Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Performance dashboards klant contact centers

283 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Performance dashboards klant contact centers

  1. 1. Veritas VisionPerformance dashboards voor het Klant Contact CenterPerformance dashboards voor klant contact centraOmdat Klant Contact Centra steeds belangrijker voor organisaties worden, is het van cruciaalbelang dat deze adequaat bestuurd worden om de afgesproken performance te realiseren. Ditkan met Veritas Vision veel efficiënter, sneller en goedkoper dan met de klassieke rapportagemethoden.Als manager, teamleider of supervisor wilt u de prestaties van het Klant Contact Centrumoverzichtelijk en in één oogopslag zien en proactief besturen zonder tijdrovende selectie enanalyse van allerlei irrelevante data.Klant Contact Centra beschikken over grote hoeveelheden gegevens die moeilijk toegankelijkzijn en waarbij het veel tijd kost om deze gegevens op een presenteerblaadje overzichtelijk temaken. Nu zijn deze gegevens in de vorm van transparante informatie zichtbaar.Veritas Vision presenteert de kritische prestatie-indicatoren ineen inzichtelijk rapportage op basis van uw eigen informatie-systemen of databanken. Het Dashboard verbindt, zeer effi-ciënt en tegen lage kosten, alle relevante data uit verschil-lende bronnen met elkaar tot de relevante stuurinformatie voorverschillende sleutelpersonen in uw organisatie en op het ge-wenste moment.U krijgt:• alle belangrijke gegevens overzichtelijk op één scherm, iPhone of Smart Phone of A4 gepresenteerd;• real time en per periode inzicht in de prestaties van het Klant Contact Centrum en, indien gewenst, plaatsonaf- hankelijk via Cloud;• een middel om uw Klant Contact Centrum effectief te besturen tegen lagere kosten en met hogere kwaliteit;• real time inzicht in trends en ontwikkelingen;• Geen investering vooraf, Pay as you Go.Veritas Vision is daarmee een zeer effectief instrument om de kwaliteit en klanttevredenheid teverhogen en de kosten te verlagen door optimale benutting van de capaciteit met behoud vanhet service niveau. TAME YOUR DATA.
  2. 2. Over Veritas-BIVeritas BI Limited is een internationale aanbieder van een Business Intelligence (Veritas Vision) en Corporate Per-formance Management (Veritas Perform) oplossingen. De oplossingen van Veritas BI Limited helpen organisaties bijhet behalen van hun strategische doelstellingen.Veritas BI Limited biedt zoveel als mogelijk branche specifieke oplossingen die, indien mogelijk, bedrijfsbreedingezet kunnen worden. Met deze oplossingen beschikken organisaties over performance dashboards waarmeebestuurders en managers de prestaties van de verschillende onderdelen van de organisatie overzichtelijk en in éénoogopslag kunnen zien en besturen zonder tijdrovende selecties en analyse van allerlei irrelevante data.De oplossingen van Veritas BI Limited worden ondermeer gebruikt door Phone Warehouse, City College Coventry,Darlington College University of Exeter, London School of Economics, University of St. Andrews. Thames Police,National Trust, Kings Hospital, en de Northampton Police.PartnersDe performance dashboards voor klant contact centra zijn samen met RoadmapICT en Vrijzicht Bedrijfsadvies ontwikkeld. Roadmap ICT is gespecialiseerd in con-sultancy en coaching op het gebied van bedrijfssoftware en Vrijzicht Bedrijfsadviesis gespecialiseerd in het opzetten van Klant Contact Centra .Voor optimale beschikbaarheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid wordtvoor de hosting gebruik gemaakt van het Cloud infrastructuur platform van Dutch-cloud en de datacentra van Datahouse.Voor integratie vraagstukken, BI architecturen, implementaties en beheer werktVeritas-BI samen met verschillende partners, waaronder Convenience ICT en MBIAutomatisering.KPI’s: Abandonned calls, Direct beantwoord, Behandelduur, Kosten per call, Aantal klantcontacten,Bezettingsgraad, Klanttevredenheid (rapportcijfer van 1-10), Kritieke fouten, Niet-kritieke fouten, Klachten,Nauwkeurigheid voorspelling aanbod, Operationeel verzuim, Opdrachtgevertevredenheid, en veel meer.Onze aanbiedingEen goed en praktisch overzicht van alle relevante prestaties van uw Klant Contact of Call Centre.Informatie uit verschillende systemen -zoals Human Resource, Roosteren en Planning, Communications,CRM- kan worden geconsolideerd en getoond. Indien gewenst real time en op alle niveaus.Klanten kunnen gebruik maken van de standaard dashboards, maar ook zelf dashboards toevoegen ofaanpassen.De dashboards kunnen als SaaS worden afgenomen, geen investering vooraf, of op eigen servers van deklant worden geinstalleerd.Veritas BI Limited, Head office Veritas BI Limited, EuropeThe Square, Basing View Luchthavenweg 43, 5657 EABasingstoke, Hampshire RG21 4EB Eindhoven Airport, The NetherlandsTel: 0125692480 Tel: +31629349436Fax: 01256692450 Fax: +31402350946Email: sales@veritas-bi.com Email: sales@veritas-bi.comWeb: www.veritas-bi.com Web: www.veritas-bi.com

×