Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Coreman Prezentacija

657 views

Published on

Prezentacija o CoreManu - sistemu za upravljanje dokumentacijom i korespondencijom

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Coreman Prezentacija

 1. 1. CoreMan Sistem za upravljanje dokumentacijom (CORrEspondence MANagement)
 2. 2. Šta je CoreMan? Zamena za preturanje po ormanima sa registratorima Sistem za efikasno upravljanje korespondencijom Elektronska baza svih dokumenata koji su ušli ili izašli iz firme Osnovni princip: Svaki dokument mora biti uvek dostupan svakom ko na taj dokument ima pravo! Decembar 2006 2
 3. 3. U kojim slučajevima najviše koristi? Potrebno vam je da u svakom trenutku brzo i jednostavno nađete željeni dokument Papirna dokumentacija zauzima sve više i više mesta i nepraktična je za korišćenje Kroz firmu prolazi zamorno mnogo dokumenata Decembar 2006 3
 4. 4. Decembar 2006 4
 5. 5. Kratak osvrt na unos dokumenata Tehničar unosa: Skeniranje originalnog dokumenata sa potpisom i pečatom Kreiranje PDF fajla i dobijanje teksta dokumenta Unošenje pratećih podataka o dokumentu: Referentni broj Naslov Tekst PDF fajl (opciono DOC, XLS, DWG, ...) Dodatne reference Ključne reči Komentar ... Provera (verifikacija) dokumenta - verifikator Decembar 2006 5
 6. 6. Referentni broj D106937 / 1.2 / L / 14 / 304 / 1001 4 5 1 2 6 3 Element 1 je broj posla Element 2 je broj Lota (Između 0 i 10, uključujući decimale) Element 3 je klasa pojedinačnog dokumenta Element 4 je identifikator pošiljaoca Element 5 je referenca fajla (broj između 100 i 999) Element 6 je redni broj (izlazni između 1001 i 19,999 i ulazni od 20,001) Decembar 2006 6
 7. 7. Korišćenje CoreMan-a Dokumentima se pristupa putem programa za krstarenje Internetom Podržani su svi aktuelni programi kod kojih korektno funkcioniše JavaScript: Internet Explorer Mozilla FireFox Opera Netscape Navigator ... Možete pristupiti dokumentima sa bilo kog računara, sa bilo koje lokacije u svetu, naravno, ukoliko to unapred dozvolite Decembar 2006 7
 8. 8. Prava korisnika Korisnicima se mogu dodeliti različita prava za korišćenje sistema: Običan korisnik Tehničar unosa Verifikator Super Korisnik Administrator Svako od prava korisnika ima svoju namenu i ovlašćenje U zavisnosti od potreba, ova prava se mogu kombinovati Decembar 2006 8
 9. 9. Pretraživanje dokumenata Decembar 2006 9
 10. 10. Lista pošiljalaca Klikom na broj pošiljaoca, on će biti ubačen u formular za pretraživanje Svi izlazni dokumenti imaju broj 14 kao vrednost pošiljaoca Decembar 2006 10
 11. 11. Kalendar Datum je moguće uneti iz pop-up prozora Korišćenjem navigacionih strelica, u pop-up prozoru se prikazuje naredni/prethodni mesec, odnosno godina te shodno tome menja. Decembar 2006 11
 12. 12. Ključne reči Izbor ključnih reči iz pop-up prozora Mogućnost višestrukog izbora ključnih reči u okviru jedne strane Sortiranje ključnih reči po abecednom redu Pretraga ključnih reči korišćenjem specijalnih znakova Primer: co – sve ključne reči koje počinju slovima co Decembar 2006 12
 13. 13. Primer rezultata pretrage Decembar 2006 13
 14. 14. Sortiranje i navigacija Sortiranje rezultate pretrage prema: Zadnjem delu referentnog broja Datumu Sortiranje polja: Opadajuće Rastuće Navigacija po rezultatima pretrage po broju strana Decembar 2006 14
 15. 15. Prikaz informacija o dokumentu Detaljni prikaz karakeristika dokumenta Mogućnost pregleda PDF fajla Jednostavno dodavanje komentara Decembar 2006 15
 16. 16. Kriterijumi pretrage Tražimo sve dokumente sledećih karakteristika: Pošiljalac je JP Putevi Srbije U pitanju je e-mail Dokument je u vezi sa FIDIC-om Decembar 2006 16
 17. 17. Kriterijumi pretrage Decembar 2006 17
 18. 18. Kriterijumi pretrage Decembar 2006 18
 19. 19. Kriterijumi pretrage Decembar 2006 19
 20. 20. Kriterijumi pretrage Decembar 2006 20
 21. 21. Kriterijumi pretrage Decembar 2006 21
 22. 22. Specijalni znaci za pretragu Karakteri * i ? se mogu koristiti kao “džokeri” prilikom pretraživanja: Naslova Ključnih reči Teksta ? zamenjuje tačno jedan znak (slovo, cifra, ...) * zamenjuje proizvoljan broj znakova Primeri: tra* će u rezultatima prikazati i traffic, i travel, i traverse Decembar 2006 22
 23. 23. Specijalni znaci za pretragu Decembar 2006 23
 24. 24. Nepronađena dokumenta Ukoliko ne uspete da pronađete traženi dokument, za koji znate da postoji: Probajte da proširite pretragu Proširiti vremenski opseg, lot, neku ključnu reč... Proverite da li je dokument unet Proverite da li je dokument verifikovan Proverite da li je dokument valjano kodiran Pokušajte da ga nađete u papirnoj formi i proverite razlog nepojavljivanja u pretrazi Decembar 2006 24
 25. 25. Preuzimanje dokumenata Preuzimanje se vrši štrikliranjem polja Download željenih dokumenata u okviru jedne stranice Preuzeti dokumenti će biti kompresovani u jedan ZIP fajl Decembar 2006 25
 26. 26. Decembar 2006 26
 27. 27. I za kraj... CoreMan je sistem koji se neprekidno razvija Pomozite nam da ga približimo Vašim potrebama Sugestije, primedbe – office@yu-build.co.yu Decembar 2006 27

×