Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Dip in 4 testovi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
OSNOVNE POSTAVKE PRI IZRADI TESTOVA
ZAπTO TESTOVI?
Upotreba testova u ocjenjivanju i vrednovanju znanja opravdana je iz ne...
UPUTE ZA NASTAVNIKE
(TESTOVI UZ UDæBENIK DIP IN 4)
Uz udžbenik DIP IN 4 predviđena su četiri testa.
U testovima nije zastu...
PROGRESS TEST 1

GROUP A

UNIT 1 (LESSONS 1-6)
NAME (IME I PREzIME): ........................................................
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Upcoming SlideShare
Karin Stringer
Karin Stringer
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad

More Related Content

Similar to Dip in 4 testovi (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Dip in 4 testovi

 1. 1. OSNOVNE POSTAVKE PRI IZRADI TESTOVA ZAπTO TESTOVI? Upotreba testova u ocjenjivanju i vrednovanju znanja opravdana je iz nekoliko razloga. Prije svega, oni u velikoj mjeri isključuju utjecaj subjektivnih faktora nastavnika ocjenjivača, kao npr. halo-efekt (tendenciju nastavnika da procjenjuje učenikovo znanje u skladu s općim mišljenjem koje je već prije formirao o učeniku ili, pak, sklonost da se povodi za mišljenjima i stavovima koja su o znanju tog učenika dali drugi nastavnici). Nadalje, standardizacijom uvjeta ispitivanja postiže se da svi učenici budu stavljeni pred iste zadatke, da s jednakim uputama pristupaju rješavanju, te da za rješavanje zadataka imaju jednako vrijeme za rad. Testovi su, također, vremenski ekonomični u upotrebi. Njima je moguće istovremeno ispitati veće skupine učenika što je nastavnicima ponekad od velike koristi. Nakon završenog testiranja rezultati se procjenjuju prema stalnom i za sve učenike jednakom kriteriju. KAKVI TESTOVI? Slijedeći osnovne poznate zahtjeve pri izradi testova, nastojali smo da budu valjani, objektivni, pouzdani i normirani. Valjanost je zasnovana na činjenici da ovi testovi testiraju bitne sadržaje koji su propisani nastavnim planom i programom. Objektivnost je ostvarena kroz tipove, težinu i jednoznačnost zadataka.Tipovi zadataka su isključivo oni s kojima su se učenici susretali u radu s udžbenicima i radnim priručnicima. Težina zadataka je primjerena mogućnostima prosječnog učenika. To znači da je veći dio zadataka prosječne težine, a samo manji dio zadataka čine laki ili teški zadaci. Nastojali smo također da postoji jednoznačnost zadataka. To znači da zadaci imaju jednoznačno rješenje. Zadaci takozvanog otvorenog tipa svedeni su na minimum. Pouzdanost je ostvarena kroz jasnoću i razumljivošću zadataka i uputa. U tu svrhu su u nižim razredima stavljene dvojezične upute. Preporučujemo da i u višim razredima nastavnik prođe upute s cijelim razredom neposredno prije pisanja testa kako bi se izbjegle moguće zabune. Normiranost se očituje u činjenici da su predloženi kriteriji za vrednovanje testova. Oni su izraženi u sljedećim postocima: 100% - 91% (5), 90% - 78% (4), 77% - 62% (3), 61% - 51% (2), 50% i manje (1). Budući da ne postoje općeprihvaćeni kriteriji na koje smo se mogli osloniti, formirali smo gore navedene postotke na osnovu razgovora i konsultacija s većim brojem nastavnika u osnovnim školama. Moguće je da nastavnik promijeni gore navedene postotke za vrednovanje, ukoliko mu se čine neprimjereni njegovoj razrednoj situaciji. Nadalje, na testovima je jasno označeno o kakvom se testu radi (inicijalni, kontrolni, polugodišnji ili završni) te koje cjeline svaki od testova obuhvata. Na taj način se nastavniku olakšava ponavljanje i uvježbavanje za test. VRIJEME POTREBNO ZA PISANJE TESTOVA JE SLJEDEΔE: inicijalni i kontrolni testovi – 20-30 minuta polugodišnji i završni testovi – 45 minuta 1
