Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inventarisatie waardevolle grafstenen Ameland door D. de boer

2,962 views

Published on

Deze inventarisatie van waardevolle grafstenen is in 2001 door Douwe de Boer van gemeente Ameland samengesteld.

Published in: Education
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • pieter jacobs schots
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Inventarisatie waardevolle grafstenen Ameland door D. de boer

 1. 1. 101 Inventarisatie waardevolle grafstenen . Algemene Begraafplaats te Nes Volg Nr. vak regel Graf numm er Omschrijving 0 A 1 15 Rustplaats van Geertje K. Colmer † 16 sept. 1887 oud 10 jaar. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters alsmede treurtakje en treurwilg. Leesbaarheid; 2 1 2 1 Rustplaats van H.H. Scholtz † 28 febr. 1855 oud 63 jaar. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 2 2 Rustplaats van Johanna Schut † 17 febr. 1882 oud 85 jaar, wed. van H.H. Schols. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm. Hanna Schut was fam. Van Jan Jelles Schut oud burg van Friederichstadt en ridder van Danneborg (Denemarken) en geboren op Ameland (1824) † 1860 3 2 Rustplaats van Antje H. Schols † 25 juny 1865 oud 31 jaar 6 maanden en 29 dagen, echtgen. van Jetze J. de Boer. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters, alsmede een palmtak. Leesbaarheid; 2 4 10 ‘ Hier (huismerk) leyt begraven de eersame Hendrik Lammerdts Kooiker-overleeden den 31 january 1753 oudt seynde 60 jaren’. Grijze liggende steen letters verdiept. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking: De steen is gescheurd en de tekst is onleesbaar. Advies: Daar dit een zeer oude waardevolle steen is geheel te restaureren 5 11 ‘ Anno 1764 den 1 maa—is overleden die eerbare Grietke Luites (?) in tyden huysvrouw van..( Hendrik Lammert??) Kooiker oud zynde….’ Liggende grijze steen letters verdiept. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking: De steen is onleesbaar en in drie delen gescheurd. Advies; Deze waardevolle steen te restaureren. 6 12 Rustplaats van IJbeltje Scheffer † 23 jan. 1887 oud 23 jaar. Smalle, staande, kleine steen van hardsteen met zwarte, verheven letters Leesbaarheid; 2 7 6 1 Rustplaats van Jan Roorda * 3 nov. 1805 te Britsum † 6 jan. 1877, was predikant te Nes. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 8 4 Rustplaats van Antje Sipkes * 30 nov. 1755 † 3 oct. 1840 Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 Opm. voorgeslacht van Kardinaal de Jong. Figuur 1 Figuur 2
 2. 2. 102 9 5 Rustplaats van Aaltje Sipkes * 27 april 1823 † 24 nov. 1839 dochter van Sipke Gerbrands de Jong en Trijntje Douwes Metz. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 Opm. voorgeslacht van Kard. De Jong. Sipke en Trijntje zijn de grootouders van kard. De Jong. 10 6 Anno 1808 ‘den 1st november is overleden GRIETKE LEENDERTS in leven echtgenote van JAN PIETERS EWES in den ouderdom van 84 jaren en 5 maanden,en liyt alhier begraven’. Zeer lange, staande, smalle steen van hardsteen steen met zwarte verheven letters in een cartouche alsmede een lauwertakje. De namen in hoofdletters, de overige tekst in schuinschrift. Monument Leesbaarheid; 2 Opm. ze was de grootmoeder van Jan Jelles Schut ( zie opm.volg nr. 2) Onderaan de steen een begin van erosie dit kan de steen verder aantasten. Advies; de steen conserveren om verder verval te voorkomen. Tevens de leesbaarheid verbeteren. 11 7 Anno 1811 ‘ den 1ste is overleden JAN PIETES EWES in den ouderdom van 86 jaren en leijt alhier begraven’. Zeer lange, staande, smalle steen van hardstenen met zwarte verheven letters in een cartouche. De namen in hoofdletters de overige tekst in schuinschrift. Alsmede een lauwertakje. Monument Leesbaarheid; 3 Opm. Jan Pietes Ewes was de grootvader van Jan Jelles Schut ( zie vlg nr.2) Onderaan de steen een begin van erosie dit kan de steen verder aantasten. Advies: De steen conserveren om verder verval te voorkomen. De steen schoonmaken 12 8 Rustplaats van Leendert Jans Ewes * (5 nov.) 1760 † ( 8 sept.) 1837. Lange, smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 1 Opm. hij was een oom van Jan Jelles Schut. (zie volg nr. 2) 13 8 2 Rustplaats van Josinus Frans Carel Baron van Heeckeren † 18 mei 1830 oud 21 jaar. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 14 3 Rustplaats van Walraven Robbert Jacob Dirk Baron van Heeckeren † 29 jan. 1837 oud 58 jaar, in leven Grietman en strandvonder van Ameland. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 Figuur 3 Figuur 4 Figuur 5 Figuur 6
 3. 3. 103 15 4 Rustplaats van Maria Magdalena Dees † 10 niv. 1859 oud 78 jaar wed. van Baron van W.R.J.D. Heeckeren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 16 5 Rustplaats van Hillegonda Geertruida van Heeckeren † 18 febr. 1860 oud 17 jaar. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 17 6 Rustplaats van Metje Bakker † 9 juni 1877 oud 65 jaar, echtgen. van D.W. Crommelin Baron van Heeckeren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 18 7 Rustplaats van Daniel Wigbold Crommelin Baron van Heeckeren * 2 jan. 1811 te Bentheim † 12 oct. 1888, v.h. Grietman en later burgemeester van Ameland. Wed. van Metje Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 19 8 Rustplaats van Walraven Robert Jacob Dirk Crommelin Baron van Heeckeren * 27 juni 1847 te Nes † 22 aug. 1888. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 20 9 Rustplaats van Jacoba Cristina Baronesse van Heeckeren † 6 mei 1887 oud bijna 33 jaar wed. van Corn. Wiebenga. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 21 10 Rustplaats van Jonkvrouwe Julia Maria Baronesse van Heeckeren * 15 mei 1840 te Nes † 13 juni 1927. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 Opm. deze steen is vermeld vanwege de fam van Heeckeren. 22 9 1 Rustplaats van Sijtske Jacobs † 16 oct. 1846 oud 85 jaar echtgen. van Jan Hiddes Zeeba S. Staande, lange, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 23 2 Rustplaats van Jan Hiddes Zeba † 17 mei 1837 oud 84 jaar 3 maanden en 15 dagen. L.R.Z.? Staande, lange, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 24 3 Rustplaats van Pietke Jans † 24 juli 1817 oud 62 jaar 10 maanden en 12 dagen. Echtgen. van Jan H. Zeba. Staande, lange, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters alsmede een lauwertakje. Leesbaarheid; 2 25 14 Rustplaats van Dirk Jan le Febre * 23 april 1892 † 9 jan. 1894 zoon van F.D. Le Febre en C Postumus. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm. F.D. le Febre was onderwijzer te Buren en maker van het Amelander volkslied. 26 10 11 Rustplaats van Katharina G. Adema * 18 mei 1872 † 2 oct. 1882. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2
 4. 4. 104 27 12 Rustplaats van Anke Leuittes † 17 oct. 1833 oud 42 jaar, huisvrouw van Jan Klaasen. Kleine, smalle, staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 1 28 13 Rustplaats van Maaike B. Zwart † 28 maart 1883 oud 28 jaar en 9 maanden, dochter van Barend Zwart en Janke H. v.d. Mei. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters alsmede een lauwertakje aan de onderzijde. Leesbaarheid; 3 29 14 Rustplaats van Menne B. Zwart † 14 maart 1873 oud 25 jaar 3 maanden en 2 dagen, zoon van Barend H. Zwart en Janke H. v.d. Mei. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters alsmede een lauwertakje aan de onderzijde. Leesbaarheid; 3 30 17 Rustplaats van Barend H. Zwart * 6 mei 1812 † 8 febr. 1863 oud 50 jaar 9 maanden en 2 dagen, echtegen. Van Janke H. v.d. Mei. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters alsmede een lauwertakje aan de onderzijde. Leesbaarheid; 2 31 19 Rustplaats van Janke Dirks † 27 sept. 1833 oud 83 jaar en 9 maanden, echtgen. van Gobbe Andries. Kleine, staande steen van hardsteen met zwarte,verheven letters. Staat naast volgende steen. Leesbaarheid; 2 32 19 Rustplaats va Gabe Andries † 18 maart 1836 oud 88 jaar en 8 maanden. Kleine, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Staat naast vorige steen. Leesbaarheid; 2 33 B 1 1 Rustplaats van Catriena Sipkes † 27 febr. 1867 oud 43 jaar 3 maanden en 13 dagen, wed. van Heer Stuut. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 34 5 1 Rustplaats van Anna T. Heidstra * 16 nov. 1840 te Hardegarijp † 6 mei 1889, echtgen van G. Postma. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 35 7 Rustplaats van Jeppe J. Zeilmaker † 22 aug. 1888 oud 66 jaar, wed. van Grietje Vellinga en echtgen van Sietsche Hoekstra. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 36 6 7/8 Rustplaats van Sietsche Groenewold † 5 sept. 1887 oud 9 jaar en Hillegonda Groenewold † 24 dec. 1887 oud 4 jaar. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. alsmede twee vlinders en twee bloemen. Leesbaarheid; 2 37 10 Rustplaats van Willem Hubregt van de Putte * 13 mei 1881 † 3 juli 1893. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 38 16 Rustplaats van Anke Jans Zwart * 1763 † 1834 oud 71 jaar. Staande, smalle steen van hardsteen met verdiepte letters. Leesbaarheid; 2
 5. 5. 105 39 7 2 Rustplaats van Tjeetske J. Scheltema * 6 maart 1830 † 25 april 1887 wed. van Foppe J. Brouwer. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 40 3 Rustplaats van Jan Scheltes Scheltema † 24 febr. 1867 oud 83 jaar en 11 maanden, echtgen van Antke G. Veerman. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 41 4 Rustplaats van Antke Gabbes Veerman † 26 jan. 1842 oud 57 jaar en 2 maanden, echtgen. van Jan S. Scheltema. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Leesbaarheid; 3 42 5 Rustplaats van Schelte J. Scheltema † 20 aug. 1844 oud 37 jaar en 6 maanden, omgekomen tijdens het redden van schipbreukelingen. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 43 8 3 Rustplaats van Pietje P. Ruig † 5 sept. 1837 oud 25 jaar, echtgen. van Schelte J. Scheltema. Staande steenvan hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 44 4 Rustplaats van Jan S. Scheltema † 1 april 1850 oud 25 jaar. Staande, afgebroken steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een vlinder en een takje. Leesbaarheid; 2 45 5 Rustplaats van Jikke G. Scheltema † 12 maart 1877 oud 33 jaar, echtegen. Van H.O.de Boer. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 46 6 Rustplaats van Gabbe J. Scheltema † 10 aug. 1877 oud 69 jaar echtgen. van J.J. Brouwer. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 47 7 Rustplaats van Jikke J. Brouwer † 16 jan. 1896 oud 89 jaar, echtgen. van G.J. Scheltema. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 48 9 Rustplaats van Tjeetsche Gabbes Scheltema *29 maart 1846 † 15 febr. 1888, echtgen. van Wiebe Gerko Wiebenga. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg en palmtakjes. Leesbaarheid; 3 49 9 17 ‘ Anno 1791 den 29 november tot Amsterdam is overleden de eersamen Captyn Barent Gerrits Kuip oud 33 jaar 8 maande 4 dage en lyd alhier begrave’ . Staande, hardstenen steen met verdiepte letters aangebracht in een verdiept cartouche. De gehele tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Tevens is in de kop van de steen een opgewerkte afbeelding van driemast schoener aangebracht. Monument. Leesbaarheid; 2 Opmerking; Van deze steen is een deel verdwenen, verder is de leesbaarheid matig. Advies; De steen oplengen, schoonmaken en de letters opwerken. Figuur 7 Figuur 8
 6. 6. 106 50 23 Rustplaats van Lutske Jans Toren † 9 dec. 1890 oud 71 jaar. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede 2 lauwertakjes. Leesbaarheid; 3 51 24 Rustplaats van Aafke Norderhuis † 13 aug. 1881 oud 22 jaar 6 maanden en 5 dagen, huisvrouw van W. Toren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 52 C 1 3 Rustplaats van Cornelis L. Mosterman † 8 april 1853 oud 63 jaar. Oude, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters Leesbaarheid; 3 Opm. ook de achterkant is beschreven. 53 4 Rustplaats van Tetke J. Brouwer † 13 juli 1845 oud 49 jaar, echtgenote van Corn.L.Mosterman. Oude, staande steen van hardsteen met zwarte, verdiepte letters Leesbaarheid; 3 Opm. ook de achterkant is beschreven. 54 2 6 Rustplaats van Margaritha Arends * 25 aug. 1833 † 25 jan. 1896. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm. Margaritha is een hoofdpersoon in het boek ‘een ongeschreven roman’ van Renes Boldingh. 55 9 Rustplaats van Neeltje Jans Brouwer * 8 juli 1819 † 19 aug. 1887 echtgenote van Tjerk Pieters Schots. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg en takje. Leesbaarheid; 3 56 10 Rustplaats van Tjerk Pieters Schots * 16 febr. 1818 † 25 maart 1870, echgenoot van Neeltje Jans Brouwer. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters, als,mede een treurwilg en een takje. Leesbaarheid; 2 57 11 Rustplaats van Antje Tjerks Schots * 11 febr. 1859 † 13 febr. 1865, dochter van Tjerk Pieters Schots en Neeltje Jans Brouwer. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg en takje. Leesbaarheid; 3 58 12 Rustplaats van Jan Klein † 23 april 1886 oud 40 jaar oud koopvaardijkapitein, echtgenoot van Antje Schots. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg en een takje. Leesbaarheid; 3 59 3 3 Rustplaats van Tetje R. de Zwart * 6 nov. 1819 † 4 juli 1900 echtgenote van Nicolaas Schepers. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 60 4 Rustplaats van Nicolaas Schepers * 26 sept. 1820 † 25 mei 1902, oud hoofd van de school. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 Opm. Nic. Schepers was onderwijzer aan de school van Ballum en Nes.
