Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Istota spółek odpryskowych Fleischer Sylwia
KOMERCJALIZACJA <ul>NAUKA <li>Badania, które przekształcają środki finansowe w wiedzę </li></ul><ul>BIZNES <li>Komercjaliz...
KOMERCJALIZACJA wspólny mianownik
SPÓŁKI ODPRYSKOWE Szersze ujęcie Spółka odpryskowa to w najszerszym ujęciu nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze ...
SPÓŁKI ODPRYSKOWE Różnice w definicjach Spin-off - transfer i komercjalizacjia technologii z instytucji naukowo-badawczej...
Obszary działania • Spin off • Organizacje wynalazcze • Firmy sektora high-tech • Parki naukowo-technologiczne, inkuba...
OBSZARY DZIAŁANIA Analiza możliwości http://www.biznes2biznes.com/?strona=b2btv  http://www.inwestycje.pl/biznes  http:/...
JAK ZACZĄĆ? Biznes plan Charakterystyka elementów biznes planu 1. Streszczenie planu 2. Charakterystyka firmy 3. Analiza r...
PRODUKT Potrzeba matką wynalazku pomysł -> produkt NOWY PRODUKT: <ul><li>Zaspokajanie nowych potrzeb
Nowe rozwiązania funkcji
Nowe rozwiązania estetyczne </li></ul>
ANALIZA SWOT <ul><li>MOCNE STRONY
SZNSE </li></ul><ul><li>SŁABE STRONY
ZAGROŻENIA </li></ul>
ANALIZA SWOT Potencjalne mocne strony · znacząca pozycja ? · wystarczające zasoby ? · duża zdolność konkurowania ? · dobra...
PRODUKT Rozwój nowego produktu <ul><li>Poszukiwanie pomysłów
Ocena i selekcja pomysłów
Analiza ekonomiczna
Rozwój techniczny produktu
Testowanie rynku
Komercjalizacja </li></ul>
PRODUKT Analiza ekonomiczna <ul><li>Ocena, koszty, zyski
Cykl życia produktu
Wielkość i dynamika rynku
Siła konkurencji </li></ul>
POPYT Analiza rynku pod kątem istnienia popytu Popyt  to poparta odpowiednimi zasobami chęć klienta do nabycia dóbr i usł...
ANALIZA KONKURENCJI <ul><li>Analiza sektora
Produkty substytucyjne
Siła przetargowa dostawców i punktów usługowych
Badanie strategii konkurecji
Analiza kanałów dystrybucji </li></ul>
STRATEGIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ <ul><li>Przywództwo pod względem kosztów ( cost leadership )
Strategia zróżnicowana ( differenetiation )
Strategia niszy rynkowej „nastawionej na koszty” ( cos focus )
Strategia niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznie ( differentiation focus ) </li></ul>
ALINSE STRATEGICZNE Istotne Alianse strategiczne to porozumienia, przymierza, sojusze pomiędzy działającymi na rynku, n...
FORMY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH W warunkach polskich można wyróżnić następujące formy aliansów strategicznych: • spółki jo...
MARKA <ul>Marka – jest to oryginalna nazwa, symbol, znak, element graficzny, wzór lub kombinacja tych elementów. Marka ...
MARKA Znaczenie marki 1. Cechy – marka przynosi skojarzenia z cechami produktu np. pod marką Mercedes kryją się takie ce...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Spin

929 views

Published on

ok

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spin

 1. 1. Istota spółek odpryskowych Fleischer Sylwia
 2. 2. KOMERCJALIZACJA <ul>NAUKA <li>Badania, które przekształcają środki finansowe w wiedzę </li></ul><ul>BIZNES <li>Komercjalizacja, która przekształca wiedzę w środki finansowe </li></ul>
 3. 3. KOMERCJALIZACJA wspólny mianownik
 4. 4. SPÓŁKI ODPRYSKOWE Szersze ujęcie Spółka odpryskowa to w najszerszym ujęciu nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej) oraz wykorzystuje w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne zasoby organizacji macierzystej.
 5. 5. SPÓŁKI ODPRYSKOWE Różnice w definicjach Spin-off - transfer i komercjalizacjia technologii z instytucji naukowo-badawczej, w ramach których bezpośrednia komercjalizacja nowego rozwiązania najczęściej wykracza poza obszar statutowy. Spin-out - rozwój zdolności innowacyjnych korporacji lub restrukturyzacja i stworzenie nowego modelu organizacyjnego dużych przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie.