 2. 2. UPUTE ZA NASTAVNIKE (TESTOVI UZ UDæBENIK DIP IN 4) Uz udžbenik DIP IN 4 predviđena su četiri testa. U testovima nije zastupljeno izborno gradivo koje je u udžbeniku označeno žutim kružićem. Nastavnik može sam odlučiti hoće li učenici tokom godine pisati sva četiri testa ili će broj provjera biti manji. Na kraju svakog testa naveden je ukupan broj bodova. Bodovna se lista ne nalazi na testu, jer je nastavnik može prilagoditi svojoj razrednoj situaciji, te ovisno o sposobnostima učenika pojedine zadatke izbaciti ili smanjiti broj bodova. Predložena je bodovna lista izračunata prema ovim procentima: 100 – 91 % (5) 90 –78 % (4) 77– 62 % (3) 61– 51% (2) 2 50 % – (1)
 3. 3. PROGRESS TEST 1 GROUP A UNIT 1 (LESSONS 1-6) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A Complete the sentences. (Dopuni rečenice.) My name is _________________________ . My surname is ______________________ . I am ____________ years old. My home is in ______________________ . Who is your best friend? _________________________ Where are you? _________________________ (6) B Match. (Spoji sliku s odgovarajućom riječi.) books nine boy TV girl eight (4)
 4. 4. C Where is Suzy’s family? Write. (Gdje je porodica djevojčice Suzy? Napiši.) 1 Where’s Prince? He’s ____________________. 2 Where’s Suzy? She’s ____________________. 3 Where’s Jenny? She’s ____________________. 4 Where’s Pete? He’s ____________________. 5 Where’s Colin? He’s ____________________. (5) D Translate the sentences. (Prevedi rečenice.) 1 Where’s your brother? _____________________________________________________________ 2 My mother is at work. _____________________________________________________________ 3 She is a teacher. _____________________________________________________________ 4 What’s your surname? _____________________________________________________________ (4)
 5. 5. E What are they doing? Write. (Šta oni rade? Napiši.) run (5)
 6. 6. F What about your best friend? (Nešto o tvom najboljem prijatelju/prijateljici.) a) Draw your best friend. (Nacrtaj svog najboljeg prijatelja/prijateljicu.) (2) b) Write. (Napiši.) My best friend is ______________________ (name). He / She is ______________ years old. He / She is ______________ (tall / short). He / She is ______________ (funny / clever). (4) TOTAL: 30 points
 7. 7. PROGRESS TEST 1 GROUP B UNIT 1 (LESSONS 1-6) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. A TOTAL (BROJ BODOVA): ................. Match. (Spoji pitanja s odgovorima.) 1 What’s your name? My best friend is Monica. 2 What’s your surname? I’m nine. 3 How old are you? At work. 4 Where’s your dad? Tracy. 5 Do you like ice cream? Click. 6 Who is your best friend? Yes. (6) B Fill in HE or SHE. (Dopuni rečenice sa HE ili SHE.) Suzy: Who is this? Suzy: Who is this? Tracy: My dad. _________ is a photographer. Tracy: My mum. ___________ is a vet. Suzy: Is this your sister? Tracy: No. This is Monica. _________ Suzy: And who is this? __________ likes computer games. Tracy: My brother Luke. ________ is clever. (4)
 8. 8. C Translate the sentences. (Prevedi rečenice.) 1 Where’s your brother? _____________________________________________________________ 2 My father is a vet. _____________________________________________________________ 3 He is at work. _____________________________________________________________ 3 What’s your surname? _____________________________________________________________ (4) D Where is Suzy’s family? Write. (Gdje je porodica djevojčice Suzy? Napiši.) 1 Where’s Prince? He’s ____________________. 2 Where’s Suzy? She’s ____________________. 3 Where’s Jenny? She’s ____________________. 4 Where’s Pete? He’s ____________________. 5 Where’s Colin? He’s ____________________. (5)
 9. 9. E What about your best friend? (Nešto o tvom najboljem prijatelju/prijateljici.) a) Draw your best friend. (Nacrtaj svog najboljeg prijatelja/prijateljicu.) (2) b) Write. (Napiši.) My best friend is ______________________ (name). He / She is ______________ years old. He / She is ______________ (tall / short). He / She is ______________ (funny / clever). (4)
