Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

18 04-12 eeva hellström kymenlaakson maaseutufoorumi luonnosnettiin

730 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

18 04-12 eeva hellström kymenlaakson maaseutufoorumi luonnosnettiin

 1. 1. Asiakas ja arvonluonti – siltojamaaseudun kysyntäkuiluun18.4.2012 Kymenlaakson maaseutufoorumi Eeva Hellström
 2. 2. Maaseutuun kohdistuva hyvinvointikysyntä- tunnistammeko sitä? 22.4.2012 2
 3. 3. TÄRKEIMMÄT ASIATSuomalaiset ovat 1. Terveys 2. Hyvä arki tyytyväisiä 3. Oikeudenmukaisuus fyysiseen 4. Turvallisuus ympäristöönsä, 5. Mielekäs työ mutta eivätelämänsä sisältöön PARHAIMMIN TOTEUTUVAT ASIAT 1. Mahdollisuus nauttia luonnosta 2. Palvelujen saatavuus 3. Harrastusmahdollisuudet 4. Infran toimivuus 5. Turvallisuus HUONOIMMIN TOTEUTUVAT ASIAT 1. Hyvä arki 2. Kestävä elämäntapa 3. Taloudellinen toimeentulo 4. Elämän syvempi tarkoitus 5. Oikeudenmukaisuus
 4. 4. Miten vahvasti maaseutu tuo mieleesiseuraavia asioita?Miten vahvasti kaupunki tuo mieleesi Mielikuvat maaseudusta ja kaupungistaseuraavia asioita? Suomalaiset, n=16201= Ei lainkaan2= Vähän Luonto3= Melko paljon4= Paljon Viihtyisä ympäristö5= Erittäin paljon Vapaus Hyvä elämä AitousYmpäristöystävällinen elämäntapa Mielikuvat maaseudusta Yhteisöllisyys Mielikuvat kaupungista Tulevaisuuden voimavara Avoimuus Aktiivisuus Vaihtelu Syrjäytyminen Kulttuuri Moderni Stressi Kansantalouden rasite 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Helmikuu 2011 Keskiarvo 1-5 Maamerkit-barometri3075 PAH/tk/tgr Sitra, MTT taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 5. 5. Maaseutu hyvässä elämässäKoettu toteutuminen (1-5) 4,5 4,0 3,5 Asuminen maaseudulla Suomalaiset keskimäärin 3,0 Henkistä merkitystä vaikka ei käy Ei erityistä roolia 2,5
 6. 6. Maaseutu ja hyvinvointi Millainen merkitys eri Miten maaseudun paikoilla on suomalaisten asukkaat voivat? hyvässä elämässä? Tilastollinen hyvinvointi”Työpaikat, tulotaso, palvelut, BKT …” Asuin- paikasta riippumaton koettu hyvinvointi © Sitra
 7. 7. Avioerolapset, vuosittain Pakolaisia ERILAISET MONIPAIKKAISET Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret Elatusapusopimuksia Asuttavia veneitä vuonna 2009Yksinäisiä asunnottomia Suomessa Matkailuvaunuja tai -autoja Asunnottomia perheitä PAKOTETTU Ei vakituisia asuntoja Identiteetti eri kuin asuinpaikka (maalainen vs. kaupunkilainen) ASUMINEN Kesämökkejä Asuinkunta eri kuin syntymäkunta Etätyöläisiä Kokee olevansa sekä maalainen että kaupunkilainen IDENTITEETTI HARRASTUKSET PendelöijiäUlkosuomalaisia Tekee työtä osittain jossain muualla kuin työpaikalla Vapaa-ajan matkat Suomessa asuvia, Osallistuva toiminta Harrastukset (pelit, kuvataide, tietokone) TYÖ ulkomailla syntyneitä Liikunta ja ulkoilu Kaksoiskansalaisia Kulttuuri- ja huvitilaisuudet © Sitra
 8. 8. 22.4.2012 8 © Sitra
