Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Супровід та підтримка на робочому місці - європейський досвід

339 views

Published on

Аналіз положень щодо людей з інвалідністю у семи країнах Європи: Чехія, Ірландія, Австрія, Данія, Норвегія, Польща та Швеція. Автор - Френк Кевана, консультант з питань ринку праці.
Результати аналізу були підготовлені та представлені в Києві 29 січня 2015 року за підтримки Спільної Програми ПРООН, ЮНІСЕФ, ВООЗ, МОП, Мінсоцполітики та НАІУ «Сприяння інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в Україні». Серед учасників - представники громадськості, бізнесу та органів влади, а також ЗМІ.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Супровід та підтримка на робочому місці - європейський досвід

 1. 1. Моделі підтримки зайнятості та супроводу на робочому місці для людей з інвалідністю Френк Кевана Консультант з питань ринку праці Київ, січень 2015 р.
 2. 2. Загальний огляд Ми проаналізували положення щодо людей з інвалідністю у семи країнах: Чехія, Ірландія, Австрія, Данія, Норвегія, Польща та Швеція. Основна увага присвячується включенню заходів з підтримки зайнятості/працевлаштування як у процесі пошуку роботи/консультування і профорієнтації, так і в процесі, що відбуваються на робочому місці. Перехід від медичної моделі «реабілітації людей з інвалідністю» до моделі підготовки робочої сили, орієнтованої на «можливості» людей та їхню участь. У багатьох країнах ЄС провідну роль відіграють державні служби зайнятості. Неурядові організації працюють в тісному партнерстві з Державними службами зайнятості (ДСЗ).
 3. 3. Частка працевлаштованих людей з інвалідністю в країнах ЄС У країнах ЄС частка зайнятих людей з інвалідністю складає в середньому 38,1%, людей без інвалідності – 67%. Показники зайнятості за наявністю інвалідності у країнах ЄС (особи віком 20-64, 2011 р.) Статистика ЄС стосовно питань доходів та умов життя (EU-SILC), 2011 та Євростат. Люди з інвалідністю Люди без інвалідності Завдання до 2020 р.
 4. 4. Огляд ситуації в країнах ЄС • Конвенція ООН про права інвалідів (КПІ). Мета Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71. • У деяких країнах започатковано національні програми для підтримки зайнятості та супроводу на робочому місці, що фінансуються державою. В інших країнах-членах така підтримка надається відповідно до місцевих ініціатив і характеризується більшою різноманітністю та розгалуженістю. • Людям з інвалідністю доступні всі заходи активної політики на ринку праці, що їх вживають ДСЗ. • Додаткові форми підтримки: супровід на робочому місці, профорієнтація, гранти на адаптацію робочого місця, субсидії для роботодавців, які беруть на роботу незайнятих осіб, що шукають роботу, допомога щодо читання для осіб з обмеженнями зору, системи квот, гнучкі умови праці та надання соціальної допомоги протягом певного часу після працевлаштування.
 5. 5. Заходи з підтримки та квоти Субсидії на виплату зарплатні Квоти Основний провайдер та види послуг Використання Підтримка у праце- влаштуванні Австрія ** Б/Д/С ДСЗ/ФССП ** Національний рівень Данія ** ДСЗ ** Місцевий рівень Ірландія * Д ДСЗ * Національний рівень, НУО Норвегія ** ДСЗ ** Національний рівень, НУО Польща * Б/Д/С ДСЗ * Місцевий рівень, пілотування Чехія * Б/Д/С ДСЗ * НУО Швеція ** ДСЗ ** Національний рівень, НУО Квоти: Б – бізнес, Д – державний сектор, С – передбачені санкції ФССП – Федеральна служба соціальної політики
 6. 6. Загальний огляд • Суперечки з приводу ефективності квот. • Перехід до моделі, орієнтованої на можливості, означає, що спеціаліст з супроводу на робочому місці приділяє більше уваги оцінці людей та працевлаштуванню відповідно до цієї оцінки, а також надає поточну підтримку. • Це призводить до підвищення попиту на неповну та гнучку зайнятість. Наприклад, у Данії запроваджено «гнучкі робочі місця» (‘flex-jobs’) – робочі місця із неповною зайнятістю для людей з інвалідністю, що відповідають європейській моделі «гнучкого соціального забезпечення» (‘Flexicurity’), яка вперше описана на прикладі Данії (зайняті за цією моделлю можуть отримувати оплату за повним тарифом, але за потреби працювати меншу кількість годин). Люди з інвалідністю складають 12% всіх працівників з неповною зайнятістю. • Все частіше нормою для людей з інвалідністю стають скорочені години роботи та гнучкі умови щодо присутності на робочому місці. • Чим вищий ступінь інвалідності – тим важливішою є можливість працювати неповний робочий день. Серед працюючих людей з важкими формами інвалідності близько 32% складають ті, хто працює неповний робочий день, а серед працюючих з середніми формами інвалідності таких налічується 27%.
