SlideShare a Scribd company logo

Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα

Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα

1 of 24
Download to read offline
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εργασία για το μάθημα:
Εποπτεία Νοητικής Καθυστέρησης
Παιδαγωγική Έκθεση
Καθηγήτρια: Ντεροπούλου Ε.
Φοιτητής: Τσικολάτας Αλέξανδρος
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
2
Αθήνα 2014
Πίνακας περιεχομένων
Ιστορικό - Γνωματεύσεις ........................................................................................................... 3
Παιδαγωγική Έκθεση του μαθητή Χ.......................................................................................... 3
Γενικά .................................................................................................................................... 3
Γνωστικός Τομέας...................................................................................................................... 4
Περιγραφή............................................................................................................................. 4
Μελέτη περίπτωσης.............................................................................................................. 4
Γλωσσικός Τομέας..................................................................................................................... 7
Περιγραφή............................................................................................................................. 7
Μελέτη περίπτωσης.............................................................................................................. 8
Συζήτηση ................................................................................................................................. 11
Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 12
Παράρτημα.............................................................................................................................. 13
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
3
Ιστορικό - Γνωματεύσεις
Ο μαθητής Χ. της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ημερομηνίας γεννήσεως 28/12/1995
έχει γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ Γ’ Αθήνας (20/11/12) ως άτομο που παρουσιάζει
Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες καθώς και αυτισμό
και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
Όταν ήταν στην Γ’ γυμνασίου εμφάνισε σχολική άρνηση, αντίδραση
προσαρμογής με αγχώδες και καταθλιπτικό συναίσθημα (ΙΚΑ, Κέντρο Παιδοψυχικής
Υγιεινής, 7/9/2012). Επανέλαβε την τάξη μετά από ένα σχολικό έτος απραξίας και
απολύθηκε με 14, 3/13.
Γνωμάτευση του ΕΟΠΠΥ (15/9/13) αναφέρει ότι ο Χ. διαγνώστηκε με Ήπιο
αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας F84.5 και με ΔΝ 103 κατά WISC III.
Ο Χ. δεν έχει αδέλφια ενώ οι γονείς ζουν μαζί και προσπαθούν να παρέχουν
όσα είναι δυνατά για τον Χ.
Παιδαγωγική Έκθεση του μαθητή Χ.
Γενικά
Ο Χ. είναι μαθητής μου στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα αρχές
Λογιστικής που γίνεται 3 ώρες την εβδομάδα, την ημέρα Δευτέρα την 2η
ώρα 09:10 –
10:00, την ημέρα Πέμπτη την 1η
ώρα 08:15 – 09:00 και την ημέρα Παρασκευή την 5η
ώρα 11:40 – 12:25. Ανέλαβα υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στις
09/12/13, τους προηγούμενους μήνες το τμήμα είχε κενό εκείνες τις ώρες.
Ο Χ. κάθεται στο πρώτο θρανίο της μεσαίας σειράς, σε απόσταση 2 μέτρων
