Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adv & Adj Comp

1,114 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Adv & Adj Comp

 1. 1. http://gennadeio.blogspot.com ΙΙ.. ΠΑΡΑΘΕΤΙΙΚΑ ΕΠΙΙΡΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤ ΚΑ ΕΠ ΡΡΗΜΑΤΩΝ Επίθετα Επιρρήματα  Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός σοφός σοφ-ῶς σοφώ-τερον σοφώ-τατα ἀνδρεῖος ἀνδρεί-ως ἀνδρειό-τερον ἀνδρειό-τατα ἁπλοῦς ἁπλ-ῶς ἁπλούσ-τερον ἁπλούσ-τατα σώφρων σωφρόν-ως σωφρον-έστερον σωφρον-έστατα χαρίεις χαριέντ-ως χαριέσ-τερον χαριέσ-τατα σαφής σαφ-ῶς σαφέσ-τερον σαφέσ-τατα ἡδύς ἡδέ-ως ἥδ-ιον ἥδ-ιστα καλός καλ-ῶς κάλλ-ιον κάλλ-ιστα ταχύς ταχέ-ως θᾶττον τάχ-ιστα ῥᾴδιος ῥᾳδί-ως ῥᾷον ῥᾷστα μέγας μεγάλ-ως μεῖζ-ον μέγ-ιστα ---- μάλα, σφόδρα μᾶλλον μάλιστα ---- εὖ ἄμεινον ἄριστα ---- πρωί πρωϊαίτερον πρωϊαίτατα ---- ὀψέ ὀψιαίτερον ὀψιαίτατα Παραθετικά επιρρήματα σε -ω ἄνω ἀνωτέρω ἀνωτάτω κάτω κατωτέρω κατωτάτω ἔσω ἐσωτέρω ἐσωτάτω ἔξω ἐξωτέρω ἐξωτάτω πόρρω πορρωτέρω πορρωτάτω ἐγγύς ἐγγυτέρω ἐγγυτάτω (ἀπό) ἀπωτέρω ἀπωτάτω 1
 2. 2. Ελλειπτικά παραθετικά από επιρρήματα, προθέσεις, μετοχές Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός πρό πρότερος πρῶτος ὑπέρ ὑπέρτερος ὑπέρτατος --- --- ὕπατος --- --- ἔσχατος --- ὕστερος ὕστατος πρωί πρωϊαίτερος πρωϊαίτατος ὀψέ ὀψιαίτερος ὀψιαίτατος ἄνω ἀνώτερος ἀνώτατος κάτω κατώτερος κατώτατος (ἐπικρατῶν) ἐπικρατέστερος 2
 3. 3. ΙΙΙΙ.. ΠΑΡΑΘΕΤΙΙΚΑ ΕΠΙΙΘΕΤΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤ ΚΑ ΕΠ ΘΕΤΩΝ Παραθετική κατάληξη σε -τερος, -τατος Επίθετα με χαρακτήρα θέματος ο- Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός βέβαιο- βέβαιος βεβαιό-τερος βεβαιό-τατος πονηρο- πονηρός πονηρό-τερος πονηρό-τατος ἰσχῡρο- ἰσχῡρός ἰσχυρό-τερος ἰσχυρό-τατος πῐκρο- πῐκρός πικρό-τερος πικρό-τατος ἔνδοξο- ἔνδοξος ἐνδοξό-τερος ἐνδοξό-τατος σοφο- σοφός σοφώτερος σοφώτατος ἄξῐο- ἄξῐος ἀξιώτερος ἀξιώτατος ἄδῐκο- ἄδῐκος ἀδικώτερος ἀδικώτατος Σημείωση: Τα παραθετικά των επιθέτων της β′ κλίσης διατηρούν τον χαρακτήρα του θετικού βαθμό ο-, αν προηγείται συλλαβή φύσει ή θέσει μακρόχρονη (λ.χ. ἔνδοξος-ἐνδοξότερος)· εκτείνουν τον χαρακτήρα ο- σε ω-, αν προηγείται συλλαβή βραχύχρονη (έτσι και το σοφός-σοφώτερος). 3