 9. 9. Mitkä seuraavista tulevaisuudenkuvista parhaitenvastaavat toivomustasi Suomen maaseudunmerkityksestä vuonna 2025? Toivomukset ikäluokittainEntä miten uskoisit asioiden olevan vuonna 2025? n=kaikki vastaajat Luomu- ja lähiruokaa on runsaasti saatavilla 64 Luomu- ja lähiruoka Maaseutu on kaikkien Tulevaisuustoiveet helposti saavutettavissa 57 Saavutettavuus kaikille eivät katso ikää Maaseudun tarjoamaa mahdollisuutta 56 luonnon kohtaamiseen arvostetaan Vihreä talous Maaseudulla on paljon uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa 50 Monipuolinen yritystoiminta 49 Monipuolinen yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla Monimuotoinen matkailu 46 kukoistaa maaseudulla Maaseutuympäristö Lähiratkaisut nähdään aitona 44 vetovoimatekijänä vaihtoehtona keskittämiselle Väljä tila on Suomen vetovoimatekijä 36 Asuminen Yhä useammat kaupunkilaiset ja etätyö asuvat maaseudulla osa-aikaisesti 33 Kaikki (n=1620) Yhä useampi tekee etätöitä maaseudulla 30 Maatalouden 15-24v (n=128) Maatalous on huomattavasti tehostuminen tehostunut entisestään 20 25-44v (n=347) Maaseudulla voivat asua vain ne, joilla on rahaa ja valtaa 6 Elitistyminen 45-64v (n=721) 65-79v (n=424) Maaseutu on voimakkaasti autioitunut 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 Maamerkit-barometri %3071 PAH/tk/sy Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 10. 10. Kuluttajat ovat kiinnostuneita maaseudusta uudella tavalla Kävijät Kokei- Välin- pitä- lija mätön Kokei- lija LUOMU- EKO- MAALLA URBAANI TURISTI Nau- HARRASTAJA tiske- Tie- TYYLIKÄS lija dosta- HIDASTAJA va Yhteiskunta- dosta- Tie- ETNO- MAA- vastuu AGRI- va LAINEN Nautinto ELÄKE- LÄINEN Ko- kija In- nos- tuja Kokei- HIDAS lija KOHTUUL- HIILI- LISTAJA WLAN- NEUT- VAELTAJA RAALIKKO Olijat 22.4.2012 10Lähde: Hienonen, K. Onni – eväitä maaseudun uuteen talouteen, Sitra 2011 © Sitra
 11. 11. Toimitko yrittäjänä…Oletko harkinnut ryhtyä yrittäjäksi...Aiotko lähitulevaisuudessa ryhtyä yrittäjäksi… Uudet yrittäjät....maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen? ETNO- n=kaikki vastaajat MAA- 15-24 -vuotiaat, n=128 LAINEN Vihreiden kannattajat, n=129 Edelläkävijät, n=119 Identiteetiltään sekä-että, n=630 HIDAS KOHTUUL- Maaseudulla taajamassa asuvat, n=173 LISTAJA Identiteetiltään maalaiset, n=364 Ison kaupungin laidoilla asuvat, n=491 25-44 -vuotiaat, n=347 WLAN- Keskustan kannattajat, n=160 VAELTAJA Ison kaupungin keskustassa, n=251 Perussuomalaisten kannattajat, n=258 Suomalaiset, n=1620 Toimin yrittäjänä maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia Pikkukaupungissa asuvat, n=363 hyödyntäen 45-64 -vuotiaat, n=721 Aion lähitulevaisuudessa Vasemmistoliiton kannattajat, n=94 ryhtyä yrittäjäksi maaseudulla tai Identiteetiltään kaupunkilaiset, n=602 maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen SDP:n kannattajat, n=196 Olen harkinnut ryhtyä Kokoomuksen kannattajat, n=332 yrittäjäksi maaseudulla tai maaseudun mahdollisuuksia hyödyntäen Maaseudulla haja-asutusalueella asuvat, n=206 Yli 65 vuotiaat, n=424 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Helmikuu 2011 % Maamerkit-barometri 3071 PAH/tk/tgr Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 12. 12. Hyvinvointikysynnän uudet ilmentymät 22.4.2012 12
 13. 13. Hyvä elämä, mutta miten? Teknologialla? Lääkkeillä? Luonnolla? Jyri Arponen 22.4.2012 13 © Sitra
