Amnestys næringslivsundersøkelse

707 views

Published on

27. oktober 2009 lanserte Amnesty International i Norge næringslivsundersøkelsen. Hovedkonklusjonen i undersøkelsen er at 8 av 10 store norske selskaper har utarbeidet policy for å unngå å krenke menneskerettighetene, men mange selskaper famler i blinde fordi de ikke har oversikt over hvorvidt selskapet faktisk begår menneskerettighetsbrudd. Se resultatene fra undersøkelsen her.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
707
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amnestys næringslivsundersøkelse

 1. 1. AMNESTYS NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSE 27. oktober 2009
 2. 2. <ul><li>&quot;Vi har en grundig etisk vurdering av alle våre prosjekter, og det har vi også hatt på Guantánamo Bay. Vår holdning er at vårt arbeid ikke har berørt brudd på noen menneskerettigheter.&quot; </li></ul><ul><li>Torbjørn Andersen, kommunikasjonsdirektør i Aker Kværner ASA. VG 28. august 2005 </li></ul>
 3. 3. Har selskaper et ansvar? <ul><li>FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene (1948) sier at ”hvert individ og hver samfunnsaktør” skal sikre at menneskerettighetene blir ”allment og effektivt anerkjent og overholdt” </li></ul>
 4. 4. Hvorfor fokuserer Amnesty på næringslivet? <ul><li>Økonomisk makt = politisk makt </li></ul><ul><li>Vi vet at mange selskaper direkte eller indirekte bryter menneskerettigheter </li></ul><ul><li>David mot Goliat </li></ul><ul><ul><li>Møtet mellom små lokalsamfunn og store internasjonale selskaper </li></ul></ul>
 5. 5. Bedrifters menneskerettighetsansvar <ul><li>Sørg for at selskapets virksomhet ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene </li></ul><ul><ul><li>Ha en tydelig menneskerettighetspolicy som kommuniseres til alle ledd og nivåer i selskapet, og som jevnlig evalueres av en uavhengig tredjepart </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi klart uttrykk for at menneskerettighetene er en integrert del av selskapets verdisett i møte med myndigheter, andre selskaper og presse </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha en bevisst strategi for hvordan selskapet gjennom sin virksomhet kan bidra til utvikling og fattigdomsbekjempelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Vær selektiv i valg av samarbeidspartnere </li></ul></ul><ul><ul><li>Sørg for at respekt for menneskerettigheter er nedskrevet i kontrakter med leverandører og underleverandører </li></ul></ul><ul><ul><li>Utrykk motstand mot menneskerettighetsbrudd, feks tortur og politivold, og brudd på ytrings- og organisasjonsfrihet </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta opp enkeltsaker med representanter for myndighetene i land selskapet opererer </li></ul></ul>
 6. 6. AMNESTYS NÆRINGSLIVS- UNDERSØKELSE 2009
 7. 7. Om undersøkelsen <ul><li>Formål: </li></ul><ul><ul><li>undersøke norske bedrifters beredskap for å unngå å krenke menneskerettighetene i sin virksomhet </li></ul></ul><ul><li>Utvalg </li></ul><ul><ul><li>Samtlige selskaper i Norge, ekslusive kapitalforvaltere, med en omsetning over NOK 3 milliarder som har: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>virksomhet utenfor Norden ved siden av salg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>og/eller </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mer enn 5 prosent ansatte av ikke-nordisk opprinnelse i Norge </li></ul></ul></ul><ul><li>De som er intervjuet er hovedsakelig IR-sjef, informasjonssjef, kommunikasjonsdirektør, CSR/MR-ansvarlig og finanssjef. </li></ul>
 8. 8. Om undersøkelsen <ul><li>Utvalget er delt opp i følgende bransjer: </li></ul><ul><ul><ul><li>Energi, olje og gass </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shipping, offshore og fiskeri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konsum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Industri, bygg og anlegg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internasjonale datterselskaper </li></ul></ul></ul><ul><li>Svarprosent </li></ul><ul><ul><li>Total populasjon: 127 selskaper </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervju med 83 selskaper </li></ul></ul><ul><ul><li>74 prosent har svart </li></ul></ul><ul><li>Undersøkelsen er gjennomført av TNS SIFO Prospera. Intervjuene er gjennomført i perioden 1. september til 6. oktober 2009. </li></ul><ul><li>TNS SIFO Prospera har gjennomført tilsvarende undersøkelse i Sverige. </li></ul>
 9. 9. Menneskerettighetsindeks (MR-indeks) <ul><li>Selskapenes beredskap for å unngå å krenke menneskerettighetene oppsummeres i en MR-indeks. </li></ul><ul><li>Beredskapen kartlegges gjennom spørsmål om policy, informasjon og utdanning, risikoanalyse, ledelsessystemer og transparens. </li></ul><ul><li>Indeksen er gradert fra 1 til 5. </li></ul><ul><li>Jo høyere MR-indeks, desto bedre beredskap for å unngå å krenke menneskerettigheter. </li></ul>
 10. 10. Funn 1 <ul><li>Gode intensjoner, manglende realitetssjekk </li></ul><ul><ul><li>Et flertall av selskapene har utarbeidet retningslinjer og policy på menneskerettigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Men mange gjør menneskerettighetsarbeidet i blinde, uten risikoanalyser, målinger og ekstern evaluering </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Mange selskaper har policy på menneskerettigheter </li></ul>