 4. 4. Παραθετική κατάληξη σε -ύτερος,-ύτατος Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός γλυκυ- γλυκύς γλυκύ-τερος γλυκύ-τατος πρέσβυ- πρέσβυς πρεσβύ-τερος πρεσβύ-τατος βαρυ- βαρύς βαρύ-τερος βαρύ-τατος Παραθετική κατάληξη σε -έστερος, -έστατος Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός σαφεσ- σαφής σαφέσ-τερος σαφέσ-τατος εὐκλεεσ- εὐκλεής εὐκλεέσ-τερος εὐκλεέσ-τατος πενητ- πένης πενέσ-τερος πενέστατος χαριεντ- χαρίεις χαριέσ-τερος χαριέσ-τατος σωφρον- σώφρων σωφρον-έσ-τερος σωφρον-έσ-τατος εὐδαίμον- εὐδαιμων εὐδαιμον-έσ-τερος εὐδαιμον-έσ-τατος ἀσμενο- ἄσμενος ἀσμεν-έσ-τερος ἀσμεν-έσ-τατος ἐρρωμένο- ἐρρωμένος ἐρρωμεν-έσ-τερος ἐρρωμεν-έσ-τατος Παραθετική κατάληξη σε -ούστερος, -ούστατος Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός ἁπλοο- ἁπλοῦς ἁπλούστερος ἁπλούστατος εὐνοο- εὔνους < ἁπλο-έσ-τερος < ἁπλο-έσ-τατος εὐνούστερος εὐνούστατος < εὐνο-έσ-τερος < εὐνο-έσ-τατος 4
 5. 5. Παραθετική κατάληξη σε -ίστερος, -ίστατος Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός ἁρπαγ- ἅρπαξ ἁρπαγ-ίσ-τερος ἁρπαγ-ίσ-τατος βλακ- βλάξ βλακ-ίσ-τερος βλακ-ίσ-τατος λαλο- λάλος λαλ-ίσ-τερος λαλ-ίσ-τατος κλεπτα- κλέπτης κλεπτ-ίσ-τερος κλεπτ-ίσ-τατος πλεονεκτα- πλεονέκτης πλεονεκτ-ίσ-τερος πλεονεκτ-ίσ-τατος Παραθετική κατάληξη σε -αίτερος, -αίτατος Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός παλαιο- παλαιός παλαί-τερος παλαίτατος κλπ γεραιός γεραί-τερος γεραί-τατος σχολαῖος σχολαί-τερος σχολαί-τατος ἴσος ἰσ-αί-τερος ἰσ-αί-τατος ὄψιος ὀψι-αί-τερος ὀψι-αί-τατος πλησίος πλησι-αί-τερος πλησι-αί-τατος πρῷος πρῳ-αί-τερος πρῳ-αί-τατος εὔδιος εὐδι-αί-τερος εὐδι-αί-τατος (& εὐδιαίσ-τερος) (& εὐδι-αίσ-τατος) ἥσυχος ἡσυχ-αί-τερος ἡσυχ-αί-τατος (& ἡσυχώ-τερος) (& ἡσυχώ-τατος) ἴδιος ἰδι-αί-τερος ἰδι-αί-τατος (& ἰδιώ-τερος) (& ἰδιώ-τατος) φίλος φιλ-αί-τερος φιλ-αί-τατος (& φίλ-τερος) (& φίλ-τατος) 5
 6. 6. Ανώμαλα παραθετικά (σε -ίων -ίστος) Θέμα Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός καλλ- καλός καλλίων, κάλλιον κάλλιστος αἰσχ- αἰσχρός αἰσχίων, αἴσχιον αἴσχιστος ἐχθ- ἐχθρός ἐχθίων, ἔχθιον ἔχθιστος ῥᾱ- ῥᾴδιος ῥᾴων ῥᾷον ῥᾷστος ἡδ- ἡδύς ἡδίων, ἥδιον ἥδιστος θαχ- ταχύς θάττων, θᾶττον τάχιστος μεγ- μέγας μείζων, μεῖζον μέγιστος Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός ἀγαθός ἀμείνων ἄμεινον ἄριστος βελτίων βέλτιον βέλτιστος κρείττων κρεῖττον κράτιστος λῴων λῷον λῷστος κακός κακίων κάκιον κάκιστος χείρων χεῖρον χείριστος ἥττων ἧττον ἥκιστα (επίρρ.) μικρός μικρότερος μικρότατος (ομ.) ἐλάττων ἔλαττον ἐλάχιστος ὀλίγος μείων μεῖον ὀλίγιστος πολύς πλείων πλέον πλεῖστος (γεν: πλείονος & πλέονος) 6

×