Tafsir ibnu kathir

1,876 views

Published on

tafsir ibnu kathir

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tafsir ibnu kathir

 1. 1. Tafsir Ibnu Kathir
 2. 2. Background dan Kitaran Hidup • Nama penuh: ‘Imadu al-Din Abu al-Fida’ Ismail Ibn Amru Ibn Kathir al-Hafiz al-Muhaddis al-Syafi’i. • Lahir di: Kampung Majdela, Basrah • Time lahir: Tahun 705 Hijrah • Time meninggal: Sya’ban 774 Hijrah • Bapanya meninggal dunia sewaktu beliau 7 tahun • Kemudian, ibunya bawa beliau berpindah ke kota Damsyik. • Beliau bersikap mulia, peribadian tinggi dan disanjung ramai.
 3. 3. • Merupakan seorang yang alim dan luas pengetahuan. • Merupakan seorang ahli Feqah, ahli Hadis, Sejarawan dan Mufassir yang terkenal. • Kata-kata Ibn Hajar: “Ibn Kathir merupakan seorang ahli hadis yang alim dan faqih.” (dalam bahasa Arab)
 4. 4. Education of Ibn Kathir • Bapanya merupakan seorang Imam dan mendapat pendidikan asas dari bapanya. • Merupakan ahli Tafsir yang menjadi rujukan ulama lain. • Menurut pendapat al-Daudi, beliau juga pakar dalam ilmu al-Maani, Nahu, Hadis dan bahasa Arab • Berguru dengan guru-guru terkenal: • Ibn al-Syahnah • Al-Amidi • Ibn ‘Asakir • Al-Mazi
 5. 5. • Sangat teliti dalam meriwayatkan tafsir terutama yang berkaitan hukum. • Menurut Ibn Hajar: “Ibn Kathir mendalami ilmu Hadis dari segi Matan, Sanad, Rijal, serta isi kandungan Hadis. • Menurut Imam al-Zahabi pula: “Ibn Kathir ialah seorang ahli Fiqh, Muttaqin, Muhaddis, Muhaqqiq dan Mufassir.
 6. 6. Tafsir Ibn Kathir • Menjadi rujukan kedua selepas kitab tafsir al- Tabari. • Juga dikenali dengan nama: Tafsir al-Quran al-Azim • Memberi penumpuan utama tentang apa yang diriwayatkan daripada ahli tafsir dari kalangan ulama salaf. • Menjelaskan makna-makna ayat dan hukumnya dengan sedaya upaya untuk menjauhi daripada perbahasan tentang I’rab dan pecahan ilmu Balaghah lain seperti yang dilakukan ulama tafsir lain.
 7. 7. • Tidak membahaskan secara panjang lebar ilmu yang tiada kaitan dengan tafsir atau memahami al- Quran. • Menggunakan kaedah tafsir al-Quran dengan al- Quran dalam mentafsir ayat. • Kemudia, mentafsir al-Quran dengan Hadis, pendapat Sahabat, Tabiin dan Ulama Salaf. • Sentiasa berbincang dengan gurunya tentang perkara yang mengelirukan untuk mendapatkan keputusan yang tepat. • Sangat berhati-hati dalam perkara berkaitan Israiliyat.
 8. 8. Metodologi Penulisan • Ibn Kathir mempunyai pendekatan yang tersendiri dalam penulisan iaitu: • Mendahulukan metafsirkan al-Quran dengan al- Quran • Jika tiada, ditafsirkan pula dengan Hadis. • Kemudia, jika tiada ditafsirkan dengan Sahabat. • Sekiranya tidak ditemui, maka dirujuk dengan pendapat Tabiin dan Mujtahid lain. • Beliau sangat teliti dan amanah dalam menyampaikan ilmu dan penulisannya.
 9. 9. • Ibn Kathir juga membuat perbincangan tentang al-Jarh dan al-Ta’dil yang dirasakan perlu mangikut kesesuaian ayat yang dibincangkan. Oleh itu, beliau akan membuat tarjih terhadap semua pendapat dengan menetapkan riwayat- riwayat yang lemah atau da’if serta menjelaskan riwayat yang sahih. • Mengambil berat tentang ayat-ayat yang mempunyai makna berbeza yang ditafsirkan melalui pendekatan yang berbeza, kemudian memilih makna yang bersesuaian dan kukuh. • Turut memberi peringatan terhadap ungkapan ulama berkaitan hukum Feqah.
 10. 10. Keistimewaan Tafsir Ibn Kathir • Memberikan penekanan utama tentang tafsir al- Quran dengan al-Quran. • Memaparkan ayat yang bersesuaian dengan maknanya dan diikuti dengan penafsiran dengan hadis marfu’ yang ada kaitan dengannya. • Beliau menjelaskan hujah dan sandaran daripada ayat yang ditafsirkan, dan diikuti athar para sahabat, pendapat tabiin dan ulama salaf. • Disertakan dengan cerita Israiliyat yang tertolak/ munkar, yang banyak disebut dalam kitab Tafsir Bil Ma’thur lain. Peringatannya sama ada umum atau khusus.
 11. 11. • Salah sebuah kitab tafsir terkenal dan memberi penumpuan terhadap apa yang diriwayatkan ahli Tafsir Salaf. • Dalamnya dijelaskan makna ayat serta hukum hakam dan mengelakkan sedaya mungkin terhadap I’rab, Balaghah dan bahagiannya yang mana dibahaskan ahli tafsir lain dengan meluas. • Mengelakkan daripada memasukkan ilmu yang tiada kaitan dengan pemahaman al-Quran. • Kitab yang banyak membentangkan ayat yang bersesuaian dengan maknanya, diikuti penafsiran dari hadis marfu’ yang ada hubung kait dengannya
 12. 12. • Menurut al-Zahabi, perbahasan dan penafsiran tafsir Ibn Kathir disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. • Membawa kritikan cerita Israiliyat, di mana beliau nyatakan ada cerita yang aneh; penambahan dan kepalsuan. Beliau memberi peringatan dan riwayat yang benar dalam kitabnya.
 13. 13. Sumbangan Tafsir Ibn Kathir • Memberi sumbangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan lain-lain. • Antara hasil karya beliau adalah: oKitab al-Kawakib al-Darari (sejarah). oAl-Bidayah Wa al-Nihayah (bidang sejarah). oKitab Tafsir al-Quran al-Azim. oAl-Takmil Fi Ma’rifah al-Thiqah Wa al-Du’afaa’ Wa al-Majahil. oAl-Tahzib Wa al-Mizan. oAl-Huda Wa al-Sunan Fi Ahadith al-Masanid Wa al-Sunan.

×