Successfully reported this slideshow.

Stereotypes jongeren en geweld

588 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stereotypes jongeren en geweld

 1. 1. Amelieke Bekaert<br />Jeugdgevangenis<br />
 2. 2. “De gevoeligheid en angst voor geweld van jongeren is niet van vandaag.”<br />Stereotypes jongeren en geweld<br />
 3. 3. Cijfers en meningen<br />Duidelijk verschil over de opvattingen van jongeren over geweld en de mate waarin ze geweld plegen<br />12-16 jarigen<br />500 jongeren<br />Zowel schriftelijke als diepgaande interviews<br />Belangrijk is binding; zowel met de ouders als met de vriendengroep<br />De straattaal is een belangrijk gegeven in de criminaliteit<br />
 4. 4. Onverschillig voor geweld?<br />Meerderheid keurt geweld af<br />Veel jongeren staan onverschillig tegenover geweld<br />Jongeren raken meer en meer vertrouwd met het ‘fenomeen’ geweld<br />Psychisch geweld minder erg dan fysiek geweld<br />Jongens kijken anders naar geweld dan meisjes<br />Jongens meer betrokken en toleranter tegenover geweld<br />Meisjes pesten evenveel als jongens<br />
 5. 5. Opnieuw in de weegschaal leggen<br />BSO- leerlingen nemen meer deel aan vechtpartijen<br />Relatie tussen vechtgedrag en de mate waarin men school leuk vindt<br />Dubbel zoveel jongens dan meisjes die vechten<br />Gezinssituatie heeft geen belang<br />
 6. 6. Jongeren zelf aan het woord<br />Diepte interviews<br />Jongeren uit deeltijds onderwijs<br />Vriendengroep niet zo’n cruciale rol<br />Behoefte aan duidelijke structurering in de thuissituatie<br />Traditioneel opvoedingsbeleid<br />Afstand van maatschappelijke instellingen<br />Geweld en respect zijn sterk verbonden<br />Neutralisatietechnieken<br />
 7. 7. (on)verantwoord geweld<br />Soms is geweld het juiste antwoord<br />Verdedigen en respect afdwingen<br />Traditioneel waardenpatroon: zwakkeren, vrouwen, bejaarden,… niet viseren<br />Wapens worden verworpen<br />
 8. 8. Zelf aan de slag<br />Groepsverband<br />Voor de kick<br />Omdat het echt moet<br />Taalgebruik is een essentieel onderdeel van de criminele cultuur<br />
 9. 9. Kind van zijn tijd<br />Houdingen en gedrag evolueren<br />Tijdsgebonden karakter van gewelddadig jeugdgedrag<br />Verschil jongens en meisjes<br />Andere culturele context<br />Geweld tijd en cultuur zijn sterk met elkaar verbonden<br />

×