Intellectual Property ABC

452 views

Published on

Introduction lecture of intellectual property for new businesses

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
452
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Intellectual Property ABC

 1. 1. Intellektuaalse omandi kaitse Almar Sehver, patendivolinik AAA Patendibüroo www.aaa.ee
 2. 2. Idee  Intellektuaalne omand – kaitse loomingule  Kõik algab IDEEST   KUID, AutÕS § 5 p 1: käesolevat seadust ei kohaldata ideedele Kaubamärgiõigus, disainiõigus, patendiõigus – kaitsevad vaid silmaga nähtavat ja kirja pandut!
 3. 3. Idee kaitse tingimused  Idee iseenesest ei ole kaitstud  Kaitse tekib idee väljendusele:  Idee väljendamisega mingis objektiivses vormis (joonis, seletus, foto, sõna) +  Idee väljenduse registreerimisena (registreerimata kujul on vaba kasutamiseks kõigile)
 4. 4. Ideede kaitse võimalused Intellektuaalne omand jaguneb:  Autoriõigus  Tööstusomandi õigus  Leiutis (patent, kasulik mudel, mikrolülitus)  Disain  Kaubamärk, geograafiline tähis  Kõlvatu konkurents
 5. 5. IO põhimõtted       Originaalsus, uudsus, esmakordus Maailm vs geograafiline piirkond Kaitse saamise ajaline piirang Territoriaalsus Tähtajalisus Registreerimine
 6. 6. Kulu või investeering    Kindlustus (mul polegi veel midagi kindlustada?) Intellektuaalne vara tekib vaid läbi registreerimise (loe: kulutuse), v.a autoriõigus See kulu peab olema juba sisse kirjutatud äriplaani
 7. 7. Alternatiiv kulule  Hoia enda teada (ära räägi ega pane kirja) Ära avalikusta (hoia sahtlis) Sõlmi konfidentsiaalsuslepinguid  Aja äri salaja????  
 8. 8. Kaalutud kulutused    IO peab toetama ärimudelit Niisama registreerida ei ole mõtet, v.a kui see eesmärk omaette IO kaitse annab kindlustunde tegutsemisvabaduse kohta, relva oma turupositsiooni kaitseks ja vara firmaväärtuse kasvatamiseks
 9. 9. Algus    Asutame oma firma: ÄRINIMI ÄS § 11 lg 2: selgesti eristatav teistest ärinimedest. ÄS § 12 lg 3: ei tohi kasutada kaubamärki
 10. 10. Esimene küsimus    Mis nime ma valin? Kas sellest saab minu tulevane kaubamärk? Mis on minu turud?
 11. 11. Valik 1    Valin ärinimeks toreda ajutise nime, mis äriregistrile sobib Ei kiindu liigselt sellesse nimesse ning kui äri käima läheb töötan välja uue kaubamärgi Nii saab kulusid ja kriitilisi otsuseid edasi lükata
 12. 12. Valik 2     Valin hoolsalt nime, mis jääb ka minu kaubamärgiks Võtan riski, kas saan registreerida ja kasutada Registreerin, siis kui äri käib ja juba tulu teenin Kiindun oma kaubamärki, kuid ei ole tulevikus kindel
 13. 13. Valik 3    Valin hoolsalt nime, mis jääb ka minu kaubamärgiks Teostan enne otsingud ning asun registreerima võtmeturgudel Investeerin kohe raha oma kaubamärki ja saan kindlustunde
 14. 14. Kaubamärk  Tähis mille alusel tarbija eristab ühe ettevõtja kaupu ja teenuseid konkurentide omadest
 15. 15. Mis võib olla kaubamärk?        Sõna, nt NIKE Kujutis, nt Kombineeritud märk, nt Loosung, nt Just do it Ruumiline märk, nt Heli, nt Intel’i tunnusheli Lõhn?
 16. 16. Kaubamärgi loomine       Ärinimi, peamine kaubamärk, tootemärk, tootegrupi laienduse märk, toote omaduse kaubamärk jne Kaubamärgi eluiga, geograafiline ulatus Kaubamärgi positsioneerimine Kaubamärgi eristusvõimelisus Sarnased registreeritud märgid KES SEDA KONTROLLIB?
