Successfully reported this slideshow.

Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZT

713 views

Published on

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról beszélt vállalati jogászoknak szóló szakmai konferencián Fertetics Mandy, az Alternate Kft. ügyvezetője a Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) megbízásából.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felelősségvállalása GSZT

 1. 1. Jogi szemmel a vállalatok társadalmi felel sségvállalása Fertetics Mandy megbízott CSR tanácsadó Gazdasági és Szociális Tanács Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 2. 2. Bemutatkozás Magamról: • közgazdász, szervezetfejleszt , HR-es, környezeti menedzser • civil, kutató, tanácsadó, újságíró, oktató, ipar • lassan 10 éve foglalkozom a fenntarthatósággal, CSR-rel Az Alternate Tanácsadó Kft-r l: • Tulajdonosok: Fertetics Mandy és Urbán Katalin • Küldetésünk, hogy tevékenységünk hozzájáruljon a fenntartható fejl déshez, a vállalatok teljesítményének javulásához és felel s m ködésük er sítéséhez. • „halászni tanítunk” • Fókuszok: CSR képzések és CSR jelentések Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 3. 3. Mai témák • Mi is az a CSR? • A GSZT és a CSR-ajánlás • Jogi szemmel nézve… Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 4. 4. Mi is az a CSR? Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 5. 5. Egy kis rendszeres testmozgás… • Jól mutat a jelenlegi és potenciális ügyfelek, befektet k, dolgozók körében • Jól hat a jelentésekben, hírekben • Jól jöhet a törvényhozásban, bíróságon • Jobban érzik magukat t le a dolgozók, fogyasztók • Jót tesz a márkának, pénzügyi eredménynek • Hosszabb élet vállalatok Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 6. 6. Tripple bottom line és CSR Környezeti oldal Szociális oldal Gazdasági oldal Hatás az érintettekre Hatás a természeti és épített Hatás a helyi, nemzeti, (küls kre és bels kre) és a környezetre, helyi, regionális regionális és globális társadalomra (helyi és és globális szinten gazdaságra globális szinten) Példák • zöld iroda, zöld beszerzés • munka és magánélet egyensúlya • nyereségesség és hosszú távú • ökohatékonyság • megváltozott munkaképesség ek eredményesség • zöld beruházások, technológia foglalkoztatása • hatékonyság • responsible lending • esélyegyenl ség • elszámoltathatóság • környezettudatos • szponzoráció, mecenatúra • beruházások, befektetése, hosszú termékfejlesztés • felel s marketing távú fejlesztések • biodiverzitás • termékfelel sség • termékfejlesztés • megújuló energiák használata • termék elérhet sége • etikus magatartás • hulladékgazdálkodás • önkéntesség • felel s beszerzések, beszállítói • üzleti utak környezeti hatása • részvétel az oktatásban lánc menedzsment • zöld események • CRM • stb. • stb. • stb. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 7. 7. A GSZT és a CSR-ajánlás Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 8. 8. A GSZT-r l „A Gazdasági és Szociális Tanács (a továbbiakban: GSZT) a nemzeti gazdasági és társadalompolitikai stratégiákról való konzultáció, a kormányzati stratégiák megvitatásának, véleményezésének független fóruma. Küldetése a gazdaság és a társadalom átfogó fejl dését érint országos ügyek és az ezekben kialakítandó, kormányzati ciklusokon átível nemzeti stratégiák megvitatása, a lehet legszélesebb nemzeti konszenzus elérése céljából; a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejl dés és az ehhez illeszked szociális modell kidolgozásának és megvalósításának el mozdítása a szervezett civil társadalom és a gazdasági szféra képvisel inek bevonásával, az Európai Unió gyakorlatát is figyelembe véve.” Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 9. 9. A CSR-ajánlásról • Tartalma: • Nemzetközi és hazai körkép (2007) • Ajánlások az alábbi szektorok számára: • Állam és önkormányzatok • Vállalatok • Civil szervezetek • Média • További információk: • Honlap: www.mgszt.hu / CSR-ajánlás menüpont • Blog: csrajanlas.wordpress.com Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 10. 10. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 11. 11. Vállalatok társadalmi felel sségvállalása • Önkéntességen alapul • A fenntartható fejl dés három pillérére épít • Az érintettekre támaszkodik • Integrált vállalatirányítási rendszer • Nincs általános recept • Hosszútávú koncepció • Rövid távú eredményeket is hozhat • Kulcsfontosságú a hitelesség • Versenyképességet er síti • Szervezeti tanulás • Üzletileg racionális, nem altruizmus • Folyamatos, nem egyszeri Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 12. 12. A CSR motorja – miért csinálják? 1. Alternate – SocialBranding kutatás, 2010 A fels vezetés Az els helyen ambíciói, említés gyakorisága elkötelez dése szerint Az els számú vezet A tulajdonos, az hozzáállása anyavállalat Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 13. 13. A CSR motorja – miért csinálják? 2. Alternate – SocialBranding kutatás, 2010 1. a fels vezetés ambíciói, elkötelez dése Az els három helyen 2. a tulajdonos, anyavállalat említés gyakorisága szerint 3. az els számú vezet hozzáállása 4. a fogyasztók, vev k hozzáállása 5. az iparági sajátosságok 6. az állam intézkedései (ösztönz k) 6. a nemzetközi piacon való jelenlét (értékesítés stb.) 6. az EU-s irányelvek, ajánlások, intézkedések 6. a vállalat teljesítményének javítása 7. az érintettek nyomása, fogadókészsége 8. a CSR gazdájának hozzáállása 9. a vállalat fejlettsége, érettsége 10. a vállalati hírnévmenedzsment 11. a dolgozók lelkesedése és proaktivitása 12. a pénzügyi eredményesség (van-e mib l) 13. a civil szervezetek aktivitása 14. a versenytársak tevékenysége, viselkedése, kommunikációja 15. a média nyomása, aktivitása 15. a CSR-tanácsadók, -szakért k munkássága 16. a hatóságok, büntetések 16. a válság Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 14. 14. Jogi szemmel nézve I. - Jogi megfelelés? Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 15. 15. Korrupció 2008/09 Forrás: WEF: The Global Competitiveness Report 2008-2009. Versenyképességi Évk. 2009. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 16. 16. Az adófizetés elkerülése 2008 (1 – korlátozza az üzleti tevékenységet, 10 – nem korlátozza az üzleti tevékenységet) Forrás: World Competitiveness Online IMD 2008, Versenyképességi Évkönyv 2008. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 17. 17. A fekete és szürke gazdaság 2008/09 Forrás: World Competitiveness Online IMD 2009, Versenyképességi Évkönyv 2009. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 18. 18. A cégek etikai kultúrája 2008/09 Forrás: WEF: The Global Competitiveness Report 2008-2009. Versenyképességi Évk. 2009. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 19. 19. „Önkéntes vállalások” Etikai felel sség „Légy Filantrópia etikus!” „Adj vissza a társadalomnak!” Etikai felel sség Jogi felel sség „Légy „Légy etikus!” jogkövet !” Filantrópia „Adj vissza a Jogi felel sség „Légy jogkövet !” társadalomnak!” Gazdasági felel sség Gazdasági felel sség „Légy „Légy nyereséges!” nyereséges!” Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 20. 20. Jogi nem megfelelések • Bírságok • „bad apples” Miért van így? • Diszkrimináció • EBH adatbázis • mert rossz a szabály… • Korrupció • mert csak így lehet… • mert mindenki más is így csinálja… • láttuk a grafikont • verseny van… • Adófizetés • túlélés… • veszteséges • egyszer élünk… vállalatok… • így néha egyszer bb… • Kényszermunka • a cél szentesíti az eszközt… • összességében mindenki jól jár… • bejelentett • ??? dolgozók, tiszta bérek? Mit tegyünk ilyen esetekben? Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 21. 21. • „Az ügyfél és az ügyvéd közötti kommunikáció szigorúan bizalmas, haramdik fél felé nem adható át…” Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 22. 22. Jogi szemmel nézve II. - Jogszer ség vs. etikusság Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 23. 