Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dünya Gıda Dergisi Haziran 2016

104 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dünya Gıda Dergisi Haziran 2016

  1. 1. Haziran 2016 DÜNYA GIDA DERGİSİ 59 üzere dünya çapında yaklaşık 4 bin 700 personel çalışmaktadır. 75 ülkede bulunan şubelerimizle, tüm kıtalarda temsil edilmekteyiz. Yaygın servis ağı- mız ve kolay ulaşılabilirliğimizle, MULTIVAC makinalarının verimli çalışma- sını ve uzun ömürlü olmasını sağlıyoruz. Dünya çapında binden fazla satış danışmanımız ve servis teknisyenimiz, uzmanlık bilgilerini ve deneyimlerini müşterilerimizin hizmetine sunuyor. MULTIVAC Türkiye, 2007 yılında, İstanbul merkezli olarak kurulmuş olup 2009 yılında İzmir’de satış ve servis ofisini açmıştır. 2010 yılından itibaren Ankara, Konya ve Bandırma bölgelerinde yerleşik personeli ile satış ve ser- vis ağını genişleterek müşterilerine daha da yakınlaşmıştır. “Yenilikçi çözümler için cesur adımlara ihtiyaç var” Özlem Erol MULTIVAC, her türlü gıda madde- si, sağlık, tüketim ve sanayi ürünleri için paketleme çözümleri üretiyor. Dünya genelinde 75 ülkede şubesi bulunan marka, 2007 yılından beri Türkiye’de de hizmet veriyor. 2016 yılının başında gö- reve başlayan MULTIVAC Genel Müdürü Ali Suat Öz, MULTIVAC Türkiye’nin he- deflerini Dünya Gıda Dergisi okurlarıyla paylaştı. Öz, yakın zamanda hayata ge- çecek MULTIVAC ACADEMY programı ile müşterilerinin makina operatörlerine sertifikalı eğitim hizmeti sunacaklarının bilgisini verdi. Öz, “Böylece müşterileri- mizin makinalarını en verimli şekilde kul- lanmalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Öncelikle MULTIVAC’tan biraz söz eder misiniz? MULTIVAC, dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak her türlü gıda maddesi, sağlık, tüketim ve sanayi ürünleri için paketleme çözümleri üret- mektedir. Ürün portföyümüz müşterileri- mizin neredeyse tüm ihtiyaçlarına cevap vermekte, termoform makinalerinin yanı sıra hazır tabak kapatma makinaları- nın, vakum makinalarını ile etiketleme ve kalite kontrol sistemlerinden anahtar teslim üretim hatlarına varan çözümler sunmaktadır. MULTIVAC şirketler grubunda, yak- laşık bin 600’ü Wolfertschwenden, Al- manya’daki genel merkezimizde olmak haber söyleşi
  2. 2. mış ürünlerden tüketime hazır gıdalara kadar geniş bir yelpazedeki muhtelif ürün için işleme, dolum, pa- ketleme, kolileme ve otomasyon konularında çözüm üretebiliyoruz. MULTIVAC’ınürüngrupları hakkındabilgiverirmisiniz? Yenilikçi ürün ve ambalaj çözümleri, uzun raf ömrü, satış noktasında ürünün çekici bir biçimde su- nulması, taşıma ve kullanım kolaylığı ve tüketici gü- venliği de çözüm yelpazemizin içeriğinde yer alıyor. MULTIVAC makinalarında kullanılan MAP ve vakum ambalajı teknolojileri pek çok avantajlar su- nuyor. Bu teknolojiler, ürünlerin raf ömrünü ciddi ölçüde uzatarak gıda maddesinin son tüketiciye en iyi kalitede ulaşmasını sağlıyor. Kolay ambalaj açma çözümleri, farklı porsiyonlama çözümleri veya çoklu ambalajlar müşterilerimizin ürünlerini pazarda farklı ve katma değerli olarak pozisyonlamalarını sağlıyor. Müşterilerimize çeşitli ambalaj çözümleri sunarken, ürünlerinin en uygun ve en çekici şekilde paketlen- mesi için danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Türkiye’deambalaj sektörüsizcenedurumda? Şahsi fikrim; Türkiye’de ambalaj sektörü hala ağırlıklı olarak temel ambalaj ihtiyaçlarını karşılama noktasına konsantre olmuş durumda. Tabii ki yeni- likçi çözümler hiç yok değil ancak Amerika ve Av- rupa pazarları ile karşılaştırıldığında, daha çok yol almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun nedeni, kesinlikle üreticilerin bu konudaki eksikliği değil. Bu durum, nihai tüketicinin gelir seviyesiyle ve buna bağlı olarak tüketim alışkanlıklarıyla yakinen bağlan- tılı. Pazardaki oyuncular yeniliklere son derece açık, yatırım yapmaya hazır ancak daha ileri teknoloji ürü- nü ambalaj çözümlerinin nihai tüketici noktasında oluşturacağı muhtemel maliyet artışından ve tüke- ticinin kısıtlı alım gücünden dolayı rekabet edebilme konusunda haklı endişeler var, bu nedenle yenilikçi ambalaj çözümleri Türkiye pazarında olması