 7. 7. Загальний огляд Причини, чому люди працюють менше 30 годин на тиждень на основному робочому місці (країни ЄС, особи віком 20-64, 2011 р.)
 8. 8. Огляд ситуації в ЄС •Європейська стратегія щодо інвалідності на 2010-2020 рр., ухвалена 15 листопада 2010 року. •Стратегія заснована на принципах Конвенції про права інвалідів. •Положення стратегії охоплюють вісім сфер. Щодо зайнятості: суттєво підвищити частку людей з інвалідністю, що працюють на відкритому ринку праці. •Питання інвалідності та бідності пов’язані між собою.
 9. 9. Бідність та люди з інвалідністю Частка осіб, що або перебувають на межі бідності, мають суттєві матеріальні труднощі або живуть в домогосподарствах з дуже низькими показниками інтенсивності праці (16 - 64 років) Люди з інвалідністю віком 16-64 Люди без інвалідності віком 16-64 Всього, віком 16-64
 10. 10. Активізація • Заходи з активізації – країни схиляються до заходів, орієнтованих на активізацію: такі заходи передбачають організацію комплексної співпраці між різними установами (ОЕСР). • Відхід від щедрих грошових переказів для людей з інвалідністю. • У більшості країн (не лише в країнах ЄС) введення умов для здійснення виплат та запровадження нових методів з активізації ще не призвело до значних змін структури видатків та значного підвищення показників інтеграції осіб з інвалідністю у ринок праці (ОЕСР, 2010).
 11. 11. Порівняльний аналіз між країнами Політика Чехія • Ближче до медичної моделі • НУО забезпечують спеціалістів з супроводу на робочому місці • Квоти > 25 працівників / необхідність купувати товари у компаніях, де працюють люди з інвалідністю (т.зв. «майстернях») / штраф у розмірі 2 500 євро Ірландія • Модель включення заходів з підтримки працевлаштування • Стратегія та план дій з питань інвалідності на 2013-2015 рр. • Закон про здоров’я та безпеку містить положення щодо людей з інвалідністю • Система квот для приватного сектору не запроваджена • Першою контактною установою є ДСЗ / НУО переважно надають подальші послуги
 12. 12. Порівняльний аналіз між країнами Політика (продовження) Австрія • Тривала історія запровадження заходів з активізації. Закон про інвалідність 1969 р. • Подвійний підхід Федеральної служби соціальної політики та ДСЗ (частково передбачає включення заходів з підтримки) • Квоти > 25 працівників (22,8% приватних / 66% державних роботодавців) / Санкції • Національна стратегія та план дій з питань інвалідності на 2012-2020 рр. Данія • Модель включення заходів з підтримки • ДСЗ дуже децентралізована • Національний план дій з питань інвалідності • Нова модель реабілітації (2013 р.) для людей з інвалідністю віком до 40 років є доволі радикальною • Квот немає
 13. 13. Порівняльний аналіз між країнами Політика (продовження) Норвегія • Тривала традиція підтримки зайнятості • Низький рівень загального безробіття • Пріоритет включення заходів з підтримки на робочому місці • Заходи впроваджуються ДСЗ, а також субпідрядниками є НУО • Стратегія зайнятості людей з інвалідністю (2012 р.) • Системи квот немає, але показник зайнятості людей з інвалідністю складає 48% Польща • Менш розвинена система послуг • Медична модель/реабілітація використовується більше, ніж модель, орієнтована на можливості (див. також механізм фінансування) • ДСЗ нині є дуже децентралізованою, її діяльністю керують регіональні/місцеві органи влади • НУО відіграють значну роль • Система квот > 25 працівників – 6% мають бути люди з інвалідністю (з найважчими формами інвалідності – 3 в системі квот)
 14. 14. Порівняльний аналіз між країнами Політика (продовження) Швеція •Включення заходів з підтримки •ДСЗ та спеціальна система з підтримки виходу та ринок праці та на робочому місці (Special Introduction and Follow-Up Support, SIUS) •У 68 місцевих відділах ДСЗ працюють 500 спеціалістів SIUS з питань супроводу на робочому місці •У приватному секторі квотна система не запроваджена •Квазіринковий підхід до залучення підрядників до надання послуг людям з інвалідністю