από τον πίνακα και τριών μέτρων από την έδρα του καθηγητή. Δίπλα του είναι ο
συμμαθητής και στενός του φίλος διαγνωσμένος με ήπιο αυτισμό.
Η τάξη αποτελείται από 23 μαθητές. Το επίπεδο του τμήματος είναι ιδιαίτερα
χαμηλό σε όλα τα μαθήματα και το ενδιαφέρον των μαθητών για όλα τα μαθήματα
πολύ περιορισμένο. Εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν όλοι οι μαθητές όπως είναι φυσικό
στον ίδιο βαθμό με τον Χ.
Ο Χ. μου κίνησε το ενδιαφέρον όταν παρατήρησα πως στα διαλείμματα είναι
συνήθως μόνος κάνοντας στερεότυπες επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το σώμα του
μπρος πίσω, ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Έτσι κοίταξα το φάκελο του
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
4
μαθητή όπου είδα την γνωμάτευσή του και παράλληλα κοίταξα τους φακέλους όλων
των μαθητών (κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει δύο εβδομάδες πριν, στην αρχή της
ανάληψης υπηρεσίας) και διαπίστωσα πως υπάρχει άλλος ένας μαθητής με αυτισμό
(ο διπλανός του Χ.) και άλλες 4 κοπέλες διαγνωσμένες με ΜΔ και μια κοπέλα με
ΔΕΠΥ.
Γνωστικός Τομέας
Περιγραφή
Οι γνωστικές διεργασίες διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:
1. Πρόκτηση πληροφοριών, αφορά την διαδικασία πρόκτησης χωροχρονικού
προσανατολισμού, αναγνώριση σχημάτων, μεγεθών, ποσοτήτων, εννοιών,
μεθόδων και διαδικασιών, συμβόλων, λεξιλογίου, τάσεων και ακολουθιών,
ταξινομήσεων και κατηγοριών, μεθοδολογίας.
2. Φάση επεξεργασίας, αφορά την διαδικασία οροθέτησης προβλήματος,
συγκριτικής συμπεριφοράς, ανάκληση της μνήμης, κατανόησης.
3. Φάση αντίδρασης – ανταπόκρισης, αφορά την διαδικασία με την οποία αντιδρά
και ανταποκρίνεται στη μαθησιακή διαδικασία, την εφαρμογή, την ανάλυση, την
δημιουργία ιδεών, την αξιολόγηση ή δικαιολόγηση μιας απόφαση ή σειράς
ενεργειών.
Μελέτη περίπτωσης
Η παρούσα παιδαγωγική έκθεση του Χ. συντάσσεται έπειτα από 50 σχολικές
ώρες σε διάστημα 4ων μηνών συμμετοχικής παρατήρησης, άτυπων συζητήσεων,
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εντός τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος της
Λογιστικής. Στο 3ωρο μάθημα της λογιστικής ο Χ. είναι σε θέση να:
Παρακολουθεί αναπόσπαστος το μάθημα με ενδιαφέρον και προσοχή κατά
την παράδοση του μαθήματος είτε επικρατεί φασαρία είτε επικρατεί η προσοχή και
από τους λοιπούς μαθητές. Το ίδιο ενδιαφέρον και προσοχή δείχνει όταν οι λοιποί
μαθητές θέτουν ερωτήματα, απαντήσεις ή σηκώνονται να επιλύσουν ασκήσεις στον
πίνακα.
Παρατηρεί ακουστικά τις απαντήσεις όλων, ακόμη κι όταν δεν έχει
βλεμματική επαφή και είναι πάντα έτοιμος να δώσει απάντηση σε ότι του ζητηθεί.
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
5
Για παράδειγμα, λόγο της θέσης του στην τάξη (πρώτο θρανίο μεσαίας στήλης), του
γεγονότος ότι δεν γυρνά το κεφάλι του να κοιτάξει ποιος απαντά αλλά το έχει πάντα
σκυμμένο χαμηλά όταν μιλά άλλος μαθητής, δίνει την εντύπωση ότι δεν προσέχει
αλλά μπορεί να επαναλαμβάνει πάντα τα λεγόμενα του προλαλήσαντα και πολλές
φορές να προσθέτει και την δική του γνώμη.
Συμπεραίνει την ορθή ή λογική απάντηση ή λύση σε πραγματικά
προβλήματα αιτιολογώντας πλήρως την διαδικασία της σκέψης του όταν του ζητηθεί.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το βράδυ κλέφτες διαρρήξουν την επιχείρηση
που διαχειρίζεσαι και σου κλέψουν όλα τα χρήματα του ταμείου και μια μικρή φθηνή
τηλεόραση που είχες μέσα ποια είναι η ζημία; Ο Χ. απαντά λέγοντας πως η ζημία
είναι το σύνολο των χρημάτων και της αξίας της τηλεόρασης γιατί τα χρήματα τα