 10. 10. F What are they doing? Write. (Šta oni rade? Napiši.) run (5) TOTAL: 30 points
 11. 11. HALF-TERM TEST GROUP A UNIT 2 (LESSONS 1-7) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. A TOTAL (BROJ BODOVA): ................. a) Name the parts of body. (Imenuj dijelove tijela.) (6) b) Complete the sentences. (Dopuni rečenice s riječima iz prethodnog zadatka.) 1 I’ve got one ___________________ . 2 I’ve got one ____________________ . 3 I’ve got two ___________________ . 4 I’ve got two ___________________ . 5 I’ve got two ___________________ . 6 I’ve got ten ___________________ . (6)
 12. 12. B Where is the monkey? Write. (Gdje je majmun? Napiši.) The monkey is . (3) C Look at the picture. Answer the questions. (Pogledaj sliku. Odgovori na pitanja.) Where is a) the pencil? The pencil is __________________________ b) the bag? The bag is ____________________________ c) the pencil case? The __________________________________ d) the notebook? ______________________________________ (4)
 13. 13. D Answer the questions. (Odgovori na pitanja.) 1 What has Tracy got? 2 What has Mick got? ______________________________ Tracy has got a _______________. 3 Who has got binoculars? 4 Who has got a bag? ______________________________ ____________ has got binoculars. (4) E Write the animals. (Napiši koje su ovo životinje.) 4 1 ______________________ 1 2 ______________________ 3 ______________________ 4 ______________________ 3 5 ______________________ 2 5 (5)
 14. 14. F a) Circle the right word. (Zaokruži tačnu riječ.) 1 happy / sad 4 scared / angry 2 bored / scared 5 hungry / thirsty 3 cold / hot (5) b) Complete the sentences. (Dovrši rečenice.) How are you today? I’m ____________________________________________ . I’m not _________________________________________ . (2) G Translate the sentences. (Prevedi rečenice.) 1 Where are binoculars? _____________________________ 2 The ruler is on the pencil case. _____________________________ 3 He’s got a big mouth. _____________________________ 4 Have you got a sharpener? _____________________________ (4) TOTAL: 39 points
 15. 15. HALF-TERM TEST GROUP B UNIT 2 (LESSONS 1-7) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A a) Circle the right word. (Zaokruži tačnu riječ.) 1 happy / sad 4 scared / angry 2 bored / scared 5 hungry / thirsty 3 cold / hot (5) b) Complete the sentences. (Dovrši rečenice.) How are you today? I’m ____________________________________________ . I’m not _________________________________________ . (2)
 16. 16. B Write the animals. (Napiši koje su ovo životinje.) 5 4 7 1 1 ______________________ 2 ______________________ 3 3 ______________________ 4 ______________________ 5 ______________________ 6 ______________________ 2 7 ______________________ 6 (7) C Name the parts of body. (Imenuj dijelove tijela.) (6)
 17. 17. D Fill in the sentences and colour the picture. (Dopuni rečenice i oboji sliku.) I’m a _____________________ . I’m brown and _________________ . I’ve got four _________________ . I’ve got a long _________________ . E Where is the monkey? Write. (Gdje je majmun? Napiši.) (4) The monkey is . (6)
 18. 18. F Answer the questions. (Odgovori na pitanja.) 1 What has Tracy got? Tracy has got a _______________. 3 Who has got binoculars? ____________ has got binoculars. 2 What has Mick got? ______________________________ 4 Who has got a bag? ______________________________ (4) G Translate the sentences. (Prevedi rečenice.) 1 Where’s my eraser? _____________________________ 2 I’ve got small ears. _____________________________ 3 He’s got big teeth. _____________________________ 4 Have you got a parrot? _____________________________ 5 The scissors are on the table. _____________________________ (5) TOTAL: 39 points