 17. 17. Kaubamärgi otsimine      Kaubamärgiregistrid Tuvasta sarnased märgid/valdkonnad Kontrolli kas kasutatakse Kontrolli sõna tähendust erinevates keeltes Õiguslik risk vs praktiline risk
 18. 18. Kaubamärgi kaitse tingimused Olemuslik eristusvõime:  Graafiliselt kujutatav (sõna, pilt, logo)  Ei kirjelda kaupa ega teenust (PRODERMA)  Ei ole tavapärane (nt TUDENGIEINE; DIVISION)
 19. 19. Olemuslik eristusvõime        APPLE (puuviljad vs arvutid) LASTE (rõivad) DOKTORI (lihatooted) ITV (sideteenused) SÄÄSTU SUPER, LIGHT Värvid, kujud
 20. 20. Erinevad keeleruumid • SITA is the world's leading specialist in air transport communications and information technology (IT). www.sita.aero • Patendiamet – vulgaarne sõna, mida ei saa registreerida
 21. 21. Teiste õigused EESTI:  Eesti kaubamärgid  Rahvusvahelised kaubamärgid  Euroopa Ühenduse kaubamärgid  Sarnased ärinimed  Autoriõigused, disainiõigused
 22. 22. Võrdlus     visuaalne, foneetiline, semantiline aspekt oluline on üldmulje, mitte erinevused detailides Kaupade/teenuste sarnasus Küsimus kas tarbija usub, et kaubad/teenused pärinevad samalt/erinevalt ettevõttelt
 23. 23. Sarnasus  diagnostikapreparaat / põletikuvastane ravim CELEBRA  deodorandid, õhuvärskendajad
 24. 24. Sarnasus
 25. 25. Ei ole sarnane
 26. 26. Maine kaitse (1) PEIPSI KOLA
 27. 27. Maine kaitse (2) STOLICHNYE СТОЛИЧНЫЕ (kommid)
 28. 28. Sarnane üldmulje
 29. 29. Erinev üldmulje
 30. 30. Kaitse põhimõtted     First to file Unikaalsus pole kriteerium, kuid peab olema esmakordne riigis, s.t puudub varasem registreering Kaitse sisuliselt tähtajatu (10 aastat +) Kaitse territoriaalne/regiooni põhine
 31. 31. Kust kontrollida?     Vastava riigi Patendiametist, näiteks Patendiamet www.epa.ee Regiooni registrist, näiteks OHIM oami.europa.eu Rahvusvahelisest registrist, WIPO www.wipo.int Koondandmebaasid: www.tmview.eu
 32. 32. Toode valmis •Disain – kaitse toote väliskujule •Passiivne kaitse: •Autoriõigus •Registreerimata disain (Euroopa Liidus) •Aktiivne kaitse: •Registreeritud disain (Eesti, Euroopa Liit, muud riigid)
 33. 33. AUTORIÕIGUS   kirjandus-, kunsti- ja teadusteoste autoriteõiguslik kaitse oma loometöö tulemustele AutÕS § 4 lg 3: graafika, tarbekunts, disainikunst, arvutiprogr ammid jne
 34. 34. Ei kaitsta!      Ideed, protsessid, meetodid, kontseptsioonid, avastised, leiutised Rahvalooming Päevauudised Faktid ja andmed Ideed ja põhimõtted, millele rajanevad arvutiprogrammi elemendid.