 7. 7. 107 61 5 Rustplaats van Dirk de Vries * 29 maart 1828 (te Hollum) † 13 sept. 1919 echtgenoot van Gesiena Leestemaker, oud gezagvoerder ter koopvaardij. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een afbeelding van een zeilschip, tweemaster. Leesbaarheid; 2 62 15 Rustplaats van Johanna Bakker † 3 jan. 1884 oud 3 jaar, en Egbert Bakker † 5 april 1884 oud 10 maanden. Oude, staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 63 16 Rustplaats van Johanna Catharina Meyer † 26 sept. 1883 oud 78 jaar, echtgenote van Jochum Jans Bosch. Oude, staande,smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurtakje. Leesbaarheid; 3 64 18 Rustplaats van Dieuwke Ales Kooiker † 13 aug. 1877 oud 75 jaar, echtgenote van Dirk A,. de Weert. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid 3. 65 19 ‘ 1803 den 5 novbr. Is overleden P.H. Hermans in den ouderdom van 60 jaren en lijt alhier begraven’. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een doodshoofdje met kruislings twee botten omgeven door een lauwertak. De letters zijn in hoofdzaak uitgevoerd in hoofdletters uitgezonderd de tussenvoegsels Monument. Leesbaarheid; 2. Opm. de steen schoonmaken en de tekst beter leesbaar maken. Zonder zwarte verf. 66 4 6 Rustplaats van Hiltje Polet † 7 aug. 1894 oud 54 jaar, echtgenote van Gabbe G. Scheltema. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 67 7 Rustplaats van Gabbe G.Scheltema † 26 mei 1912 oud 77 jaar, echtgenoot van Hiltje R. Polet. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 68 16 Rustplaats van IJ Burga † 15 dec. 1918 oud 41 jaar echtgenote van G.Hofker † 1910 met het vergaan van S.S Prins Willem II. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 69 19 Rusrplaats van Trijntje P. Andringa † 17 oct. 1898 oud 87 jaar echtgenote van J.A. Mosterman. Staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een gekruist lauwertak. Leesbaarheid; 3 Figuur 9
 8. 8. 108 70 5 12 Rustplaats van Pieter van Steenwijk * 23 febr. 1843 † 13 nov. 1882, geneesheer op Ameland. Platte liggende steen van hardsteen midden op de steen een cirkel met de tekst. Leesbaarheid; 2 71 15 Rustplaats van Dieuwke H. Schols † 19 dec. 1885 oud 39 jaar en 11 maanden, echtgenote van Foppe J. Scheltema. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg met vlinder. Leesbaarheid; 3 72 16 Rustplaats van Antje J. Schots † 2 april1893 oud 47 jaar, 2e echtgenote van Foppe J. Scheltema. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. tevens treurwilg en vlinder. Leesbaarheid; 3 73 6 1 Rustplaats van Lolke Jans Hofker † 19 maart 1859 oud 83 jaar echtgenoot van Stijntje Nannes de Jong. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 74 1 Rustplaats van Stijntje Nannes de Jong wed. van Lolke jans Hofker † 6 oct. 1862 oud 75 jaar. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Leesbaarheid; 1 75 16 Rustplaats van G.H. Schols geboren Polet, † 9 jan. 1886 oud 69 jaar. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een vlinder. Leesbaarheid; 2 76 8 9 Rustplaats van Janke F. Klein * 8 juli 1812 † 14 maart 1885, echtgen. van Leendert J. Kat. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 77 10 Rustplaats van Leendert J. Kat * 15 sept. 1810 † 29 febr. 1888, echtgen. van Janke F. Klein. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 78 11 ‘ Ao 1803 den 12 november is overleden de eerbare MARTIEN HILBRANDS in tyden huisvrouw van Jan Renses Brouwer oud 40 jaar 5 maanden en 20 daagen en legt alhier begraven’. Staande steen van hardsteen met zwarte verheven letters. De letters zijn uitgevoerd in hoofdletters Monument. Leesbaarheid; 1 zie opmerking bij volgnummer 79 79 11 ‘ Anno 1834 den 4de maart is overleden TRIENKE HILBRANDS oud 69 jaar’. Kleine, staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters in een verdiept cartouche. De letters zijn uitgevoerd in schuinschrift met uitzondering van de namen die in hoofdletters zijn uitgevoerd Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; De steen schoonmaken en er is een begin van erosie geconstateerd. Tevens is van de steen de onderzijde verdwenen. Advies; de steen conserveren en oplengen, de letters opwerken. Figuur 10
 9. 9. 109 80 11 ‘ 1829 den 18 december is overleden JAN RENSES BROUWER oud 70 jaren en ligt alhier begraven’. Kleine, staande, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters in een verdiept cartouche. De letters zijn uitgevoerd in schuinschrift met uitzondering van de namen die in hoofdletters zijn uitgevoerd. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; Een begin van erosie aan de onderzijde van de steen. Tevens is van de steen de onderzijde verdwenen. Advies; De steen schoonmaken, conserveren en restaureren. 81 9 15 ‘ 1774 den 4 may is overleden Rinske Immes huisvr. Van Jan Reimers oud in haar 33ste jaar en ligt hier begraven’. Staande steen van hardsteen met lichtte verheven letters in een zwart vlak. Alsmede een afbeelding van een koopmanshuis. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; de steen is slecht leesbaar ook de afbeelding van het huis is vervaagd. Advies; De letters herstellen en het zwarte verwijderen Verder de gehele steen opwerken. Tevens de steen conserveren. 82 10 11 ‘ Ao 1803 den 22 septembr. Is overleden de eerbare Jetske Hilbrands in tijd huisvrouw van Gerrit Symons out 47 jaar en 4 maanden en 19 dagen en legt al hier begraven’. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. De tekst is geheel uitgevoerd in hoofdletters en aangebracht in een verdiept cartouche. Tevens in de kop een afbeelding van een huis. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; Er is sprake van enige erosie. Tevens zijn de letters slecht leesbaar. Advies; De letters opwerken nadat de steen is schoongemaakt en de steen conserveren. 83 12 ‘ 1823 den 17 november is overleden GERRIT SYMONS in den ouderdom van 67 jaren 3 maanden en 4 dagen en ligt alhier begraven’. Staande steen met zwarte, verheven letters in een verdiept cartouche. De letters zijn in schuinschrift uitgevoerd met uitzondering van de naam die in hoofdletters is uitgevoerd. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; De letters zijn redelijk leesbaar, onderaan de steen enige vorm van erosie. Advies; De steen schoonmaken en de letters opwerken. En conserveren 84 11 13 Rustplaats van Eelkje Jans Brouwer † 3 juni 1890 oud 64 jaar, echtgenote van Bote Doekes Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een lauwerkrans aan onder -en bovenzijde. Leesbaarheid; 2 Figuur 11 Figuur 12 Figuur 13 Figuur 14
 10. 10. 110 85 13 Rustplaats van Neeke Piers † 3 juni 1851 oud 67 jaar en 8 maanden, echtgenote van Jan Foppes Brouwer. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters.alsmede twee gegraveerde figuren. Leesbaarheid; 3 86 14 Rustplaats van Bote Doekes Bakker wedn. Van Eelkje Jans Brouwers † 8 oct. 1897 oud 77 jaar en 2 maanden. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters.alsmede boven een vlinder met lauwertakje en onder alleen een vlinder. Leesbaarheid; 2 87 14 Rustplaats van Jan Foppes Brouwer † 6 juli 1851 oud 70 jar en 6 maanden, oud koopvaardijkapitein. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede twee figuren gegraveerd. Leesbaarheid; 2 88 15 Rustplaats van Antje J. Brouwer † 25 juni 1855 oud 30 jaar. Echtgenote van W.L. de Vries. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Leesbaarheid; 1 89 17 Rustplaats van Pietje J. Brouwer † 25 aug. 1854 oud 37 jaar en 5 maanden, echtgenote van Jan J. Scheltema. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters.alsmede boven vlinder met bloemen. Leesbaarheid; 2 90 14 19 Rustplaats van Roeklof Schenkel † 14 mrt. 1840 Commies van rijks belastingen en van Trijntje Oden echtgenote van ., † 16 jan. 1885. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 Opm. R. Schenkel redder van de bemanning van het Russische schip ‘Gloria’ gestrand 11.11. 1838 91 15 1 Rustplaats van Hendriks Swart † 24 dec. 1811 oud 60 jaar en 2 maanden. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een siertakje. Leesbaarheid; 2 92 2 Rustplaats van Jitsche Burga † 13 feb. 1880 oud 58 jaar, echtgenote van Jakob Schots oud kapitein. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een takje aan bovenzijde. Leesbaarheid; 2 93 2 Rustplaats van Elisabeth J. Schots † 19 dec. 1886 oud 33 jaar en 2 maanden, echtgenote van Evert Lourens. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg aan bovenzijde en takje beneden. Leesbaarheid; 3 94 2 Rustplaats van Remekjen Gerrits Burga † 14 jan. 1833 oud 50 jaar, echtegenote van Witeje Minnes Zwart. Staand steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een takje om het jaartal. Leesbaarheid; 2. 95 3 Rustplaats van Iemkje Jans Sippkes † 30 april 1844 oud 35 jaar 11 maanden en 25 dagen, echtgen van Minne Wietjes Zwart. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2
 11. 11. 111 96 8 Rustplaats van Lucina Toren † 23 feb. 1895 oud 30 jaar en haar echtgen. Gerrit Schots † 17 juli 1894 oud 34 jaar ( die vermoedelijk hiernaast rust). Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters.alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 97 14 Rustplaats van Fopke Brouwers † 7 september 1887 oud 68 jaar, echtegn van L. Popta Wassenaar Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven lettres. Alsmede een treurwilg en een takje. Leesbaarheid; 2 98 15 Rustplaats van Leendert Popta Wassenaar † 10 dec. 1906 oud 86 jaar, echtgen. van Fopke Brouwer, scheepsgezagvoerder en sinds 1874 opziener der domeinen. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een lauwertak. Leesbaarheid; 2 99 16 5 Rustplaats van Jacob Christiaan Bakker † 14 jan. 1882 echtgen. van Antje Douwes Bakker, oud gezagvoerder der koopvaardij. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 100 6 Rustplaats van Johanna Bartara Baronesse van Heeckeren † 9 jan. 1904 oud 86 jaar wed. van Geert Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 101 7 Rustplaats van Geert Bakker † 26 dec. 1881oud 64 jaar, oud opzichter van Rijks-waterstaat ecgtgen. Van Johanna Bartara van Heeckeren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3. 102 8 Rustplaats van Hiltje Geerts Brouwer † 29 sept. 1873oud 90 jaar, echtgen. van Sybrand Obbes Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 103 9 Rustplaats van S.O. bakker † 19 maart 1829. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 104 10 Rustplaats van Aaltje Sybrands Bakker † 10 feb. 1892 oud 71 jaar en 8 maanden, echtgen. van Gerben Jans Toren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters.alsmede een lauwertak aan boven- en onderzijde. Leesbaarheid; 3 105 11 Rustplaats van Gerben Jans Toren † 3 jan. 1890 oud 68 jaar, echtgen van Aaltje Sybrands Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede aan bovenzijde een anker met lauwertakje en aan onderzijde een takje. Leesbaarheid; 3 Opmerking; oud postschipper van Ameland. 106 D 1 17 Rustplaats van Jantje J. Postumus † 8 jan. 1862, oud 21/2 jaar. Kleine, smalle, staande steen van hardsteen met grijze, verheven letters. Leesbaarheid; 2 107 16 Rustplaats van Cornelis J. Postumus † 17 jan. 1862 oud 11/2 jaar. Kleine, smalle, staande steen van hardsteen met grijze, verheven letters. Leesbaarheid; 2