 14. 14. Luonto ja maaseutuympäristöt vahvistavathyvinvointia 1) luonnonympäristössä tapahtuva elimistön rauhoittuminen ja stressireaktioiden palautumiseen 2) keskittymiskyvyn elpyminen 3) mielialojen paraneminen 4) aistien kehittyminen 5) nopeampi paraneminen 6) liikuntasuoritusten tehostuminen 7) eläimet edistävät oman elämän hallintaa 22.4.2012 14 © Sitra
 15. 15. Markkinoiden pirstaloituminen• Sosiodemografisten tekijöiden merkitys pienenee-perinteinen segmentointi mahdotonta (esim. ikä, sukupuoli, asuinpaikka, sivilisääty• Ihmiset eivät identifioidu perinteisiin rooleihin• Moniroolisuus: esim. perheenäiti, ympäristöaktivisti, toimittaja,… 22.4.2012 15 © Sitra
 16. 16. LOHAS-kuluttaja• VASTUULLISIA KULUTTAJIA ON JO YLI MILJOONA –ei mitään ekohörhöilyä vaan tietoon perustuvaa vastuullisten valintojen tekemistä• Suomalaisista lähes joka kolmas on vastuullinen LOHAS-kuluttaja (Lifestyles Of Health And Sustainability). Tämä tarkoittaa, että kestävän kehityksen periaatteet ja terveyttä edistävät elämäntavat ohjaavat yli miljoonan 15-75-vuotiaan suomalaisen valintoja. Tätä ei enää voi kutsua niche-ilmiöksi.• Suomalaisista lähes joka kolmas on vastuullinen LOHAS-kuluttaja (Lifestyles Of Health And Sustainability). Tämä tarkoittaa, että kestävän kehityksen periaatteet ja terveyttä edistävät elämäntavat ohjaavat yli miljoonan 15-75-vuotiaan suomalaisen valintoja. Tätä ei enää voi kutsua niche-ilmiöksi.• Markkinoijilla ja tuotekehityksessä on Suomessa vielä paljon tehtävää, sillä LOHAS- kuluttajista suuri osa ei löydä kaupasta tuotteita, jotka vastaisivat heidän toiveitaan. Myöskään tietoa tuotteista ei ole helposti löydettävissä. Maailmalla yritykset tarjoavat kuluttajalle mm. “eco-easy” vaihtoehtoja, joille nyt julkistettavan tutkimuksen mukaan näyttää olevan markkinaa myös Suomessa. 22.4.2012 16 © Sitra
 17. 17. Valtaistunut kuluttaja• Internet ja sosiaalinen media ovat valtaistaneet kuluttajat• Kuluttajilla on työkaluja ja taitoja osallistua esim. tuotekehitykseen ja he ovat motivoituneita• Kuluttajat ovat entistä tietoisempia heihin kohdistuvista toimenpiteistä. Markkinointi ei voi olla enää yksisuuntaista viestintää yritykseltä asiakkaalle.• Yritysten pitää etenevässä määrin olla valmiita tukemaan asiakkaidensa arkea ja arjen prosesseja sekä käytäntöjä eikä pelkästään myymään heille tuotteita ja palveluja. 22.4.2012 17 © Sitra
 18. 18. Kulutuksen yhteisöllisyys muutoksessa• Perinteisesti yhteisö ollut sidottu paikkaan ja aikaan, säädellyt ihmisen koko elämää; antanut sille rakenteen, normit ja arvot – Esim. kyläyhteisöt• Elämäntyylit, arvot, intressit ja kuuluminen erilaisiin uusyhteisöihin ja heimoihin kasvussa• Nykyään kulutus on suuri osa elämäämme, kulutuksen ympärille rakentuu yhteisöllisyyttä ja kulutus tulee osaksi olemassa olevia yhteisöjämme. 22.4.2012 18 © Sitra
 19. 19. Kysynnän voimakkaat ilmentymät tuovat uusiamahdollisuuksia ihmisille, yrityksille… lähelleHyvinvointiTerveys KysyntääYhteisöllisyysKestävä kehitysUusiutuvat energiamuodot PalvelujaEkologisuusElämyksellisyysMerkityksellisyys Virtuaali-Hoiva ratkaisujaAitousLähiruoka Ympäris- töjä 28.5.2010 © Sitra
 20. 20. Maaseutuelinkeinojen kuluttajakuilu– ja miten se ylitetään? 22.4.2012 20
 21. 21. Asiakokemuksen merkitys kilpailukykyyn on kriittinen 80 % ylityksistä tarjoaa 8% asiakkaista on mielestään ylivertaisia kokenut, että on saanut asiakaskokemuksia erinomaisen asiakaskokemuksen 80% 8% Brain & Company: Surevey 2005 22.4.2012 21 © Sitra