 35. 35. Autoriõiguse kaitse  Tekib automaatselt teose loomisega  Teos peab olema originaalne (oma looming)  Teos peab olema fikseeritud objektiivses vormis  Kaitseb teose vormi  Kaitse kopeerimise ja loata kasutamise eest  Kaitse autori eluiga ja 70 aastat pärast surma
 36. 36. Õiguste kataloog ISIKLIKUD ÕIGUSED VARALISED ÕIGUSED • Autorsus (tunnustus teose loojana) • Autorinimi (oma nimega tähistamise õigus) • Teose puutumatus (muutused teoses) • Lisad (teiste teoste lisamine) • Au ja väärikus (moonutused teoses) • Avalikustamine (millal avaldada) • Täiendamine • Tagasi võtmine • Reprodutseerimine (koopiate valmistamine) • Levitamine (esmane käibesse laskmine ELs) • Tõlkimine • Töötlemine (adaptsioonid, arranžeeringud) • Kogumikud • Üldsusele suunamine (avalik esitamine, eksponeerimine, edastamine, üldsusele kättesaadavaks tegemine) • Teostada arhitektuuri-, disaini- ja tarbekunsti projekt
 37. 37. Plussid ja miinused PLUSSID MIINUSED Automaatne kaitse laial territooriumil Loomise asjaolusid tagantjärgi raske tuvastada/tõendada. Kaitse eeldab kulukamat menetlust Õiguste teke autori kasuks Vajab igakordset lepingulist regulatsiooni. Võimaldab, et mitu isikut jõudsid iseseisvalt sama teoseni ja mõlemad omavad ainuõigust Teose kaitstuse ja autorsuse presumptsioon Autorsuse presumptsioon (kui kolmas isik avaldab) Iga teos ja vaheetapid, s.h face-lift kaitstavad Kaitseb vaid kopeerimise, mitte sarnasuse vastu
 38. 38. Kellele kuulub autoriõigus?      Kui puudub kokkulepe on omanik AUTOR, v.a töösuhtes AUTOR:  füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on teose loonud  juriidilisele isikule kuulub autoriõigus vaid seadusega ettenähtud juhtudel ÜHINE AUTORSUS – ühisautorid, kaasautorid AUTORSUSE PRESUMPTSIOON – isik kes avaldab teose oma nime all eeldatakse olevat autor seni kuni tõendatakse vastupidist. Juhul, kui tellija avaldab?
 39. 39. Üleandmine (1)  ISIKLIKUD ÕIGUSED, s.h muudatused, lisad avalikustamine:    Ei ole üleantavad ja jäävad igavaseks autorile Autor saab anda litsentsi (loa) isiklike õiguste teostamiseks Ainulitsents oma olemuselt tähendab õigustest loobumist
 40. 40. Üleandmine (2)   VARALISED ÕIGUSED:  töösuhetes eelduslikult tööandjale  autorilepinguga autorilt 3.ndatele isikutele  Õiguste üleandmine (loovutamine) lepinguga  Uue teose puhul töövõtuleping  Luba (litsents) teose kasutamiseks, omand jääb autorile Autorileping võib olla piiratud konkreetsete õiguste osas, teose kasutamise eesmärgi, tähtaja, kasutamise territooriumi, ulatuse, viiside ja vahendite osas, all-litsents autori nõusolekul
 41. 41. Kas ainult autoriõigus?
 42. 42. DISAIN  toote väliskujundus
 43. 43. Autoriõigus + disain    KUMULATIIVNE (TÄIENDAV) KAITSE autoriõigusele. Erinevad kaitse tähtajad Erinev kaitse ulatus
 44. 44. Disainikaitse võimalused     Eesti registreeritud disain Euroopa Ühenduse registreeritud disain Euroopa Ühenduse registreerimata disain Erinevates riikides registreeritud disain
 45. 45. Disainikaitse  Tekib üldjuhul registreerimisega – riigis, regioonis, rahvusvaheliselt  Kaitstakse toote nähtavat väliskuju  Teos peab olema uudne ja eristuma senisest   Kaitse kopeerimise (registreerimata disain) ja sarnase üldmuljega disaini kasutamise eest Kaitse registreerimisel 25 aastat (5a kaupa), ilma registreerimata Euroopas 3 aastat
 46. 46. Disaini kaitstavus    Ühenduse disain peab olema uudne (esmakordne maailmas, kui Euroopas teatakse) ning teistest disainidest eristatav (erinev üldmulje olemasolevast). Eristatavuse kindlakstegemisel võetakse aluseks, kas disaini vaatleva informeeritud kasutaja üldmulje erineb selgelt muljest, mille talle jätavad olemasolevad disainid, võttes seejuures arvesse toote laadi, ning eelkõige tööstusharu, kuhu see kuulub, ja disaini loonud autori vabadusastet Kaitstavuse kriteerium on rangem, kui autoriõigusel (erinev üldmulje vs originaalsus)
 47. 47. Loominguline panus
 48. 48. Olemasolev disain
 49. 49. Disaineri vabadus
 50. 50. Tähtaeg!  Disaini avalikustamine autori või tema õigusjärglase poolt või selle õigusvastane avalikustamine 12 kuu jooksul enne disaini registreerimise taotluse esitamist ei mõjuta disaini uudsuse ja eristatavuse hindamist.
 51. 51. Holey Shoes Holding Ltd. vs Crocs, Inc.
