Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jawatan Kosong Taman Botani Negara

307 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jawatan Kosong Taman Botani Negara

  1. 1. Jawatan Kosong Taman Botani NegaraTAMAN BOTANI NEGARA SHAH ALAM (TBNSA) BERCADANG UNTUK MEMBUATPENGAMBILAN JAWATAN BARU LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OFSERVICE) SELAMA SATU (1) TAHUN. JAWATAN-JAWATAN TERSEBUT ADALAHSEPERTI BERIKUT:a) Satu (1) Jawatan Juruteknik Komputer Gred FT17SYARAT LANTIKAN(i) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumatpada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya olehKerajaan; atau(ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan ataukelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(iv) Sijil dalam bidang teknologimaklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh Kerajaandaripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(v) Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripadapoliteknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya.b) Dua (2) Jawatan Pengawal Keselamatan Gred KP11SYARAT LANTIKAN(i) Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh Kerajaan; atau(ii) Bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telahdisahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik danberkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam BahasaMalaysia dengan memuaskan.Jawatan adalah bertaraf Contract of Service selama satu (1) tahun dan diperbaharuiberdasarkan prestasi tahunan. Sila hantar resume dan sekeping gambar berukuran paspotsebelum atau pada 15 Januari 2013 ke norlin@moa.gov.my ataupun ke alamat di bawah. 1/2
  2. 2. PENGURUS Taman Botani Negara Shah Alam Bahagian Khidmat Sokongan dan Pembangunan Industri Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-5510 6922/23 Faks: 03-5510 0922 Sumber Asal http://jawatankosongkerajaan-terkini.com/jawatan-kosong-taman-botani-negara/ 2/2Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×