 6. 6. Obszary działania • Spin off • Organizacje wynalazcze • Firmy sektora high-tech • Parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne • Inwestorzy indywidualni • „ Anioły biznesu”, kapitał typu venture • Instytuty badawcze • Krajowy urząd patentowy • Uniwersytety • Centra rozwoju regionalnego
 7. 7. OBSZARY DZIAŁANIA Analiza możliwości http://www.biznes2biznes.com/?strona=b2btv http://www.inwestycje.pl/biznes http://www.inwestycjewinnowacje.pl/informacje.html http://www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/471 http://www.zut.edu.pl/index.php?id=116 http://www.winnova.pl/pl/Page.aspx?SP=139 http://www.technopark.gliwice.pl/ http://www.aniolybiznesu.org/PL/DlaProjektodawcow/Szukamy/Default.aspx http://www.een.org.pl/
 8. 8. JAK ZACZĄĆ? Biznes plan Charakterystyka elementów biznes planu 1. Streszczenie planu 2. Charakterystyka firmy 3. Analiza rynku 4. Strategia marketingowa 5. Profil w produkcji 6. Zarządzanie 7. Plan finansowy 8. Kalendarium 8. Załączniki
 9. 9. PRODUKT Potrzeba matką wynalazku pomysł -> produkt NOWY PRODUKT: <ul><li>Zaspokajanie nowych potrzeb
 10. 10. Nowe rozwiązania funkcji
 11. 11. Nowe rozwiązania estetyczne </li></ul>
 12. 12. ANALIZA SWOT <ul><li>MOCNE STRONY
 13. 13. SZNSE </li></ul><ul><li>SŁABE STRONY
 14. 14. ZAGROŻENIA </li></ul>
 15. 15. ANALIZA SWOT Potencjalne mocne strony · znacząca pozycja ? · wystarczające zasoby ? · duża zdolność konkurowania ? · dobra opinia klientów ? · uznany lider rynkowy ? · dobrze przemyślane strategie funkcjonalne ? · korzystanie z efektu doświadczeń ? · brak silnej presji konkurencji ? · własna technologia ? · przewaga kosztowa ? · zdolność do innowacji produktowych ? · doświadczona kadra kierownicza ? Potencjalne szanse · pojawienie się nowych grup klientów ? · wejście na nowe rynki ? · możliwość poszerzenia asortymentu ? · możliwość dywersyfikacji wyrobów ? · możliwość podjęcia produkcji wyrobów komplementarnych ? · integracja pozioma ? · możliwość przejścia do lepszej grupy strategicznej ? · ograniczona rywalizacja w sektorze ? · szybszy wzrost rynku ? Potencjalne słabe strony · brak jasno wytyczonej strategii ? · słaba pozycja konkurencyjna ? · brak środków ? · niska rentowność ? · brak liderów wśród kadry kierowniczej ? · brak kluczowych umiejętności ? · błędy we wdrażaniu strategii ? · podatność na naciski konkurencji ? · nienadążanie za postępem technicznym ? · słaby image firmy? · słaby poziom marketingu ? · koszt jednostkowy wyższy od głównych konkurentów? Potencjalne zagrożenia · możliwość pojawienia się nowych konkurentów ? · wzrost sprzedaży substytutów ? · wolniejszy wzrost rynku ? · niekorzystne rozwiązania systemowe ? · podatność firmy na regresję i wahania koniunktury ? · wzrost siły przetargowej nabywców lub dostawców ? · zmiana potrzeb i gustów nabywców ? · niekorzystne zmiany demograficzne ?
