Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program

422 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program

  1. 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica MoldovaColegiul de Transporturi din Chişinău. Biblioteca Atelier Profesional “ Bibliotecile din invăţământul secundar profesional şi mediu despecialitate: actualitate, probleme, soluţii, perspective” 17 noiembrie 2011, Joi Chişinău, 2011
  2. 2. Organizatori: · Colegiul de Transporturi din Chişinău. Biblioteca · Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova; secţiunea „ Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale „ Program 17 noiembrie 2011, Joi 9.00- 13.009.00 – 10.00 Inaugurare. Cuvinte de salut din partea Directorului Colegiului de Transporturi- Dl Boris Rusu, a invitaţilor de la Ministerul Educaţiei- Dna Maria Golban, consultant şi Dna Maria Burlacu, consultant . „ Biblioteca Colegiului de Transporturi la un moment aniversar- 65 ani: trecut, prezent, viitor „ Marciuc Liubovi, Şef bibliotecă10.00 – 11.00 „ Competenţa profesională- premisa performanţei în activitate „ Tătărescu I., Preşedinte al Comitetului Tehnic Nr. 1 „ Biblioteconomie. Informare. Documentare „ „ Bibliotecile de colegii: Quo vadis? „ Ambroci T., Colegiul de Construcţii „ Bibliotecile şcolilor profesionale şi de meserii: căutarea identităţii şi locului „ Cereş L., Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie; Sochircă Lucia, Liceul Profesional nr. 1. „ Organizarea activităţii de informare în instituţiile infodocumentare „ Cecârlan A. , Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM
  3. 3. 11.00 – 11.30 Pauză 11.30 – 13.00 „ Comunicare profesională on-line: facilităţi pentru bibliotecari „ Stratan E., Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „ A. Russo „, Bălţi „ Promovarea publicaţiilor instituţionale şi de autor în spaţiul bibliografic virtual “. Tatiana Panaghiu, Victoria Moşneaga, DIB ULIM „ Statistica de bibliotecă: noi cerinţe, noi oportunităţi pentru biblioteci „ Gologan L., Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „ N. Testemiţeanu „ „ Parteneriatul durabil în dezvoltarea profesională continuă- un imperativ al timpului „ Vlasova Ala, Colegiul Tehnologic „ Cultura juridică a bibliotecarului: o competenţă profesională inerentă „ Tanaşciuc V., Colegiul de Informatică Discuţii. Sinteze. Informaţii
  4. 4. Informaţii contact: · Marciuc Liubovi, Şef bibliotecă, Colegiul de Transporturi Tel.: 52-34-82; e-mail: ldobrovolskay@gmail.com · Ambroci Tatiana, Şef bibliotecă, Colegiul de Construcţii Tel.: 73-92-00; e-mail: t_ambroci@yahoo.com

×