Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JAWATAN KOSONG DEWAN BANDARAYA KUCHINGUTARAJawatan Kosong Dewan Bandaraya Kuching UtaraTarikh Tutup : 23 Oktober 2012Maklu...
(d) Kumpulan Perkhidmatan: Sokongan(e) Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Mahir/SeparuhMahir/TidakMahir(f) Bahagian Ya...
tutup iklan jawatan;(c) (i) Tamat Tingkatan 3 sekolah menengah rendahbantuan penuh kerajaan; atau(ii) Pekerja-pekerja dala...
berasaskan kepada pengalaman kerja atau kemahiran                  berkaitan.              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

JAWATAN KOSONG DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

484 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

JAWATAN KOSONG DEWAN BANDARAYA KUCHING UTARA

 1. 1. JAWATAN KOSONG DEWAN BANDARAYA KUCHINGUTARAJawatan Kosong Dewan Bandaraya Kuching UtaraTarikh Tutup : 23 Oktober 2012Maklumat Jawatan :Logo Dewan Bandaraya Kuching Utara – Jawatan Kosong SarawakPermohonan dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak danmempunyai kelayakanuntuk mengisi jawatan berikut:Bil. Iklan: DBKU/4/2012(a) Jawatan: TUKANG K2(b) Taraf Jawatan: Tetap(c) Jabatan: Dewan Bandaraya Kuching Utara 1/4
 2. 2. (d) Kumpulan Perkhidmatan: Sokongan(e) Klasifikasi Perkhidmatan: Perkhidmatan Mahir/SeparuhMahir/TidakMahir(f) Bahagian Yang Memerlukan: Bahagian PerhubunganDan PembangunanKomuniti (CRD)2. Jadual Gaji Tukang Gred R11:-RM1008.57 – P1RM1071.33 – P2RM1135.93 – P33. Skop Tugas:Menerima dan merekod tempahan berkaitandengan kerusi plastik, kerusi dan meja banquet.Menerima dan merekod tempahan berkaitandengan sistem siaraya dan Audio-Visual.Menyediakan peralatan sistempengumuman semasa DBKU.Membuat tugas-tugas lain atas arahan KetuaBahagian dan Ketua Unit dari semasa ke semasa.4. Syarat Lantikan:1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakanseperti berikut:-(a) Warganegara Malaysia;(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh 2/4
 3. 3. tutup iklan jawatan;(c) (i) Tamat Tingkatan 3 sekolah menengah rendahbantuan penuh kerajaan; atau(ii) Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan PekerjaRendah Awam, Pekerja Rendah Awam Khas,Pemandu Kenderaan Bermotor, Operator Lojidan Pemandu/ Operator Jentera Pemunggahyang telah disahkan dalam perkhidmatan;(d)(i) Mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia PeringkatPertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalambidang ketukangan yang berkenaan atau kelayakanyang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau(ii) Lulus Ujian Kemahiran dalam bidang ketukanganyang berkenaan (sama ada yang mempunyai atautidak mempunyai piawaian MLVK) yang dijalankanatau diperaku oleh ketua perkhidmatan sebagaisetaraf dengan Sijl Kemahiran Malaysia PeringkatPertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2;dan (e) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalamBahasa Malaysia dengan memuaskan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan2. Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatanTukang K3 adalah layak dipertimbang oleh PihakBerkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkatsecara lantikan ke jawatan Tukang K2 Gred R11,tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telahdisahkan dalam perkhidmatan dan:-(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d) di atas;dan(b) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Penetapan Gaji Permulaan3. Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 Gred R11 bolehditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan 3/4
 4. 4. berasaskan kepada pengalaman kerja atau kemahiran berkaitan. Cara Memohon Calon yang berminat dan memenuhi syarat-syarat tersebut, sila hantar permohonan dengan menulis surat yang mengandungi butir-butir peribadi, kelayakan akademik, pengalaman kerja dan sekeping gambar berukuran passport (tidak dikembalikan) kepada:- Bahagian Pengurusan Sumber Tenaga Manusia Dewan Bandaraya Kuching Utara Tingkat 3, Bangunan DBKU Bukit Siol, Jalan Semariang Petra Jaya, 93050 Kuching Permohonan daripada kakitangan kerajaan hendaklah,mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing berserta dengan perkara berikut: (a) Laporan Penilaian Prestasi bagi tiga (3) tahun terakhir Salinan Kenyataan Perkhidmatan Tarikh Tutup Permohonan: 23 Oktober 2012 Sumber Asal http://jawatankosongkerajaan-terkini.com 4/4Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×