 16. 16. PRODUKT Rozwój nowego produktu <ul><li>Poszukiwanie pomysłów
 17. 17. Ocena i selekcja pomysłów
 18. 18. Analiza ekonomiczna
 19. 19. Rozwój techniczny produktu
 20. 20. Testowanie rynku
 21. 21. Komercjalizacja </li></ul>
 22. 22. PRODUKT Analiza ekonomiczna <ul><li>Ocena, koszty, zyski
 23. 23. Cykl życia produktu
 24. 24. Wielkość i dynamika rynku
 25. 25. Siła konkurencji </li></ul>
 26. 26. POPYT Analiza rynku pod kątem istnienia popytu Popyt to poparta odpowiednimi zasobami chęć klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i miejscu. Popyt potencjalny – oznacza pragnienie nabycia określonego dobra nie poparte możliwościami dochodowymi. W przypadku poprawy sytuacji dochodowej nabywcy popyt potencjalny może się przekształcić w popyt efektywny. Prawo popytu Wraz ze wzrostem ceny danego dobra zmniejszy się zapotrzebowanie na dobro, a wraz ze spadkiem ceny, zapotrzebowanie się zwiększy. Czynniki kształtujące wielkość popytu: • cena towaru • ceny substytutów • ceny towarów komplementarnych • przewidywania co do kształtowania się cen w przyszłości • moda • reklama • promocja • jakość • pogoda • sezon • dochód jaki mamy i zdolność kredytowa • tradycja • religia • warunki geograficzne i demograficzne
 27. 27. ANALIZA KONKURENCJI <ul><li>Analiza sektora
 28. 28. Produkty substytucyjne
 29. 29. Siła przetargowa dostawców i punktów usługowych
 30. 30. Badanie strategii konkurecji
 31. 31. Analiza kanałów dystrybucji </li></ul>
 32. 32. STRATEGIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ <ul><li>Przywództwo pod względem kosztów ( cost leadership )
 33. 33. Strategia zróżnicowana ( differenetiation )
 34. 34. Strategia niszy rynkowej „nastawionej na koszty” ( cos focus )
 35. 35. Strategia niszy rynkowej zróżnicowanej koncentrycznie ( differentiation focus ) </li></ul>
 36. 36. ALINSE STRATEGICZNE Istotne Alianse strategiczne to porozumienia, przymierza, sojusze pomiędzy działającymi na rynku, niekoniecznie w tej samej branży, mające na celu wzajemne umocnienie przez to osiągnięcie sporych korzyści gospodarczych. 1. uzyskanie dostępu do lokalnego rynku 2. przekształcenie firmy w firmę globalną 3. zmniejszenie ryzyka działalności 4. pokonanie barier wejścia na rynek 5. zminimalizowanie inwestycji kapitałowych 6. stabilizacja dochodów 7. zwiększenie udziału w rynku regionalnym 8. zmniejszenie kosztów rozwoju produktu 9. skorzystanie z miejscowej siły roboczej 10. pobudzić wewnętrzną przedsiębiorczość 11. wykorzystać lepiej majątek trwały 12. zmniejszyć udział wydatków na badania 13. zmniejszyć konkurencję 14. nabyć zagraniczną technologię 15. poznać doświadczenie w zarządzaniu zagraniczną firmą 16. obejść ograniczenia inwestycyjne.
 37. 37. FORMY ALIANSÓW STRATEGICZNYCH W warunkach polskich można wyróżnić następujące formy aliansów strategicznych: • spółki joint ventures • konsorcja przedsiębiorstw • związki kupujący–sprzedawca (JIT) • wspólne prace B+R • wspólny dostęp do technologii i rynków • umowy marketingowe • umowy licencyjne • franchising
 38. 38. MARKA <ul>Marka – jest to oryginalna nazwa, symbol, znak, element graficzny, wzór lub kombinacja tych elementów. Marka jest nadawana przez sprzedawcę lub grupę sprzedawców w celu identyfikacji dobra lub usługi oraz ich wyróżnienia na tle produktów konkurencyjnych. Marka identyfikuje, więc produkt oraz jego producenta bądź dostawcę. Marka dostarcza nabywcom szczególny zestaw cech, korzyści i usług. To znak, materialny symbol mówiący coś o produkcie. Są dla wielu nabywców gwarancją jakości określonych produktów </ul>
 39. 39. MARKA Znaczenie marki 1. Cechy – marka przynosi skojarzenia z cechami produktu np. pod marką Mercedes kryją się takie cechy jak: dobre wykonanie, trwałość, wysoki prestiż, solidna konstrukcja, wysoka cena itp. W reklamach marki wykorzystywane są różne z wymienionych cech. 2. Korzyści – dla klientów ważne są także korzyści. Cechy muszą więc być przedstawione jako funkcjonalne lub emocjonalne korzyści dla nabywców i tak np. cecha „trwałość” może być korzyścią funkcjonalną dla klienta, która oznacza, że nie będzie musiał kupować nowego samochodu co parę lat. Cecha „wysoka cena” może być interpretowana jako korzyść emocjonalna dzięki czemu samochód, za który klient zapłacił wysoką cenę sprawi, że będzie on się czuł ważny i podziwiany.