 15. 15. Порівняльний аналіз між країнами Фінансування Чехія • Бюджет на працевлаштування та соціальні послуги, Європейський соціальний фонд (ЄСФ) • Приклад – фінансування для 19 закладів з працевлаштування 51% з державного бюджету 8,3% з регіональних бюджетів 4% з бюджетів муніципалітетів 31% з ЄСФ 3,7% - внески спонсорів 0,5 % з бюджету Державної служби зайнятості 1,5 % з інших джерел Ірландія • Міністерство соціального захисту (послуги ДСЗ) • органи юстиції (питання рівноправності) • установи з охорони довкілля, громади та місцеві органи влади (органи, що добровільно вживають заходів з підтримки зайнятості) • Міністерство праці, підприємств та інновацій (забезпечення підготовки) • Деякі НУО, що працюють з людьми з інвалідністю, самостійно збирають кошти різними способами, в тому числі залучають пожертви від громадськості • Деякі «майстерні», де працюють люди з інвалідністю, мають дохід від своєї діяльності
 16. 16. Порівняльний аналіз між країнами Фінансування (продовження) Австрія • Фонд праці ДСЗ • Федеральна служба соціальної політики (ФССП) • Регіональні страхові фонди • ЄСФ • Приклад: програма підтримки зайнятості: ФССП (державний бюджет) – 40%, 35% з ЄСФ, 25% з фонду штрафів Данія • Державний та муніципальні бюджети • Держава сплачує 35% пенсії за інвалідністю, 50% соціальної допомоги та 65% коштів, пов’язаних із гнучким робочим місцем Норвегія • Держава – Міністерство праці та соціальної політики Польща • Державний фонд реабілітації осіб з інвалідністю • Фонд праці • ЄСФ • Фонди для підтримки зайнятості та супроводу на робочому місці є обмеженими
 17. 17. Порівняльний аналіз між країнами Фінансування (продовження) Швеція •В країнах ОЕСР на потреби людей з інвалідністю виділяється 1,2% ВВП, у Швеції – 3,5%, 0,5% ВВП виділяється на заходи активної політики на ринку праці для людей з інвалідністю •Спеціальна система з підтримки виходу та ринок праці та на робочому місці (SIUS) фінансується з державного бюджету •Деякі обсяги фінансування з місцевих та регіональних бюджетів •ЄСФ підтримує інноваційні проекти
 18. 18. Порівняльний аналіз між країнами Надання послуг Чехія • ДСЗ/НУО • Послугами ДСЗ користуються лише 15% людей з інвалідністю • Спеціалісти з питань супроводу на робочому місці, що працюють на рівні НУО • В середньому один спеціаліст працює з сімома клієнтами • Программа підготовки для цих спеціалістів • Помічники для людей з інвалідністю, що працюють на рівні НУО • Підтримка надається до двох років Ірландія • ДСЗ • Співробітники пройшли університетську підготовку з питань профорієнтації та консультування • Мережа спеціалістів з питань супроводу на робочому місці/підтримки зайнятості • Деяка підготовка для таких спеціалістів • Посібник зі сприяння зайнятості • Центри підготовки (національна освітня мережа та базові провайдери)
 19. 19. Порівняльний аналіз між країнами Надання послуг (продовження) Австрія • Регіональні управління ФССП • Підрозділи ДСЗ • ФССП фінансує та координує національну програму підтримки зайнятості • В середньому один спеціаліст з питань супроводу на робочому місці працює з 15 клієнтами • Розмежування повноважень ФССП та ДСЗ раніше було неефективним, зараз воно поліпшилося Данія • В основному клієнти спочатку звертаються до ДСЗ • Система дуже децентралізована • Важливі управлінські функції передані на рівень муніципалітетів • Регіональні консультативні ради • (Офіційні щорічні угоди з ДСЗ) • Супровід на робочому місці здійснюють і ДСЗ, і НУО