 19. 19. GROUP A PROGRESS TEST 2 UNIT 3 - (LESSON 1-4) UNIT 4 (LESSON 1- 3) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A Circle the right word. (Zaokruži tačan odgovor.) 1 Goran can ride a motorbike / a horse. 2 Lejla can climb a tree / a rock. 3 Ivica can fly a plane / a rocket. (3) B What can you do? Write Yes, I can or No, I can’t. (Šta ti znaš raditi? Napiši Yes, I can ili No, I can’t.) 1 Can you swim? ____________________________ 2 Can you fly a rocket? ____________________________ 3 Can you run fast? ____________________________ 4 Can you drive a car? ____________________________ 5 Can you make a pie? ____________________________ (5) C What is it? Circle the right word. (Šta je to? Zaokruži tačnu riječ.) 1 It can catch a mouse. a cat a fish 2 It can swim. a mouse a hippo 3 You can play it. an ice cream a computer game 4 You can eat it. a sandwich a book (4)
 20. 20. D Where is Kiki? Write. (Gdje je Kiki? Napiši.) 2 3 1 5 4 1 Kiki is __________________________________. 2 ________________________________________ 3 ________________________________________ 4 ________________________________________ 5 ________________________________________ (5) E Name the parts of the body. (Napiši dijelove tijela.) 1 ___________________ 2 ___________________ 3 ___________________ 4 ___________________ 5 ___________________ 6 ___________________ 7 ___________________ (7)
 21. 21. F What are they saying? Unscramble the sentences. (Šta oni kažu? Napiši pravilno rečenicu.) making I’m sandwiches checking the tyre I’m Kiki for looking I’m Miaow! a tree I’m climbing (4) G Match. (Spoji rečenice i sličice.) 1 Tracy’s playing in the garden. 2 She’s thinking about swimming. 3 She’s doing her homework. 4 She’s packing her suitcase. (4)
 22. 22. H Read and colour. (Pročitaj i oboji.) His T-shirt is yellow. Her T-shirt is blue. His trousers are green. Her shorts are red. His shoes are brown. Her shoes are white. His ball is blue. Her balloon is orange. (8) TOTAL: 40 points 4
 23. 23. GROUP B PROGRESS TEST 2 UNIT 3 - (LESSON 1-4) UNIT 4 (LESSON 1- 3) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A Name the parts of the body. (Napiši dijelove tijela.) 1 ___________________ 5 ___________________ 2 ___________________ 6 ___________________ 3 ___________________ 7 ___________________ 4 ___________________ (7) B Answer the questions. (Odgovori na pitanja.) Where is Tracy? Where is Greta? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ Where is Kiki? Where is the bottle? _________________________ Where is the milk? _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ (5)
 24. 24. C Circle the right word. (Zaokruži tačan odgovor.) 1 Goran can ride a motorbike / a horse. 3 Ivica can fly a plane / a rocket. 2 Lejla can climb a tree / a rock. (3) D What can you do? Write Yes, I can or No, I can’t. (Šta ti znaš raditi? Napiši Yes, I can ili No, I can’t.) 1 Can you swim? ____________________________ 2 Can you fly a rocket? ____________________________ 3 Can you run fast? ____________________________ 4 Can you drive a car? ____________________________ 5 Can you make a pie? ____________________________ (5) E What is it? Circle the right word. (Šta je to? Zaokruži tačnu riječ.) 1 It can catch a mouse. a cat a fish 2 It can swim. a mouse a hippo 3 You can play it. an ice cream a computer game 4 You can eat it. a sandwich a book (4) 2
 25. 25. F Read and colour. (Pročitaj i oboji.) His T-shirt is yellow. Her T-shirt is blue. His trousers are green. Her shorts are red. His shoes are brown. Her shoes are white. His ball is blue. Her balloon is orange. (8) 3
 26. 26. G What are they saying? Unscramble the sentences. (Šta oni kažu? Napiši pravilno rečenicu.) making I’m sandwiches checking the tyre I’m Kiki for looking I’m Miaow, a tree I’m climbing (4) H What are they doing? Write. (Šta oni rade? Napiši.) (4) TOTAL: 40 points
