Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skuespilleren i antikken

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Skuespilleren i antikken

  1. 2. <ul><li>Skuespilleren </li></ul><ul><li>Spillestil </li></ul><ul><ul><li>Tragedie spillestil </li></ul></ul><ul><ul><li>Komedie spillestil </li></ul></ul><ul><li>Kostymer </li></ul><ul><li>Kilder </li></ul>
  2. 3. <ul><li>3 Skuespillere </li></ul><ul><li>Amatører til profesjonelle skuespiller </li></ul><ul><li>Store krav </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Mye forskjellig fra i dag </li></ul><ul><li>Menn som spilte kvinner </li></ul><ul><li>Tragedie og komedie spillestil </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Kilton </li></ul><ul><li>Masker </li></ul><ul><li>Kostymene i komedien </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Bøker: </li></ul><ul><ul><li>” Allverden er en sane 1”(1995) av Maja Lise Rønneberg Rygg </li></ul></ul><ul><ul><li>” Teaterets historie i Europa(bind 1)” (1995) av Jon Nygaard </li></ul></ul><ul><ul><li>“ History of the theatre” (1999) av Oscar G. Brockett </li></ul></ul><ul><ul><li>” Teater i Perspektiv”(2009) av Siren Leirvåg og Rolk Eriksen </li></ul></ul><ul><li>Internett: </li></ul><ul><ul><li>Antikkens Hellas/Framføring - http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=509 - 16.10.10 </li></ul></ul>

×