(((Demand Dignity))) Mødredødelighet
Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel.
Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.
99 prosent av dødsfallene skjer i utviklingsland, først og fremst Afrika sør for Sahara og Sør Asia.
De aller fleste av disse dødsfallene kunne ha vært forebygget.
En ond sirkel <ul><li>I mange land har kvinner lav status. Det er også årsak til at deres helse ikke blir prioritert, og a...
Kjønnsbasert diskriminering <ul><li>Kvinner har lav status => Kvinner får ikke selv ta beslutninger om egen reproduktiv he...
Andre årsaker <ul><li>Fattigdom </li></ul><ul><li>Etnisk diskriminering </li></ul><ul><li>Kulturelt betingede oppfatninger...
Hva er mødredødelighet? <ul><li>Når en kvinne dør i graviditeten eller i løpet av 42 dager etter avsluttet graviditet. </l...
Abort <ul><li>Hvert år: </li></ul><ul><li>210 millioner påbegynte graviditet </li></ul><ul><li>45-50 millioner ender med a...
Mødredødelighet - Totalt <ul><li>Mer enn 500.000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og f...
Mødredødelighet - Ratio <ul><li>Ratio er antall graviditetsrelaterte dødsfall per 100.000 levende fødte barn. </li></ul><...
Mødredødelighet - Livsløp  <ul><li>Livsløpsrisiko: Avhenger av risiko ved hver graviditet, og antall graviditeter. Noen e...
Helse som global menneskerettighet <ul><li>Rett til den høyest oppnåelige helsetilstand er en rettighet i seg selv, ifø...
Rett til tilpassede helsetjenester ifm svangerskap og fødsel <ul><li>FNs Kvinnekonvensjon artikkel 12.2: </li></ul><ul><l...
Mødrehelse i et større perspektiv <ul><li>Når en kvinne dør under fødsel får det alvorlige konsekvenser for familie og lok...
Hvordan skape endring?
Tusenårsmålene – konkrete mål til 2015 <ul><li>1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult </li></ul><ul><li>2: Universell sko...
Langt fra måloppnåelse for MDG 5 <ul><li>MDG: Mødredødelighet skal ned med 50 prosent av 1990-nivå i 2000, og videre ned m...
Politisk engasjement <ul><li>Politisk lederskap nødvendig for å sikre at staten beskytter og fremmer kvinners og barns hel...
Helsesystemene må styrkes <ul><li>De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret om kvinner hadde hatt tilgang og rå...
Lokal kapasitetsbygging <ul><li>Sette kvinner, familier og lokalsamfunn i stand til å ivareta egen helse på en god måte, b...
Mødredødelighet er uunngåelig
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mødredødelighet

747 views

Published on

Rådgiver Patricia Kaatees foredrag om mødredødelighet. Foredrag ble holdt på medlemsseminar lørdag 22. august.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kilder: Amnesty International – Maternal Mortality and Human Rights. Draft Campaign Strategy 2009 NORAD – www.norad.no UD – http://www.regjeringen.no/se/dep/smk/Aktuelle-temaer5/fns-tusenarsmal/global-kampanje-for-a-redusere-barne--og/Factsheet---Maternal-Mortality.html?id=481774 UNICEF – Progress for Children. A report Card on Maternal Mortality 2008 WHO - World Health Report: Make Every Mother and Child Count 2005
 • Amnesty International SRR consultation paper 2
 • Kilder: FN på http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/Goal%205%20FINAL.pdf UNICEF-rapporten A report card for maternal mortality (2008)
 • Mødredødelighet