 12. 12. 112 108 18 Rustplaats van Jitze Jans Postumus † 11 oct. 1891 echtgen. van IJetje Cornelis Mosterman en Maria Catharina Magdalena Bakker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 109 19 Rustplaats van Ietje K. Mosterman † 28 febr. 1874 echtgenote van Jitze J. Postumus. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 110 2 13 ‘ Hier legt begraven den oud commandeur Kemp Driewes in den ouderdom van vijfensestig jaaren vijf maanden en drie daagen en is overleden den 20 mey anno 1795’. Staande steen van hardsteen met grijze letters op een zwarte achtergrond. De tekst is in hoofdletters uitgevoerd en zijn verdiept aangebracht in een verdiept cartouche. In de kop van de steen een 3 mast walvisvaarder met 2 kraaiennesten en een roeiboot met 5 personen, Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; De letters zijn slecht leesbaar. De steen is oorspronkelijk hoger geweest. Advies; De steen schoonmaken de zwarte verf verwijderen De steen conserveren en oplengen. Kemp Driewes was een bekende Amelander commandeur 111 14 Rustplaast avn Mej. Rena Hebes Jansen † 19 mei 1874, echtgenote van G.D. Molanus. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 112 3 1 Rustplaats van R. Postumus † 14 juni 1873 oud 82 jaar echtgen. van Janke K. Klein. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 113 2 Rustplaats van Janke K. Klein † 28 maart 1868 echtgen. van Jetze R. Postumus. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 114 4 13 Rustplaats van Gerben S. de Jong * 12 febr. 1816 † 12 aug. 1844. Staande steen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm. Familie van kardinaal de Jong. 115 14 Rustplaats van Douwe S. de Jong * 17 sept. 1817 † 14 juli 1846. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm. Familie van Kardinaal de Jong. 116 19 Rustplaats van Klaas Cornelis Kolmer * 15 juli 1795 † 14 maart 1884 Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Figuur 15 Figuur 16
 13. 13. 113 117 5 1 ‘ Anno 1814 den 14 november is overleden GRIETKE JANZ, in tijden hûisvroûw van JACOB WESSELS in den ouderdom van 74 jaren 10 maanden en 7 dagen en ligt alhier begraven’. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een gekruiste palmtak. De tekst is in schuinschrift aangebracht met uitzondering van de naam die in hoofdletters is aangebracht Monument. Leesbaarheid; 2 Opmerking; De steen verkeert in redelijke conditie. Advies; De overhangende struik snoeien of verwijderen. 118 3 Rustplaats van Aaltje Jans † 22 oct. 1839 oud 85 jaar en 5 maanden, echtgenote van Douwe E. Hofker. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 119 6 Rustplaats van Risje J. Brouwer † 3 dec. 1866 oud 69 jaar echtgenote van L.S. de Vries. Staande, hoge, smalle steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 120 7 Rustplaats van Geertje J. Wagenaar † 16 febr. 1864 oud 31 jaar, echtgenote van S. de Vries. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 1 121 16 Rustplaats van Tietje Jans † 22 april 1823 oud 82 jaar en 11 maanden, echtgen. van B.J. Klyn. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede twee gekruiste palmtakken. Leesbaarheid; 2 122 20 Rustplaats van Johanna J. Wagenaar † 23 juli 1895 oud 77 jaar, echtgen. van H. kruizinga. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 123 6 7 ‘ Anno 1846 den 24 october is overleden de eerbare Pietke H. Schut na gelaten weduwe van wijlen Kapitein Oeble de Jong zij bereikte den ouderdom van 66 jaren 1 maand en 2 weken en ligt alhier begraven’. Staande steen van hardsteen met verheven letters. De letters zijn aangebracht in schuinschrift op een verder vlakke steen. Monument. Leesbaarheid; 1 Opm. Pietke H. Schut is familie van de familie Schut (zie opmerking bij volgnummer 2) Opmerking; De steen is van boven naar beneden gescheurd en moet gerestaureerd worden, tevens is de tekst nauwelijks leesbaar. Advies; De steen conserveren en geheel te restaureren. 124 8 Rustplaats van Jans Sipkes † 28 maart 1885 oud 73 jaar echtgenote van Gerko Wiardi Wiebenga. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 Figuur 17 Figuur 18
 14. 14. 114 125 9 Rustplaats van Gerko Wiardi Wiebenga † 20 oct. 1876 echtgen van Agatha Jans Sipkes. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 Opm. G.W. Wiebenga was onderwijzer in Buren. 126 10 Rustplaats van Cornelis Wiebenga † 22 mei 1883 oud 25 jaar echtegnoot van Jacoba Christina Crommelin van Heeckeren. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 Opm. Het huwelijk heeft slechts 1 jaar geduurd. 127 11 Rustplaats van Pieter Cornelis Bakker * 28 oct. 1801 † 23 dec. 1891. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede aan onder- en bovenzijde van de tekst 2 palmtakken. Leesbaarheid; 3 Opm. Oud lid van de gemeenteraad der doopsgezinden op Ameland. 128 11 Rustplaats van Cornelis J. Bakker † 25 aug. 1847 oud 77 jaar en 11 maanden en 12 dagen. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 Opm.: op de achterzijde van deze steen staat de volgens tekst. 129 11 Rustplaats van Jacob S. Bakker † 5 febr. 1802 oud 71 jaar en 7 maanden. Deze tekst staat op achterkant vorige steen. 130 12 Rustplaats van Iemkje Bakker * 4 mei 1806 † 21 oct. 1887 echtgenote van Jakob J. Sipkes en van J. (huismerk) S Jacob J. Sipkes * 6 dec. 1806 † 30 juli 1835 te Havanna. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een palmtak. Leesbaarheid; 3 opm. op achterzijde steen C. Jager, Dokk. 131 12 Rustplaats van Elizabeth P. Schots † 28 april 1835 oud 61 jaar en 6 maanden, echtgenote van G.J. Bakker. Staande steen.van hardsteen Leesbaarheid; 2 132 13 Rustplaats van J.(huismerk) S. Jan Sipkes † 18 sept. 1826 oud 59 jaar en 10 maanden. Staande steen van hardsteen . Leesbaarheid; 2 133 13 Rustplaats van Gerrit Wybrand Rotgans * 6 april 1826 te West- Terschelling † 8 mrt. 1900 wednr. Van Antje Jacobs Sipkes. Staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 3. Opm. op achterkant de volgende tekst; 134 13 Rustplaats van Claas Sipkes † 11 oct. 1844 oud 84 jaar 2 maanden en 8 dagen, rustend Oost-Indisch Koopvaardij kapitein. Staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 3 tekst op achterkant van vorige steen. 135 14 Rustplaats van Antje Jacobs Sipkes * 11 febr. 1835 † 21 febr. 1891, echtgenote van G.W. Rotgans. Staande steen van hardsteen met onder en boven de tekst een treurwilg. Leesbaarheid; 3
 15. 15. 115 136 14 Rustplaats van Antje J. Bakker † 22 febr. 1841 oud 73 jaar en nijna 2 maanden, echtgen. van Jan Sipkes. Staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 2 137 15 Rustplaats van Jacob Rotgans * 1 mrt. 1875 † 16 nov. 1899. Staande steen van hardsteen met lauwertak. Leesbaarheid; 3 Opm. op achterzijde van deze steen staat volgende tekst: 138 15 Rustplaats van Trijntje Jacobs * 3 juni 1762 † 21 aug. 1829 oud 67 jaar. Echtgen. van Claas Sipkes. Staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 3 Opm.: Deze tekst staat op achterzijde vorige steen. 139 17 Rustplaats van Aaltje E. Rijpstra † 29 april 1860 oud 28 jaar, echtgen. van K. Sipkes Jbz. Staande steen van hardsteen. Leesbaarheid; 3 140 9 9 Rustplaats van Cornelis C. Mosterman † 20 mrt. 1886 oud 18 jaar. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 141 10 Rustplaats van Teetje C. Mosterman † 6 jan. 1873 oud 11 jaar. Staande steen van hardsteen zwarte, verheven letters. Alsmede een gebroken bloem. Leesbaarheid; 2 142 11 Rustplaast van Cornelis C. Mosterman † 12 oct. 1871 oud 36 jaar en 9 maanden. Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 3 143 13 Rustplaats van Frans G. Koster † 22 jan. 1890 oud 52 jaar, echtgen. van Neeltje G. Scheltema . Staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 144 12 19 Rustplaats van Johannes J. Wagenaar * 27 juni 1843 † 10 juni 1884. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 3 145 20 Rustplaats van Johannes L. Wagenaar † 24 april 1867 oud bijna 66 jaar broeder in der orde van de Nederlandse Leeuw. Echtgen. van Etje J. Klein. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 146 21 Rustplaats van Griet J. Klein † 18 aug. 1870 oud 69 jaar, wed. van J.L. Wagenaar. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Alsmede een treurwilg. Leesbaarheid; 2 147 22 Rustplaats van Jakob G. Klein † 4 febr. 1848 oud 75 jaar 11 maanden en 4 dagen, Rustend Koopvaardijkapitein. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2
 16. 16. 116 148 23 Rustplaats van Neeke Jacobs * 21 sept. 1773 † 22 febr. 1851 oud 78 jaar, echtgen. van Jacob Gerrits Klein. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte, verheven letters. Leesbaarheid; 2 149 16 2 Rustplaats van Reimer Jans Spleet † 4 febr. 1851 oud 75 jaar 4 maanden en 4 dagen. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Leesbaarheid; 2 150 5 ‘ Hier leyd begraaven Maartje Jans huysvrouw van Pieter Jacobs Schots oud 59 jaar en 8 maanden overleden den 7 july Ao 1804 M:I:S Staande, smalle, hoge steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters. De tekst geheel in hoofdletters is niet ingekleurd Monument. Leesbaarheid; 2 Opmerking; De steen is in redelijke conditie wel schoonmaken. 151 6 ‘ Hier leyd begraaven Pieter Jacobs Schots oud 49 jaar en 11 maanden overleden 13 october Ao 1797 P:I:S’. Staande, smalle, hoge steen van hardsteen met de letters verdiept aangebracht. De gehele tekst uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid; 3 Opm. de steen is in redelijke conditie wel schoonmaken. 152 Staande aan de zuid-kant van west naar oost 1 ‘ den 5 september 1811 is overleden Capt. Lieuwe Laps in den ouderdom van 75 jaar 4 mande 5 dagen’ Kleine, staande steen van hardsteen met verdiepte grijze letters. Alsmede een afbeelding van een driemaster voorzien van drie kraaiennesten. De tekst is aangebracht in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; dit is een mooie steen maar is slecht leesbaar. Tevens is een deel van de steen verdwenen Advies; de steen restaureren en conserveren. De steen evnetueel oplengen Figuur 19 Figuur 20 Figuur 21
 17. 17. 117 153 2 ‘ hier rust het stoffelijk overschot van Katharina Abrahamsz, wijlen echtgenoote van P. Sorgdrager overl. 30 maart 1876 in den ouderdom van ruim 40 jaren’. Staande, licht grijze steen met verdiept aangebrachte letters. De tekst uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 1. Opmerking; de steen is slecht leesbaar Tevens is een deel van de steen verdwenen Advies; De steen restaureren en conserveren. De steen eventueel oplengen. Opmerking 2 Deze Katharina was een dochter Catharina Douwes Dekker –Abrahams, Catharina Douwes-Dekker was de zuster van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Pieter Jans. Sorgdrager was scheepskapitein. Evenals Cornelis Abrahamsz. 154 3 Rustplaats van Evert Andries Smidt † 9 sept. 1852 oud 68 jaar, 3 maanden en 23 dagen. Staande steen van hardsteen met verdiepte letters. Leesbaarheid; 2 155 4 Rustplaats van Freerk Piters de Jong † 8 aug. 1846, oud 56 jaar. Staande steen van hardsteen met verdiepte letters. Leesbaarheid: 2 156 5 Rustplaats van Leentje Mosterman † 6 mei 1866 oud 33 jaar, echtgenote van P. Sorgdrager. Staande, grijze steen letters verdiept. Leesbaarheid; 2 157 6 Rustplaats van Antje van der Kooij † 31 dec. 1894 echtgenote van J.F.C. Bakker. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Alsmede een zandloper en lauwertak. Leesbaarheid; 2 158 10 Rustplaats van J.R. Spleet † 21 nov. 1878 oud 78 jaar, echtgen. van A.G. Brouwer. Staande steen van hardsteen met verheven letters. Alsmede een vlinder. Leesbaarheid; 2 Extra vermelding 159 C 7 6 Rustplaats vanElisabertus Dijkstra oud landemeter v.h. Kadaster * te Joure 10 aug. 1861 † 25 jan. 1923 te Nes echtgen. van Jetske Sevensma. Zwarte letters in een wit marmeren plaat, leesbaarheid. 3 Figuur 22