 20. 20. Порівняльний аналіз між країнами Надання послуг (продовження) Норвегія • Низькі показники безробіття – у грудні 2014 р. – 3,8% (обстеження робочої сили) • Агентство зайнятості та соціального забезпечення (NAV) = ДСЗ + Національна страхова адміністрація + муніципальні управління соціальної допомоги (2006) • Протягом прийому в «єдиному вікні» працівник ДСЗ проводить оцінку людини з інвалідністю • Агентство зайнятості та соціального забезпечення - ДСЗ • Підприємства, що працюють на ринку праці, та їхні підрозділи, Асоціація підприємств з реабілітації (Attføringsbedriftene) • Кооперативи на ринку праці («майстерні» для людей з інвалідністю, Vekstbedrifter) та їхні підрозділи, Національна федерація компаній, що надають робочі місця, адаптовані під потреби працівника (ASVL) • Норвезька національна організація з питань підтримки зайнятості (F-AB) • Супровід на робочому місці до трьох років (для клієнтів, що мають психічні захворювання – до п’яти років); в середньому один спеціаліст працює з 12 клієнтами • Добровільна програма підготовки таких спеціалістів
 21. 21. Порівняльний аналіз між країнами Надання послуг (продовження) Польща • Переважно НУО, деякою мірою – ДСЗ • Дуже децентралізована структура • Немає комплексної національної системи підтримки зайнятості • Супровід на робочому місці надається НУО та деякою мірою ДСЗ, Національний фонд реабілітації реалізує пілотні проекти супроводу на робочому місці Швеція • Добре організована система, що добре фінансується • ДСЗ та спеціальна система з підтримки виходу та ринок праці та на робочому місці (SIUS) • Агентство соціального страхування (АСС) також може направляти клієнтів • АСС опікується переважно медичними питаннями, ДСЗ – професійними здатностями та потенціалом • SIUS надає супровід на робочому місці до півтора року (6+12 місяців) • Як правило, ДСЗ проводить інтерв’ю з клієнтом та направляє його до консультанта SIUS • Спеціалізована підготовка спеціалістів ДСЗ з питань супроводу • Державне агентство для осіб з інвалідністю ‘Samhall’ – 20 тисяч людей з інвалідністю у 200 населених пунктах
 22. 22. Порівняльний аналіз між країнами Вимоги для відбору клієнтів Чехія – інвалідність перевіряється медичним працівником у районному управлінні соціального захисту. В інших випадках – доступ до ДСЗ Ірландія – як правило, всі можуть мати доступ до послуг через ДСЗ Австрія – ФССП (оцінка) та відкритий доступ до ДСЗ Данія – відкритий доступ до ДСЗ Норвегія – відкритий доступ до ДСЗ та програм підтримки зайнятості Польща – ДСЗ, але рівень користування низький. Переважно НУО Швеція – відкритий доступ до ДСЗ (АСС може перевірити інвалідність для виплати допомоги)
 23. 23. Порівняльний аналіз між країнами Рівні та види підтримки Чехія • Роботодавці: субсидія на виплату зарплатні (до 100% протягом першого року); підтримка щодо самозайнятості; субсидії на транспорт; скорочення податків для роботодавця; скорочення виплат до фонду соціального страхування • Особи, які шукають роботу: виплати для компенсації вартості проїзду/житла; скорочення податків; особистий помічник з пошуку роботи; супровід; гнучкі умови отримання пенсії з інвалідності, яка може зберігатися і після працевлаштування; гнучкі умови праці Ірландія • Роботодавці: адаптація робочого місця; субсидія на виплату зарплатні для тих, хто працює менше 20 год. на тиждень; грантовий механізм утримання працівників (якщо інвалідність отримано, коли особа була зайнята); перерозподіл; гнучкі умови праці • Особи, які шукають роботу : професійна підготовка; спеціалізовані навчальні центри (NLN); гранти для проходження співбесіди; програми підтримки зайнятості; адаптація до робочого місця та допоміжні технології, окремі виплати у зв’язку з читанням для осіб, що не бачать або мають обмеження зору