  1. 1. (((Demand Dignity))) Mødredødelighet
  2. 2. Hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap og fødsel.
  3. 3. Over en halv million kvinner. Hvert eneste år.
  4. 4. 99 prosent av dødsfallene skjer i utviklingsland, først og fremst Afrika sør for Sahara og Sør Asia.
  5. 5. De aller fleste av disse dødsfallene kunne ha vært forebygget.
  6. 6. En ond sirkel <ul><li>I mange land har kvinner lav status. Det er også årsak til at deres helse ikke blir prioritert, og at det ikke blir satset på å sikre kvinner tilgang til tilpassede og tilgjengelige helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel. </li></ul><ul><li>Høy mødredødelighet er uttrykk for en kjønnsbasert diskriminering av kvinner, og er i strid med blant annet Kvinnekonvensjonen og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. </li></ul>
  7. 7. Kjønnsbasert diskriminering <ul><li>Kvinner har lav status => Kvinner får ikke selv ta beslutninger om egen reproduktiv helse </li></ul><ul><li>Kvinner har lav utdanning => Mindre kunnskap om reproduktive og andre rettigheter </li></ul><ul><li>Kvinner har dårlig lønn => Mangler penger til å betale for transport til eller opphold på sykehus </li></ul><ul><li>Kvinner er i liten grad representert i politiske beslutningsfora => Dårligere forutsetninger til å sette egne helsekrav på den politiske dagsorden </li></ul>
  8. 8. Andre årsaker <ul><li>Fattigdom </li></ul><ul><li>Etnisk diskriminering </li></ul><ul><li>Kulturelt betingede oppfatninger knyttet til seksualitet, graviditet og fødsel gjør at mange forhold knyttet til mødrehelse er tabubelagte. </li></ul>
  9. 9. Hva er mødredødelighet? <ul><li>Når en kvinne dør i graviditeten eller i løpet av 42 dager etter avsluttet graviditet. </li></ul><ul><li>Årsaken til dødsfallet er graviditeten, eller en tilstand som ble forverret av graviditeten. </li></ul><ul><li>De fremste direkte årsakene til at mødre i utviklingsland dør, er alvorlige blødninger, høyt blodtrykk, fødselskomplikasjoner og utrygg abort. </li></ul>
  10. 10. Abort <ul><li>Hvert år: </li></ul><ul><li>210 millioner påbegynte graviditet </li></ul><ul><li>45-50 millioner ender med abort </li></ul><ul><li>20 millioner aborter skjer under utrygge forhold. Nesten alle finner sted i fattige land. </li></ul><ul><li>70.000 kvinner dør som et resultat av utrygge aborter </li></ul><ul><li>Utrygge aborter en av de mest alvorlige og omfattende helseproblemer i mange utviklingsland, og utgjør rundt 13% av årsakene til mødredødeligheten globalt </li></ul><ul><li>Begrensninger på tilgang til trygg abort gjennom lov ser ikke ut til å ha noen effekt på omfanget av abort. </li></ul><ul><li>Nesten alle dødsfall og alle skader som skyldes utrygg abort kunne ha vært unngått gjennom tilgang på tilpassede helsetjenester. </li></ul>
  11. 11. Mødredødelighet - Totalt <ul><li>Mer enn 500.000 kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel – en kvinne hvert eneste minutt. </li></ul><ul><li>For hver kvinne som dør er det 20 andre som får varige lidelser som kan føre til livslang smerte, uførhet og utstøtelse fra samfunnet. Til sammen 10 millioner kvinner – hvert eneste år. </li></ul>
  12. 12. Mødredødelighet - Ratio <ul><li>Ratio er antall graviditetsrelaterte dødsfall per 100.000 levende fødte barn. </li></ul><ul><li>Land over 1.000/100.000: En del land i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia. </li></ul><ul><ul><li>Afghanistan: 1.800/100.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>DRC: 1.100/100.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Russland: 28/100.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Norge: 7/100 000 </li></ul></ul>