 18. 18. 118 Algemene begraafplaats Nes 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Vak C 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 Vak 3 A 2 1 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Monumentale grafzerken Waardevolle grafzerken
 19. 19. 119 Inventarisatie waardevolle grafstenen . Algemene begraafplaats Hollum Volg nr. Vak regel Graf Nr. Omschrijving 1 In het koor binnen de kerk Den 3 december 1695 is overleden den eerentphesten Hoog geleerde Eduardus Neuhusius J.U.D. advocaet voor den hove van Friesland en secretaris van dese heerlijkheit van Amelant old 51 jaren. Grijze steen, grijze verheven letters. Leesbaarheid 4 2 Idem Den 15 jan: 1707 is in deHeere gerust vrou Phocilia van Jensma wede. Van W: Dr. Eduardus Neuhusius in leven secretaris. Van Amelant out 71 jaren.- Den 6 meij 1700 was gerust juffer Bauckien Neuhusius out 24 jaren.- Haer beyder lichamen hier onder begraven. Grijze steen, grijze verheven letters. Leesbaarheid 4 3 Noord 0 Rustplaats van Teunis Brouwer * 15 juli 1880 † 24 nov. 1908, omgekomen tijdens een reddingsactie. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 4 1 2 Rustplaats van Gerrit Jacobs Barf * 11 sept. 1842 † 19 juli 1903 Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een 6 puntige ster. Leesbaarheid 4 5 4 Rustplaats van Pietje G. Barf * 23 nov. 1878 † 30 sept. 1934. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans. Leesbaarheid 4 6 9 1 Rustplaats van Cornelis Pieter Sorgdrager leraar en oudste van de doopsgezinde gemeente † 9 aug. 1826 oud 66 jaar. Oude staande steen van hardsteen met letters verdiept aangebracht. Leesbaarheid 2 7 2 Rustplaats van Baukje Jans huisvrouw van Corn. Pieters Sordrager † 13 nov. 1815 oud 56 jaren 1 maand 24 dagen. Oude Staande steen van hardsteen met letters verdiept aangebracht. Leesbaarheid 2 8 3 ‘1798 Den 11 maart is Overleden De Eersame Pieter Cornelis Sorgdrager Oud 78 Jaren 6 Maanden 20 Dagen’ Oude staande korte steen van hardsteen met zwarte letters verdiept aangebracht. monument Leesbaarheid 2 Opmerking; Van de steen is de onderkant verdwenen een deel van de tekst is daardoor niet meer leesbaar. De letters zijn zwart gemaakt maar dat is niet zorgvuldig uitgevoerd en hierdoor storend. Advies; De steen schoonmaken en de zwarte verf verwijderen. De letters opwerken en de steen oplengen. 9 4 Rustplaats van Neeke P. Akkerman weduwe van Cornelis P. Sorgdrager * 1 febr. 1835 † 18 maart 1907. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 2 Figuur 23
 20. 20. 120 10 5 Rustplaats van Cornelis P. Sorgdrager echtgenoot van Neeke P. Akkerman * 11 aug. 1829 † 17 jan. 1906. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters, en een treurwilg. Leesbaarheid 2 11 20 ‘Een huysvrouw Anno 1771 Den 21 juni is in den Heer gerust De Eerbaare Antje Andries Lollingh huisvrouw van Gerrit Samuals Lollingh was oud 68 jaar 11 maanden 16 dagen en leijt alhier begraven’. Oude staande steen van hardsteen met letters verdiept aangebracht in een verdiept cartouche. Tevens een afbeelding van een huis De tekst is uitgevoerd in hoofdletters Monument. Leesbaarheid 1 Opmerking; de steen is niet duidelijk leesbaar, verder is de conditie goed. Advies; de letters duidelijker zichtbaar maken. 12 18 Rustplaats van Anna Cornelia Barf * 21 april 1855 † 25 oct. 1914. Oude, grijze, liggende steen, grijze opgesneden letters, terurwilg en palmblad. Leesbaarheid 2 13 10 1 Rustplaats van D.H. de Boer * 16 jan. 1840 † 3 aug. 1913. Oude staande,grijze, granieten steen, hardsteen sokkel, gouden letters. Leesbaarheid 4 14 2 Rustplaats van Antje C. Ruijgh echtgen van D.H. de Boer * 27 nov. 1840 † 23 dec. 1911. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 15 3 Rustplaats van Grietje de Boer echtgen. van Harmen Visser * 14 april 1866 † 24 febr. 1910. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Hardstenen bak met witte steentjes. Leesbaarheid 4 16 4 Rustplaats van Harmen Visser oud schipper der reddingboot. * 14 sept. 1866 † 23 dec. 1936. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg, Hardstenen bak met witte steentjes. Leesbaarheid 4. 17 9 Rustplaats van Jonkheer Calixtus Menalvus Valerius de Rotte * 19 nov. 1814 † 23 aug. 1899. Oude staande steen van hardsteen, bijzonder verfraaid, met zwarte letters en een vlinder. Leesbaarheid 4 Figuur 24
 21. 21. 121 18 16 ‘hier leyd begraven de eersame schipper Cornelis Meynderts gerust op den 13 april 1788 in syn ouderdom van 69 jaaren 11 maanden 1 dag hier leyd de eersame man die in syn jonge jaren dikmaals de groote zee heeft hier en daar bevaaren nu rust het lighaam hier en is van lyden vry nu hoope dat de siel by godt in ruste zy’ Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters en een afbeelding van een schip. De letters aangebracht in een vlakke steen met aan de onderzijde een accolade lijntje. Het schip in de kop van de steen aangebracht in een verdiept cartouche. Monument, Leesbaarheid 2 Opmerking: de conditie van de steen is goed. De leesbaarheid is matig. Verder is een deel van de steen verdwenen. Advies; De letters opwerken, eventueel de steen conserveren. Tevens de steen oplengen. 19 17 ‘In de jaare 1776 den 27 aug. Is in den heere gerust Antje Sytties de eerbaare huysvrouw van cornelis meynders oud synde 56 jaaren en 3 maanden en leyt alhier begraaven mijn lighaam rust int graf met aarde overdekt en sal ten jongste dagh eens worden opgewekt in hoop van mijn heer genaade te ontvaen als hy ons namaals weer sal doen verrysen saam. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters en een afbeelding van een huis. De letters zijn aangebracht in een verdiept cartouche en uitgevoerd in hoofdletters. Het huis is uitgewerkt in een verdiept cartouche in de kop van de steen. Monument. Leesbaarheid 2 Opmerking;. De steen is nog in goede conditie en de letters zijn redelijk leesbaar. Er is een deel van de steen verdwenen. Advies; eventueel de steen conserveren. De steen oplengen. 20 11 3 Rustplaats van Bregje Barf geboren Bruin * 16 jan. 1859 † 15 juli 1930 Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 2 21 4 Rustplaats van Hannes Barf * 26 maart 1853 † 7 mei 1935 Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 2 22 24 Rustplaats van Grietje Folkerts Visser echtgen van Olfert Pieters Lap * 30 april 1805 † 21 nov. 1870. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 2 23 25 Rustplaats van Olvert Pieters Lap in leven koopvaardijkapitein echtegn van Grietje F. Visser. * 22 aug. 1801 † 19 juny 1854. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 24 12 4/5 Rustplaats van Gelske Willems de Boer wed. van Cornelis D.de Groot. * 19 dec. 1817 † 18 jan. 1907 en Cornelia de Groot * 2 juni 1850 † 21 aug. 1869. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 Opmerking; Gelske Willems is de moeder van W.C de Groot architect van het oude diaconessenhuis te Leeuwarden. Figuur 25 Figuur 26 Figuur 27
 22. 22. 122 25 13 Rustplaats van Hendrik Ws. de Boer oud koopvaardijkapitein echtgen. van Jancke Ds. Van der Laag † 21 jan. 1893 oud 81 jaar en 7 maanden. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 4 26 14 Rustplaats van Jancke Ds. Van der Laag echtgen. van Hendrik W. de Boer † 20 dec. 1889 oud 82 jaar. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 4. 27 15 Rustplaats van twee zusters Gelske H.de Boer * 15 juli 1844 † 26 juli 1868; en Anna H. de Boer * 30 mei 1842 † 8 juni 1918. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 28 26 ‘1790 den 17 juny is overleden de eerzaam Hans Barents oud zynde 68 jaar en 9 maanten hy heeft in zyn tyd gevaaren veele jaaren al na een cout gewest net 52 jaar daarvan als command ook 45 jaaren is door behulp van God behouden en wel gevaaren hij heeft ook 38 jaar seer sterk diaken geweest in de menisten kerk’. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters. De letters zijn aangebracht in een verdiept cartouche en uitgevoerd in hoofdletters. Het schip is uitgewerkt in de kop van de steen. Een walvisvaarder op half ronde kop met daaronder “de jonge jan” Monument opmerking 1; de steen van zijn vrouw staat bij het Sorgdragermuseum Opmerking 2; De steen is nog in goede conditie 29 13 3 ‘hierleyt begraven de eersamen man Sippe Douwes oud 63 jaar en gerust de 3 septembr. 1748 en de eerbaar vrou Claerke Clases oud 83 jaar 10 maande 17 septembr. 1781. Oude, grijze, staande steen met verdiept aangebrachte letters De letters zijn aangebracht in een verdiept cartouche. De tekst ‘hier leyt’ is aangebracht in de vlakke kop van de steen. De letters zijn uitgevoerd in hoofdletters waarvan de eerste letter van een woord groter is uitgevoerd. Monument. Leesbaarheid 2 Opmerking; De steen is in goede conditie. De letters zijn matig leesbaar. Advies; eventueel de letters opwerken. 30 17 Rustplaats van Betje Bakker echtgen. van Klaas de Vries * 13 oct. 1873 † 26 oct. 1905. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 3 Figuur 28 Figuur 29
 23. 23. 123 31 18 ‘hier rust het stoffelijk overschot van Helena Dico geboren 6 januari 1893 overleden 11 december 1918, diep betreurd door haar echtgenoot J. Kanger en haar zoon Minne rust hier zacht geliefde doode alles daalt met u in t’graf diep bewogen, neer gebogen staan wij hier bij uw graf, in de volle bloei van ‘tleven scheiden od ons van elkaar, mocht ik ook eens met u rusten, is de hoop die my verblydt. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 3 Opmerking; een zeer gevoelige tekst. 32 14 1 ‘den 9 july 1824 is overleden Rinske Sjoerd hisvrouw van Geert Ganalts oud 65 jaren’. Oude, kleine staande steen van hardsteen met de letters verdiept aangebracht. Leesbaarheid 2 33 2 Rustplaats van Trijntje Sparrius * 22 dec. 1881 † 20 maart 1960, wed. van C.B. de Boer † 22 dec. 1925 sinds 12 jan. 1906 wed. van Johannes Bakker. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 34 3 Rustplaats van Johannes Bakker * 19 maart 1865 † 12 jan.1906 echtgen. van T.B. Sparrius. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 3 35 15 5 Rustplaats van Jan Douwes Bakker * 25 nov. 1849 † 15 jan. 1900 echtgen. van Trijntje Ages Brouwer. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een versiering. Leesbaarheid 4. 36 16 25 Rustplaats van Pieter Willems de Boer † 2 0ct. 1896 oud 24 jaar en 10 maanden. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een afbeelding van een schip. Leesbaarheid 3 37 17 5 Rustplaats van B.C. Manje in leven echtgen. van I.W. de Boer * 28 juli 1842 † 29 april 1888. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 Op de grond ervoor ligt een steen van; Rustplaats van Cornelia Manje wed. van Pier Lap * 20 mrt. 1872 † 28 dec. 1945. Grote, liggende steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 38 6 Rustplaats van Ymme W. de Boer echtgen. van Barend C. Manje † 6 juli 1930 oud ruim 85 jaar. Oude staande steen van hardsteen met zilveren letters op een zwart vlak en 2 palmtakken. Leesbaarheid
