Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UTREDNINGSTJÄNSTENTommy LowénTfn: 08-786 5661PM  2010-11-10                       Dnr 2010:1657  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RUT 2010:1657

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

RUT 2010:1657

 1. 1. UTREDNINGSTJÄNSTENTommy LowénTfn: 08-786 5661PM 2010-11-10 Dnr 2010:1657 SKATT PÅ DIESEL År 2011 höjs skatten på diesel genom en riktad höjning av energiskatten på diesel. Hur mycket höjs skatten i öre och hur mycket innebär det i konsumentledet samt hur mycket höjningen innebär finansiellt för offentliga sektorn? När och hur beslutades höjningen? Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2010 (se sid. 179, 190 och tabellen på sidan 192). Förslaget lämnades till riksdagen i proposition 2009/10:41 (s155-7). Förslaget var att höja energiskatten med 20 öre den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 ör den 1 januari 2013. I konsumentledet motsvarar det 25 resp. 50 öre eftersom mervärdesskatt utgår. Nämnas kan att förslaget växlas delvis mot en lägre fordonsskatt för dieseldrivna bilar. Enligt budgetpropositionen för 2010 beräknas den höjda energiskatten på diesel med 20 öre öka statens skatteintäkter med 0,84 mdkr år 2011 vilket (enligt propositionen) också motsvarar den offentligfinansiella effekten (tabell 7.8 sidan 192). I skatteutskottets betänkande, 2009/10:Sku21, redovisas: ”Riksdagen bifaller regeringens förslag om att omstrukturera energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen efter bränslets energiinnehåll, att införa energiskatt på fossila bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer i sektorer där energiskatten är noll, att höja energiskatten på dieselolja och att slutföra avtrappningen av avdraget för energiskatt på el som produceras i vindkraftverk.” Riksdagen beslutade den 9 december 2009, att bifalla förslaget (www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx? nid=101&bet=2009/10:46 ).

×