 24. 24. Порівняльний аналіз між країнами Рівні та види підтримки (продовження) Австрія • Роботодавці: субсидія на виплату зарплатні (до 100% протягом перших трьох місяців + 50% на додаткові витрати, наступні дев’ять місяців – 50% зарплатні та 25% на додаткові витрат; через один рік – постійна допомога у зв’язку з додатковими потребами людей з інвалідністю) • Особи, які шукають роботу: підтримка зайнятості або через ФССП, або через ДСЗ; реалізація заходів активної політики на ринку праці (ДСЗ); посилений захист від звільнення осіб, що мають статус людей з інвалідністю (kundigungsschutz), може бути контрпродуктивним, оскільки роботодавці розуміють, що велика кількість молодих людей з інвалідністю може обманним способом користуватися своїм статусом Данія • Роботодавці: субсидія на виплату зарплатні до одного року та до двох років для тих, хто залишає навчальні заклади; субсидії для виплати допомоги; адаптація робочих місць; спеціальні навчальні матеріали. Субсидія у розмірі 65% для гнучких робочих місць (фінансується з бюджету муніципалітетів) • Особи, які шукають роботу: все вищеперераховане, але щонайменше – гнучкі робочі місця (запроваджено у 1998 р.). Ними можуть користуватися люди з інвалідністю, які втратили 50% своєї працездатності, при цьому може зберігатися допомога у зв’язку з безробіттям. Ці робочі місця можуть бути розраховані на повний або частковий робочий день та можуть давати право на велику допомогу у зв’язку з безробіттям у разі втрати роботи. Велика кількість гнучких робочих місць і низькі темпи розвитку, у 2012 р. проведено реформу (не може тривати довше п’яти років)
 25. 25. Порівняльний аналіз між країнами Рівні та види підтримки (продовження) Норвегія Роботодавці: • субсидії (визначений час – 60% зарплатні до трьох років, невизначена субсидія у розмірі 75% протягом першого року та 66% пізніше – полегшені умови роботи) • «внесок на адаптацію» (tilretteleggingstilskudd) – субсидія на витрати, пов’язані з адаптацією робочих місць • «гарантія адаптації» (tilretteleggingsgaranti) – формальна гарантія, що люди з інвалідністю та роботодавці отримають всю необхідну допомогу від Агентства зайнятості та соціального забезпечення (наприклад, визначена контактна особа від Агентства) • оцінка робочого місця спеціалістом з гігієни праці (arbeidsplassvurdering) • спеціаліст з супроводу на робочому місці/помічник/перекладач Особи, які шукають роботу: • Високорозвинена система соціального забезпечення. Люди з інвалідністю мають право користуватися послугами ДСЗ та заходами активної політики на ринку праці, а також заходами щодо підтримки зайнятості. Основну допомогу надають спеціалісти з супроводу на робочому місці. Виплати у зв’язку з інвалідністю можуть виплачуватися разом з зарплатнею (немає пастки безробіття). Неповну зайнятість можна поєднувати з навчанням/підготовкою, щодо якого теж надається підтримка
 26. 26. Порівняльний аналіз між країнами Рівні та види підтримки (продовження) Польща •Роботодавці: адаптація робочого місця, обладнання; часткова компенсація витрат на підготовку; субсидія на виплату зарплатні (75% у приватному секторі, 90% – у державному); виплата на особистого помічника, додаткові кошти, якщо людина з інвалідністю не мала роботи протягом трьох років або довше •Особи, які шукають роботу: все вищеперераховане, право на послуги ДСЗ та заходи активної політики на ринку праці, послуги недержавних агентств зайнятості; супровід на робочому місці (в основному пілотні проекти), виділення коштів для започаткування бізнесу (субсидії на сплату відсотків)
