Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

مدل سازی بین سیستمی کاربران شبكه‌های اجتماعی به منظور شخصی‌سازی سيستم‌های پيشنهاددهنده

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad

مدل سازی بین سیستمی کاربران شبكه‌های اجتماعی به منظور شخصی‌سازی سيستم‌های پيشنهاددهنده

Download to read offline

مدل‌سازی کاربران ما را برای پیش‌بینی حرکات و رفتارهای بعدی کاربران یاری می‌دهد. از مدل‌سازی‌های انجام شده از یک کاربر می‌توان برای شخصی‌سازی سیستمی که کاربر در حال تعامل با آن است مانند بهبود سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده استفاده نمود. یکی از چالش‌های اصلی در مسئله مدل‌سازی کاربران و شخصی‌سازی سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده مشکل «شروع سرد» است که در همه مدل‌سازی‌های درون سیستمی وجود دارد. شروع سرد به پدیده‌ای گفته می‌شود که منجر به خلوت بودن داده‌های اولیه از کاربر می‌شود. خلوت بودن داده‌ها منجر به پیش‌بینی‌‌ها، شخصی‌سازی‌ها و پیشنهادهای نادرست از رفتار کاربر می‌شود. برای رفع این مشکلات می‌توان از اطلاعات عمومی کاربران که در سایر حساب‌های شبکه‌های اجتماعی موجود است، یا به عبارت دیگر مدل‌سازی بین سیستمی، بهره برد. مسئله‌ای که به دنبال حل آن در این پژوهش هستیم به دست آوردن اطلاعات از داده‌های عمومی کاربر، موجود در دو شبکه‌‌ی اجتماعی یوتیوب و توییتر است تا به بهبود شخصی سازی سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده منجر بشود. به همین منظور ، 5000 رکورد از شبکه‌ی اجتماعی یوتیوب از طریق فراخوانی واسط برنامه‌نویسی نرم¬افزار، جمع‌آوری شده است. ساختار داده‌ی حاصل، ترمیم و بررسی شد تا داده‌های پرت و خالی حذف گردند. سپس به منظور بررسی ارتباط ویژگی‌های کاربر در دو سیستم، الگوریتم رگرسیون از جهت سرعت اجرا و دقت خروجی تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد میزان مشترکین یک کانال در یوتیوب ارتباط اندکی با مجموع ویدئوهای بارگزاری شده همان کانال دارد. اهمیت یکسان تعداد دنبال‌کنندگان یک شخص در توییتر و تعداد مشترکین همان شخص در کانال یوتیوب او به منظور پیش¬بینی مجموع بازدیدهای ویدئوهای کانال یوتیوب همان شخص، نشان داده شد. از نتایج این پژوهش می‌توان در بهبود شخصی¬سازی سیستم پیشنهاد دهنده در کانال‌های یوتیوب تازه شروع به کار کرده، استفاده کرد. در این موارد می‌توان از ویژگی دنبال‌کنندگان توییتر به جای ویژگی تعداد مشترکین به منظور پیش¬بینی ویژگی مجموع بازدیدهای ویدئوهای کانال یوتیوب استفاده کرد تا مشکل شروع سرد برای آن کانال را کاهش داد.

مدل‌سازی کاربران ما را برای پیش‌بینی حرکات و رفتارهای بعدی کاربران یاری می‌دهد. از مدل‌سازی‌های انجام شده از یک کاربر می‌توان برای شخصی‌سازی سیستمی که کاربر در حال تعامل با آن است مانند بهبود سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده استفاده نمود. یکی از چالش‌های اصلی در مسئله مدل‌سازی کاربران و شخصی‌سازی سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده مشکل «شروع سرد» است که در همه مدل‌سازی‌های درون سیستمی وجود دارد. شروع سرد به پدیده‌ای گفته می‌شود که منجر به خلوت بودن داده‌های اولیه از کاربر می‌شود. خلوت بودن داده‌ها منجر به پیش‌بینی‌‌ها، شخصی‌سازی‌ها و پیشنهادهای نادرست از رفتار کاربر می‌شود. برای رفع این مشکلات می‌توان از اطلاعات عمومی کاربران که در سایر حساب‌های شبکه‌های اجتماعی موجود است، یا به عبارت دیگر مدل‌سازی بین سیستمی، بهره برد. مسئله‌ای که به دنبال حل آن در این پژوهش هستیم به دست آوردن اطلاعات از داده‌های عمومی کاربر، موجود در دو شبکه‌‌ی اجتماعی یوتیوب و توییتر است تا به بهبود شخصی سازی سیستم‌های پیشنهاد‌دهنده منجر بشود. به همین منظور ، 5000 رکورد از شبکه‌ی اجتماعی یوتیوب از طریق فراخوانی واسط برنامه‌نویسی نرم¬افزار، جمع‌آوری شده است. ساختار داده‌ی حاصل، ترمیم و بررسی شد تا داده‌های پرت و خالی حذف گردند. سپس به منظور بررسی ارتباط ویژگی‌های کاربر در دو سیستم، الگوریتم رگرسیون از جهت سرعت اجرا و دقت خروجی تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد میزان مشترکین یک کانال در یوتیوب ارتباط اندکی با مجموع ویدئوهای بارگزاری شده همان کانال دارد. اهمیت یکسان تعداد دنبال‌کنندگان یک شخص در توییتر و تعداد مشترکین همان شخص در کانال یوتیوب او به منظور پیش¬بینی مجموع بازدیدهای ویدئوهای کانال یوتیوب همان شخص، نشان داده شد. از نتایج این پژوهش می‌توان در بهبود شخصی¬سازی سیستم پیشنهاد دهنده در کانال‌های یوتیوب تازه شروع به کار کرده، استفاده کرد. در این موارد می‌توان از ویژگی دنبال‌کنندگان توییتر به جای ویژگی تعداد مشترکین به منظور پیش¬بینی ویژگی مجموع بازدیدهای ویدئوهای کانال یوتیوب استفاده کرد تا مشکل شروع سرد برای آن کانال را کاهش داد.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to مدل سازی بین سیستمی کاربران شبكه‌های اجتماعی به منظور شخصی‌سازی سيستم‌های پيشنهاددهنده (14)

