Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

الخطة والمشاريع

Download to read offline

presentation of ghazieh municipality

 • Be the first to like this

الخطة والمشاريع

 1. 1. 1
 2. 2. .3‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫األمنية‬ 2 .1‫البيئية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ .2‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫والرياضية‬ ‫التربوية‬‫والكشفية‬ .4‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫التنظيمية‬ .5‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫اإلنمائية‬
 3. 3. ‫مداخل‬ ‫كل‬ ‫تشجير‬ ‫و‬ ‫زراعة‬‫الغازية‬‫الى‬ ‫باالضافة‬‫تأهيل‬‫العامة‬ ‫الحدائق‬ ‫كل‬ ‫بشجر‬ ‫المقابر‬ ‫كل‬ ‫زراعة‬‫خا‬‫ص‬ ‫الصناعية‬ ‫الشركات‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الطلب‬‫والتجارية‬‫بشجر‬ ‫العقارات‬ ‫حدود‬ ‫زراعة‬‫خاص‬ ‫الجمعيات‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫العمل‬‫واألهالي‬‫لل‬‫محافظة‬‫اإل‬ ‫قدر‬ ‫النفايات‬ ‫فرز‬ ‫و‬ ‫النظافة‬ ‫على‬‫مكان‬ ‫ألوانها‬ ‫توحيد‬ ‫و‬ ‫الجدران‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اكبر‬ ‫دهان‬ ‫و‬ ‫طلي‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫الحرف‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫الحرفيين‬ ‫معارض‬ ‫إقامة‬ ‫تكملة‬‫العين‬ ‫ساحة‬ ‫وتجميل‬ ‫تاهيل‬ ‫مشروع‬‫و‬‫زراعتها‬ 3
 4. 4. ‫ا‬‫لعمل‬‫المقدم‬ ‫المدارس‬ ‫تجمع‬ ‫تجهيز‬ ‫على‬‫والمنجز‬‫تجهي‬ ‫بكافة‬ ‫الجنوب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬‫زاته‬ ‫الرياضة‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫و‬‫احتضان‬‫نادي‬‫الرياضي‬ ‫الشباب‬‫والوقوف‬‫على‬‫عائداته‬ ‫الملعب‬ ‫من‬‫و‬‫وتأمين‬ ‫التبرعات‬‫المصاريف‬ ‫من‬ ‫ينقصه‬ ‫ما‬ ‫العمل‬‫بالعمل‬ ‫االنخراط‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬‫الكشفي‬‫عبر‬‫مساعدة‬‫الرس‬ ‫كشافة‬ ‫من‬ ‫كل‬‫و‬ ‫الة‬ ‫المهدي‬ ‫كشافة‬‫وتنسيق‬‫المساعدة‬ ‫النشاطات‬‫النماء‬‫البلدة‬ ‫البلدي‬ ‫بالعمل‬ ‫لالنخراط‬ ‫للشباب‬ ‫المجال‬ ‫إفساح‬‫واالستفادة‬‫بشت‬ ‫نشاطهم‬ ‫من‬‫المجاالت‬ ‫ى‬ ‫كافة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الرياضية‬ ‫المهرجانات‬ ‫إقامة‬‫الجمعيات‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫للصور‬ ‫معارض‬ ‫إقامة‬ 4
