Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р

6,852 views

Published on

План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

План роботи методоб'єднання на 2015- 2016 н/р

 1. 1. І. Вступ. Аналіз роботи ШМО природничо - математичного циклу за 2015 / 2016 навчальний рік Діяльність методичного об'єднання вчителів природничо- математичного циклу спрямована на підвищення професійної майстерності кожного педагога, на розвиток творчого потенціалу членів МО в цілому, а в кінцевому результаті на досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток учнів. У складі Мо , з них 5 педагогів, з них: - учителів вищої категорії – 3; - учителів І категорії – 1 - спеціаліст – 1 Для виконання поставлених у минулому навчальному році та реалізації науково-методичної проблеми чотири рази на рік проводилися засідання, на яких вивчався теоретичний матеріал за темами: - Стан формування наукового світогляду та критичного мислення на уроках фізики та в позаурочний час. - Формування критичного мислення учнів на уроках та в позаурочній діяльності з предметів природничого циклу. - Форми і методи реалізації інноваційного уроку. - Особливості викладання дисциплін природничо-математичного циклу в контексті компетентнісного навчання та інші. В процесі роботи МО застосовувалисятакі форми роботи як - взаємовідвідування уроків; - організація індивідуальної роботи із обдарованими дітьмя та учнями з початковим рівнем знань; - розробка тестових , олімпіадних завдань; - вирішення педагогічних ситуацій і завдань; - огляд періодичних видань та методичної літератури; - ознайомлення з досягненнями педагогічної науки та прогресивним педдосвідом. Отже, вчителі природничо- математичних дисциплін використовують різноманітні прийоми, форми та методи педагогчної техніки, елементи інтерактивних технологій , які
 2. 2. підвищують пізнавальні інтереси учнів до предметів природничо- математичного циклу. Робома МО ПМЦ загалом сприяє підвищенню творчого потенціалу вчителів. Проаналізувавши роботу методоб'єднання , визначено такі проблеми: - недостатній рівень науково-методичного забезпечення зпредметів; - в недостатній мірі використовуються інтерактивні технології під час викладання природничо-математичних дисциплін; - малоефективно використовуються досягнення психологічної науки при вивченні математики, фізики, хімії, біології та географії. Мета методичного об’єднання : Забезпечити професійне і творче зростання педагогів. Завдання МО на 2015/2016 навчальний рік: 1. Сприяти вирішенню проблеми школи у формуванні ключових компетентностей учнів на основі особистісто-зорієнтованого підходу до навчання і виховання. 2. Створювати серед вчителів творчу атмосферу, необхідну для плідної діяльності, створювати умови для самоосвіти вчителів. 3. Підвищувати ефективність уроків шляхом використання сучасних технологій. 4. Розвивати життєві компетентності учнів. 5. Сприяти реалізації особистості учня, залучивши до участі у всеукраїнських та міжнародних ігор, турнірах, конкурсах, олімпіадах. 6. Активізувати індивідуальну роботу зі здібними та обдарованими дітьми. 7. Практикування на засіданнях методичного об’єднання нетрадиційних форм і методів роботи 8. Активізувати позакласну роботу з предметів природничо- математичного циклу.
 3. 3. У 21015/2016 н.р. МО продовжуватиме працювати над науково - методичною проблемою «Формування предметних компетентностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій». Нормативно-правові документи 1. Загальна декларація прав людини. (Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року ) 2.Декларація прав дитини. (Проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959року) 3. Конвенція про права дитини. (Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989року) 4. Всесвітня декларація про забезпечення виховання захисту і розвитку дітей. (Прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в ООН в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990року) 5. Конституція України. (Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996року) 6.Закон України "Про освіту". (від 23 вересня 1996року № 100-96-ВР із змінами і доповненнями) 7.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Учитель року" (11.08.1995 року №638) 8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" (23.11.2011 року №1392)
