Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energy pool - Alper Ugural - ISTRADE2017

Alper Ugural's presentation on Energy Trade and Risk Management at ISTRADE 2017 Exhibition

 • Login to see the comments

Energy pool - Alper Ugural - ISTRADE2017

 1. 1. Enerji Ticaret ve Risk Yönetimi Paneli ISTRADE 25-26 Mayıs 2017
 2. 2. @EnergyPoolTUR Gündem > Risk Yönetimi’ne pratik (ve etkili) bir yaklaşım > Enerji Ticareti Riskleri > Yöntemler ve Araçlar > ETRM Yazılımları > Sunum PDF Twitter @EnergyPoolTUR > Soru & Cevap ve Anket sli.do 2
 3. 3. @EnergyPoolTUR Risk Yönetimi ve Sektörel Tecrübesi > İşletme Yüksek Lisans / Finansal Risk Yönetimi > Bankacılık Hazine Finansal Riskler > Mali ve Teknoloji Denetimi > Teknoloji Risk Danışmanlığı > Kurumsal Risk Yönetimi > Türkiye Kurumsal Risk Yönetimi Derneği > Yönetim Kurulu Üyelikleri > Elektrik Ticaret > Akıllı Enerji Yönetimi 3
 4. 4. @EnergyPoolTUR Risk, Risk Yönetimi > Risk = Belirsizlik, hedefe ulaşmanıza engel olabilecek bir olayın ortaya çıkması > Risk Yönetimi = Bu olayların yönetilmesi > Risk Yönetimi; > Bir iki kişilik bir bölüm değildir, > İşi yapan kişiler ile konuşulup hazırlanan bir dökümantasyon değildir, > Geçmişin raporlanması faaliyeti değildir, > Yapılan işe engel olacak şekilde sorgulama ve eleştiri yapmak değildir, > İş birliği ve bilgi paylaşımı olmadan yapılması mümkün değildir, > Yapıcı eleştirilere “Zaten biz yapıyoruz” diye yaklaşılırsa, hiç olacak iş değildir. Nedir, Ne Değildir? 4
 5. 5. @EnergyPoolTUR Kurumsal Yapı > Yönetim Kuruluna Raporlama > Yönetim Kurulu’na bağlı bir komite > CEO’ya bağlı fonksiyon > CFO altında bir yönetici > İdeal durumda risk yönetimi; • Her fonksiyonun kendisi tarafından yapılması, • Risk analizlerinin hedefler ile bir arada yapılması, • Kurumsal bir üst yapının risk konusunda yönlendirme, süpervizyon, konsolidasyon yapması, • Bu üst yapının risk iştahı, risk kabiliyeti ve aksiyonlar arasındaki dengeyi gözetmesi esastır. Sorumluluk ve farklı uygulamalar 5
 6. 6. @EnergyPoolTUR Kurumsal Yönetim Döngüsü Risk yönetimin bu döngü içerisindeki yeri Stratejik Hedefler Bütçe Hedeflere bağlı Risk Analizi Aksiyon Tasarımı İç kontrol Riske Göre Performans Denetim Ödül Sistemi 6
 7. 7. @EnergyPoolTUR Bütçe ile risk yönetimi olmaz! > Anlık veri akışlarının sağlanması > Riskler ile hedeflerin ilişkisinin belirlenmesi > Aksiyonlara karar verilmesi > Risk, aksiyon ve hedeflerin ölçülmesi > KPI > KRI > KCI Bütçe bir finansal planlama aracıdır. 7
 8. 8. @EnergyPoolTUR Stratejik Hedefler Herhangi bir ticari organizasyon için hedefler 1. Fikir 2. Yatırımcı bulunması 3. İşin ayağa kaldırılması 4. Giderler kadar gelir elde etmek 5. Büyümek (Karlılık veya Satış) 6. Sürdürülebilirlik (eğer stratejik hedefler belli değil veya “gizli” ise) 8
 9. 9. @EnergyPoolTUR Risk Yönetim Araçları > Fishbone > sebep sonuç ilişkileri > Anketler ve 1-1 görüşmeler > Risk haritaları > önceliklendirme > Süreç analizleri > apqc.org/pcf > Ölçümler ve analizler > Analitik çalışmalar > Simülasyon ve Senaryo çalışmaları > Dashboard uygulamaları 9
 10. 10. @EnergyPoolTUR Ör: Fishbone 10 Sebep – sonuç ilişkileri
 11. 11. @EnergyPoolTUR Risk Haritası 11 Risklerin önceliklendirilmesi İhtimal Etki
 12. 12. @EnergyPoolTUR Gösterge Panelleri - Dashboard 12 KPI – KRI - KCI
 13. 13. @EnergyPoolTUR Risk Yönetim Aksiyonları > Uzak dur > Azaltıcı önlem – (preventive) > Düzeltici önlem – (corrective) > İhmal et – “bize birşey olmaz abi” yaklaşımı > Aksiyonların tasarımı; > risk iştahı ve daha önemlisi risk alma kapasitesi ile doğru orantılıdır 13
 14. 14. @EnergyPoolTUR Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi > Riskler > Yatırım > Ticaret • Etkimiz olmayan • Yönetilebilir 14
 15. 15. @EnergyPoolTUR Yatırım Riskleri > Fizibilite riskleri > varsayımların gerçekler ile farkları > Finansman konjonktürü > uygun şartlar ile finanse edilebilmesi > İnşaa ve devreye alma süreci riskleri > zamanında ve bütçe dahilinde devreye alma > İşletme riskleri > Arızalar ve acil durumlar 15
 16. 16. @EnergyPoolTUR Ticaret Riskleri > Regülasyon Riski > Piyasa Fiyat Riski > Fiyat ve Maliyet Düzenlemeleri (Tarife ve YEKDEM) > Piyasa Likidite Riski > Enerji Kaynak Değişkenliği (Rüzgar, Su, Güneş) > Talep Değişkenliği Etkimiz olmayan riskler 16
 17. 17. @EnergyPoolTUR Ticaret Riskleri > Açık Pozisyon Riski > Karşı Taraf (Kredi) Riski > Santral Arızaları > Portföy Dengesizlik Riski > Operasyonel Riskler ve Hatalar > Siber Güvenlik Yönetilebilir Riskler 17

×