 24. 24. 124 39 15 ‘ hier rust in de hoop der opstanding Janke Wd. De Boer geb. 23 augustus 1851 overl. 27 juni 1873 dochter van Willem Hs. de Boer en echtgenoot Elisabeth Ds. Ney haar loopbaan was op aarde af Gods wijsheid nam wat hij eens gaf zij sloot voor de aard ‘het stoffelijkoog om voort te leven daar hoog mogt God ons eens met haar verenen o wij die hier haar dood beweenen dit graf moet gesloten blijven’. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een zandlopertje. Leesbaarheid 4 Opmerking; een bijzondere tekst. 40 18 1 Rustplaats van Botte de Boer * 4 oct. 1872 † 23 april 1895 zoon van Jan de Boer en Elisabeth Ney. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters. Leesbaarheid 4. 41 12 Rustplaats van Aaltje Visser * 8 mei 1840 † 16 mei 1895 echtgen. van Jan P. Sorgdrager. Oude staande steen van hardsteen met grijze letters. Leesbaarheid 4 42 Oost 19 18 ‘Rustplaats van Lijkel Nieuwholt gel. Echtgen. van S. Visser geb. 3 nov. 1894 overl. 29 juli 1955 en Sjoukje Visser geb. 6 okt. 1893 overl. 27 mei 1975 te Hollum’. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en 2 palmtakken. Leesbaarheid 4. 43 19 44 29 ‘hier rust van zijnen strijd op aarde Rk. Botter Visser die de waarde van het beter leven steeds gevoelde en daar met heel zijn hart op doelde geboren 24 juni 1755 overleden 12 december 1826. Oude, staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters. De letters zijn aangebracht in een verder vlakke steen en uitgevoerd in hoofdletters, onder de tekst een kleine accolade. Monument. Leesbaarheid 1 Opmerking; Deze zeer oude steen is in redelijke conditie, de letters zijn niet goed leesbaar. Advies; De steen conserveren en de letters opwerken 45 30 ‘hier rust zijn trouwe ga zij volgde hem steeds na in liefde en in Godsdienst zin en trad waar ons geloof voor ’s werelds lokstem doof een beter wereld in haar was Antje Meinderts Visser zij werd geboren den 7 mei 1761 en overleed den 30 januari 1849. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters. De letters zijn uitgevoerd in schuinschrift in een verder eenvoudig vlakke steen de bovenzijde is afgewerkt als een driepasboog. De naam is uitgevoerd in hoofdletters Monument. Leesbaarheid 1. Opmerking; de steen is erg smerig maar verkeert verder in goede conditie. De leesbaarheid is echter sl;echt. Deze steen uit 1849 is door zijn eenvoud en mooie tekst een monument. Advies; de steen schoonmaken en de letters opwerken. 46 20 1/1 Rustplaats van Teunis de Jong oud koopvaardijkapitein † 1 dec. 1894 oud ruim 81 jaar echtgen. van Gertje C. v.d. Mey † 28 febr. 1895 oud ruim 77 jaar. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 Figuur 30 Figuur 31
 25. 25. 125 47 25 ‘Rustplaats van Jan Eeuwes Visser echtgenoot van Trijntje Jacobs v.d. Mey geboren 6 december 1806, overleden 25 augustus 1861. in den ouderdom van ruim 55 jaren bestuurder der reddingboot is hij tot redding van menschen leven verdronken – dat hij rust in vrede’. Oude, staande steen van hardsteen met verheven zwarte letters. De letters zijn uitgevoerd in schuinschrift met uitzondering van de namen en de tekst ‘rustplaats’ deze zijn uitgevoerd in hoofdletters. De letters zijn aangebracht op een vlakke steen met ronde bovenkant rondom bevindt zich een smalle verheven rand. Monument. Leesbaarheid 3 Opmerking; De steen is afgebroken het bovenste deel is opnieuw geplaatst een deel van de tekst zit in de grond. Overigens ontstaat er enige corrosie aan de achterkant van de steen. Advies; Deze waardevolle steen schoonmaken en de letters opwerken. Tevens de steen oplengen en conserveren 48 zuid 1 7 ‘H.D. Kat’. Oude, hardstenen (paaltje) staande steen met zwarte verdiept aangebrachte letters. Monument. Leesbaarheid 4 Opmerking; Hidde Dirks Kat is overleden op 17.1.1824. Hij was commandeur ter walvisvaart, heeft schipbreuk en het ijs overleefd en daar een dagboek van geschreven. Opmerking; De steen is in goede conditie. 49 4 13 14 Rustplaats van Jacob H.Barends * 22 jan. 1825 † 30 april 1901 en Aaltje Bakker * 18 dec. 1838 † 11 jan 1930. Oude, grijze, staande steen, grijze opgesneden letters, lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 2 50 6 10 Rustplaats van Catharina Magdalena van Heeckeren echtgen. van Pieter Ridder oud 36 jaar. Oude, grijze, staande steen, grijze opgesneden letters. Leesbaarheid 2 51 7 9 ‘1850 den 19 september is overleden Heebeltje Tjellings Tromp, huisvrouw van P.C. Ruygh oud 75 jaren en ligt alhier begraven’. Oude, grijze, staande steen, grijze opgesneden letters. Leesbaarheid 2 52 12 Rustplaats van Trijntje J. Ruygh * 14 oct. 1827 † 16 april 1890, laatst echtgenoot van Jacob v.d. Laag. Oude, grijze, staande steen, grijze opgesneden letters, lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 2 Figuur 32 Figuur 33
 26. 26. 126 53 9 8 ‘1804 den 26 november in den Heere gerust den eerzame Pieter Sippes Coning out 67 jaren 10 maanden 14 dagen en leit hier begraven 1808 den 20 october is overleden Tietje Cornelis huisvrouw van P.S. K. oud 71 jaren 6 maanten 21 dagen en leit hier begraven’. Oude staande steen van hardsteen met grijze letters. De letters zijn verdiept aangebracht in een vlakke steen. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Rondom langs de gehele steen een verheven smalle lijst. Monument. Leesbaarheid 1 Opmerking; in de voorkant van de steen een beschadiging en het begin van een scheur. Tevsn si een deel van de steen verdwenen. Advies; De steen schoonmaken de letters opwerken en de steen conserveren. Tevsn de steen oplengen. 54 8 ‘ hier leit begraven de eerbaren vrou Auke Binderts oud 84 jaare en 6 maande gerust de 21 feb. 1782’. Oude staande steen van hardsteen met grijze verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche die aan de onderkant is afgewerkt als een accolade. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 1 Opmerking; De steen is in goede conditie. De letters zijn matig leesbaar Advies; de steen conserveren en de letters opwerken 55 9 ‘hier leit begraven de eersame man Cornelis Hendriks oud 84 jaare 10 maanden en 8 dagen gerust den 9 july 1782. Oude staande steen van hardsteen met grijze verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche die aan de onderkant is afgewerkt als een accolade. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 1 Opmerking; De steen verkeert in goede conditie. De tekst is matig leesbaar. Advies; de steen conserveren en de letters opwerken. Figuur 34 Figuur 36 Figuur 35
 27. 27. 127 56 10 1 ‘hier leit begraven den eerbaaren huysvrouw Antje Luytjes ouwt 70 jaaren 29 daagen in den Heere gerust den 29 october 1764. 1807 den 28 jannuwari is in de Heer gerust Hester Barends out 83 jaar 7 maanden 2 daage de eerzame huisvrouw van Hidde Janse Bakker’. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche met dubbele omlijning en een afbeelding van een huis aangebracht in een verdiept cartouche in de kop van de steen. De letters zijn uigevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 1. Opmerking; De steen is aan de zijkant gescheurd. Tevens is de steen scheef gezakt. De letters zijn matig leesbaar en er is een deel van de steen verdwenen. Advies; de steen conserveren en repareren tevens de letters opwerken De steen oplengen en recht plaatsen. 57 2 ‘Hier leit begraven den eersamen command Barent Hansz out 57 jaren 7 maanden en in den Heer gerust den 27 november 1752. 1812 den 15 januari is overleeden den eersame capteijn Hidde Jansen Bakker out 86 jaren en 2 maanden en leyt alhier begraven’. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche. In de kop van de steen en een spuitende walvis, 3 roeiers en een harpoenier met harpoen in een roeiboot eveneens aangebracht in een verdiept cartouche. De letters zijn uitgevoerd in hoofdletters. Het tweede deel van de tekst, vanaf 1812 is uitgevoerd in een kleinere letter. Monument. Leesbaarheid 1. Opmerking; Deze oude en waardevolle steen vertoont op verschillende plaatsen erosieplekken. Tevens is de steen op de kop gescheurd. De letters zijn slecht leesbaar Advies; deze steen geheel restaureren om verder verval te voorkomen. De letters opwerken. De steen conserveren 58 4 Rustplaats van S.A. de Bruin echtgen. van M.K. v.d. Laag * 11 april 1829 † 3 dec. 1891. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters. Leesbaarheid 2. 59 7 Rustplaats van Geesje J. Klein wed. van J.W. Bosch † 30 maart 1870 oud 89 jaar. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters. Leesbaarheid 1 Opmerking; Lelijke brede roestige ijzeren beugel om gebroken steen. 60 8 Rustplaats van J.W. Bosch oud onderwijzer te Hollum echtgen. G.J. Klein † 20 febr. 1859 oud 74 jaar. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters. Leesbaarheid 1 Opmerking; De steen is de helft korter dan van de vrouw, gebroken?? Figuur 37 Figuur 38
 28. 28. 128 61 11 20 ‘Hier rust mijn geliefde echtgenoote en der kinderen liefde volle moeder Antje de Boer echtgenoote van H. de Boer geb. 21 febr. 1852 overl. 15 mei 1911 psaml 27 vers 7 berijmd’. Oude staande steen van hardsteen met zwarte verheven letters en een treurwilg. De tekst is uitegveord in schuinschrift met uitzondering van de namen die in hoofletters zijn aangebracht. Monument. Leesbaarheid 2 Opmerking; Op de achterkant een tekst van iemand anders. De oorspronkelijke steen is dus veel ouder en daardoor een monument (zie volgnummer 62) Advies; de gehele steen conserveren en de letters opwerken 62 20 ‘1791 den 12 februari is in den Heere gerust de schipper Eltiens Scorts oud 43 jaar en 6 maande ik hier nu rust. Al int deuster graf geschyde van mijn vrou en 3 live kindere af ik hoop de Heere al ons zile mag beware en brenge ons in ryk by al de engele schaaren. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters in een vlakke steen met rondom een smalle verheven lijst. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. In de kop van de steen is een driemast schip afgebeeld. Monument. Leesbaarheid. 3 Opmerking; Deze tekst staat op de achterzijde van de steen in volgnummer 61. De steen is in redelijke conditie maar door de hergebruik erg waardevol. 63 12 17 Rustplaats van Trijntje Visser * 3 dec. 1887 † 1 juli 1903 dochter van Thys Visser en Everdina Visser. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een rozentak. Leesbaarheid 4 Opmerking; Op de achterzijde de tekst van twee eerder overleden ooms van haar die in hetzelfde graf liggen. (zie volgnr. 64) 64 17 Rustplaats van Dirk Visser * 22 jan. 1842 † 25 juni 1874 en Seye Visser * 28 dec. 1844 † 21 juni 1850, zoons van J.E. Visser en T.J. v.d. Meij. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters. Leesbaarheid 3 Opm. dit is de achterkant van de steen van volgnummer 63 65 19 Rustplaats van Treintje Jacobs v.d. Mey echtgen. van Jan Iewes Visser * 11 dec. 1811 † 9 dec. 1905. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 67 13 3 Rustplaats van H. Bruin * 12 april 1861 † 23 juni 1908. echtgen. van B. de Ruiter. Grote staande steen van hardsteen met zwarte letters en een zeilvrachtboot. Leesbaarheid; Figuur 40 Figuur 39
 29. 29. 129 68 12 ‘In den jaare 1792’ den 21 september is in den Here gerust de eersame huisvrouw Mockie Bruins oud zijnde 80 jaaren 9 maande en 19 daage en leidt alhier begraven’. Oude staande steen van hardsteen met grijze verdiept aangebrachte letters. De tekst is aangebracht in een verdiept cartouche en uitgevoerd in hoofdletters. De tekst ‘Inde iaaren 1792’ staat in de kop van de steen. Monument. Leesbaarheid 4 Opmerking; de steen is redelijk goed leesbaar maar is op de zijkant over de gehele hoogte gescheurd. Tevens is enige vorm van erosie te zien. Advies; de steen schoonmaken en restaureren. 69 13 ‘ hier leyt begraven den eersame commandeur Foppe Jacobs Flieger is in den Heere gerust in den jaare 1780 den 12 decembr. Out synde 69 jaar en 5 maanden en 12 dagen’. Oude staande steen van hardsteen met grijze verdiept aangebrachte letters. De tekst is aangebracht in een verdiept cartouche aan de onderzijde uitgevoerd met een accolade. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. De tekst ‘hier leyt’ is aangebracht in de vlakke kop van de steen. Monument. Leesbaarheid 2 Opmerking; aan de onderzijde van de steen enige erosieplekken. Tevens is de steen overdwars gescheurd en weer aan elkaar gezet, ook is de steen op de zijkant gescheurd. Advies; De steen geheel te restaureren en conserveren. Tevens de letters opwerken. 70 14 Rustplaats van Joukje Douwes Dokter huisvrouw van G.C. Bruin * 21 mei 1824 † 20 nov. 1896. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 4 71 15 Rustplaats van Bregje Jans † 23 oct. 1866 oud 13 jaar en 5 maanden. Op de achterkant een toepasselijke tekst. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4 72 17 18 Rustplaats van J.F. Visser * 29 nov. 1849 † 10 april 1930 echtgen van Hieke Wijnberg, in leven 30 jaar schipper der reddingboot. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een afbeelding van een roeireddingboot en een zinkend schip. Leesbaarheid 4 73 19 Rustplaats van Hieke Wijnberg * 27 oct. 1847 † 19 maart 1931 echtegen. Van J.F. Visser. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een afbeelding van een naar zee turende vrouw. Leesbaarheid 4. Opmerking; J.F. Visser was een bekend schipper van de reddingboot. Figuur 41 Figuur 42