 4. 4. ІІ. Склад методичного об’єднання 2015/16 Прізвище, ім’я, по-батькові Найда Ірина Жоркісівна Рискіна Наталія Олександрівна Коломойчук Ірина Дмитрівна Швець Людмила Іванівна Кареліна Наталія Іванівна Дата народження 07.01 1965 18.11 1976 16.05. 1972 09.06. 1959 18,01 1988 Посада вчитель хімії та біології вчитель географії Вчитель труд. навчання, образ. мистецтва математики Вчитель математики вчитель фізики та інформатики Заклад, який закінчив Мелітопольський ДПІ, 1989 Олександрійське ПУ, 1995 Кіровоградський ДПУ,2000,2003 Кіровоградський ДПУ, 2003, 2010 Полтавський ДПУ, 1993 Кіровоградський ДПУ, 2010 Спеціаль- ність за освітою вчитель хімії та біології вчитель початкових класів, вчитель початкових класів, вчитель географії вчитель трудового навчання та креслення, математики вчитель математики вчитель математики і основ економіки Категорія, звання вища, старший вчитель вища І вища спеціаліст Загальний педстаж 26 19 22 24 4 Стаж на посаді 20 12 4 24 1 Предмет, який викладає хімія, біологія географія, природознавство, основи економіки, курс за вибором «Рідний край» алгебра, геометрія, трудове навчання математика Фізика, інформатика, астрономія Нагороди ПГ ОУОН, 2006 ПГ МОН, 2010 Подяка ОУООН, 2007 Подяка ОУООН, 2011 Подяка ОУООН, 2012 - Останній рік атестації 2015 2014 2011 2012 спеціаліст
 5. 5. ІІІ. Підвищення фахового та методичного рівня члені методичного об’єднання 2015/16 Прізвище, ім’я, по-батькові Індивідуальна методична тема Рік роботи над методично ю темою Форма, спосіб вивчення та реалізація в поточному навчальному році Найда Ірина Жоркісівна Шляхи формування компетентної особистості на уроках хімії та біології четвертий Презентація досвіду Рискіна Наталія Олександрівн а Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання інноваційних технологій третій Розробка циклу уроків З навчальної теми Коломойчук Ірина Дмитрівна Формування компетентностей учня за умови підбору доцільних методів навчання на уроках математики четвертий Презентація досвіду Швець Людмила Іванівна Розвиток творчого мислення та формування навичок самостійної роботи учнів на різних етапах уроку четвертий Виступ на засіданні педагогічної ради Кареліна Наталія Іванівна Інтерактивні технології навчання як засіб активізації учнівських компетенцій перший Виступ на засіданні МО
 6. 6. ІV. Тематика засідань Засідання № 1. Серпень Тема: ” Нормативно - правове забезпечення викладання природничо -математичних наук у 2015-2016н.р.” Мета: проаналізувати виконання навчальних планів; визначити завдання на поточний навчальний рік; ознайомитися з програмно-методичним забезпеченням; огляд методичної літератури. Форма проведення: звіт, інформація. № п/п Зміст роботи Відповідальний Засідання № 1 Вересень Тема: «Організаційне забезпечення викладання природничо-математичних дисциплін в школі”. 1, Аналіз роботи МО. Найда І.Ж. 2. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу з природничо- математичних дисциплі в 7 класі за новими прогамами в новому навчальному році - Методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо- математичних дисциплін у 2015 – 2016 н. р Опрацювання Листа МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» Найда І.Ж. 3. Затвердження плану роботи методичного об'єднання вчителів природничо - математичного циклу на 2015-2016 н. р. Члени МО 4. Погодження календарних планів вчителів Члени МО