έχασε και δε πρόκειται να τα βρει και εκτός αυτού η τηλεόραση αποτελεί πάγιο
στοιχείο της επιχείρησης που πρέπει να αγοράσει ξανά.
Εξηγεί την απάντησή του ή τις υποθέσεις του όταν του ζητηθεί. Για
παράδειγμα, αναφέρει πως όλοι μπορούμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα αν
είμαστε εντάξει κάθε μήνα και το αποπληρώνουμε και αν η τράπεζα καταλάβει πως
το δάνειο το θέλουμε για να το επενδύσουμε.
Ταξινομεί σε κατηγορίες όταν του ζητηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να
διακρίνει και να ταξινομήσει όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού
μιας επιχείρησης, αιτιολογώντας πάντα την επιλογή του.
Ορίζει με ευρύ λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πάντα ορθά την
ορολογία που έχει διδαχθεί στο μάθημα της λογιστικής και του έχει γίνει ξεκάθαρη η
χρήση της κάθε έννοιας, όπως αναφέρει, το ταμείο είναι στοιχείο του ενεργητικού
γιατί είναι κάτι που κατέχει η επιχείρηση και για να αυξηθεί το χρεώνω δεν το
πιστώνω γιατί αν το πίστωνα σημαίνει ότι το ταμείο μου μειώνεται.
Αναγνωρίζει τα σύμβολα και τους συμβολισμούς. Για παράδειγμα,
χρησιμοποιεί τον σχηματισμό του λογιστικού ημερολογίου, το λογιστικό ταυ, το Χ ή
+ για την χρέωση ή αύξηση, το Π ή - για την πίστωση, το Ε για το ενεργητικό και Π
για το παθητικό, για την επίλυση όλων των λογιστικών ασκήσεων
Σχεδιάζει και συνθέτει υποθετικά προβλήματα και καταστάσεις όταν του
ζητηθεί. Για παράδειγμα, ο Χ. καλείται να δώσει ένα λογιστικό γεγονός προς επίλυση
σε συμμαθητή του που βρίσκεται στον πίνακα, διαδικασία που εναλλακτικά θα την
έκανε ο εκπαιδευτικός.
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα
tsikolatas@gmail.com
6
Εφαρμόζει τις μεθόδους που απαιτούνται για την επίλυση ή δημιουργία
προβληματισμών. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα σηκωθεί στον πίνακα έπειτα
από παρότρυνση του εκπαιδευτικού, σχεδιάζει πρώτα το λογιστικό ημερολόγιο, τα
ταυ και τον πίνακα του ισολογισμού και αναμένει την εκφώνηση από τον
εκπαιδευτικό.
Ανακαλεί γνώσεις που έχει αποκτήσει στο παρελθόν στην μνήμη του με
επιτυχία και μεγάλη λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, σε προφορική εξέταση
επανάληψης προγενέστερων μαθημάτων, απαντά με τον ίδιο τρόπο που απαντούσε ο
εκπαιδευτικός κατά την παράδοση του μαθήματος.
Συνδέει τις προγενέστερες γνώσεις με τις νεότερες για την επίλυση
προβληματισμών. Για παράδειγμα, αφού όπως έχουμε πει αν κερδίσω στο λαχείο
αυτό το ονομάζω έκτακτο κέρδος, τότε και στην παρούσα ερώτηση του πως ονομάζω
τα χρήματα που βρήκα στο δρόμο και τα βάζω στο ταμείο της επιχείρησής μου η
απάντηση είναι έκτακτο κέρδος γιατί είναι κάτι που μπήκε στην επιχείρηση και δεν
το έχω δουλέψει.
Διακρίνει το βαθμό δυσκολίας ασκήσεων ή προβληματισμών Για
παράδειγμα, αναφέρει πως «…αισθάνομαι ότι εδώ κρύβεται κάποια παγίδα γιατί δε
βρίσκω εύκολα την απάντηση και ότι σκέφτομαι για σωστό μετά από λίγο βρίσκω γιατί
είναι λάθος».
Εφαρμόζει όλα όσα έχει μάθει. Για παράδειγμα, σε ασκήσεις που δεν
απαιτούν πλήρη αιτιολόγηση ή απάντηση, ή είναι σύντομης απάντησης, ο Χ. θα
απαντήσει με κάθε τρόπο που θα τεκμηριώνει την σωστή απάντηση και με όλα τα
λογιστικά εργαλεία.
Είναι πρόθυμος στην σχολική εξέταση, είτε αυτή γίνεται προφορικά, είτε
γραπτά ατομικά ή στον πίνακα. Για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε αν
σήμερα γράφαμε ένα διαγώνισμα, η απάντηση του ήταν ένα πλατύ χαμόγελο και
«…ωραία γιατί εδώ θα τα βρω όλα μαζεμένα».
Ad