 52. 52. Üleliigne viivitus tühistab disaini  Disainil puudub Crocs’i poolse varasema avaldamise tõttu uudsus, kuna enam, kui 12 kuud enne EL taotluse esitamist: – Näidati disaini järgi valmistatud tooteid Florida ja Colorado paadimessidel USAs – Müüdi 10 000 paari jalatseid USAs ($300,000) – Näidati disaini www.crocs.com kodulehel  OHIM leidis, et Euroopa ühenduses tegutsevad asjaomase sektori ringkonnad (jalatsidisainerid ja kaupmehed) pidid mõistliku ootuse kohaselt sellest tavapärase majandustegevuse käigus teada saama.
 53. 53. Millal pildid Facebook-i?  Vaidluses pigem loetakse “avaldatuks”, kui “mitte avaldatuks”, seega:     Dokumenteeri loomisprotsess Mõtle läbi esimene avalikustamine ja avalikusta kõige lähemal hetkele, kui hakkab selguma äriline potentsiaal Kuni avalikustamiseni sõlmi partneritega konfidentsiaalsusleping Jälgi 12-kuu tähtaega
 54. 54. Kellele kuuluvad õigused?    Autorile Eesti erand (ainult Eesti disain) - tellija Ainult töölepingu alusel lähevad õigused üle, muudel juhtudel vajalik leping
 55. 55. Sarnasus?
 56. 56. Neuman ja Galdeano del Sel vs. Baena Grup. RCD 426 895-0002    OHIM: sarnased [14.10.2009 R 1323/2008-3] ÜLDKOHUS: erinevad [16.12.2010, T-513/09] EUROOPA KOHUS: erinevad [18.10.2012, C-101/11]
 57. 57. Honda Motor Co., Ltd vs Wuxi Kipor Power Co., Ltd
 58. 58. PATENT patent ja kasulik mudel – leiutise kaitsmiseks (tehnilise probleemi tehniline lahendus) Leiutise objektiks võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine, või nende kombinatsioon.
 59. 59. Ei kaitsta! Leiutisteks ei loeta avastusi, korralduslikke ja äriideid, disainilahendusi jne. Patendiga ei kaitsta: inimese kloonimise meetodeid; raviviise ja diagnoosimeetodeid, mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste raviks või diagnoosimiseks jne.
 60. 60. Kaitstavus    Ainult läbi registreerimise Leiutis on patentne, kui see on uus (erineb tehnika tasemest), omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Patendi puhul ekspertiis, kasuliku mudeli puhul ekspertiis puudub
 61. 61. Õiguskaitse   Patendikaitse sisu ja ulatus määratakse kindlaks patendinõudluse sõnastusega. Patendinõudluse sõnastuse tõlgendamisel kasutatakse leiutiskirjeldust, jooniseid ja muud illustreerivat materjali. Õiguskaitse kestus on 20 aastat esimese taotluse esitamisest
 62. 62. Aeg on erand!    Leiutise õiguskaitse eeldab, et seda ei ole enne taotluse esitamist avalikustatud. Taotleja enda poolne avalikustamine on pigem erand (Eesti), kui reegel. Euroopa patendi puhul on erandiks EXPO rahvusvahelised näitused (http://www.bie-paris.org)
 63. 63. Ainuõigus  Mitte keegi ei tohi patendi kehtivuse ajal patendiomaniku loata vastavat tehnilist lahendust kasutada, s.t     Toota, kasutada Eksportida, importida Levitada, müüa Kasutada meetodit
 64. 64. Kust kontrollida?    Vastava riigi Patendiametist, näiteks Patendiamet www.epa.ee Regiooni registrist, näiteks Euroopa Patendiamet www.epo.org Koondandmebaasid: http://worldwide.espacenet.com/advanc edSearch?locale=en_EP
 65. 65. Eesti vs maailm 2010 taotlused Eesti Euroopa (OHIM, EPO) USA Leiutis 97 (patent) 166 (kasulik mudel) 235 000 490 226 Kaubamärk 1067 (rahvuslik) 1764 (rahvusvaheline) 98 217 368 939 Disain 71 (rahvuslik) 21 (rahvusvaheline) 20 288 29 059
 66. 66. TÄNAN! Almar Sehver patendivolinik, ESA ärimentor AAA Patendibüroo almar@aaa.ee

×