 22. 22. Mitä mieltä oletseuraavista maaseutuunliittyvää yrittäjyyttä Mielipide maaseutuun liittyvistä yrittäjyyttä koskevistakoskevista yleisistä yleisistä väittämistäväittämistä? n=kaikki vastaajat Kaupungeissa toimivat yritykset eiväthyödynnä maaseudun tarjoamia mahdollisuuksia 4,00 läheskään niin paljon kuin voisivat Maaseutu on hyvä toimintaympäristö 3,82 innovatiiviselle yrittäjyydelle Maaseudulla on runsaasti hyödyn- 3,72 tämättömiä liiketoimintamahdollisuuksia Yhteiskunnallisesti hyödylliselle, voittoa tavoittelemattomalle yritystoiminnalle 3,63 on maaseudulla hyvät edellytykset Maaseudun yritystoiminta 3,29 ei ole riittävän kysyntälähtöistä Yritystoiminta maaseudulla ei ole mahdollista 3,14 ilman lähellä olevia vireitä keskustaajamia Maaseudulla toimiakseen yrittäjän on tingittävä Suomalaiset, n=1620 3,06 kannattavuudesta ja tulostavoitteista Yritykset, n=227 Maaseudulla toimivat yrittäjät ovat hyvin verkostoituneita 2,88 Päättäjät, n=160 kaupunkien yritystoimintaan ja asiakkaisiin Asiantuntijat, n=252 Maaseudun tuotteet ja 2,70 Media, n=48 palvelut ovat hyvin saatavilla 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Helmikuu 2011 Keskiarvo (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä) Maamerkit-barometri3071 PAH/tk/tgr Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 23. 23. Maaseutuelinkeinojen ”kuluttajakuilu” Markkinointi KULUTTAJAT TUOTTAJAT --- --- KYSYNTÄ TARJONTA 22.4.2012 23 © Sitra
 24. 24. Asiakaslähtöinen arvonluonti -Avoimet innovaatio- verkostot -Palvelumuotoilu -Palveluintegraattorit -Käyttäjäkokeilut -Asiakaspintaa edustavat yrittäjät KULUTTAJAT TUOTTAJAT --- --- KYSYNTÄ TARJONTA 22.4.2012 24 © Sitra
 25. 25. Lähiruoan ”kuluttajakuilu” Tuottajia Logistiikkapalveluja !NÄITÄ ON ! TARVITAAN LISÄÄ Kampanjoita Ruokaketjuja, kauppoja Kuluttajakysyntää Verkkokauppoja Ravintolakysyntää Monistettavia liiketoiminta- konsepteja Julkista kysyntää Tuote- ja palvelukokonaisuuksia Suoramyyntiä Jalostajia Herkkukauppoja Merkityksellisiä elämyksiä Liiketoimintaos aamista Tukkutori- hyvän ruoan keskus Kansainvälistä yhteistyötä 22.4.2012 25 Uutta yhteistyötä PT-kaupan kanssa © Sitra
 26. 26. Aitokauppa – lähiluomukauppa Suomen ainoa lähi-ja luomuruoan monistettava kauppakonsepti: lähikauppaketju, joka tarjoaa lähiruokaa 22.4.2012 26 © Sitra
 27. 27. Makumaku.fi – tuoretta verkosta pöytään OK! Arjen helpottaja: verkkokaupasta tuoretta lähi- ja luomuruokaa resepteineen suoraan tuottajilta kuluttajille. Sosiaalisen median ratkaisu yhdistää tuottajan, logistiikkatoimijan, kuluttajan ja operaattorin tosiinsa, jotta kuluttajat saavat sitä mitä haluavat. 22.4.2012 27 © Sitra