Recommended

Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfΕ΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdf
Ε΄ Δημοτικού ΠΓΛ .pdfzohsschool
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
 
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουtheodora tz
 
Αρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηΑρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηtheodora tz
 
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄
Φυσική ΣΤ΄- Επαναληπτικό 9ης Ενότητας ΄΄ Ηλεκτρομαγνητισμός ΄΄Χρήστος Χαρμπής
 

More Related Content

What's hot

Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨Ηλιάδης Ηλίας
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςChristiana Violari
 
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"Eri Arampatzi
 
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαNikos Papastamatiou
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουEirini Papazaxariou
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσειςtheodora tz
 
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσηςΠροβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσηςstamatiademogianni
 
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)santziak
 
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Χρήστος Χαρμπής
 
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Ηλιάδης Ηλίας
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥAlexandra Tsigkou
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η Ενότητα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η ΕνότηταΕπαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η Ενότητα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η ΕνότηταΗλιάδης Ηλίας
 
ποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγενναποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγενναAmeli Amelia
 
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)Nansy Tzg
 

What's hot (20)

ενημέρωση γονέων
ενημέρωση γονέωνενημέρωση γονέων
ενημέρωση γονέων
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γλώσσας Γ' τάξη - 1η Ενότητα: ¨¨Πάλι μαζί¨¨
 
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
 
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"
Σχεδιάγραμμα Έκθεσης "Ο καλύτερός μου φίλος"
 
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
 
Περιγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
 
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - ΣημειώσειςΠεριγραφή προσώπου - Σημειώσεις
Περιγραφή προσώπου - Σημειώσεις
 
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχοςμαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά δ΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
προβλήματα πολλαπλασιασμού
προβλήματα πολλαπλασιασμούπροβλήματα πολλαπλασιασμού
προβλήματα πολλαπλασιασμού
 
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξηςΣυγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
Συγκέντρωση - ενημέρωση γονέων Β΄ τάξης
 
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσηςΠροβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
Προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης
 
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχοςγλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα ε΄ δημοτικού α΄τεύχος
 
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
 
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
Σχέδιο Μαθήματος (Διαφορετικότητα)
 
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄, επανάληψη 1ης ενότητας: ΄΄Ταξίδια , τόποι, μεταφορικά μέσα΄΄
 
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
 
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥΣυναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
Συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι στα προγράμματα ΠΕ και ΑΥ
 
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η Ενότητα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η ΕνότηταΕπαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η Ενότητα
Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικών Γ΄ τάξη - 1η Ενότητα
 
ποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγενναποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγεννα
 
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)
επιθετα ουσιαστικα (ασκήσεις)(1)
 

Similar to Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα

μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015GEORGE LAPSANAS
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESguest83e858
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiStergios
 
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜεταξούλα Μανικάρου
 
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταEleni Georgiopoulou
 
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςEleni Kazara
 
ερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςmariapeukou
 
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-ex
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-exLyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-ex
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-exkoskouts
 
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρόταση
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρότασηΓραφικές παραστάσεις διαθεματική πρόταση
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρότασηChristos Gotzaridis
 
Φυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοΦυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοAngel
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςpramas
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣgvlachos
 
ερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςmariapeukou
 
Δυσαριθμησία
ΔυσαριθμησίαΔυσαριθμησία
Δυσαριθμησίαmanos tsagkatos
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούΓιάννης Παπαδάκης
 
παρουσίαση 25 5-11
παρουσίαση 25 5-11παρουσίαση 25 5-11
παρουσίαση 25 5-11lelman
 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdfΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdfBig Brain's Team Big Brain's Team
 

Similar to Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα (20)

Eισήγηση Kωδωνάς Ιωάννης,
Eισήγηση Kωδωνάς Ιωάννης,Eισήγηση Kωδωνάς Ιωάννης,
Eισήγηση Kωδωνάς Ιωάννης,
 
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
μαθησιακεσ δυσκολιεσ σχεδιο μαθηματοσ ιστοριασ δ΄ δημοτικου-2015
 