23. Diszkrimináció vagy esélyegyenl ség? RTL Klub – Anyabarát munkahelyek (5 perc) http://www.youtube.com/watch?v=dmyb2ORKQtc • Állásinterjú (1 perc) http://www.youtube.com/watch?v=T7uO bhynyeM • Iroda (1 perc) http://www.youtube.com/watch?v=tJZT Yeh6bNE&NR=1 Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 24. 24. Mit jelent az esélyegyenl ség? (Anyabarát vállalatok kutatás, 2009, Jól-lét Alapítvány) Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 25. 25. Tipikus helyzetek… • Toborzás • Kiválasztás • Teljesítményértékelés Kívánatos • Foglalkoztatási formák • Karriermenedzsment • Távollét Elfogadható • Visszatérés • Leépítés • Stb. Elfogadhatatlan Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 26. 26. Beszállítói lánc menedzsment • Fizetési határid – ki hány napot „engedhet meg magának” • Tendereztetés – ár szerepe? Kívánatos Elfogadható Elfogadhatatlan Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 27. 27. Adófizetés „Van egy település, ahol nem kell ipar zési adót fizetni. M ködik egy cég, amelyik abból él, hogy lehet séget biztosít vállalatoknak, hogy oda vihessék a székhelyüket (hozzájuk bejelentik), havi 10 000 Ft körüli összegért, cserébe nem fizetnek ipar zési adót. Dolgozni nem dolgozik ott senki, csak oda vannak bejelentve. Az önkormányzat szerint az nem az dolguk, hogy tisztességesen m ködnek-e a cégek. Amúgy a gépjárm adót hozzájuk kell befizetni, ami 50 millió Ft egy évben (teljes költségvetés 200 millió). Kis cégekt l milliárdos bevétel cégekért vannak ott vállalatok. Nyilván, ahol valójában m ködnek, oda nem fizetnek semmit.” Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 28. 28. Civil együttm ködés vs. támogatás • „Nem köthetünk támogatási szerz dést, mert ellenszolgáltatás van a civil szervezet részér l” Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 29. 29. Bújtatott PR-megjelenések • Mir l ír a média? Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 30. 30. Tárgyalási módszerek • „Úton van egy fontos tárgyalásra. Gyorsan hajt. Megállítja a rend r. Fizessen 10 e Ft-ot és elnézi az esetet. Mit tesz?” • „Az egyik beszállítónál ellen rzi az ügyfele által el írt kritériumok megfelelését. Súlyos kihágásokat talál. A beszállító vezet je meghívja Önt egy vacsorára, hogy ott beszéljék meg a tapasztaltakat. Kiderül, hogy az egyik legelegánsabb étteremben foglaltak asztalt. Mit tesz?” • Lobbi… Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 31. 31. Dolgozói nyilvántartások • Személyes adatok • Esélyegyenl ség? • Drogteszt? • Dohányzás leszoktatás? Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 32. 32. A vállalati jog lehetséges szerepe… • Compliance rendszer • Felel s kommunikáció • Felel s Értékesítési és Marketing Bizottság Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 33. 33. Egyéb eszközök • Etikai kódex • Vállalati politikák • Whistle blowing rendszer / Etikai forródrót • „felel s bejelentés”?! • GVH „jutalom”?! Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 34. 34. A vállalati jog lehetséges szerepei • Jogi megfelelés normáját er síteni • A jogi megfelelésnek is sok formája van… etikai normák er sítése • Compliance rendszerek vs. utólagos „elsimítások” • Bizottságokban, bels tanácsadó testületekben részvétel • Az átláthatóság, transzparencia és elszámoltathatóság ösztönzése Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 35. 35. Egy kis érdekesség Henry Davis York lawyers • Saját m ködés… • Árazás… • Üzleti titok… • Stb. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 36. 36. Egymástól tanulás Azt mondják, egy el adás során maximum 3 fontos üzenetet tud megjegyezni a közönség… Ami szerintem fontos: 1. Fontos lépés a jogi megfelelés normájának er sítése hazánkban. Versenyképesség és fenntarthatóság szempontjából egyaránt. 2. Az üzleti etika és a jogszer ség nem ugyanaz. Jogi kiskapuk voltak, vannak és lesznek. Etikai kérdés, hogy mi átmegyünk-e rajta? 3. Vállalatok társadalmi felel sségvállalása nem létezik egyéni felel sségvállalás nélkül. Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.
 37. 37. Köszönöm a figyelmet! Vállalati jogász napok – IIR Hungary, 2010. szeptember 28-29.

×