrykk motstand mot bruk av tortur og politivold, og støtte til ytrings- og organisasjonsfrihet </li></ul><ul><li>Ta opp enkeltsaker med representanter for myndighetene </li></ul>
 14. 14. Hva bør norske myndigheter gjøre? <ul><li>Få nasjonale bindende retningslinjer for selskapenes samfunnsansvar – gjøre det klart hva som ikke er akseptabel atferd </li></ul><ul><li>Opprette en Ombudsmann for selskapenes samfunnsansvar som både skal være et informasjons-, overvåkings- og klageorgan </li></ul>
 15. 15. Hva bør på plass internasjonalt? <ul><li>Bindende globale standarder som skal gjelde for alle selskaper hvor enn i verden de har sin virksomhet </li></ul><ul><li>Disse bør være innefor rammen av FN som er det organet som kan gi disse størst legitimitet </li></ul>

×