 28. 28. Maija ja Matti suunnittelevat energiaremonttia öljylämmitteiseen omakotitaloonsa…1. Matti selvittää googlaamalla vaihtoehtoja. 2. Maija käy kysymässä vaihtoehtojaHän törmää valtavaan määrään rautakaupasta, jossa myyjä suositteleetekniikkaesittelyjä, mutta ei löydä vastausta maalämpöä. Muuta heillä ei ole tosinmikä olisi juuri heille sopivin ja myytävänäkään.kustannustehokkain ratkaisu.3. Maija kuulee töissä 4. Matti soittaa LVI-toimistossaläheisessä kaupungissa töissä olevalle Reijolle, jokasijaitsevasta kertoo epäonnistuneistaenergiatoimistosta. projekteista ja varoittaa, etteiNettisivuilta ei kuitenkaan uusiin teknologioihin kannataselviä, saako sinne soittaa. luottaa. 5. Matti soittaa muutamaan remonttifirmaan ja tiedustelee, voisiko heiltä saada apua energiaparannukset kattavan remontin toteuttamiseen. Vastaus on kyllä, mutta ensin pitää tilata toteutussuunnitelma joltain konsultilta. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuusratkaisujen käyttöönottoa helpottaville palveluille olla Suomessa kysyntää. Tosin ihmisten tarpeisiin aidosti vastaavat palvelut ovat vielä harvinaisia. Karoliina Auvinen 22.4.2012 28 © Sitra
 29. 29. One1 – uusiutuvaa energiaa alueille Kehittää ja toimittaa uusiutuvan energiaa kokonaisille alueille, kuten kortteleille tai kiinteistöryppäille, yhdistämällä monta eri energialähdettä ja teknologiaa valmiiksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisratkaisuksi. 22.4.2012 29 © Sitra
 30. 30. GreenRiders – jaetun liikkumisen ekosysteemi• Verkkopalvelupohjainen jaetun matkustamisen keskus.• Säästää mitattavasti rahaa ja ympäristöä.• Avainsanat: helppokäyttöisyys ja luottamus. 22.4.2012 30 © Sitra
 31. 31. Kierrätysverkko – kohti uusiokäyttöä Muuttaa kierrätysmyönteisyyden teoiksi aktivoimalla nukkuvat kierrättäjät ja päivittämällä kierrätyskeskukset nykyaikaan, sekä yhdistämällä ne logistisesti. 22.4.2012 31 © Sitra
 32. 32. Palveluista paketteja - Arvo syntyy palveluverkon jakuluttajan vuorovaikutuksessa Hiljaisuus-ja maisemamatkailu Liikunta Lähi-ja maatilamatkailu Hyvinvointi- -eläimet palvelupaketti Ekomatkailu Luomu- ja lähiruoka Terveysmatkailu
 33. 33. Pikonlinna – loppuelämän hyvinvointipalvelumalli Ainutlaatuinen liiketoimintakonsepti, jossa yhdistyvät ekologinen talonrakennuksen linjatuotanto sekä hyvinvointipalvelut. Näistä syntyy loppuelämän hyvinvointipalvelumalli. 22.4.2012 33 © Sitra
 34. 34. Vilmankämmen – luonto hyvinvointipalveluiksi Luonnon hyvinvointivaikutukset konseptoitu ennaltaehkäiseväksi hyvinvointipalveluksi. 22.4.2012 34 © Sitra
 35. 35. Nopsa Travels – matkusta lähelle Esimerkki siitä, kuinka matkailupalvelu paketoidaan verkkoon ja yhteisöllistetään sosiaalisen median avulla. 22.4.2012 35 © Sitra
 36. 36. Maaseutu ja arvonluonti:Kenelle arvoa luodaan ja kuka siitä hyötyy? Aluelähtöinen arvonluonti Asiakaslähtöinen arvonluontiEU-lähtöisen maaseudun Kehittämistä yli alue- ja paikkarajojen, kaikkikehittämisen perusta potentiaali käyttöön.Tapa oikeuttaa ja erottaa politiikkatoimia Paino kehittämiselle, jossa maaseutu on läsnä,”maaseutu”-rajauksella mutta ei maantieteellisenä kriteerinäHyöty ”jää” maaseudulla, mutta kaikki Vaikutus myös alueelle sekä koko Suomellepotentiaali ei ole käytössä kansantaloutena 22.4.2012 36 © Sitra
 37. 37. Kohti uutta kehittämiskulttuuria ”Ihminen edellä” Ajattelumallit Asiakas- lähtöinen arvonluonti ”Yhdessä yli rajojen” Yhteistyömallit Yrit- Ko- Innov. täjyys keilut alustat ”Lupa tehdä” Hallinto- Mahdol-Kannustusmallit rakenteet ja Riski- ym. listava neuvonta rahoitus sääntely 22.4.2012 37 © Sitra
 38. 38. Unohda innovointi,keskity arvonluontiin 22.4.2012 38

×