Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Eltazondemadera(2)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Kampus kyselyn tulokset_v1.0

Download to read offline

Oinolan kampuskyselyn tulokset

Kampus kyselyn tulokset_v1.0

 1. 1. Oinolan Kampuskyselyn tulokset Oinolan Kampusalueen kyselyn tulokset - numeroita ja sanallista pohdintaa Timo Markkula – Lotan kampusryhmän jäsen 16.4.2015
 2. 2. Sisältö 1. Taustaa kyselylle 2. Kyselyn tavoitteet ja toteuma 3. Kyselyn toteutus 4. Tulokset sanallisesti ja numeroina
 3. 3. Taustaa kyselylle Suunnittelupohjana oleva Nummen Kampus on osa Nummen Aluetoimikunnan työsarkaa ja Lähidemokratia-kokonaisuutta - Lohjan kaupunki on esittänyt Nummelle uutta Kampusta palvelutuotantoon - Esitys liittyy Palveluverkon uudistamiseen - Kaikki lähti liikuntatilojen tarpeen formalisoinnista Kaupungille - Tavoitteena löytää palvelukokonaisuus, joka toimisi alueen väestölle nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Kyselyn palvelukartoitusjänne 0-5 vuotta. - Mahdollistaa myös muiden kuin julkisen toimijan palveluarvioinnit - Auttaa meitä ylä-lohjalaisia jäsentämään tarve ja tahtotila – ehdotukset ovat tärkeitä ja niistä olisi muodostettava yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus.
 4. 4. Kyselyn tavoitteet ja toteuma Tavoitteena oli aktivoida alueen ihmisiä keskustelemaan ja kommentoimaan Kampus-esitystä. Lisäksi haettiin uusia ideoita ja haluttiin tuoda esiin mahdolliset palveluiden synergiat - Nummen Aluetoimikunta halusi herättää alueen ihmiset asian äärelle. Tosiasiallinen aktiiviryhmä on ollut noin 25-30 henkeä ennen kyselyä - Haluttiin ideoita siitä, millaisia palveluita kampusalueella tulisi olla - Pyrittiin tuomaan esiin ajatusmallia, jossa palveluntuotantokokonaisuus loisi hyötyä synergioiden kautta. Esim. monitoimihalli/monitoimikampus - Pyrittiin tuomaan esille hankkeen sisältö ja oman palvelukäyttötarpeen muutos aikajänteellä vs. nykytila - Antaa tilaa myös muille kuin julkisen toimijan palveluntuotannolle - Auttaa ylä-lohjalaisia jäsentämään tarvetta ja tahtotilaa ja löytää mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus mahdollisen tulevan lisätyön tueksi.
 5. 5. Kyselyn tavoitteet ja toteuma Kyselyn tavoitteiden toteuma - Aktiiviryhmä kasvoi yli kolminkertaiseksi yli 100 henkilöön - Uusia palveluita esiteltiin & ehdotettiin sekä julkisiin palveluihin että yksitysen sektorin tuotettavaksi - Keskustelu Kampuksen toiminnasta ja tarpeellisuudesta sekä kokonaisuuden hyödyistä/haitoista kävi vilkkaana etenkin sosiaalisessa mediassa - Moni lähti miettimään asiaa ja vastauksiaan henkilökohtaisen käyttötarpeen muutoksen kautta - Yksityisten palvelutuotantotoimijoiden kommentit jäivät vähäisiksi - Tarpeen ja tahtotilan välinen kuilu herätti keskustelua. Eli onko olemassa todellista tarvetta eikä vain pelkästään tahtoa tai halua. Tulevaisuuden tarvekuvan kartoitus sai hyvää sisältöä ja osoitti, että hyvät perustelut saattavat olla olennaisia päätöksenteolle.
 6. 6. Kyselyn toteutus Kyselyssä käytettiin käyttöömme sovitettua sähköistä järjestelmää - Aluetoimikunnan Kampus-ryhmä rakensi peruskyselyn, jota täydennettiin lisäyspyyntöjen kautta - Sähköisenä kyselyjärjestelmänä käytettiin kyselyn käyttöön räätälöityä ClipWise-järjestelmää Internetissä ( www.clipwise.net ) - Kyselyaika 15.3-7.4.2015 - Kutsuntamenettelyinä käytettiin: – SoMe (FaceBook:n eri sivustoja) – Sähköpostitusta sekä alueen sanomalehtiä artikkelien kautta – Wilma-järjestelmää – Henkilökohtaisia kontakteja
 7. 7. Tulosten käsittely Tuloksista ja kyselystä poimittua - Kyselyyn osallistui yhteensä 102 vastaajaa. Peukkuja annettiin ylös 559 kpl ja alas 177 kpl eli yhteensä 736 kpl. Myös neutraalit kannanotot tulisi huomioida. Oheisista graafeista voi todeta jakaumaa tarkemmin. - Terveydenhuollon/hammashuollon halutaan ehdottomasti säilyvän - Isompi liikuntahalli halutaan pallopelien sujuvuuden vuoksi – kaiken kaikkiaan liikunnallinen Kampuksen käyttö nähdään tärkeänä koulutoimen ja varhaiskasvatuksen ohella - Koululaisten odottelu- ja taukotilat nähdään erittäin tärkeiksi – mutta ei niinkään nuorisotiloihin viittaavat palvelut - Kirjastotoimen tuotaminen Kampuksella saa tykkäyksissä runsaasti hajontaa - Yksittäisenä asiana Partion toiminta haluttaisiin toteuttaa Kampuksella.
 8. 8. Tulosten käsittely
 9. 9. Tulosten käsittely
 10. 10. Tulosten käsittely
 • LottaPaakkunainen

  Nov. 13, 2015

Oinolan kampuskyselyn tulokset

Views

Total views

537

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×