Is cloud wat voor u

229 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Is cloud wat voor u

 1. 1. IS CLOUD WAT VOOR U?Dennis van SoestAlliance-IT B.V.© 2013
 2. 2. Zorgen in het datacenter• 2/3e van uw operationele IT kosten worden besteedaan beheer en administratie• 1/3e van alle IT projecten worden te laat opgeleverd• 2/3e van alle gevallen is de gebruiker niet tevredenover de oplevering van de applicatie of het platform• Slechts 20% van de IT organisaties alloceert 50% vanhet IT budget voor nieuwe projecten• Een traditionele IT organisatie met verschillendelagen beheer is niet ‘lenig’, wendbaar en improductief68%29%19962013Uitgaven nieuwe serversEnergie & koelingkostenBeheerskosten* IDC; Converged Systems: End-User Survey Results presentation; September 2012; Doc #236966
 3. 3. IT dichter bij ‘de Business’Volgens ons staan er 3 belangrijke doelstellingen op de agenda van de IT Manager en CIOVerbeter de efficiëntievan ITAccelereer nieuweapplicaties, bedien degebruiker sneller• Big data• Analyse software• Brug van IT naar business• Informatiebeheer• IT budget onder druk• Meer vraag naar IT• Vooral bezig met nieuweprojecten!• Meer capaciteit en data bijeen statisch budgetSimplificeer cloudapplicaties en ITinfrastructuren* IBM GBS 2011 IBV Study, “The power of cloud:driving business model innovation• 90% van alle organisatieswil in 2015 op een ofandere wijze een cloudimplementatie hebben
 4. 4. De weg naar…De weg naar een Cloud IT organisatie gaat in vier stappenConsolideerOptimaliseerInnoveerAccelereerConsolideer systemenen applicaties om dekosten te reduceren.‘Tune’, optimaliseer enautomatiseer systemenen applicaties omperformance teverbeteren enschaalbaarheid enbetrouwbaarheid teverhogen.Lever veel sneller nieuweapplicaties en services opom nieuwe businessinitiatieven teondersteunenMaak een veilige,geïntegreerde en zeerefficiënte cloud omgevingmogelijk
 5. 5. Geïntegreerde systemenEen geïntegreerde infrastructuur met IBM technologie: wat betekent dit voor u?Wendbaar en lenig• Capaciteit binnen uren beschikbaar(waar het vroeger weken duurde omnieuwe applicaties te lanceren)• Maak snel gebruik van industriespecifieke toepassingen vanuit eenbreed ecosysteem• Speel snel in op pieken inwerkbelasting zonder op voorhandteveel te investerenVerhoogde eenvoud• Bespaar tijd bij inkoop, onderhouden,beheer, testen en het vrijmaken van ITen menselijke assets• Voorkom vertragingen door beperkteIT expertise of complexeintegratieprocessen• Eenvoudig beheer door geïntegreerdesysteemverbeteringenEfficiënt• Zet 2x meer applicaties per m2datacenterruimte in• 50% minder beheer enonderhoudstijd op de IT levenscyclus• Bespaar 50% op IT kosten invergelijking met traditionele IT aanpak• Bespaar tot 40% op energieverbruikdoor slimme en geïntegreerdetechnologieControle en beheer• Mitigeer en verlaag risico’s en ITkosten met autonomische functies alsprovisioneren van capaciteit enbetrouwbare schaalbaarheid• Verlaag de kansen opbeveiligingslekken• Maximaliseer flexibiliteit met keuzevan architectuur en open standaarden• Intelligent beheren van uw privatecloud
 6. 6. IBM PuresystemsIBM heeft uitgebreidgeïnvesteerd ininnovatie voor hetmiddensegment:• Nieuw ontwerp• Flexibelecomponenten• Gemaakt voorcloud• ‘Scale-In’architectuur• Expertise patronenInfrastructuur Applicatie Platform Data PlatformLevert Cloud Applicatie platform alsdienst naar uw gebruikerLevert Cloud Infrastructuur platformals dienst naar uw gebruikerLevert Cloud Bigdata platform alsdienst naar uw gebruiker
 7. 7. IBM geïntegreerde syst. -overzichtCentraal beheer van virtualisatielaag en systemenIT als een service mogelijkheid – Private Smart CloudOndersteuning van de IT levenscyclus van begin tot het eindEen aanspreekpunt voor ondersteuning en beheerIntel en Power platformen en applicatiesZeer hoge VM dichtheid met meer geheugen per VMToekomstvast met investeringsprotectieVrije keuze in gebruik netwerkcomponenten, industriestandaardenOpen keuze van compute, storage, OS en hypervisorsOpen keuze van desktopvirtualisatieGeïntegreerde en schaalbare opslagvirtualisatie (IBM of 3e partij)Realtime compressie, pooling, tiering, dedupe en provisioning
 8. 8. Waarom Alliance-IT?• Officieel IBM Business en IBM Teaming Partner• Bewezen expertise en uitgebreide kennis van IT infrastructuur en Cloud• Pragmatische benadering en kijk op IT infrastructuur• Uw interne dienstverlening tegen lagere kosten is uw grootste belang• Wij houden het simpel en concreet• Uw behoefte, mogelijkheden en doelen zijn ons uitgangspunt• Implementatieservices en nazorg volledig in eigen beheer met eigen mensen• Volledige focus op IBM’s Smartcloud, IBM Storwize en IBM Puresystems• Toegang tot een groot ecosysteem om snel kennis en ervaring met u te kunnen delen
 9. 9. SLIMME EN BETROUWBARE IT INFRASTRUCTUUROPLOSSINGENdennis@alliance-it.nl06-46777222

×