 30. 30. 130 74 19 -1 ‘ Hier leyt begraven Ytske Foeckes eersaeme huysvrouw van Doeke Wigles oud 66 jaar 17 dagen niet opgrave’. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche die aan de onderkant afsluit met een accolade. In de kop van de steen een afbeelding van een huis eveneens in een verdiept cartouche. De letters zijn uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 3 Opmerking; de steen is in goede conditie. 75 1 ‘Hier leyt begraven den eerzame oud schipper Doeke Wigles overleden den 17 juny 1799 out zijnde 84 jaar en 5 maanden’. De overige tekst zit in de grond. Afgebroken, mooie, oude, grafsteen met verdiept aangebrachte letters in een verdiept cartouche . In de kop van de steen een afbeelding van een driemaster eveneens in een verdiept cartouche.De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 3. Opmerking; De steen is afgebroken slechts het bovenste deel is nog aanwezig. De letters zijn redelijk leesbaar Advies; Deze fraaie steen conserveren, eventueel de letters opwerken. Tevens de steen oplengen. 76 11 Rustplaats van Wilhelmina dochter van S. Spleet en T. Akkerman, † 17 dec. Oud 31 jar en 4 maanden, en Wilhelmina dochter van L. Kanger en T. Spleet † 9 maart 1887 oud 15 dagen. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters en een lauwerkrans met zandloper. Leesbaarheid 2. 77 22 28 ‘Anno 1791 op den 26 februari is in den Heere gerust de eersaame man Fopke Cornelisz out zynde 77 jaaren 2 mante 26 dagen en legt alhier begraven’ oude grijs/rode, staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters in een verder vlakke steen.In de kop van de steen een afbeelding van een driemaster. Monument. Leesbaarheid 3. Opmerking; Aan de linkerzijde is een stuk van de kop afgebroken. Advies; Deze gave steen niet te herstellen. Figuur 43 Figuur 44 Figuur 45 Figuur 46
 31. 31. 131 78 23 7 ‘ 1784 is alhier begraven de eerzame Jacob Onis out 67 jaer 7 maenden 12 daagen’. Oude staande steen van hardsteen met verdiept aangebrachte letters In een verder geheel vlakke steen. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid 3. Opmerking; De steen is in redelijke conditie. Advies; de steen schoonmaken en conserveren. De letters opwerken en 79 21 Rustplats van Pieter Sipkes de Boer * 14 aug. 1862 † 15 jan. 1901 zoon van S.H. de Boer en G.S. de Boer. Oude staande steen van hardsteen met grijze verheven letters en een treurwilg. Leesbaarheid 2. 80 24 15 ‘ W. (huismerk) P. Wijnbergh in den Heere gerust den 15 february 1777, niet opte grave’. Oude, grijze, staande steen, letters eruit, huismerk en driemaster, Monument. Leesbaarheid 2. Opmerking; De steen is zeer slecht in het zijvlak zit een grote scheur die aan de onderzijde afbrokkelt. Tevens treed er ernstige erosie van de steen op. Door inwateren zal de steen kapot vriezen. Het is een lage steen dus zal het onderstuk reeds verdwenen zijn. Advies; Deze monumentale steen moet snel gerestaureerd worden anders is hij verloren. De steen schoonmaken en repareren en conserveren. Tevens de letters opwerken. Tevens de steen oplengen. 81 17 Rustplaats van Beatrix Appelman geb. Nobel. * 8 aug. 1820 † 28 maart 1898. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans en zandloper. Leesbaarheid 3. 82 25 21 Rustplaats van C.J. Visser echtgen. van Trijntje C. bakker * 7 dec. 1822 † 8 dec 1883. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid 4. Figuur 48 Figuur 49 Figuur 47
 32. 32. 132 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 begraafplaats Hollum vak Zuid monumentale grafzerken waardevolle grafzerken aug.2002 D.de Boer
 33. 33. 133 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1 -2 21 # 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22 22 22 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 19 20 21 22 begraafplaats Hollum vak oost - zuid en oost - noord monumentale grafzerken waardevolle grafzerken aug. 2002 D.de Boer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 34. 34. 134 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 begraafplaats Hollum vak Noord 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 monumentale grafzerken waardevolle grafzerken aug. 2002 D.de Boer
 35. 35. 135 Inventarisatie waardevolle grafmonumenten. Algemene begraafplaats Ballum. Volg Nr. vak Regel Graf Nummer Omschrijving. 0 Grafsteen in baarhuisje Grafmonument van de familie van Cammingha De vroeg-renaissance grafsteen uit 1552 is gemaakt door Vincent Lucas een beeldhouwer uit Franeker. Met een afmeting van 3.80 x 2.25 meter is het een van de grootste grafzerken van Nederland. Rijksmonument. Monument nr. 7658 deel/reg.nr. 3162/5 1 2 6/7 Rustplaats van Klaas Klip † 29 dec. 1918 oud 75 jaar, en Aaltje R. Spleet † 3juni 1900 oud 47 jaar en Jan Klip † 20 april 1916 oud 24 jaar, bij het vergaan van S.S. Loderwijk van Nassau. Oude staande steen van hardsteen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 2 12/13 Rustplaats van Johan Frederik Matthiesen * 12 april 1847 † 16 jan. 1925 en Dirkje Klip * 9 april 1850 † 5 mei 1918 en hun zoon Cornelis * 20 mei 1877 † 6 mei 1897 bij het vergaan van S.S. Firdene. Oude staande steen van hardsteen met zqwarte letters en een treurwilg . Leesbaarheid 1 3 17 ‘ Sipke Claassen overleden 25 august anno 1816 oud 90 jaaren en 24 daagen. Staande, hoge, smalle steen van hardsteen met verdiept aangebrachte tekst. De tekst is uitgevoerd in schrijfschrift met uitzondering van naam die in hoofdletters is aangebracht. Monument. Leesbaarheid –1 Opmerking; de steen is slecht leesbaar.. Er si verf aangebracht op de steen en letters. Advies; De steen schoonmaken en de letters opwerken. Eventueel de steen conserveren. 4 18 ‘ Jantien Feykes de vrouw van Sipke Claassen gebooren den 1 november 1726 overleeden den 28 november 1789’. Staande, hoge, smalle steen van hardsteen met verdiept aangebrachte in een verdiept groot cartouche. Monument. Leesbaarheid; -1 Opmerking; De steen is slecht leesbaar. Advies; De steen schoonmaken en de letters opwerken. Eventueel de steen conserveren. 5 3 5 Rustplaats van Trijntje Molenaar * 10 nov. 1867 † 21 jan. 1894. Smalle, staande steen van hardsteen met letter opdruk, boven en onder een dubbele palmtak. Leesbaarheid; 1 Figuur 51 Figuur 52 Figuur 53 Figuur 50
 36. 36. 136 6 13 Rustplaats van Cornelia O. de Boer † 28 febr. 1894 oud 31 jaar. Echtgen. van Sietse H.Huisman. Oude, staande steen van hardsteen met zwarte letters en treurwilg. Leesbaarheid; 2 7 15 Rustplaats van Rijmer J. Spleet † 26 nov. 1887 oud 62 jaar, mede rustplaats van zijn zoon Jacob R. Splaat † 24 febr. 1885 oud 25 jaar. Oude, staande steen van hardsteen met zwarte letters met treurwilg en dubbele palmtak. Leesbaarheid; 3 8 20 Rustplaats van Anna Catharina Kosten † 16 maart 1886 oud 43 jaar, echtgenote van Hendrik Joosten. Oude, staande steen, van hardsteen met zwarte letters en zwart veld. Een vlinder en boven en onder dubbele palmtakken. Leesbaarheid; 3 9 20 R.I.P Ao 1770. Oude, staande, smalle hardstenen paal, van boven afgerond, voor de helft zwart geverfd met zilveren letters. Er is verder geen naam vermeld op het steentje. Monument leesbaarheid; -1 Opmerking; de korte tekst op het steentje is nauwelijks leesbaar Advies; De steen schoonmaken en de letters opwerken. Eventueel de steen conserveren. 10 21 Rustplaats van Gert Foekes Koster,,,,,,,,,,,, Oude, staande, smalle steen van hardsteen met zwarte letters en zwart veld…… leesbaarheid; 3 11 21 R.I.P Ao 1776. Oude, staande, smalle steen van hardsteen, van boven afgerond, voor de helft zwart geverfd met zilveren letters. Er is verder geen naam vermeld op het steentje. Monument Leesbaarheid; -1 Opmerking; De korte tekst op het steentje is nauwelijks leesbaar. Advies; De steen schoonmaken en de letters opwerken. Eventueel de steen conserveren. 12 4 24 Rustplaats van A.B. van der Meij * 15 jan. 1835 † 24 nov. 1913 echtgenoot van H.B. Manje. Oude staande steen van Hardsteen met gebeitelde letters en lauwerkrans. Leesbaarheid 1. 13 25 Rustplaats van H.B. Manje * 23 febr. 1825 † 23 dec. 1889 en P.H. Manje * 18 nov. 1857 † 1 maart 1891 en B.H. Manje * 19 nov. 1871 † 24 mei 1875. Staande hardstenen sten met lauwerkrans. Leesbaarheid; 1 Figuur 54 Figuur 55 Figuur 56
 37. 37. 137 14 26 Rustplaats van B.J. Manje oud 40 jaar en Echtgenote P.C.Bakker oud 72 jaar. Oude, staande lage, hardstenen steen, met zandloper. Leesbaarheid; 1 15 34 Rustplaats van Kersje H.Nobel zoon van Hendrik Nobel en Antje Spleet * 25 jan. 1892 † 20 april 1909. Oude,staande hardstenen steen met zwarte letters, treurwilg met rozenknop. Leesbaarheid 4 Opmerking; de steen is onlangs opgeknapt. 16 35 Rustplaats van K.H. Sparrius * 30 mei 1839 † 6 aug. 1917 echtgenote van K.W. Nobel. Staande, smalle hardstenen steen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid 4 Opmerking; de steen is onlangs opgeknapt. 17 36 Rustplaats van Kersje W. Nobel * 13 mei 1837 † 18 maart 1889. Smalle staande hardstenen steen met zwarte letters, vilnder en onder en boven dubbele lauwertakken. Leesbaarheid; 4 Opmerking; de steen is onlangs opgeknapt. 18 5 4 Rustplaats van Trijntje G. van der Meij * 15 maart 1819 † 27 juli 1875, echtgenote van Jan A. Ney Staande hardstenen steen met zwarte letters en een treurwilg. Leesbaarheid; 4 Opmerking; de steen is onlangs opgeknapt. 19 5 Rustplaats van Neeltje Manje * 9 oct. 1858 † 9 sept. 1922 echtgenote van Pieter Molenaar en Pieter Molenaar * 14 maart 1856 † 22 mei 1897 te Soerabaya. Staande hardstenen steen met een treurwilg en verheven letters. Leesbaarheid 1. 20 29 Rustplaats van Trientje D.de Vries * 20 maart 1809 † 23 juli 1889 echtgenote van Tjalling P. Ruijgh. Smalle, hoge hardstenen steen met verheven letters. Boven en onder de tekst een dubbele palmtak en boven een vlinder. Leesbaarheid; 2 21 30 Rustplaats van Tjalling P. Ruijgh * 21 juli 1808 † 30 juni 1883. Smalle, hoge, hardstenen steen met boven en onder tekst, dubbele palmtak en boven en vlinder, verheven letters. Leesbaarheid; 3 22 Onder kerkhofmuur De grafsteen van Gerrit Ailjes van Tuinen † 29 nov. 1905 oud 91 jaar. Oud onderwijzer van Ballum. 23 6 7 Rustplaats van Bregje Dirks de Vries oud 46 jaar echtgenote van de onderwijzer Gerrit Ailjes van Tuinen. Staande, oude, smalle, hardstenen steen zwarte letters en onder een zwart vlak. Leesbaarheid; 2 24 8 Rustplaats van Antje Meier * april 1810 te Emden † 29 maart 1834 echtgenote van Jan Fr. Herborg predikant van de hervormde te Ballum en Hollum. Liggende, grijze,hardstenen steen, gescheurd! Leesbaarheid 1. Advies; de steen te restaureren.