 5. 5. ‫تزويد‬‫الشرطة‬‫بمعدات‬‫و‬ ‫المتفجرات‬ ‫كشف‬‫األسلحة‬ ‫ا‬‫قامة‬‫البلدة‬ ‫شوارع‬ ‫لكل‬ ‫شاملة‬ ‫مراقبة‬ ‫كاميرات‬ ‫شبكة‬‫و‬‫ربطها‬‫ع‬ ‫عمليات‬ ‫بغرفة‬‫مدى‬ ‫لى‬ ٢٤‫ساعة‬‫وانشاء‬‫باي‬ ‫للمساعدة‬ ‫خاص‬ ‫هاتف‬ ‫خط‬‫طارىء‬ ‫واالم‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫الالزمة‬ ‫باالليات‬ ‫وتزويدهم‬ ‫البلدية‬ ‫شرطة‬ ‫عديد‬ ‫زيادة‬‫ن‬ ‫مخالف‬ ‫اي‬ ‫عن‬ ‫الغطاء‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫التشفيط‬ ‫ظاهرة‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫العمل‬ 5
 6. 6. ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫خطة‬ ‫لوضع‬ ‫البلدة‬ ‫مهندسي‬ ‫من‬ ‫بفريق‬ ‫االستعانة‬(٢٠‫القادمة‬ ‫سنة‬) ‫واالستعانة‬‫اإلشراف‬ ‫على‬ ‫بهم‬‫في‬‫تنفيذ‬‫الحالية‬ ‫المشاريع‬ ‫انشاء‬‫إنمائي‬ ‫خلل‬ ‫اي‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫للمساعدة‬ ‫األحياء‬ ‫و‬ ‫للشوارع‬ ‫لجان‬(،‫كهرباء‬ ،‫ماء‬ ،‫كنس‬ ،‫نظافة‬ ،‫زفت‬‫نفايات‬‫وغي‬‫رها‬)-‫الرقم‬ ‫على‬ ‫االتصال‬ ‫بالمشاركة‬ ‫الراغبيين‬ ‫على‬07-220250 ‫تنظيم‬‫حركة‬‫السير‬‫لشوارع‬‫العين‬-‫جل‬‫التوت‬-‫الرابطة‬-‫حي‬‫وجعله‬ ‫البيدر‬‫ا‬‫خط‬ ‫مستقبال‬ ‫السير‬ ‫زحمة‬ ‫لتفادي‬ ‫واحد‬ ‫تن‬‫ظيم‬‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫لليافطات‬ ‫العشوائي‬ ‫االنتشار‬٢٠١٤/٩/١‫عبر‬ ‫البلدة‬ ‫شوارع‬ ‫في‬ ‫اإلعالن‬ ‫مكان‬ ‫يبين‬ ‫اليافطة‬ ‫وضع‬ ‫قبل‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫االستحصال‬‫وموعد‬ ‫وضعه‬‫ونزعه‬‫المسؤولية‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫أرشفة‬‫للموظفين‬ ‫االداري‬ ‫العمل‬ ‫تطوير‬ ‫و‬ ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫البلدية‬ ‫مستندات‬ 6
 7. 7. ‫البلدية‬ ‫اخبار‬ ‫ونشرجميع‬ ‫الشفافية‬ ‫لضمان‬ ‫بالبلدية‬ ‫خاص‬ ‫الكتروني‬ ‫موقع‬ ‫انشاء‬www.ghaziee.com ‫وجميع‬ ‫البلدية‬ ‫بين‬ ‫االتصال‬ ‫لتسهيل‬ ‫الذكية‬ ‫للهواتف‬ ‫خاص‬ ‫تطويرتطبيق‬‫وسكان‬ ‫اهالي‬ ‫البلدة‬–‫التطبيق‬ ‫اسم‬:«‫الغازية‬ ‫بلدية‬» ‫كاملة‬ ‫الكترونية‬ ‫مكتبة‬ ‫انشاء‬‫ودائمة‬‫البلدي‬ ‫بالمبنى‬‫االجهزة‬ ‫بكافة‬ ‫وتجهيزها‬ ‫وابحاثهم‬ ‫دراساتهم‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫الطالب‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫االلكترونية‬ ‫و‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التاجيرية‬ ‫القيم‬ ‫رسوم‬ ‫جداول‬ ‫وضع‬‫على‬ ‫الشركات‬‫البلدي‬ ‫موقع‬‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الهواتف‬‫الذكية‬‫غرامات‬ ‫اي‬ ‫تجنب‬ ‫و‬ ‫عليهم‬ ‫ما‬ ‫معرفة‬ ‫على‬ ‫المكلفين‬ ‫لمساعدة‬‫مس‬‫تقبلية‬. ‫تأهيل‬‫تجهيزه‬ ‫و‬ ‫البلدي‬ ‫القصر‬ ‫مبنى‬‫بالكامل‬. ‫الرقم‬ ‫على‬ ‫الشكاوى‬ ‫لتلقي‬ ‫ساخن‬ ‫خط‬ ‫وضع‬07/220250‫الشكوى‬ ‫نوع‬ ‫وتسجيل‬ ‫ورقمها‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫المراة‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ 7