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIESNASTOPOULOS LEARNING THEORIES
NASTOPOULOS LEARNING THEORIES
 
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th MathisiSygxrones Theories Gia Th Mathisi
Sygxrones Theories Gia Th Mathisi
 
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
 
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότηταΠαιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
Παιδιά με διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα
 
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξηςTροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
Tροποποίηση συμπεριφοράς/διαχείριση προβλημάτων τάξης
 
ερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσης
 
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-ex
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-exLyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-ex
Lyk c-pro-dimiourgiki-didaskalia-paixnidi-me-tin-anisotita-ex
 
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρόταση
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρότασηΓραφικές παραστάσεις διαθεματική πρόταση
Γραφικές παραστάσεις διαθεματική πρόταση
 
Φυσική - Βιβλίο
Φυσική - ΒιβλίοΦυσική - Βιβλίο
Φυσική - Βιβλίο
 
επιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσεις
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
 
ερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσηςερωτηματολόγιο έκθεσης
ερωτηματολόγιο έκθεσης
 
Δυσαριθμησία
ΔυσαριθμησίαΔυσαριθμησία
Δυσαριθμησία
 
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικούσύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική φυσικων επιστημών στ' δημοτικού
 
Εισηγήσεις Καλαμαρί 11 3-2017
Εισηγήσεις Καλαμαρί 11 3-2017Εισηγήσεις Καλαμαρί 11 3-2017
Εισηγήσεις Καλαμαρί 11 3-2017
 
παρουσίαση 25 5-11
παρουσίαση 25 5-11παρουσίαση 25 5-11
παρουσίαση 25 5-11
 
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdfΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ....pdf
 
Ma8imatika bdimotikou keim
Ma8imatika bdimotikou keimMa8imatika bdimotikou keim
Ma8imatika bdimotikou keim
 

More from Alexandros Tsikolatas

Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Alexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
 
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...Alexandros Tsikolatas
 

More from Alexandros Tsikolatas (20)

Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση και Ενταξιακές Εκπαιδευτικές Προσεγγ...
 
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...
Τσικολάτας Α. (2015) Review. Public awareness, attitudes and beliefs regardin...
 
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...
Τσικολάτας Α. (2014) Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης - Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρη...
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
Τσικολάτας Α. (2014) Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στ...
 
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...
Τσικολάτας Α. (2017) Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπ...
 
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2013) Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2017) Η Πλατφόρμα Moodle. Ένα σχολείο στα σύννεφα. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...
Τσικολάτας Α. (2016) Μελετώντας το κλίμα συνεργασίας μεταξύ παιδιών με ειδικέ...
 
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2016) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
 
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...
Τσικολάτας Α. (2016) Διδακτικό σενάριο Διδασκαλία των Αρχών Οικονομικής Θεωρί...
 
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
Τσικολάτας Α. (2015) Εργαλείο ανάπτυξης επιχειρησιακής κουλτούρας Δημιουργία ...
 
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Νοητική Καθυστέρηση. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Μικροδιδασκαλία στη Συμβουλευτική Γονέων. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Η Μέθοδος της Παρατήρησης. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...
Τσικολάτας Α. (2014) Η Ενταξιακή Εκπαίδευση στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα...
 
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
Τσικολάτας Α. (2013) Προβλήματα ακοής, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι...
 
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης και Διατροφή του Παιδιού, Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Σαγχαρώδης Διαβήτης στην Παιδική Ηλικία, Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2012) Πρώιμη γραφή και ανάγνωση – Κώδικας Braille. Αθήνα
 
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...
Τσικολάτας Α. (2012) Μουσεία και προσβασιμότητα ανάδειξη και αξιοποίηση της δ...
 