 38. 38. 138 25 13 Rustplaats van Seeske * 2 september 1881 † 4 april 1911. pleegkind van R.de Vrie en T.de Vries de Vries. Oude,staande, smalle hardstenen steen, onder zwart vlak met rozenboom en geknakte roos, zwarte letters in opdruk. Leesbaarheid; 3 26 26 Rustplaats van Maartje Bakker * 26 oct. 1893 † 26 juni 1917. echtgenote van Douwe R. van der Meij. Oude,smalle,staande, hardstenen steen met zwarte letters en treurwilg. Leesbaarheid; 2 27 31 Rustplaats van Beatrix L. Stender † 24 juni1901 oud 75 jaar, en haar echtgenoot Jan J. Joosten † 9 april 1874 oud 56 jaar. Oude, smalle,staande, hardstenen steen met dubele palmtak, zwarte letters in opdruk. Leesbaarheid; 3 28 7 6 Rustplaats van Dirk Gerrits van Tuinen * 1 oct. 1844 † 2 oct. 1883 echtgenoot van Maartje Hendriks de Boer. Oude, smalle, staande,hardstenen steen onder en boven de tekst een dubbele palmtak, onder zwart vlak. Leesbaarheid; 29 8 Rustplaats van Hendrik Willem van Tuinen † 8 jan. 1909 oud 37 jaar, echtgenoot van Tietje Ridder, en hun dochter Gerdina Theodora † 22 dec. 1907 oud 10 maanden. Oude, staande, brede, hardstenen steen, zwarte letters, en treurwilg. Leesbaarheid; 3 30 12 Rustplaats van J.J. Bakker * 25 oct. 1856 † 22 april 1881. Oude, staande, hardstenen steen, zwart met zilverkleurige letters en dubbele palmtak. (vermoedelijk gebroken, het bovenste deel opnieuw geplaatst. Leesbaarheid; 3 31 25 Rustplaats van Ailje van Tuinen * 15 mei 1840 † 28 jan. 1893 en Martje Koster * 9 febr. 1841 † 4 febr. 1893 en hun zoon Dirk * 5 dec. 1868 † 8 oct. 1899. Oude, staande, hardstenen steen, zwarte letters met dubbele palmtak, op de boven hoeken een zwarte waaier versiering. Leesbaarheid; 4 Opmerking; De steen is onlangs opgeknapt. 32 8 11 Rustplaats van Pietje de Vries * 20 april 1855 † 21 febr. 1935 en haar man Tjerk Joosten * 24 jan. 1854 † 26 juli 1892 te Marseille. Staande, hardstenen steen met witte letters, en grove palmtak. Leesbaarheid; 4 33 13 Rustplaats van Jan A. Neij † 29 oct. 1901 oud ruim 78 jaar. Echtgenoot van Antje J. Joosten. Oude, staande, smalle, hardstenen steen, zwarte letters en dubbele palmtak. Leesbaarheid; 4 34 9 11 Rustplaats van Elisabeth H.Klip * 26 april 1872 † 24 jan. 1905, en van haar echtgenote van Teunis v.d. Geest * 26 april 1872 † 24 jan. 1905. Oude, staande, brede, hardstenen steen, met zwarte letters, dubbele palmtak. Leesbaarheid; 4
 39. 39. 139 35 13/14 ‘ Anno 1701 den 9 december is geboren Johan Christiaan Engel, gestorven den 13 octobris 1786, rechts ‘Anno 1696 den 14 maart is geboren Catharina Elisabeth Wiegen, gestorven den 28 juny 1775. onder, Zalig zijn U wegen….sterven want van nu aan ligt uw geest, zij rusten van haar arbeid en haar werken volgen met haar’. Liggende, brede hardstenen steen. Monument. Leesbaarheid; -1 Opmerking; De steen is onleesbaar maar verder in goede conditie. Advies; Deze waardevolle steen restaureren zodat de letters weer leesbaar worden. Tevens de steen iets boven het maaiveld plaatsen zodat hij minder kwetsbaar is. 36 29 Rustplaats van Mej. Siertje S. Bruinsma echtgenote van P.W.G.T. Outhuijs † 13 dec. 1869 oud 52 jaar. Oude, staande, smalle, hardstenen steen, met verheven letters. Leesbaarheid; 2. 37 30 Rustplaaats van P.W.G.J. Outhuijs † 12 febr. 1872 oud 53 jaar, ‘ in leven geneesheer te Ballum’ . Oude, staande, smalle, hardstenen steen met verheven letters. Leesbaarheid; 2 38 31 Rustplaats van Eliza Wilhelmina Kreukniet * 3 mei 1887, † 6 mei 1888. Oude, staande, smalle, hardstenen steen , treurwilg en dubbele palmtak, zwarte letters. Leesbaarheid; 3 39 10 1 Rustplaats van Betje A.. Nobel * 30 juni 1877 † 19 febr. 1908. Oude,staande, hardstenen steen met rozenboom en geknakte roos, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 40 2 Rustplaats van Willem A.Nobel * 18 april 1880 † 4 febr. 1910. Pode, staande, hardstenen steen met rozenboom en gekakte roos, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 41 3 Rustplaats van Arjen P. Nobel * 17 april 1846 † 14 maart 1912 echtgenoot van Aaltje W. Nobel. Oude, staande hardstenen steen met treurwilg, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 42 18 Rustplaats van D.de Vries † 1854 oud 38 jaar en zijn zonen; Simon † 1863 oud 19 jaar op zee gebleven en Pieter oud 19 jaar op Curacau. Oude, smalle, staande steen, zwarte letters. Leesbaarheid; 3 43 19 Rustplaats van Antje Jans Joosten † 20 maart 1890 oud 74 jaar. echtegenote van 1e Gerben D.de Vries 2e Jan A. Neij. Oude,smalle staande, hardstenen steen met boven en onder een dubbele palmtak en boven een vlinder, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 44 20 Rustplaats van Anna Catharina de Vries echtgenote van F.Koster * 26 sept. 1840 † 2 oct. 1908. Oude, smalle, staande, hardstenen steen met boven en onder een dubbele palmtak en boen een vlinder, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 Figuur 57
 40. 40. 140 45 21 Rustplaats van Foeke G. Koster echtgenoot van Anne Catharina de Vries * 7 mei 1839 † 23 nov. 1894. Oude, smalle, staande hardstenen steen met boven en onder een dubbele palmtak en boven een vlinder, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 Opmerking; de steen is onlangs opgeknapt. 46 22 Rustplaats van Anna Catharina F. Koster * 23 april 1878 † 22 maart 1897. Oude, smalle, staande hardstenen steen, met boven en onder een dubbele palmtak en boven een vlinder, zwarte letters. Leesbaarheid; 4 47 11 3 ‘ A 1723 D 16 augustus is geboren Teuntie Pieters vrou van O.Jacobs Ney is overleden d 24 februari 1800 leyt alhier begraven niet opte graven’. Oude, dikke, smalle, staande steen, zwart geverfd met zilveren letters. De tekst is uitgevoerd in hoofdletters Monument. Leesbaarheid; 4 Opmerking; Alhoewel de steen goed leesbaar is oogt hij slecht onderhouden. De steen is zwart gemaakt en de letters zilverkleurig hetgeen erg storend is. Advies; De steen schoonmaken en de letters indien nodig opwerken. 48 27 Rustplaats van Welmoed F.de Jong † 11 dec. 1891 oud 80 jaar, echtgenote van G.J. v.d. Meij en haar zoon Jan † 15 oct. 1876 oud 27 jaar, bij het vergaan van het schip Roelfina Chatrina van t’eiland St. Thomas naar Falmouth. Oude, smalle, staande, hardstenen steen met zwarte verheven letters. Leesbaarheid; 4 49 28 Rustplaats van Gooi Jacobs v.d. Meij † 20 oct. 1866, oud 57 jaar oud- koopvaardijkapitein. En zijn zoon Jacob Goois v.d. Meij † 28 juni 1868 oud 26 jaar, bij het vergaan van het schip Argnolo van Yokohama naar Hiocho. Oude, staande, smalle, hardstenen steen, zwarte verheven letters. Leesbaarheid; 4 50 13 8 Rustplaats van Leendert v.d. Meij * 18 aug. 1840 † 5 dec. 1910 echtgenoot van Catharina J. Klein. Oud, smalle, staande hardstenen steen, met dubbel palmtakje. Leesbaarheid; 51 9 Rustplaats van Catharina Jans Klein * 25 april 1844 † 2 juni 1895, echtgenote van L.J. v.d. Meij. Oude, staande, hardstenen steen met dubbel palmtakje. Leesbaarheid; 52 14 53 14 15 54 15 7 55 11 Rustplaats van Auktje B. Bakker * 17 sept. 1833 † 29 sept. 1904 echtgenote van Pieter Huisman. Oude, smalle, staande, hardstenen steen met dubbele palmtak. Leesbaarheid; 56 12 Rustplaats van Pieter W. Huisman * 12 april 1829 † 9 aug. 1896 . Figuur 58
 41. 41. 141 Oude, staande hardstenen steen met dubbele palmtak. Leesbaarheid; 57 16 2 Rustplaats van Pieter Dirks de Vries † 29 nov. 1896 oud 82 jaar en 10 maanden. Oude, staande, hardstenen steen lauwerkrans en dubbele palmtak. Leesbaarheid; 58 4 Rustplaats van de kinderen; Foeke * 7 juli 1888 † 25 febr. 1901, Anna Catharina * 30 april † 4 dec. 1893, Anna Catharina * 29 oct. 1885 † 19 april 1887. Oude, staande, hardstenen steen met dubbele palmtak en vlinder. Leesbaarheid: 59 9 ‘ 1724 den 17 decemr. Is geboren Baukjen Feykes vrouw van Tjelling Jansen overleden D 16 maart 1803 leyt alhier begraven’. Oude, smalle, staande hardstenen steen, Monument. Leesbaarheid; 1 60 ‘ Anno 1757 den 30 maey is geboren Auktje Tjellings de vrou van Ane Andrys Visser Ao 1809 is overleden den 11 maey en leyt alhier begraven’. Oude, smalle, staande hardstenen steen, De letters zijn verdiept aangebracht. De tekst in hoofdletters. Monument. Leesbaarheid; 1 Opmerking; Deze steen ligt onder de westmuur van het kerkhof. Advies; De steen is in goede conditie ergens op het kerkhof plaatsen 61 8 (1852) 11 Rustplaats van Jan T. Ruijgh † 9 maart 1882 oud 42 jaar enz. Oude, staande,smalle hardstenen steen. Leesbaarheid 2. Oude stenen tegen westelijke kerkhofmuur. 62 ‘ Rustplaats van Gerrit Ailjes van Tuinen weduwnaar van Bregje de Vries oud hoofd der school alhier overleden 29 nov. 1905 in den ouderdom van bijna 92 jaren en voor zijn overleden kinderen Dina oud 27 jaren en Foeke oud 35 jaren Rustin vrede’. Oude, staande hardstenen steen met dubbele palmtak. Leesbaarheid; 63 ‘ Ter nagedachtenis van Andries H. Neij overleden 26 sept. 1871 oud 82 jar zijne echtgenoot Bregje K. v.d. Meij overleden 4 maar 1866 oud 75 jaren Antke A. Neij echtgenoot van Fije Fijje overleden 30 juni 1864 oud 30 jaren Harmen A. Neij overleden 2 mei 1871 oud 58 jaren’. Oude, staande,smalle, hardstenen steen. Leesbaarheid; 64 ‘Hier rust Aafke Neij in leven echtgenoote van Lauws Bakker overleden den 27 oct. 1906 in den ouderdom van 76 jaar rust in vrede’. Oude, staande, hardstenen steen met treurwilg. Leesbaarheid; Figuur 59
