Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Projekty badawczo-rozwojowe NCBIR
Warszawa 26.03.2015
Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa: Wparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstw...
1. Beneficjent: Duże przedsiębiorstwa
2. Pierwsze nabory:
a. Szybka ścieżka: III kwartał 2015 r.
b. Demonstrator:
- Ogłosz...
1. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium RP.
2. Projekt jest realizowany na terytorium RP....
6. Wystąpi efekt dyfuzji i podjęta zostanie współpraca z MŚP lub NGO.
7. Projekt rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o...
1. Zaplanowane prace są niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka
są jasno określone.
2. Zasoby techniczne oraz zes...
ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystr...
4. Projekt dotyczy innowacji procesowej lub produktowej.
INNOWACJA PRODUKTOWA - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane p...
8. Nowość rezultatów projektu.
9. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu.
10. Opłacalność wdrożeniowa.
Kryteria mer...
1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw:
20 mln PLN .
2. Maksymalne dofinansowanie prac ro...
1. Demonstrator: Czy projekt ma charakter badawczy, w którym
przewidziano realizację wyłącznie prac rozwojowych?
PRACE ROZ...
b). opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów
pilotażowych, w przypadkach gdy proto...
b). opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów
pilotażowych, w przypadkach gdy proto...
2. Szybka ścieżka: Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i prace
rozwojowe lub prace rozwojowe ?
BADANIA PRZEMYSŁOWE - ...
ALMA CG - POLSKA
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel.: +48 22 330 60 00
Fax: +48 22 330 60 10
Konsultanci
Damian Dec ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Wedding Photographers
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Poir badania i_rozwoj_ncbir

Download to read offline

Finansowanie przez NCBiR projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w ramach POIR

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Poir badania i_rozwoj_ncbir

 1. 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Projekty badawczo-rozwojowe NCBIR Warszawa 26.03.2015
 2. 2. Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Oś priorytetowa: Wparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka ścieżka) 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej (Demonstrator) Konkurs dla dużych przedsiębiorstw w ramach POIR
 3. 3. 1. Beneficjent: Duże przedsiębiorstwa 2. Pierwsze nabory: a. Szybka ścieżka: III kwartał 2015 r. b. Demonstrator: - Ogłoszenie konkursu: 7 kwietnia 2015 r. - Rozpoczęcie naboru wniosków : 7 maja 2015 r. - Zakończenie naboru wniosków: 22 czerwca 2015 r. Ogólne informacje o konkursie POIR
 4. 4. 1. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium RP. 2. Projekt jest realizowany na terytorium RP. 3. Projekt mieści się w ramach czasowych POIR. 4. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju . (art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013) 5. Projekt jest zgodny z polityką równości szans . (art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ) Najważniejsze, ogólne kryteria formalne projektów w ramach POIR
 5. 5. 6. Wystąpi efekt dyfuzji i podjęta zostanie współpraca z MŚP lub NGO. 7. Projekt rozpocznie się po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 8. Projekt nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIR. (Rozporządzenie Komisji nr 651/2014 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013) Najważniejsze, ogólne kryteria formalne projektów w ramach POIR
 6. 6. 1. Zaplanowane prace są niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka są jasno określone. 2. Zasoby techniczne oraz zespół badawczy pozwala na prawidłową i terminową realizacje zaplanowanych prac. 3. Projekt wpisuje się w Krajowa Inteligentną Specjalizację (KIS) ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej 3. Wytwarzanie produktów leczniczych BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA 4. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno- drzewnego 5. Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji) 6.Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska Kryteria merytoryczne wybory projektów
 7. 7. ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM) 13. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty 14. Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne 16. Elektronika oparta na polimerach przewodzących 17. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych 18. Optoelektroniczne systemy i materiały Kryteria merytoryczne wybory projektów
 8. 8. 4. Projekt dotyczy innowacji procesowej lub produktowej. INNOWACJA PRODUKTOWA - oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia. INNOWACJA PROCESOWA – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy. 6. Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu. 7. Sposób zarządzania projektem umożliwia jego realizację. Kryteria merytoryczne wybory projektów
 9. 9. 8. Nowość rezultatów projektu. 9. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu. 10. Opłacalność wdrożeniowa. Kryteria merytoryczne wybory projektów
 10. 10. 1. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw: 20 mln PLN . 2. Maksymalne dofinansowanie prac rozwojowych: 15 mln EUR 3. Maksymalna intensywność pomocy: - maksymalna pomoc na prace rozwojowe: 25% - maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii: 40% PREMIA przysługuje beneficjentowi, który ma zamiar szeroko, publicznie, nieodpłatnie rozpowszechniać wyniki projektu (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014) Demonstrator – najważniejsze specyficzne kryteria formalne
 11. 11. 1. Demonstrator: Czy projekt ma charakter badawczy, w którym przewidziano realizację wyłącznie prac rozwojowych? PRACE ROZWOJOWE - nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności: a). tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, Podstawowa różnica: Demonstrator - Szybka ścieżka
 12. 12. b). opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej. Podstawowa różnica: Demonstrator- Szybka ścieżka
 13. 13. b). opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej, c). działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane komercyjnie, Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Podstawowa różnica: Demonstrator- Szybka ścieżka
 14. 14. 2. Szybka ścieżka: Czy projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe ? BADANIA PRZEMYSŁOWE - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Podstawowa różnica: Demonstrator- Szybka ścieżka
 15. 15. ALMA CG - POLSKA ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Tel.: +48 22 330 60 00 Fax: +48 22 330 60 10 Konsultanci Damian Dec Wojciech Popardowski Mail: ddec@almacg.com Mail: wpopardowski@almacg.com Tel. 515 177 753 Tel. 668 638 127

Finansowanie przez NCBiR projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw w ramach POIR

Views

Total views

370

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×