 27. 27. Порівняльний аналіз між країнами Рівні та види підтримки (продовження) Швеція Роботодавці: • щедрі субсидії – 80% мінімальної зарплатні – до чотирьох років • супровід на робочому місці (SIUS) • скорочення податків/внесків у фонди соціального страхування • технічне сприяння/адаптація робочих місць • для зайнятих осіб, що отримують інвалідність, потрібно знайти альтернативне робоче місце • асоціації роботодавців Особи, які шукають роботу: • всі заходи активної політики на ринку праці • підтримка з боку SIUS (робота пліч-о-пліч протягом перших шести місяців, потім – протягом 18 місяців) • протягом вступного періоду рівень компенсації такий же, як і допомога у зв`язку з безробіттям • немає пастки безробіття. Якщо особи припиняють працювати, вони не мають проходити повторну оцінку для нарахування допомоги • поки особа працює, допомога у зв`язку з безробіттям поступово скорочується • «побачити потенціал»
 28. 28. Порівняльний аналіз між країнами Оцінка • Чехія: 19 установ з підтримки зайнятості, рівень працевлаштування – 34% (2012 р.) • Ірландія: 35-40% • Австрія: 40-50% • Данія: рівень працевлаштування складає 54%, але показник працевлаштування на гнучкі робочі місця (Flex-Jobs) невисокий • Норвегія: 35% за механізмом підтримки зайнятості (але деякі працевлаштовані протягом першого року втрачають роботу) • Польща: показник працевлаштування – 23% • Швеція: показник працевлаштування – 55%; показник працевлаштування людей з інвалідністю через ДСЗ – 32%
 29. 29. Ключові питання • Основна увага – на «можливості» • Модернізовані ДСЗ • Порівняння з ДСЗ в інших країнах (ЄС/Мережа ДСЗ/Всесвітня асоціація служб зайнятості) • Партнерство з НУО – меморандуми про співпрацю • Мережа з підтримки зайнятості • Підготовка персоналу ДСЗ / профорієнтація та консультування / підвищення обізнаності з питань інвалідності • Спеціалісти з питань супроводу на робочому місці
 30. 30. Тенденції в країнах ЄС Масштабний рух від грошових переказів до активізації Зміни у виділенні коштів – від системи захищених робочих місць до підтримки зайнятості Посилення заходів з активізації на ранніх етапах (протягом лікарняного) та поліпшення співпраці з медичними закладами Більша увага до ефективності заходів, наприклад, якісно розроблена та орієнтована на результат система фінансування зовнішніх провайдерів послуг Більш систематичний збір даних, моніторинг та оцінка впливу
 31. 31. Основні складові ініціатив на ринку праці/заходів для людей з інвалідністю Ініціативи Послуги щодо зайнятості Захищені робочі місця Підтримка зайнятості Субсидії на виплату зарплатні Квоти Провайдер Викорис- тання Рівень/ модель Тривалість Фінансування Австрія * * Б/Д/С ДСЗ/ФССП + * * Національний До півтора року Фонд праці ДСЗ, Федеральна служба соціальної політики, регіональні страхові фонди ЄСФ Чехія * Б/Д/С ДСЗ ++ * НУО До двох років Бюджети на працевлаштування та соціальні послуги, ЄСФ Данія * * ДСЗ ++ * * Місцевий Від одного до п’яти років Державний та муніципальні бюджети Ірландія * Д ДСЗ + * Національний та НУО До півтора року Міністерство соціального захисту (служби ДСЗ), органи юстиції (питання рівноправності), установи з охорони довкілля, громади та місцеві органи влади (органи, що добровільно вживають заходів з підтримки зайнятості), Міністерство праці, підприємств та інновацій (забезпечення підготовки) Польща * Б/Д/С ДСЗ ++ * Місцевий (пілотування) До півтора року Державний фонд реабілітації людей з інвалідністю, фонд праці, ЄСФ Швеція * * ДСЗ ++ * * Національний та НУО До півтора року Державні фонди, призначені для SIUS, деякі обсяги фінансування з регіональних та місцевих бюджетів, ЄСФ підтримує інноваційні проекти Норвегія * * ДСЗ + * * Національний та НУО До трьох років Держава – Міністерство праці та соціальної політики Примітки Квоти: Б – бізнес, Д – державний сектор, С – передбачено санкції + = існують в незначних обсягах ++ = існують в більш значних обсягах (більше 20% кількості місць, що створюються щорічно) * = рівень використання невисокий ** = рівень використання високий
 32. 32. Моделі підтримки зайнятості та супроводу на робочому місці для людей з інвалідністю Дякую за увагу! Френк Кевана (Frank Kavanagh) Консультант з питань ринку праці Січень 2015 р.

×