gere- kenden yavaş ilerliyor. Diğer bir bakış açısıyla, pa- zarımızda daha çok büyük fırsatlar var, büyüme ve gelişim potansiyeli oldukça kuvvetli ancak yenilikçi çözümler için cesur adımlara ihtiyaç var. Haziran 2016 DÜNYA GIDA DERGİSİ Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Ben MULTIVAC ailesine 2016 yılı başında katıl- dım. Öncesinde, paketleme ve gıda katkı maddele- ri konusunda faaliyet gösteren, Türkiye, Kanada ve Dubai’de olmak üzere, sektöründe lider çok uluslu firmalarda Satış Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Böl- ge Başkanlığı gibi farklı pozisyonlarda görev aldım. Farklı ülkelerde farklı pazar dinamikleri ve kültürler ile çalışmanın getirdiği 20 yılı aşkın tecrübe ile çok sev- diğim paketleme sektöründe, MULTIVAC’ın başarılı büyüme çizgisine katkıda bulunabilmek ve hizmet standartlarımızı en üst seviyede tutmak en büyük hedefim. Şirketinizmüşterilerinegıda alanındahangiçözümlerisunuyor? MULTIVAC, gıda ürünlerinin paketlenmesinde torbalamadan hazır tabak kapatmaya veya termo- form tekniğine kadar geniş bir paketleme, kalite kontrol, etiketleme ve otomasyon çözümleri yelpa- zesi sunmaktadır. MULTIVAC, paketleme teknolojilerinin yanı sıra, temsilciliğini yaptığı sektöründe uzman çözüm or- takları ile gıda işleme, dolum ve paketleme sonrası çözümler ile de müşterilerine baştan sona hat teslimi yapabilmektedir. Böylece kırmızı et, beyaz et ve sucuk, sosis, sa- lam, pastırma gibi şarküteri ürünleri, peynir, tereyağı gibi süt ürünlerinden sebze ve meyveye ve fırınlan- 60 haber söyleşi
  3. 3. ticari destek veriyoruz. Sizlerin aracılığıyla buradan ilk duyurusunu yap- mak istiyorum; çok yakında lansmanını yapacağımız MULTIVAC ACADEMY programımız ile müşterileri- mizin makina operatörlerine sertifikalı eğitim hizmeti sunacağız. Böylece müşterilerimizin makinalarını en verimli şekilde kulanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Ürettiğinizürünlerde öneçıkanözelliklerneler? Ürettiğimiz ürünlerde gıda güvenliği, kalite, yük- sek hız, verimlilik, kullanıcı dostu, yüksek teknolojik çözümler (Endüstri 4.0), otomasyon gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Ayrıca her büyüklükteki işletmeye ve farklı ürün gruplarına uygun çözümler sunabilmek de diğer öne çıkan özelliklerimiz. Önümüzdekisüreçtehedeflerinizneler? MULTIVAC Türkiye olarak, önümüzdeki süreçte hedefimiz ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz müşterilerimizle birlikte büyümek, gelişmiş paketle- me ve ürün çözümleriyle pazarın gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, organizasyonumuzu müş- terilerimize en yakın olacak şekilde yapılandırmayı sürdüreceğiz. Sahip olduğumuz en büyük sermayenin değerli çalışanlarımız olduğundan yola çıkarak, çalışanları- mızın teknik ve mesleki eğitimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Haziran 2016 DÜNYA GIDA DERGİSİ MULTIVAC’ınTürkiye’dealanında faaliyetgösterenşirketlerdenfarkınedir? MULTIVAC’ın tüm müşterilerince takdir edilen kendini kanıtlamış teknoloji ve kalitesinin yanı sıra, en çok ön plana çıkan özelliği satış ve satış son- rası hizmetlerinin kalitesidir. Almanya’daki merkezimizde eğitim almış tek- nik ve ticari personelimiz, iş ortağımız olarak gör- düğümüz müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkin şekilde yanıt verebilecek bilgi ve teknolo- jik alt yapıya sahiptir. Müşterilerimiz arzu ederse, yatırım sürecinde finansmanın sağlanabilmesi konusunda çözüm ortağımız olan leasing firmalarıyla birlikte uygun şartlar sunabiliyoruz. MULTIVACsatışsonrasında müşterilerinenegibihizmetlersunuyor? Kapsamlı ve yüksek kaliteli satış sonrası deste- ğimiz sayesinde MULTIVAC ambalaj çözümlerinin uzun süre kullanılabilmesini sağlamaktayız. MULTIVAC ambalaj çözümlerimizin kullanım ömrü boyunca yanınızdayız. Dünya çapında binden fazla uzmanımız ile müşterilerimize her türlü teknik desteği sunuyoruz. Müşterilerimize özel yeni ambalaj çözümlerinin geliştirilmesinden, özel operatör eğitimlerine, maki- naların periyodik bakımlarının yapılmasından mevcut müşteri tesislerinin kapasite artış planlamasına veya optimizasyonuna kadar her türlü konuda teknik ve 61

×