 40. 40. MARKA Znaczenie marki 3. Wartości – marka może również wyrażać wartości wyznawane przez nabywców np. nabywcy Mercedesa cenią sobie wysoka jakość, bezpieczeństwo oraz prestiż. Menedżer marki powinien identyfikować grupy nabywców samochodów, którzy cenią wartości zgodne z dostarczanym przez daną markę pakietem korzyści. 4. Osobowość – marka wyraża również osobowość. W badaniach zadaje się respondentom pytanie: „Gdyby marka X mogłaby być osobą, to kim powinna być?” i tak np. w przypadku Mercedesa osoba ta mogłaby być wizualizowana jako zamożny biznesmen w średnim wieku. Dlatego też marka jest atrakcyjna w większym stopniu dla tych klientów, których rzeczywisty lub pożądany wizerunek jest zgodny z wizerunkiem marki.
 41. 41. WIZERUNEK WIZERUNEK to indywidualna, odróżniająca od konkurentów tożsamość – tożsamość rozumianą znacznie szerzej niż tylko nazwa, logo czy tablica firmowa. Pojęcie to w równym stopniu należy utożsamiać: <ul><li>z treścią i formą działań, które odróżniają firmę od konkurencji.
 42. 42. jak firma „wygląda”, co mówi o samej sobie,
 43. 43. czy i jakie akcje sponsoringowe podejmuje,
 44. 44. jak reaguje na niespodziewane i kryzysowe sytuacje,
 45. 45. czy udziela się w społeczności lokalnej,
 46. 46. jaką nazwą czy hasłem reklamowym się posługuje. </li></ul>Naszą tożsamość komunikujemy dostawcom, klientom, konkurentom, lokalnej społeczności za pośrednictwem różnych, wysyłanych przez nas sygnałów, takich jak: <ul><li>nazwa,
 47. 47. logo,
 48. 48. opakowania produktów,
 49. 49. reklamy,
 50. 50. materiały informacyjne o firmie i o produktach,
 51. 51. sponsoring czy strona www. </li></ul>
 52. 52. EKSPANSJA RYNKOWA <ul>Ze względu na metody zdobywania rynku <li>Strategia penetracji rynku
 53. 53. Strategia rozwoju produktu
 54. 54. Strategia rozwoju runku
 55. 55. Strategia dywersyfikacji
 56. 56. Ze względu na przestrzenną ekspansję rynku
 57. 57. Strategia koncentryczna
 58. 58. Strategia selektywna
 59. 59. Strategia wyspowa </li></ul>
 60. 60. ANKIETA <ul><li>Ze względu na formę i rodzaj odpowiedzi (kryterium techniczne): pytania otwarte; pytania zamknięte.
 61. 61. Ze względu na cel pytania (kryterium celu pytania): o opinię; o fakty; o wiedzę; o źródło informacji; o motywy; o sugestie; uzupełniające.
 62. 62. Ze względu na funkcję pytania (kryterium funkcji): dotyczące badanej problematyki; metryczkowe; filtrujące; wykluczające się; sprawdzające; podchwytliwe i puste. </li></ul>
 63. 63. TWÓJ IDEALNY KLIENT <ul>Metryczka <li>płeć
 64. 64. wiek
 65. 65. poziom dochodu
 66. 66. stan cywilny
 67. 67. liczba dzieci
 68. 68. wykształcenie
 69. 69. status zawodowy
 70. 70. rynek geograficzny </li></ul><ul>Psychografia <li>Dlaczego zostałeś naszym klientem? Dlaczego robisz z nami interesy?
 71. 71. Co Ci się najbardziej podoba w naszej firmie?
 72. 72. Czy istnieją inne produkty i usługi,które chciałbyś zobaczyć w naszej ofercie?
 73. 73. Gdybyś mógł kupić u nas cokolwiek zechcesz, co by to było?