 12. 12. 8 av 10 selskaper har utarbeidet policy Har dere en utarbeidet policy for ikke å krenke menneskerettigheter? 0 0 0 100 Industri, bygg og anlegg 0 0 0 9 2 Vet ikke/ ikke svar 7 19 11 9 11 Nei 0 10 11 0 6 Skal utarbeide 93 71 78 82 81 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 13. 13. <ul><li>Menneskerettighetsarbeid i blinde </li></ul><ul><li>Selskapene stoler på egne prosedyrer og vet lite om hvorvidt selskapet faktisk begår menneskerettighetsbrudd </li></ul>
 14. 14. 6 av 10 gjennomfører ikke risikoanalyse Har dere gjennomført analyser eller gjennomgang av virksomheten som kartlegger risikoen for eller konsekvensene av at bedriften krenker menneskerettighetene? 8 59 33 Industri, bygg og anlegg 7 0 0 18 6 Vet ikke/ ikke svar 53 67 78 18 56 Nei 40 33 22 64 38 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 15. 15. Undervurderer risikoen for å begå menneske-rettighetsbrudd Hvordan bedømmer du risikoen for at bedriften krenker menneskerettighetene? 0 17 83 0 0 Industri, bygg og anlegg 3 0 0 0 0 Vet ikke/ ikke svar 23 47 33 18 32 Ingen risiko 71 48 67 82 66 Ikke så stor 3 0 0 0 0 Ganske stor 0 5 0 0 2 Svært stor Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 16. 16. Manglende krav til leverandører og underleverandører Er respekten for menneskerettigheter skrevet inn i kontrakten med deres leverandører og underleverandører? 16 17 67 Industri, bygg og anlegg 18 27 43 22 25 Vet ikke/ ikke svar 14 13 0 11 12 Nei 68 60 57 67 63 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 17. 17. Lav bevissthet 0 25 5 0 0 8 Få ansette til å leve opp til menneskerettighetene 30 50 29 22 9 28 Fange opp/identifisere når overtredelse skjer 30 25 24 11 27 23 Innhente korrekt og fullstendig informasjon 33 25 57 44 64 49 Ser ingen problemer Har dere opplevd noen av følgende problemer i bedriftens arbeid med menneskerettigheter? 42 Industri, bygg og entreprenør 50 33 11 18 28 Kontrollere underleverandører Intern. datterselskaper Konsum Shipping Energi, olje og gass Alle norske %
 18. 18. Under halvparten måler systematisk arbeidet med menneskerettigheter Har dere målbare mål for bedriftens arbeid med menneskerettigheter? 0 67 33 Industri, bygg og anlegg 7 5 0 0 2 Vet ikke/ ikke svar 50 52 67 55 58 Nei 43 43 33 45 40 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 19. 19. Lite omtale i bærekraft- og årsrapporter Presenteres bedriftens resultat, hva bedriften oppnår når det gjelder menneskerettigheter, i deres bærekraft- eller årsrapport? 16 42 42 Industri, bygg og anlegg 6 10 0 18 12 Vet ikke/ ikke svar 47 43 67 36 45 Nei 47 47 33 46 43 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 20. 20. Granskes ikke av eksterne Granskes rapporteringen på menneskerettigheter av en uavhengig part eller ikke? 20 60 20 Industri, bygg og anlegg 35 10 0 20 13 Vet ikke/ ikke svar 44 60 100 60 65 Nei 21 30 0 20 22 Ja Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 21. 21. Flere innrømmer brudd på menneskerettighetene Har det skjedd hendelser, der bedriften selv eller bedriftens leverandører har krenket menneskerettighetene de to-tre siste årene? 0 25 Industri, bygg og anlegg 3 14 0 0 6 Ja, hos leverandør 0 19 0 9 15 Ja, i egen bedrift Intern. datter-selskaper Konsum Shipping, offshore og fiskeri Energi, olje og gass Alle norske %
 22. 22. Funn 2 <ul><li>Det er ikke typisk norsk å være god </li></ul>
 23. 23. Internasjonale datterselskap er flinkere enn norske selskaper MR-indeks
 24. 24. Funn 3 <ul><li>Store bransjeforskjeller </li></ul>
 25. 25. Store variasjoner mellom bransjene MR-indeks
 26. 26. Energi-, olje- og gasselskaper er best MR-indeks
 27. 27. Shipping-, offshore- og fiskeriselskaper er klart verst MR-indeks
 28. 28. Hvilke selskaper utmerker seg mest positivt? <ul><li>StatoilHydro </li></ul><ul><li>Kongsberg Automotive </li></ul><ul><li>Skanska Norge </li></ul><ul><li>Det Norske Veritas </li></ul><ul><li>ICA Norge </li></ul><ul><li>Coop Norge </li></ul><ul><li>Varner-Gruppen </li></ul><ul><li>Bama Gruppen </li></ul><ul><li>Dette er 8 av 10 selskaper som scorer best i undersøkelsen. </li></ul><ul><li>Selskapene er ikke rangert. </li></ul>
 29. 29. Amnestys krav: WALK THE TALK! <ul><li>Amnestys krav til norske selskaper </li></ul><ul><li>Foreta en analyse av selskapets virksomhet som kartlegger den faktiske risikoen for å bryte menneskerettighetene </li></ul><ul><li>La en uavhengig tredjepart vurdere selskapets rapportering på menneskerettigheter </li></ul><ul><li>Definere målbare mål for selskapets arbeid med menneskerettigheter </li></ul><ul><li>Redegjøre for resultatene av selskapets arbeid med menneskerettigheter i selskapets års- eller bærekraftsrapport </li></ul><ul><li>Sørge for at respekt for menneskerettighetene er nedskrevet i kontrakter med leverandører og underleverandører </li></ul>
 30. 30. Amnestys krav <ul><li>Amnestys krav til norske myndigheter </li></ul><ul><li>Etablere bindende nasjonale retningslinjer for selskapenes samfunnsansvar basert på FN Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, faglige rettigheter, miljø og korrupsjon </li></ul><ul><li>Opprette en Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar </li></ul>

×