 27. 27. GROUP A FINAL TEST UNIT 4 (LESSON 4-5) UNIT 5 (LESSON 1-4) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A Do you remember the song ‘Pirates?’ Match. (Sjećaš li se pjesme ‘Pirati’? Spoji.) 1 Pirates is coming. 2 A storm are sleeping. 3 The ship are singing. 4 They is rocking. (4) B Look at the picture. Tick the correct sentences. (Označi kvačicom tačne rečenice, a križićem netačne.) 1 Mick is eating an ice cream. ______ 2 Greta is reading a book. _______ 3 Luke and his friends are playing football. ______ 4 Colin and Pete are fishing. ______ 5 Tracy is sleeping. ______ 6 Suzy and her mum are swimming. ________ (6) PETE COLIN GRETA MICK SUZY SUZY‘S MUM TRACY LUKE AND HIS FRIENDS
 28. 28. C Write. (Napiši.) (6) D Look at the pictures. Write. (Pogledaj slike. Napiši.) (5)
 29. 29. E IS or ARE? Circle the right word. Then translate the sentences. (IS ili ARE? Zaokruži tačnu riječa onda prevedi rečenice.) Tracy has her own room. It is upstairs. There is / are a bed in her room. ___________________________________________________________________ There is / are a lot of books and CDs on the bookshelves. ___________________________________________________________________ There is / are a small table, too. ___________________________________________________________________ There is / are a red carpet on the floor. ___________________________________________________________________ There is / are some posters on the wall. ___________________________________________________________________ (5)
 30. 30. F What’s the time? Match. (Koliko je sati? Poveži.) 1. It’s twelve o’clock. 2. It’s eleven o’clock. 3. It’s half past twelve. 4. It’s half past eight. 5. It’s half past nine. (5) G Look at Sanja’s timetable for today. Write. (Pogledaj Sanjin raspored za danas. Napiši.) 1. 2. 3. 4. 5. (5) TOTAL: 36 points
 31. 31. FINAL TEST GROUP B UNIT 4 (LESSON 4-5) UNIT 5 (LESSON 1-4) NAME (IME I PREzIME): ......................................................................... GRADE (RAzRED): ................. TOTAL (BROJ BODOVA): ................. A Look at the pictures. Write. (Pogledaj slike. Napiši.) B (5) Write. (Napiši.) (6)
 32. 32. C Do you remember the song ‘Pirates?’ Match. (Sjećaš li se pjesme ‘Pirati’? Spoji.) 1 Pirates is coming. 2 A storm are sleeping. 3 The ship are singing. 4 They is rocking. (4) D Look at the picture. Tick the correct sentences. (Označi kvačicom tačne rečenice, a križićem netačne.) 1 Mick is eating an ice cream. ______ 2 Greta is reading a book. _______ 3 Luke and his friends are playing football. ______ 4 Colin and Pete are fishing. ______ 5 Tracy is sleeping. ______ 6 Suzy and her mum are swimming. ________ (6)
 33. 33. E What’s the time? Match. (Koliko je sati? Poveži.) 1. It’s twelve o’clock. 2. It’s eleven o’clock. 3. It’s half past twelve. 4. It’s half past eight. 5. It’s half past nine. (5) F Look at Sanja’s timetable for today. Write. (Pogledaj Sanjin raspored za danas. Napiši.) 1. 2. 3. 4. 5. (5)
 34. 34. G IS or ARE? Circle the right word. Then translate the sentences. (IS ili ARE? Zaokruži tačnu riječa onda prevedi rečenice.) Tracy has her own room. It is upstairs. There is / are a bed in her room. ___________________________________________________________________ There is / are a lot of books and CDs on the bookshelves. ___________________________________________________________________ There is / are a small table, too. ___________________________________________________________________ There is / are a red carpet on the floor. ___________________________________________________________________ There is / are some posters on the wall. ___________________________________________________________________ (5) TOTAL: 36 points

×