 74. 74. Co najmniej Ci się podoba w naszej firmie? </li></ul>
 75. 75. CZERWONE PRZYCISKI Czerwone przyciski to problemy, frustracje i troski, które mają największe znaczenie dla ludzi rozważających możliwość współpracy z Tobą. Przykłady czerwonych przycisków dla biura podróży: <ul><li>dobrze wypocząć
 76. 76. bezpieczeństwo
 77. 77. wygoda
 78. 78. dbać o zdrowie </li></ul>
 79. 79. CZERWONE PRZYCISKI Klient chce....: Chcę, by moja zepsuta rura została naprawiona i przestała przeciekać Chcę, by hydraulik użył materiałów dobrej jakości, żeby przeciek się nie powtórzył. Chcę, żeby hydraulik miał odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie, by przeciek się nie powtórzył.
 80. 80. ROZWIĄZANIA Twoje nadzwyczajne rozwiązania: Naprawiamy uszkodzenie w miejscu, w którym powstało, a nie tylko na odcinku, gdzie się ujawniło. Wykorzystujemy najwyższą jakość dostępnych materiałów Wymagamy, by nasi hydraulicy mieli certyfikat, kwalifikacje i minimum 2 lata doświadczenia.
 81. 81. INNOWACJE Moglibyśmy dokonywać fizycznej inspekcji wszystkich pozostałych części instalacji oraz sprawdzić pod kątem korozji po wymianie całego odcinka rury. Moglibyśmy zainstalować rury polipropylenowe, które posiadają dodatkową dziesięcioletnią gwarancję, jakiej nie daje nam miedziana. Moglibyśmy zażądać, aby nasi hydraulicy robili dodatkowe certyfikaty i szkolenia każdego roku .
 82. 82. NADZWYCZAJNA KORZYŚĆ Zaoszczędzimy Ci kolejnych uszkodzeń instalacji oraz kosztów przyszłych wezwań.
 83. 83. Gdzie zmierzamy?
 84. 84. DNA TWOJEJ FIRMY Kiedy to czym jeździsz, mówi o tym, kim jesteś. Pomagamy ludziom mieszkać w pięciogwiazdkowych hotelach za cenę trzech gwiazdek. Zmieniamy Twoje finansowe zobowiązania w aktywa, które na Ciebie pracują. Naprawy hydrauliczne na czas, gwarantowane, bez oczekiwania – lub za darmo. Wspomagamy Twoje ciało, umysł i ducha gwarantując coraz lepsze samopoczucie każdego dnia.
 85. 85. KANAŁY DYSTRYBUCJI Nieważne ile pieniędzy i wysiłku włożysz w kampanię marketingową, nie przyciągniesz swoich idealnych klientów, dopóki nie poszukasz ich tam, gdzie rzeczywiście są, a nie tam, gdzie akurat pada światło.
 86. 86. Nasz naród?
 87. 87. TWOJA FORMUŁA MARKETINGOWA zwrócić i zatrzymać uwagę czytelnika; Czy kiedykolwiek czułeś, że przedszkole traktuje Twoje dziecko jak numer, a nie jak małego człowieka?
 88. 88. TWOJA FORMUŁA MARKETINGOWA dać przyszłemu klientowi dość zachęcającą informację, aby był on w stanie podjąć świadomą decyzję; A oto jak zapewnić, że twoje dziecko będzie miało w przedszkolu osobistą, czułą, troskliwą opiekę do własnej dyspozycji.
 89. 89. TWOJA FORMUŁA MARKETINGOWA zaoferować krystalicznie czysty, obarczony niskim ryzykiem, łatwy następny krok, aby przyszły klient mógł podjąć działanie Poproś o nasz darmowy raport porównujący stosunek liczby dzieci do opiekunów we wszystkich 17 przedszkolach na naszym terenie.
 90. 90. ROZMACH Zaszalej, nie ograniczaj się, bądź kreatywny i zdeterminowany, gdyż rozmach jest tym co kreuje Twój sukces. Ludzie myślący z rozmachem widzą większy obraz. Ludzie myślący z rozmachem napędzani są pasją, a nie nastrojem czy pieniędzmi. Ludzie myślący z rozmachem pozostają skoncentrowani Ludzie myślący z rozmachem podejmują działanie Ludzie myślący z rozmachem wiedzą, jak dzielić pracę. Ludzie myślący z rozmachem proszą o pomoc Ludzie myślący z rozmachem mają mentorów. Ludzie myślący z rozmachem mają trenerów. Ludzie myślący z rozmachem korzystają z grup twórczych. Ludzie myślący z rozmachem kreują swój los.
 91. 91. Hm...

×