Overzicht van kopers en verkopers protocolboeken 1803-1810

1,554 views

Published on

In dit overzicht vindt u de namen van de kopers en verkopers uit de protocolboeken van 1803-1811 van het nedergerecht Ameland. In dit overzicht worden ook de bewoners van omliggende huizen vermeld. Ga naar www.amelanderhistorie.nl> de rubriek 'genealogie'> en dan de subrubriek 'documenten' om de originele foto's van de protocolboeken te bekijken.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
414
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Overzicht van kopers en verkopers protocolboeken 1803-1810

  1. 1. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ Prothocolboeken/Registers van koopbrieven Ameland H-1 1803-1806 en H-2 1806-1811 Datum verkopers kopers Aanliggenden oost west zuid 1803 04.02 Pieter Lolkes (Kanger) Wytske Jans (Cupido) Jan Rinses Sjoeke Leenderts Foppe Rinses 09.02 Gerrit Jac. Nagtegaal Pieter Meinderts nu bew. Pieter Lolkes (Kanger) Wytske Jans Cupido Teunis Bakker Rinske Jans Pieter Sippes Koning Hendrik Benderts 09.05 Teunis Jans Bakker Barent Wyggers Septje Jans 28.03 Rienk Bottes Visser Diaconie Hollum Arent Hansen 28.03 Cornelis Tjeerds Meindert Lolkes De weg Casper Nilstein 23.05 Hester Tj. Swart wd. Bote Jans Dirk Bruyns Jantje Willems Gerrit Gabes 09,10 Antje Ysbrands Jacobus Kok nes 03.03 1804 Jan Jans Ynsen Jan Barnets Nagtegaal 01.06 Pieter ptrs Brouwer dordt Johannes Zwart Omschrijving/ prijs/huisnr. Wed. Rikkert Hiddes 5 tree herenweg Huis/erve 50/20? herenweg herenweg Huis/erve 110 Jan Hendriks Dock .05 Hans Pytters 5 tree noord z.ged.n v.e. huis waarin Dirk Cornelis woont. Thans bew. door Dirk Bruintjes Jan Wybes Pieter Lolkes Hidde Bakker herenweg Huis/erve De weg Huis/erve 40 De weg Gerrit Jans Cuip (of Cruip) Huis/erve 61/05 Johannes Swart herenweg Hendrik Jans Bakker Huis/erve 125 (241) Klaas Douwes herenweg Wed. Barent Nagtegaal De koper Huis/erve 260 Age Gerrits erven herenweg Wed. Barent Nagtegaal Gerrit Ages erven Huis/erve De koper + de duinen herenweg herenweg Koper + de duinen Huis/erve 45/20 Wed.Claas Jan Scholsen Amelander Historie, het verleden laten herleven! 126/05 1
  2. 2. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 01.06 Pietje Keimpes wed. Cornelis Nannes Rienk Botes Visser Antje Meinderts Gemeente land De kopers De school De diaconie Huis/erve 16.06 Klaaske Douwes Erven Klaas Douwes Cornelis Andries voor erven barent Douwes Jan Rinses Sjoeke Leenderts Oosterlaan herenweg Erv. Foppe Cornelis Cornelis Douwes Huis/erve 111/20 09.07 Yttje Pieters Johannes Zwart Geref. diaconie herenweg Douwe Jansen Geref. diaconie Huis/erve 81/20 ? ? Sjoeke Foppes Rense Jans Hendrik Smidt Antke Sippes Westerloonsbuurt herenweg Douwe Jans verkopers Huis/erve 150 ? ? Gerrit Gabes Pieter Freeriks Klaas Eeuwes Machtel Pyrs kopers vrij - vrij Huis/erve 18 08.03 Tryntje Gooitsens overl. Pieter Kersjens overl. Wed. Cornelis Wynants 12.12 Doede Pytters Aaltje Jans Jan Dirks Anke Nannes herenweg Tjerk Joosten Folkert Douwes 25.06 Wybe Bottes Jan Jobs Anke Nannes herenweg Romke Pieters Pieter Teunis 09.07 Sybe Pieters Pieter Hiddes Joukje Jans Op de zuidhoek Buurenland Dirk Eeuwes Teede Montes Huis/erve 80 01.11 1805 Gerecht Hollum namens Johannes Zwart overl. H.T. Ament Wed. Bote Sjoukje Gonggrijp balm Jans De weg De weg De weg Logement/schuur stalling 1.100 (De Zwaan) 03.07 idem Pieter Ruig balm Hiebeltje Tjallings Reinder Jobs Wed. Rutger Pieters De weg Huis + bakkerij 1850/05 03.07 idem Jocob Martens de Ruiter De weg Joekje Minnes Pieter Stenderts buurenland Bew. Door wed. Corn. Wynands en Tys Hendriks De weg Amelander Historie, het verleden laten herleven! Jan Dirks 175/20 91 Huis/erve 16 Huis/erve 60 Huis/erve 202/05 2