 8. 8. ‫الح‬ ‫المرحوم‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫المياه‬ ‫وأقنية‬ ‫الصحي‬ ‫الصرف‬ ‫شبكات‬ ‫تجديد‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫حبيب‬ ‫اج‬ ‫محطة‬ ‫لغاية‬ ‫خليفة‬‫غدار‬‫ومن‬‫دوار‬‫المسلخ‬ ‫لغاية‬ ‫الريجي‬ ‫من‬ ‫الطريق‬ ‫تجهيز‬‫البيدر‬ ‫لحي‬ ‫نزوال‬ ‫هارون‬ ‫جبانة‬‫ب‬‫مياه‬ ‫أقنية‬ ‫التنسيق‬‫ش‬ ‫مشكلة‬ ‫اي‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫تجنب‬ ‫على‬ ‫الجنوبي‬ ‫لبنان‬ ‫مياه‬ ‫مصلحة‬ ‫مع‬ ‫الكامل‬‫للمياه‬ ‫ح‬ ‫مستقبال‬ ‫و‬ ‫حاليا‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫لالستعانة‬ ‫ثاني‬ ‫مياه‬ ‫خزان‬ ‫إقامة‬ ‫و‬ ‫التعاونيات‬ ‫لحي‬ ‫ارتوازي‬ ‫بئر‬ ‫حفر‬‫الحاجة‬ ‫د‬. ‫للدفاع‬ ‫مركز‬ ‫انشاء‬‫المدني‬/‫سيارات‬‫إسعاف‬‫ومركز‬‫متكا‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫مع‬ ‫اطفائية‬‫على‬ ‫مل‬ ‫مدى‬٢٤‫ساعة‬ ‫الصرف‬ ‫شبكات‬ ‫و‬ ‫للمجاري‬ ‫ومضخات‬ ‫بآليات‬ ‫البلدية‬ ‫تزويد‬‫الصحي‬‫باالضا‬‫الى‬ ‫فة‬‫ألية‬ ‫األشجار‬ ‫تشحيل‬ ‫و‬ ‫الكهرباء‬ ‫بأعمدة‬ ‫خاصة‬ ‫رافعة‬ 8
 9. 9. ‫الشوارع‬ ‫لكنس‬ ‫بألية‬ ‫البلدية‬ ‫تزويد‬ ‫التالية‬ ‫الطرقات‬ ‫تزفييت‬ ‫المسلخ‬ ‫لغاية‬ ‫الريجي‬ ‫دوار‬ ‫الريجي‬ ‫طريق‬-‫المعمرية‬ ‫مفرق‬ ‫الشحوري‬ ‫جامع‬-‫عقتانيت‬ ‫مفرق‬ ‫الريجي‬ ‫طريق‬-‫دنش‬ ‫جعفر‬ ‫بيت‬ ‫الرابطة‬ ‫طريق‬-‫فرنسبنك‬-‫الغازية‬ ‫ملعب‬ ‫الخدمة‬ ‫لخط‬ ‫نزوال‬ ‫حمدو‬ ‫بيت‬ ‫شارع‬ ‫التوت‬ ‫جل‬ ‫حي‬-‫بكداش‬ ‫بناية‬-‫الرابطة‬ ‫البشرون‬ ‫حي‬ ‫طريق‬ ‫تزفيت‬ ‫و‬ ‫توسيع‬‫التعاونيات‬ ‫طريق‬ 9
 10. 10. ‫قناريت‬ ‫الريجي‬ ‫طريق‬ ‫وتعبيد‬ ‫توسيع‬ ‫المدارس‬ ‫تجمع‬ ‫طريق‬ ‫توسيع‬(‫التابالين‬ ‫ضهور‬)‫صيف‬ ‫ملعب‬ ‫وتزفيتهاوانشاء‬‫وملعب‬ ‫ي‬ ‫بمساحة‬ ‫شتوي‬2000‫م‬2 ‫للبلدية‬ ‫جديد‬ ‫مستودع‬ ‫بناء‬ ‫االخضر‬ ‫البرج‬ ‫مطعم‬ ‫وحتى‬ ‫الشحوري‬ ‫جامع‬ ‫من‬ ‫لقناريت‬ ‫جديد‬ ‫طريق‬ ‫استحداث‬ ‫البحر‬ ‫مشاريع‬ ‫شركة‬ ‫لغاية‬ ‫غدكو‬ ‫هنكار‬ ‫من‬ ‫الطريق‬ ‫وتزفييت‬ ‫توسيع‬ ‫مشروع‬ 10

presentation of ghazieh municipality

Views

Total views

619

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

65

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×