Recently uploaded

Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptxΣυμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx7gymnasiokavalas
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουDimitra Mylonaki
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxPennyMarinaki
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxPennyMarinaki
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμουsarrafimaria
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx36dimperist
 
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΣτα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΔήμητρα Τζίνου
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...2lykkomo
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΔήμητρα Τζίνου
 
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doc
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.docΗ Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doc
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doceucharis
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxPennyMarinaki
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarPenelope Markellou
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxΟ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxGeorgiaNianioglou
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxPennyMarinaki
 
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αιγίου
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο ΑιγίουΕπίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αιγίου
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο ΑιγίουDimitra Mylonaki
 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptx
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptxΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptx
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptx
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptxΆσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptx
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptxPennyMarinaki
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxiliana stavrou
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxPennyMarinaki
 

Recently uploaded (20)

Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptxΣυμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn.pptx
 
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μουΠεριγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
Περιγραφή ανθρώπου: Ο φίλος μου/Η φίλη μου
 
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptxSara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
Sara_and_Jessica_Kolymvari_addiction.pptx
 
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptxerasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
erasmia πρόληψη και αντιμετώπιση του.pptx
 
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου ΕυόσμουΟ οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός  του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
Ο οικισμός Χαρμνάνκιοϊ και ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου
 
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptxOi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
Oi_Pinakes_tis_Alfavitas_apo_A_Taxi.pptx
 
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική ΠεριοδείαΣτα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
Στα Βήματα του Αποστόλου Παύλου. Β' Αποστολική Περιοδεία
 
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
ΕΞΕ - 15195 - 2024 - Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την ...
 
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de BonoΟ Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
Ο Μοναχισμός με τα έξι καπέλα σκέψης του Edward de Bono
 
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doc
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.docΗ Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doc
Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δεν ξεχνώ.doc
 
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptxμυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
μυρτω ναξακη και ιωαννα λιονακη addiction.pptx
 
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatarΟλόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
Ολόημερο Τμήμα Σχολείου: Χρωμοσελίδες με avatar
 
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ηΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ», ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6η
 
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptxΟ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣξ,ηωξηγξγφηξκξηκξηκξφκξηφ.pptx
 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptxΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΚΑΚΗΣ2.pptx
 
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αιγίου
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο ΑιγίουΕπίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αιγίου
Επίσκεψη στο ιστορικό και λαογραφικό Μουσείο Αιγίου
 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptx
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptxΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptx
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΚΗ διαδικτυακός εθισμός.pptx
 
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptx
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptxΆσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptx
Άσια και Βάσω Πρόληψη διαδικτυακού εθισμού.pptx
 
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptxΤο Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
Το Νερό στη Θρησκεία και τη Λαϊκή Παράδοση .pptx
 
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptxΣτέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
Στέλλα και Βασιλική διαδικτυακός εθισμός.pptx
 

Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα

 • 1. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Εργασία για το μάθημα: Εποπτεία Νοητικής Καθυστέρησης Παιδαγωγική Έκθεση Καθηγήτρια: Ντεροπούλου Ε. Φοιτητής: Τσικολάτας Αλέξανδρος
 • 2. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 2 Αθήνα 2014 Πίνακας περιεχομένων Ιστορικό - Γνωματεύσεις ........................................................................................................... 3 Παιδαγωγική Έκθεση του μαθητή Χ.......................................................................................... 3 Γενικά .................................................................................................................................... 3 Γνωστικός Τομέας...................................................................................................................... 4 Περιγραφή............................................................................................................................. 4 Μελέτη περίπτωσης.............................................................................................................. 4 Γλωσσικός Τομέας..................................................................................................................... 7 Περιγραφή............................................................................................................................. 7 Μελέτη περίπτωσης.............................................................................................................. 8 Συζήτηση ................................................................................................................................. 11 Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 12 Παράρτημα.............................................................................................................................. 13
 • 3. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 3 Ιστορικό - Γνωματεύσεις Ο μαθητής Χ. της Α’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. ημερομηνίας γεννήσεως 28/12/1995 έχει γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ Γ’ Αθήνας (20/11/12) ως άτομο που παρουσιάζει Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες καθώς και αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης. Όταν ήταν στην Γ’ γυμνασίου εμφάνισε σχολική άρνηση, αντίδραση προσαρμογής με αγχώδες και καταθλιπτικό συναίσθημα (ΙΚΑ, Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής, 7/9/2012). Επανέλαβε την τάξη μετά από ένα σχολικό έτος απραξίας και απολύθηκε με 14, 3/13. Γνωμάτευση του ΕΟΠΠΥ (15/9/13) αναφέρει ότι ο Χ. διαγνώστηκε με Ήπιο αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας F84.5 και με ΔΝ 103 κατά WISC III. Ο Χ. δεν έχει αδέλφια ενώ οι γονείς ζουν μαζί και προσπαθούν να παρέχουν όσα είναι δυνατά για τον Χ. Παιδαγωγική Έκθεση του μαθητή Χ. Γενικά Ο Χ. είναι μαθητής μου στην Α’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. στο μάθημα αρχές Λογιστικής που γίνεται 3 ώρες την εβδομάδα, την ημέρα Δευτέρα την 2η ώρα 09:10 – 10:00, την ημέρα Πέμπτη την 1η ώρα 08:15 – 09:00 και την ημέρα Παρασκευή την 5η ώρα 11:40 – 12:25. Ανέλαβα υπηρεσία ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στις 09/12/13, τους προηγούμενους μήνες το τμήμα είχε κενό εκείνες τις ώρες. Ο Χ. κάθεται στο πρώτο θρανίο της μεσαίας σειράς, σε απόσταση 2 μέτρων από τον πίνακα και τριών μέτρων από την έδρα του καθηγητή. Δίπλα του είναι ο συμμαθητής και στενός του φίλος διαγνωσμένος με ήπιο αυτισμό. Η τάξη αποτελείται από 23 μαθητές. Το επίπεδο του τμήματος είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε όλα τα μαθήματα και το ενδιαφέρον των μαθητών για όλα τα μαθήματα πολύ περιορισμένο. Εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν όλοι οι μαθητές όπως είναι φυσικό στον ίδιο βαθμό με τον Χ. Ο Χ. μου κίνησε το ενδιαφέρον όταν παρατήρησα πως στα διαλείμματα είναι συνήθως μόνος κάνοντας στερεότυπες επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το σώμα του μπρος πίσω, ένα από τα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Έτσι κοίταξα το φάκελο του