  3. 3. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 03.07 Engel Pieters boedel Jacobus Kok nes Arjen Christiaans Jocob Sijes erven Cornelis Sorgdrager Wed. Barent Douwes Pieter Seijes Huis/erve Gerrit Douwes Gerbrand Jansen Jan Gosses Jan Leenderts erven Frans Teunis Jacob Jobs wed. Het groothuis a/d oosterlaan 65 30.09 Douwe Sippes Ytske Botes Sippe Douwes Antje Jobs buurenland verkopers Jurjen Jacobs Huis/erve a.d. oosterlaan 450 16.09 Tjipke Sybes Aaltje Ysa wiersum Wynant Cornelis Dirkje Jacobs zuidhoek Hidde Pieters Folkert Jacobs Huis/erve 80 28.12 Dirk Doeksen Tryntje Pieters Barent Jans Nagtegaal herenweg Abraham Eeuwes wed. Huis/erve 170 28.12 Jacobus Kok nes Dirk Dirksen Tryntje Pieters Arjem Christiaans Barent douwes wed. Huis/erve in de buuren 100 30.12 Egbert Douwes Trientje Cornelis Klaaske Jans Barent Nagtegaal wed. 25.11 Jan Wybes Folkert Jacobs 16.12 Freerk Doekes Sybren Bakker Neeltje Jacobs a’dam 26.02 21.03 Minne Hendriks Zwart 66 Jacob Seijes erven Cornelis Sorgdrager vrij vrij Jacob Seyes erven Jan Wygersen herenweg Jan Wygers herenweg Huis/erve 120 Eyt Jacobs Jeltje Olferts herenweg Teunis Bakker Sypt Gerrits Joannes Botes Huis/erve 200 1806 Jetje Jans Cornelis Douwes Romke Pieters Minne Jans herenweg Jacob Jurjens Huis/erve i.d. westhoek 62 Lieuwe Andries Imke Andries Romke Romkes Liesbet Jans herenweg Ger. Diaconie Huis/erve i.d. noordhoek 185 Botte Wybes Amelander Historie, het verleden laten herleven! Huis in de buuren 100 3
  4. 4. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 16.09 Jan Rinses voor Bette Rimmes wed. v. Klaas Jansen hamburg Hendrik Sytejes Antje Dirks Hannema voor Jacob Gerrits Hannema en Anke Klases v. holm herenweg Jan doeksen Hendrik Allerts Corn. Ptrs Sorgdrager Huis/erve 27.10 Botte Wybes Klaaske Hendriks Douwe Hendriks Dokter Romke Romkes herenweg Outger Pieters herenweg Huis/erve i.d. noordhoek 600 17.02 1807 Antje Dirks wed. van Frans Teunis Botte Douwes Elisabet Claassen Jan Jacobs gemeente Jan Jocobs de Vries ½ tuin Antke Doekes Jan Jacobsgemeente Aandelige reed 12 vt Huis/erve 150 E-42 16.09 Egbert Douwes Tjeerd Cornelis en Gerbrand Jans voor gem. bestuur Holm herenweg herenweg Foppe Tjerks wed. herenweg Huis/erve 23.02 1808 Minke Sypkes wed. v. Outger Pieters Jan Douwes Aafke Sjoukes herenweg Jan Arjens verkoopster Huis/erve 250 D-2 huisnr. 163 23.02 Joannes Romkes Antke Tiedes Rienk Teedes Sietse Gosses verkopers buurlanden Freerk Doekes Jan Jacobs wed. Huis/erve a.d. westerlaan 250 A-24 Huisnr. 23 01.03 Piebe Hayes Pieter Lolkes herenweg Antje Pieters Casper Nilstein herenweg Huis/erve 50 D-35 23.03 Johannes Swart overl. Baljuw uit boedel Antje Klein nes Jacob Kok herenweg Douwe Jansen Geref. Gemeente Huis/erve 30 D-7 01.06 Baljuw namens mindj. Erven v. Job Douwes en Sjoeke Jans Evert Rang wed. Evert Rang wed. herenweg Doede Harmens hsnr.28 Evert Rang wed. Huis/erve 65 Amelander Historie, het verleden laten herleven! 400 140 D-53 4