 7. 7. 5. Про підготовку та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Найда І.Ж. 6. Узгодження графіка взаємо відвідування уроків. Члени МО Робота між засіданнями Підготувати учнів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Члени МО Підготувати завдання до шкільних олімпіад з предметів (7-11 кл.) Члени МО Засідання № 2 Жовтень Тема:” Ефективність роботи вчителів природничо-математичного циклу для забезпечення якості освіти”. 1. Використання міжпредметних зв’язків під час вивчення математики Швець Л.І. 2. Відвідування та обговорення відкритого уроків. Члени МО 3. Затвердження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з навчкльних дисциплін ПМЦ. Члени МО. 4. Організація підготовки до участі у Всеукраїнських та міжнародних учнівських навчальних іграх та конкурсах («Геліантус», «Колосок», «Левеня»та ін.) Рискіна Н.О. 5, Обговорення плану проведення тижня науки та техніки . Члени МО Робота між засіданнями Првести І етап олімпіад ПМЦ Члени МО Взаємовідвідуваня уроків згідно графіка (листопад – грудень) Члени МО Підготувати та провести тиждень науки та техніки тиждень листопада)( Члени МО Підготувати інформацію про навчальні досягнення учнів у І семестрі 2015/2016 н.р. Члени МО
 8. 8. Засідання № 3 Січень Тема:”Професійна компетентність вчителя як необхідна умова ефективного процесу навчання. ” 1. Педагогічна компетентність сучасного педагогв Рискіна Н.О. 2. Моніторинг навчальних досягнень учнів з природничо-математичних дисциплін за І семестр. Кареліна Н.О. 3. Результати проведення міських предметних олімпіад Найда І.Ж. 4. Підготовка до ДПА у випускних класах та ЗНО в 11 кл. Всі члени МО Робота між засіданнями Організувати у випускних класах повторення навчального матеріалу до державної підсумкової атестації, у 11 кл –до зовнішнього незалежного оцінювання. Члени МО Підготувати розробки планів - конспектів уроків з використанням комп’ютерної техніки Вчителі-предметники Засідання № 4 Квітень Тема: «Обмін думками. Прийоми конструювання сучасного уроку ”. 1. «Педагогічна скарбниця» (Звіт вчителів про самоосвітню діяльність, стан виконання програмового матеріалу, результативність педагогічної діяльності)) Всі члени МО 2. Креативність та її прояви при вивченні предметів природничо-математичного циклу Всі члени МО 3. Визначення завдань МО на 2015-2016 н.р. Найда І.Ж. Робота між засіданнями Продовжити повторення навчального матеріалу до ДПА в 9,11 кл. та ЗНО V. Графік відкритих уроків, позакласних заходів.
 9. 9. П.І.Б. Назва предмета, клас Тема уроку Мета відвідування Примітка Найда Ірина Жоркісівна біологія, 9 клас Травлення у ротовій порожнині Ефективність використання ІКТ на уроці Біологія 8 клас Загальна характеристика Класу Земноводні Реалізація методів інтерактивних технологія Рискіна Наталія Олександрівна географія 6 клас Землетруси Активізація пізнавальної діяльності на уроці Геграфія 10клас Узагальнення знань з теми «Країни Європи» Реалізація методві проектної технології Коломойчук Ірина Дмитрівна Геометрія 8 клас Узагальнення та систематизація знань з теми Розвиток логічного мислення на уроці Швець Людмила Іванівна геометрія 10 клас Ознаки паралельності площин Реалізація принципу науковості на уроці. Математика 5 клас Множення деясткових дробів Активізація пізнавального інтересу до ивчення математики Кареліна Наталія Олександрівна Фізика 8 клас Тиск. Сила Тиску. Одиниці вимірювання. Застосування інтерактивних технологій на уроках Фізика 9 клас Ядерна енергетика.Розвиток ядерної енергетики в Україні Реалізація методів інтерактивних технологій
 10. 10. П.І.Б. Назва предмета, клас Тема уроку Мета відвідування Примітка Найда Ірина Жоркісівна біологія, 9 клас Травлення у ротовій порожнині Ефективність використання ІКТ на уроці Біологія 8 клас Загальна характеристика Класу Земноводні Реалізація методів інтерактивних технологія Рискіна Наталія Олександрівна географія 6 клас Землетруси Активізація пізнавальної діяльності на уроці Геграфія 10клас Узагальнення знань з теми «Країни Європи» Реалізація методві проектної технології Коломойчук Ірина Дмитрівна Геометрія 8 клас Узагальнення та систематизація знань з теми Розвиток логічного мислення на уроці Швець Людмила Іванівна геометрія 10 клас Ознаки паралельності площин Реалізація принципу науковості на уроці. Математика 5 клас Множення деясткових дробів Активізація пізнавального інтересу до ивчення математики Кареліна Наталія Олександрівна Фізика 8 клас Тиск. Сила Тиску. Одиниці вимірювання. Застосування інтерактивних технологій на уроках Фізика 9 клас Ядерна енергетика.Розвиток ядерної енергетики в Україні Реалізація методів інтерактивних технологій

×