Recently uploaded (20)

Advertisement

مدل سازی بین سیستمی کاربران شبكه‌های اجتماعی به منظور شخصی‌سازی سيستم‌های پيشنهاددهنده

 1. 1. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬ ‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫عنوان‬:‫مدل‬ ‫سیستمی‬ ‫بین‬ ‫سازی‬ ‫های‬‫شبكه‬ ‫کاربران‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫پیشنهاددهنده‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫دکتر‬ ‫واال‬ ‫همایون‬ ‫الهه‬ ‫دانشجو‬:‫امیرمسعود‬ ‫شیدایی‬
 2. 2. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ •‫چیست؟‬ ‫دهنده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫های‬‫سیستم‬[2] •‫دهنده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫معناست؟‬ ‫چه‬ ‫به‬[1] •‫شود؟‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫چگونه‬ ‫کاربران‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬[1] •‫چیست؟‬ ‫سیستمی‬ ‫بین‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬[1]
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫سیستمی‬ ‫درون‬ ‫های‬‫سازی‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫سرد‬ ‫شروع‬ ‫مشکل‬ ‫سرد‬ ‫شروع‬[3]‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫بودن‬ ‫خلوت‬ ‫باعث‬ ‫ها‬‫سازی‬‫شخصی‬ ‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫نادرست‬ ‫های‬‫بینی‬‫پیش‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫نادرست‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫و‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫کاربر‬ ‫ان‬ ‫بی‬‫پیش‬ ‫نی‬ ‫رفتار‬ ‫شخصی‬ ‫سازی‬ ‫بهبود‬ ‫سیستم‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دهنده‬ ‫مشکل‬ ‫شروع‬ ‫سرد‬
 4. 4. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫سیستمی‬ ‫بین‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ •‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫کاربر‬ ‫عمومی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ •‫استنتاج‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫صریح‬ ،‫ضمنی‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ •‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫های‬‫داده‬ ‫تجمیع‬
 5. 5. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫مراحل‬ ‫کلی‬ ‫نمای‬ •‫روز‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫سرد‬ ‫شروع‬ ‫مشکل‬ ‫تقلیل‬ •‫سرد‬ ‫شروع‬ ‫مشکل‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ویژگی‬ •‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫تولید‬ ‫جمع‬ ‫آوری‬ ‫داده‬ ‫انتخا‬ ‫ب‬ ‫ویژگی‬ ‫ها‬ ‫پیش‬ ‫بینی‬ ‫مشکل‬ ‫شروع‬ ‫سرد‬
 6. 6. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫مراحل‬ 5000 ‫داده‬ ‫اولیه‬ ‫استخر‬ ‫اج‬ ‫داده‬ ‫ترمیم‬ ‫داده‬ ‫تجمیع‬ ‫پیش‬ ‫بینی‬ ‫سرعت‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫بهبود‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫دهنده‬‫پیشنهاد‬
 7. 7. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫نهایی‬ ‫ی‬‫داده‬ •‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫نهایی‬ ‫اشتراک‬300 •‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫محدود‬ ‫تعداد‬ ‫انتخاب‬
 8. 8. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫شده‬ ‫استخراج‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫نمونه‬ ‫یوتیوب‬ ‫توییتر‬ ‫مشترکین‬ ‫تعداد‬ ‫کنندگان‬ ‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫ویدیوهای‬ ‫لیست‬ ‫کنندگان‬ ‫دنبال‬ ‫لیست‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫ویدیوهای‬ ‫متن‬ ‫شوندگان‬ ‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫بارگذاری‬ ‫ویدیوهای‬ ‫کوچک‬ ‫عکس‬ ‫شده‬ ‫شوندگان‬ ‫دنبال‬ ‫لیست‬ ‫و‬ ‫پسندها‬ ‫تعداد‬‫های‬‫نپسندیده‬ ‫ویدئو‬ ‫یک‬ ‫ها‬‫توییت‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫درباره‬ ‫اطالعات‬ ‫کانال‬ ‫را‬ ‫توییت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫لیست‬ ‫اند‬‫پسندیده‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫وارد‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫لیست‬ ‫درباره‬ ‫توییت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫لیست‬ ‫اند‬‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫کانال‬ ‫ایجاد‬ ‫تاریخ‬ ‫کاربر‬ ‫عضویت‬ ‫زمان‬