  5. 5. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 23.06 Ysbrand Zouw met proc. Van Ritske Harmens Seba en Janne Ariens de Boer 11.07 herenweg Sip Jacobs Erven van Jacob Seyes X Teunis Jans Bakker Tryntje Nuttes Jan Pytters herenweg Dirk Dirksen en erv. Corn. Sorgdrager Barent Douwes (hsnr.294 26.08 Romke Pieters Cornelis Douwes herenweg 03.10 Neeke Jans (Cupido) wed. v Fokke Tjerks Schaap Tjeerd Cornelis vd Meij Herenweg en Gijsbrand jansen namens gem. best. Huis o.d. Hollum duinen t.o. Herenweg herenweg met30 treden en over het zuid stakketting af noordwaarts 22.12 Barent Wyggers Minne Jans Cupido Jan Wybes Mand. Reed met Pieter Lolkes Wed. Nagtegaal herenweg Huis/erve 22.03 Douwe Jans Cupido Hykke Janz Metz Hendrik Gerrits Antje Douwes Een tuintje Vrije uitgang Barent Douwes wed. met vrije uitgang Rijkert Hiddes wed. Huis/erve 60 F-21 1809 Job Jacobs Klaaske Jans Hendrik Urbanus Klaaske Pieters Hilbrand Kersjes Jan Douwes Hendrik Binderts Jan Romkes Teede Montes Dirk Eeuwes Nanne Cornelis Huis/erve 200 A-4 22.01 Dirk Hansen herenweg Cornelis Douwes Huis/erve Mandelige reed Huis/erve in de buuren 50 F-23 Mand.reed met Minne Jansen Huis/erve Kopers daarin beklemd 105 25 C-42 250 Huis/erve 100 250 D-24 22.04 Oege Jacobs Neij voor Roelof Douwes a’dam Jan Joeksen de Vries herenweg 06.06 Grietje Jans wed.v. Cornelis Sipkes alkmaar H.F. Ament ballum Grietje bij verkoop aanwezig Gerlof Montes Jan Wouters herenweg Jan Wouters Huis/erve 150 B-21 14.06 !/2 doopsgez. Gemeente ½ Pieter Pieters m.j. zn v Pieter Hendriks Drewes Kempes Neeke Andries Das Andrie Das Hendrik Sietjes Hannema Driewes Kempes Huis/erve westendhuisinge 80 A-24 Amelander Historie, het verleden laten herleven! 5
  6. 6. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 14.06 13.02 Hendrik Hendriks m.j.zn.v. Hendrik Jelles 1810 Jan Douwes Aafke Sjoukes Neeke Jans (Cupido) wed.v. Foppe Tjerks Schaap herenweg herenweg Foppe Eelkes Klaaske Jacobs Hendrik Urbanus herenweg Jan Jansen Ynesen Erven Jan Leenderts Dekker Huis/erve 191 D-55 Hendrik Binderts Huis/erve 225 / 160 28.03 Mindj. Kinderen v. Symon Corn.v.d. Meij en Klaaske Hendriks Cornelis Tjipkes Cornelis Harmens herenweg Gerrit Sietses erven Cornelis Harmens Huis/erve 96 / 121 09.05 Burg. Uit boedel wijlen Wybren Nannes Cornelis Olferts Dork Jansen Ooms Luitje Barends herenweg Nanne Egberts Huis/erve 280 / 66 07.04 Hidde Jacobs Romke Romkes Liesbet Jans Douwe Hayes Geruild voor Douwe Hayes Huis nr. 109 taxatie Douwe hayes Waarde 160 gld Huis op Blieken bew. door Hidde Jans nr.98 Herenweg Is eveneens Douwe Hendriks ruil (nr 108) Geref. Diaconie Huis/erve in de Noordhoek 196 Douwe Klaasen Huis/erve 07.04 Romke Romkes Hidde Jacobs Aagje Jacobs werkhuis 07.07 Jan Tjeerds Martje Tjeerds Willem Hendriks overl. Jan Hendriks Klaas Hendriks ½ Hendriks Binderts overl. ½ Pieter Sippes Koning overl. Tietje Cornelis overl. Exc. Jan Rinses + Hendk.Binderts Jacob Abrahams woont In zuiddeel vh huis Dirk Cornelis herenweg Wybe Bottes Dirk Cornelis Huis/erve in de westhoek 75 / 154 08.10 Luitje barends Molenaar Pieter Sints Aagje Olferts steegje Jan Wouters Mand. Reed met wed,. Gerlof Montes Hilbrand Kersjes Huis/erve 110 / 70 06.11 Klaaske Jans wed. v. Barend Jans Nagtegaal Douwe Gerbens Antje Jelles herenweg herenweg Driewes Kempes Klaas Douwes Jacobus Kok Klaas Douwes Huis/erve i d buuren 500 / 302 herenweg Amelander Historie, het verleden laten herleven! 80 / 306 6
  7. 7. Eigendom van www.amelanderhistorie.nl – ‘Genealogie’’Documenten’ 10.12 Antke Teunis wred.v. Jacob D. Bakker Tjerk Piers de Boer Pietke Gerbrands herenweg Tuin 571/2 vt Neeke 11 voet van Douwes wed.v. Marten Jans Pieter Tjallings Kiksen 3 voet van Teunis Barf wed. Huis/erve 245 / 269 Opm. waar herenweg staat vermeld moet dit niet verward worden met de huidige herenweg maar dit is een aanduiding dat er een openbare weg loopt! …. Amelander Historie, het verleden laten herleven! 7

×