Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh , KelantanKerja Kosong Kerajaan – Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh KelantanTarikh...
a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) i) Sijil Tinggi Perseko...
2. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-a) Warganegara malaysiab) Berumur tida...
ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (SimpanKira-Kira) atau kelayakan yang ...
(d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : R1(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM731.69 RM1411.63P2T1 RM779.6...
Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh                  YANG DIPERTUA                  MAJ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh , Kelantan

1,060 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh , Kelantan

 1. 1. Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh , KelantanKerja Kosong Kerajaan – Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh KelantanTarikh Tutup : 27 MEI 2012Maklumat Jawatan :IKLAN JAWATAN KOSONGPermohonan adalah dipelawa daripada Rakyat Negeri Kelantan Darul Naim yang berkelayakandan berumurtidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan untuk mengisi kekosongan jawatanberikut diMAJLIS DAERAH KETEREH PERBANDARAN ISLAM, 16450 KOTA BHARU, KELANTAN.A. 1. (a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TADBIR(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. IV (22) 01/2012(c) Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran &Sokongan(d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : N27(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM1361.14 RM3565.62P2T1 RM1439.77 RM3775.97P3T1 RM1521.80 RM3992.942. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 1/6
 2. 2. a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan;(Gaji permulaan ialah pada Gred N27 : P1); atauii) Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi– institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.iii)Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi kerajaan tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.Dan d) Kepujian Bahasa Malaysia /Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) padaperingkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktraf setaraf dengannyaoleh kerajaan.3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKANPegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan), Pembantu Tadbir (Kewangan), PengurusStesen,Pemeriksa Cap Jari dan Penyelia Jurupakaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak BerkuasaMelantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong PegawaiTadbir Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalamperkhidmatan dan :(a) i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas;atauii) Lulus Peperiksaan Khas(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikanB. 1. (a) Jawatan : PENOLONG AKAUNTAN(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. IV (22) 02/2012(c) Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Kewangan(d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : W27(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM1366.27 RM3570.75P2T1 RM1444.90 RM3781.10P3T1 RM1526.94 RM3998.07 2/6
 3. 3. 2. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) Diploma dalam bidang Pengajian Perniagaan, Kewangan, Perbankan atauPerakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi –institusi pengajian tinggitempatan atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya.Dan d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat SijilPelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.3. SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKANPegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan, Pembantu Tadbir(Kewangan) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untukkenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepadakekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :(a) i) mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas;atauii) Lulus Peperiksaan Khas(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikanC. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU AKAUNTAN(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. IV (22) 03/2012(c) Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Kewangan(d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : W17(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM928.74 RM2527.73P2T1 RM986.85 RM2664.63P3T1 RM1046.67 RM2806.392. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannyaoleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaantersebut;atau 3/6
 4. 4. ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (SimpanKira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;atauiii)Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi(Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atauiv)Sijil dalam bidang pengurusan Perniagaan atau Penyimpan Kira-Kira yang diiktiraf olehkerajaan daripada Politeknik-Politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya oleh kerajaan.v) Kepujian Bahasa Malaysia /Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkatSijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Dan d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian Lisan) pada peringkat SijilPelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.D. 1. (a) Jawatan : PEMBANTU TADBIR (P/O)(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. IV (22) 04/2012(c) Kumpulan Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran &Sokongan(d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : N17(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM927.03 RM2526.03P2T1 RM985.15 RM2662.93P3T1 RM1044.97 RM2804.682. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannyaoleh kerajaan;atauii) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkatSijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/ataumengambil trengkas)E. 1. (a) Jawatan : PEKERJA AWAM(b) No. Fail : MDK/10/21/Jld. IV (22) 05/2012(c) Kumpulan Perkhidmatan : Mahir/ Separuh Mahir/Tidak Mahir 4/6
 5. 5. (d) Taraf Jawatan : Tetap(e) Gred Gaji : R1(f) Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji MaksimumP1T1 RM731.69 RM1411.63P2T1 RM779.68 RM1483.56P3T1 RM829.51 RM1557.342. SYARAT LANTIKANCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-a) Warganegara malaysiab) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatanc) i) Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;danii) Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi oleh skimperkhidmatan ini.d) Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.D. CARA MEMOHON(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan Di dalamPerkhidmatanMajlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam yang boleh diperolehi dengan bayaran RM2.00 diPejabat Majlis Daerah Ketereh Perbandaran Islam Bahagian Pentadbiran , 16450 KotaBharu, Kelantan. Borang juga boleh didapati dengan menghantar sampul surat 20cm x 23cmbersetem, wang pos RM2.00 dan beralamat sendiri. Sila nyatakan nama jawatan yangdipohon di kiri sebelah atas sampul berkenaan semasa mengembalikan borongpermohonan.(b) Semua permohonan hendaklah disertakan dengan salinan Sijil yang diakui sah olehpegawai Kumpulan Pengurusan /Profesional serta sekeping gambar terbaruberukuran pasport dan dokumen- dokumen lain sebagai sokongan.(c) Permohonan daripada pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan hendaklahmengikut Peraturan 17. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkatdan Penamatan Perkhidmatan 2005).(d)Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut :- 5/6
 6. 6. Jawatan Kosong Majlis Daerah Ketereh YANG DIPERTUA MAJLIS DAERAH KETEREH PERBANDARAN ISLAM 16450 KOTA BHARU KELANTAN (e) Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. (f) Segala perbelanjaan kerana menghadiri temuduga adalah tanggung jawab calon sendiri. (g) Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah mengganggap permohonan tidak berjaya. F. TARIKH TUTUP IKLAN : 27 MEI 2012 Read more here http://jawatankosongkerajaan-terkini.com/jawatan-kosong-majlis-daerah-ketereh-kelantan/ 6/6Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×