 9. 9. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫های‬‫چالش‬ •‫شخصی‬ ‫حریم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫های‬‫نام‬ ‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ •‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫محدودیت‬ •‫پژوهش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫پرسشنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫عدم‬ •‫ها‬‫داده‬ ‫ترمیم‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫جمع‬ ‫بودن‬ ‫بر‬ ‫زمان‬
 10. 10. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫یوتیوب‬ ‫های‬‫داده‬
 11. 11. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫های‬‫تجمیع‬‫ها‬‫داده‬
 12. 12. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫انتخاب‬(Features) •‫توییتر‬ ‫کنندگان‬ ‫دنبال‬ •‫یوتیوب‬ ‫مشترکین‬ ‫تعداد‬ •‫یوتیوب‬ ‫در‬ ‫کانال‬ ‫بازدید‬ ‫مجموع‬ •‫در‬ ‫کانال‬ ‫مشترکین‬ ‫و‬ ‫بازدید‬ ‫تعداد‬ ‫تفاضل‬ ‫یوتیوب‬ •‫یوتیوب‬ ‫ی‬‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫ویدئوهای‬ ‫تعداد‬
 13. 13. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫همبستگی‬ ‫ضریب‬ ‫حرارتی‬ ‫نمودار‬ •‫کانال‬ ‫یک‬ ‫بازدیدهای‬ ‫کل‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫مشترکین‬ ‫تعداد‬ ‫نزدیک‬ ‫ارتباط‬ •‫آن‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ‫با‬ ‫کانال‬ ‫یک‬ ‫ویدیوهای‬ ‫تعداد‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫ارتباط‬ •‫کانال‬ ‫مشترکین‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫توییتر‬ ‫کنندگان‬ ‫دنبال‬ ‫تعداد‬ ‫یکسان‬ ‫اهمیت‬
 14. 14. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫رگرسیون‬ ‫الگوریتم‬ ‫با‬ ‫خروجی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫کانال‬ ‫بازدید‬ ‫میزان‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫بازدید‬ ‫میانگین‬3,550,524,704.7 •‫رسوبی‬ ‫خطای‬ ‫بیشترین‬104.61 •‫مطلق‬ ‫خطای‬ ‫متوسط‬27.27 •‫اجرا‬ ‫متوسط‬ ‫زمان‬372‫ثانیه‬ ‫میلی‬
 15. 15. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ •‫رگرسیون‬ ‫الگوریتم‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫زمان‬ •‫ای‬‫کلیشه‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ •‫بارگزاری‬ ‫ویدئوهای‬ ‫مجموع‬ ‫با‬ ‫کانال‬ ‫مشترکین‬ ‫میزان‬ ‫اندک‬ ‫ارتباط‬ ‫شده‬
 16. 16. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ •‫های‬‫کانال‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫تازه‬ ‫یوتیوب‬ •‫تقلیل‬ ‫و‬ ‫تعداد‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫توییتر‬ ‫کنندگان‬‫دنبال‬ ‫جایگزینی‬ ‫امکان‬ ‫کانال‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫سرد‬ ‫شروع‬ ‫مشکل‬ ‫دنبال‬ ‫کنندگان‬ ‫توییتر‬ ‫مشترکین‬ ‫کانال‬ ‫یوتیوب‬ ‫مجموع‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یوتیوب‬ ‫بازدید‬
 17. 17. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ •‫ویدئوها‬ ‫و‬ ‫ها‬‫توییت‬ ‫متون‬ ‫و‬ ‫ویدئوها‬ ،‫تصاویر‬ ‫محتوای‬ ‫بررسی‬ •‫توییت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫یوتیوب‬ ‫های‬‫لینک‬ ‫بررسی‬ •‫یوتیوب‬ ‫کانال‬ ‫موضوع‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بررسی‬ •‫ها‬‫توییت‬ ‫و‬ ‫ویدئوها‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بررسی‬ •‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ •‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫عمومی‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبکه‬ ‫سایر‬ ‫در‬
 18. 18. ‫مقدمه‬ ‫پیشینه‬ ‫پژوهش‬‫شناسی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫تحلیل‬ ‫نتیجه‬ ‫گیری‬‫پیشنهادها‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫عنوان‬:‫بین‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫شبكه‬ ‫کاربران‬ ‫سیستمی‬ ‫پیشنهاددهنده‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سازی‬‫شخصی‬ ‫منظور‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫الهه‬ ‫دکتر‬ ‫واال‬ ‫همایون‬ ‫دانشجو‬:‫شیدایی‬ ‫امیرمسعود‬ ‫سپاس‬ ‫با‬

×