 42. 42. 142 grafnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 16 15 14 monumentale 13 waardevolle 12 grafzerken 11 >>noord 10 9 fundering voorm. Kerk 8 baarhuisje 7 6 5 grafsteen 4 Cammingha's 3 2 1 aug. 2002 -1 D.de Boer
 43. 43. 143
 44. 44. 142 Inventarisatie waardevolle Grafmonumenten voormalige R.K. Graafplaats. Volg Nr. Vak regel Graf Nr. Omschrijving 1 Zuid 1 1 Rustplaats van Wiebren de Boer, * 21 sept. 1764 † 1 febr. 1848 en zijn zoon Reinder de Boer * 9 febr. 1793 † 1 mei 1872. Eenvoudige staande, smalle steen van hardsteen met ronde bovenkant en een kruisje. Leesbaarheid 4. 2 5 Rustplaats van Hendrik J. de Jong * 22 dec. 1826 † 15 april 1899. Smalle staande, hardstenen steen met ronde bovenkant, met kruisje en zwarte letters. Leesbaarheid; 4 3 8 Rustplaats van Petrus P. de Jong 8 29 AUG. 1862 † 19 JUNI 1900, echtgen van Johanna H. Molenaar. Smalle, staande, hardstenen steen met ronde bovenkant met kruisje en zwarte letters. Leesbaarheid; 4 4 2 13 Rustplaats van Antje F. de Jong * 17 april 1887 † 27 aug. 1901. Grijze, staande, hardstenen steen met kruis. Leesbaarheid; 4 5 19 Rustplaats van Gerben P. de Jong * 7 maart 1860 † 16 sept. 1902. Grijze, staande, hardstenen steen met groot kruis waarop de tekst in zwarte letters. Leesbaarheid; 4 6 3 32 Rustplaats van Maike Boelens † 4 maart 1901 oud bijna 101 jaar. Smalle, staande, hardstenen steen van boven spits toelopend. Leesbaarheid; 4 7 33 Rustplaats van Antje J. Molenaar * 28 sept. 1828 † 6 jan. 1910, wed. van Willem F. Metz Grijze, staande, hardstenen steen zwarte letters en groot zwart kruis. Leesbaarheid; 4 Opmerking; Stuurman Willem Foppes Metz is verdronken bij de stranding van ‘De Gebroeders’ bij Beverwijk. Graf staat op plattegrond op nr. 3.31 aangegeven 8 34 Rustplaats van Johanna de Weert * 25 maart 1797 † 6 febr. 1859, echtgen. van J. Molenaar. Smalle, staande, hardstenen steen boven taps toelopend, zwarte geschilderd kruis. Leesbaarheid; 4 Opmerking; Graf staat op plattegrond op nr. 3.31 aangegeven 9 4 39 Rustplaats van Jantje D. Metz † 30 jan. 1861 oud ruim 57 jaar, echtgen. van Foppe C. Molenaar. Rechte, staande, hardstenen steen met ronde bovenkant, zwarte letters met kruisje. Leesbaarheid; 4 10 40 Rustplaats van Foppe C. Molenaar * 22 nov. 1797 † 4 mei 1890 te Ballum. Staande steen van hardsteen met zwarte letters en een lauwerkrans met kruis. Opmerking; Foppe is een broer van Douwe C. Molenaar eigenaar van de molen ‘De Eendragt’ te Ballum 11 43 2 Rustplaats van Gerbentje J. Kiewiet † 19 juli 1863 oud 59 jaar, echtgen. van Oeke Mets. Staande steen van hardsteen van boven afgerond zwarte letters verdiept aangebracht en een kruis . Leesbaarheid; 2
 45. 45. 143 12 43 3 Rustplaats van Oeke Tj. Mets † 4 maart 1892 oud 94 jaar en 6 maanden, echtgen van Gerbentje J. Kiewiet. Staande steen van hardsteen van boven afgerond met zwarte letters verdiept aangebracht en een kruisje. Leesbaarheid; 3 13 6 53 Rustplaats van Johanna S. de Jong † 29 mei 1864 oud 34 jaar en ruim 6 maanden, echtgen van Tiemen Boelens. Smalle staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en een zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 14 54 Rustplaats van Sipke G. de Jong † 24 nov. 1868 oud ruim 80 jaar, echtgen. van Trientje D. Metz. Smalle, staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en een zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 Opmerking; Dit zijn de overgrootouders van Kard. De Jong. (zie ook volg nr. 15) 15 55 Rustplaats van Catharina Douwes Metz * 27 nov. 1793 te Ballum † 28 mei 1883, echtgen. van Sipke Gerbens de Jong. Smalle, staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en een zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 Opm. zie ook volgnummer 14, Catharina was familie van rentmeester Gerbrandus Metz. 16 56 Rustplaats van Pieter Sipkes de Jong † 8 nov. 1883 te Bolsward oud 20 jaar. Smalle, staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en een zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 17 57 Rustplaats van Sipke S. de Jong † 15 sept. 1886 oud 54 jaar en 81/2 maand, echtgen. van Trientje Pieter Boelens. Smalle, staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en een zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 18 59 Rustplaats van Catharina T. Boelens * 25 aug. 1863 † 6 mei 1889. Smalle, staande steen van hardsteen met ronde bovenkant, zwarte letters en zwart kruisje. Leesbaarheid; 4 19 8 73 Rustplaats van Aukje D. Metz † 26 april 1866 oud ca. 96 jaar, huisvrouw van Andries de Weert. Smalle, staande steen van hardsteen waarvan het bovenstuk is afgesleten. Leesbaarheid; 2 Opmerking; zie volgnummer 15 Andries Reinders de Weert is omgekomen bij een schipbreuk bij Texel op 6 dec. 1822. 20 77 Rustplaats van Johanna H. Molenaar * 22 aug. 1864 te Ballum † 20 april 1900 echtgen. van Petrus P. de Jong, en haar Vader Hendrik F. Molenaar † 23 juli 1868 oud bijna 37 jaar. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid; 4 21 78 Rustplaats van Trijntje de Boer † 3 juli 1885 oud 54 jaar, echtgen. van H.F. Molenaar. Kleine, smalle, staande steen van hardsteen waarvan bovenkant is afgerond, met zwarte letters. Leesbaarheid; 3
 46. 46. 144 22 81 Rustplaats van Hendrik J. Molenaar † 20 febr. 1869 te Ballum oud 34 jaar en 5 dagen. Kleine, smalle, staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid; 4 23 82 Rustplaats van Z.E.W. Heer N. Molenaar * 23 aug. 1815 te Workum † 29 sept. 1895, rustend pastoor. Klein granieten kruis. Leesbaarheid; 4 24 9 88 Rustplaats van Catharina P. Metz † 15 nov. 1871 oud ruim 26 jaar, echtgen. van Andrie O. Metz. Steen van hardsteen in de vorm van een kruis aan onderkant breed uitlopend, kleine versieringen aan uiteinden. Leesbaarheid; 4 25 Noord 1 100 Rustplaats van Douwe P. Brouwer * 6 maart 1817 † 21 dec. 1872 Eenvoudige, smalle, staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant en een kruisje. 26 3 118 Rustplaats van Bernardus D. de Weert * 27 nov. 1842 † 15 juli 1876. Smalle, staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 27 5 134 Rustplaats van Janke Jacobs de Boer † 27 nov. 1881 oud 59 jaar en ruim 6 maanden, echtgen van J.H. Mosterman. Staande steen van hardsteen met de bovenkant afgerond, zwarte letters en kruisje. Leesbaarheid; 4 28 135 Rustplaats van Jan Mosterman † 17 febr. 1901 oud bijna 85 jaar, echtgen. van J.J. de Boer. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en kruisje. Leesbaarheid; 4 29 136 Rustplaats van Janke J. Mosterman † 12 mei 1881 oud 22 jaar en bijna 3 maanden. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 30 137 Rustplaats van Catharina Jans Mosterman * 2 oct. 1857 † 1 febr. 1900, echtgen. van Jan Jans de Jong. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en kruisje. Leesbaarheid; 4 Opmerking; dit is de moeder van kardinaal de Jong. 31 142 Rustplaats van Catharina J. de Jong † 24 nov. 1882 oud 13 jaar. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 32 6 145 Rustplaats van Susanna Beersma † 11 febr. 1835 oud 43 jaar, 3 maanden en 14 dagen. Zwarte liggende steen. Leesbaarheid; 2 Opmerking; S. Beersma was de zuster van pastoor Beersma. In dit graf zijn de overblijfselen begraven van verschillende priesters die in de voormalige kerk waren bijgezet. Aldus heeft Pastoor Scholten gememoreerd.
 47. 47. 145 33 7 156 Rustplaats van Aaltje Gerlofs de Jong † 7 juli 1886 oud 64 jaar en 2 maanden, echtgen. van Cornelis de Jong. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 34 157 Rustplaats van Cornelis J. de Jong * 21 dec. 1820 † 7 juni 1894. Staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 35 158 Rustplaats van Catharina J. de Jong * 6 jan. 1817 † 4 april 1887, echtgen van Anne G. Spoelstra. Hoge, staande steen van hardsteen met afgeronde bovenkant, zwarte letters en een kruisje. Leesbaarheid; 4 36 8 175 Rustplaats van Jelske J. Metz † 3 jan. 1891 oud 68 jaar, echtgen. van Jan S. de Jong. Smalle, staande steen van hardsteen met zwarte letters. Leesbaarheid; 4
 48. 48. 116 Schoolstraat nieuwe toegang begraafplaats. zuid------noord 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95 96 97 98 99 100 102 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 24 2 103 104 105 106 107 108 109 110 1 110 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 34 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1 43 2 43 3 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 5 44 45 46 47 48 49 50 51 52 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 6 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 7 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 8 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 9 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 10 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199  Schuur P. Brouwer, hier was in het verleden de toegang tot de begraafplaats.

×