  13. 13. Mødredødelighet - Livsløp <ul><li>Livsløpsrisiko: Avhenger av risiko ved hver graviditet, og antall graviditeter. Noen eksempler: </li></ul><ul><li>OECD-land – 1 per 8.000 </li></ul><ul><li>Latin-Amerika og Karibia - 1 av 280 </li></ul><ul><li>Midtøsten og Nord-Afrika - 1 av 140 </li></ul><ul><li>I Sør-Asia - 1 av 59 </li></ul><ul><li>I Afrika sør for Sahara - 1 av 22 </li></ul>
  14. 14. Helse som global menneskerettighet <ul><li>Rett til den høyest oppnåelige helsetilstand er en rettighet i seg selv, ifølge Artikkel 12 i Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) </li></ul>
  15. 15. Rett til tilpassede helsetjenester ifm svangerskap og fødsel <ul><li>FNs Kvinnekonvensjon artikkel 12.2: </li></ul><ul><li>Staten skal sikre kvinner tilgang på adekvate tjenester i forbindelse med svangerskap, fødsel og barselstiden. Staten skal tilby gratis tjenester om nødvendig, samt adekvat ernæring i forbindelse med svangerskap og amming. </li></ul>
  16. 16. Mødrehelse i et større perspektiv <ul><li>Når en kvinne dør under fødsel får det alvorlige konsekvenser for familie og lokalsamfunn også. Det er de yngste barna som rammes hardest, og da spesielt jentene. </li></ul><ul><li>Det er en sterk sammenheng mellom forbedringer i mødrehelse og framgang i andre utviklingsmål som barnedødelighet, reduksjon av fattigdom, bedre utdanning, likestilling og et økt innsats i kampen mot hiv/aids og malaria. </li></ul>
  17. 17. Hvordan skape endring?
  18. 18. Tusenårsmålene – konkrete mål til 2015 <ul><li>1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult </li></ul><ul><li>2: Universell skolegang </li></ul><ul><li>3: Fremme likestilling </li></ul><ul><li>4: Redusere barnedødelighet </li></ul><ul><li>5: Bedre mødrehelse </li></ul><ul><li>6: Bekjempe hiv/aids, malaria o.a. </li></ul><ul><li>7: Bærekraftig miljø </li></ul><ul><li>8: Utvikle et globalt parternskap for utvikling </li></ul>
  19. 19. Langt fra måloppnåelse for MDG 5 <ul><li>MDG: Mødredødelighet skal ned med 50 prosent av 1990-nivå i 2000, og videre ned med 75 prosent i 2015. </li></ul><ul><li>Forutsetter en årlig reduksjon på 5,5 prosent i perioden 1990- 2015. </li></ul><ul><li>Realiteten: mindre enn 1 prosents reduksjon. </li></ul>
  20. 20. Politisk engasjement <ul><li>Politisk lederskap nødvendig for å sikre at staten beskytter og fremmer kvinners og barns helse. </li></ul><ul><li>Det trengs tilstrekkelige ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å bedre mødrehelse. </li></ul><ul><li>Bedre informasjonsinnhenting og rapportering er avgjørende for at effektive beslutninger kan fattes og nødvendige tiltak settes i verk. </li></ul>
  21. 21. Helsesystemene må styrkes <ul><li>De fleste dødsfall blant mødre kunne vært forhindret om kvinner hadde hatt tilgang og råd til profesjonell omsorg. </li></ul><ul><li>Kvalitetsomsorg omfatter både hjelp før og under svangerskap og fødsel, så vel som tilgang på trygg abort. </li></ul><ul><li>Praktisk og rimelig omsorg omfatter føde- og helseinstitusjoner med nødvendig utstyr, medisiner og faglært personale som er tilgjengelig døgnet rundt. </li></ul><ul><li>Det er også nødvendig med transport til barselshjelp dersom komplikasjoner oppstår. </li></ul>
  22. 22. Lokal kapasitetsbygging <ul><li>Sette kvinner, familier og lokalsamfunn i stand til å ivareta egen helse på en god måte, bla gjennom bedre informasjon og kunnskap. </li></ul><ul><li>Øke tilgangen til og bruken av faglærte helsearbeidere. </li></ul><ul><li>Støtte til transport til helseinstitusjon er avgjørende, særlig i nødssituasjoner i forbindelse med fødsel. </li></ul>
  23. 23. Mødredødelighet er uunngåelig

  ×