 • 4. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 4 μαθητή όπου είδα την γνωμάτευσή του και παράλληλα κοίταξα τους φακέλους όλων των μαθητών (κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει δύο εβδομάδες πριν, στην αρχή της ανάληψης υπηρεσίας) και διαπίστωσα πως υπάρχει άλλος ένας μαθητής με αυτισμό (ο διπλανός του Χ.) και άλλες 4 κοπέλες διαγνωσμένες με ΜΔ και μια κοπέλα με ΔΕΠΥ. Γνωστικός Τομέας Περιγραφή Οι γνωστικές διεργασίες διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: 1. Πρόκτηση πληροφοριών, αφορά την διαδικασία πρόκτησης χωροχρονικού προσανατολισμού, αναγνώριση σχημάτων, μεγεθών, ποσοτήτων, εννοιών, μεθόδων και διαδικασιών, συμβόλων, λεξιλογίου, τάσεων και ακολουθιών, ταξινομήσεων και κατηγοριών, μεθοδολογίας. 2. Φάση επεξεργασίας, αφορά την διαδικασία οροθέτησης προβλήματος, συγκριτικής συμπεριφοράς, ανάκληση της μνήμης, κατανόησης. 3. Φάση αντίδρασης – ανταπόκρισης, αφορά την διαδικασία με την οποία αντιδρά και ανταποκρίνεται στη μαθησιακή διαδικασία, την εφαρμογή, την ανάλυση, την δημιουργία ιδεών, την αξιολόγηση ή δικαιολόγηση μιας απόφαση ή σειράς ενεργειών. Μελέτη περίπτωσης Η παρούσα παιδαγωγική έκθεση του Χ. συντάσσεται έπειτα από 50 σχολικές ώρες σε διάστημα 4ων μηνών συμμετοχικής παρατήρησης, άτυπων συζητήσεων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εντός τμήματος, στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογιστικής. Στο 3ωρο μάθημα της λογιστικής ο Χ. είναι σε θέση να: Παρακολουθεί αναπόσπαστος το μάθημα με ενδιαφέρον και προσοχή κατά την παράδοση του μαθήματος είτε επικρατεί φασαρία είτε επικρατεί η προσοχή και από τους λοιπούς μαθητές. Το ίδιο ενδιαφέρον και προσοχή δείχνει όταν οι λοιποί μαθητές θέτουν ερωτήματα, απαντήσεις ή σηκώνονται να επιλύσουν ασκήσεις στον πίνακα. Παρατηρεί ακουστικά τις απαντήσεις όλων, ακόμη κι όταν δεν έχει βλεμματική επαφή και είναι πάντα έτοιμος να δώσει απάντηση σε ότι του ζητηθεί.
 • 5. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 5 Για παράδειγμα, λόγο της θέσης του στην τάξη (πρώτο θρανίο μεσαίας στήλης), του γεγονότος ότι δεν γυρνά το κεφάλι του να κοιτάξει ποιος απαντά αλλά το έχει πάντα σκυμμένο χαμηλά όταν μιλά άλλος μαθητής, δίνει την εντύπωση ότι δεν προσέχει αλλά μπορεί να επαναλαμβάνει πάντα τα λεγόμενα του προλαλήσαντα και πολλές φορές να προσθέτει και την δική του γνώμη. Συμπεραίνει την ορθή ή λογική απάντηση ή λύση σε πραγματικά προβλήματα αιτιολογώντας πλήρως την διαδικασία της σκέψης του όταν του ζητηθεί. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που το βράδυ κλέφτες διαρρήξουν την επιχείρηση που διαχειρίζεσαι και σου κλέψουν όλα τα χρήματα του ταμείου και μια μικρή φθηνή τηλεόραση που είχες μέσα ποια είναι η ζημία; Ο Χ. απαντά λέγοντας πως η ζημία είναι το σύνολο των χρημάτων και της αξίας της τηλεόρασης γιατί τα χρήματα τα έχασε και δε πρόκειται να τα βρει και εκτός αυτού η τηλεόραση αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης που πρέπει να αγοράσει ξανά. Εξηγεί την απάντησή του ή τις υποθέσεις του όταν του ζητηθεί. Για παράδειγμα, αναφέρει πως όλοι μπορούμε να πάρουμε δάνειο από την τράπεζα αν είμαστε εντάξει κάθε μήνα και το αποπληρώνουμε και αν η τράπεζα καταλάβει πως το δάνειο το θέλουμε για να το επενδύσουμε. Ταξινομεί σε κατηγορίες όταν του ζητηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να διακρίνει και να ταξινομήσει όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού μιας επιχείρησης, αιτιολογώντας πάντα την επιλογή του. Ορίζει με ευρύ λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί πάντα ορθά την ορολογία που έχει διδαχθεί στο μάθημα της λογιστικής και του έχει γίνει ξεκάθαρη η χρήση της κάθε έννοιας, όπως αναφέρει, το ταμείο είναι στοιχείο του ενεργητικού γιατί είναι κάτι που κατέχει η επιχείρηση και για να αυξηθεί το χρεώνω δεν το πιστώνω γιατί αν το πίστωνα σημαίνει ότι το ταμείο μου μειώνεται. Αναγνωρίζει τα σύμβολα και τους συμβολισμούς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τον σχηματισμό του λογιστικού ημερολογίου, το λογιστικό ταυ, το Χ ή + για την χρέωση ή αύξηση, το Π ή - για την πίστωση, το Ε για το ενεργητικό και Π για το παθητικό, για την επίλυση όλων των λογιστικών ασκήσεων Σχεδιάζει και συνθέτει υποθετικά προβλήματα και καταστάσεις όταν του ζητηθεί. Για παράδειγμα, ο Χ. καλείται να δώσει ένα λογιστικό γεγονός προς επίλυση σε συμμαθητή του που βρίσκεται στον πίνακα, διαδικασία που εναλλακτικά θα την έκανε ο εκπαιδευτικός.
 • 6. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 6 Εφαρμόζει τις μεθόδους που απαιτούνται για την επίλυση ή δημιουργία προβληματισμών. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα σηκωθεί στον πίνακα έπειτα από παρότρυνση του εκπαιδευτικού, σχεδιάζει πρώτα το λογιστικό ημερολόγιο, τα ταυ και τον πίνακα του ισολογισμού και αναμένει την εκφώνηση από τον εκπαιδευτικό. Ανακαλεί γνώσεις που έχει αποκτήσει στο παρελθόν στην μνήμη του με επιτυχία και μεγάλη λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, σε προφορική εξέταση επανάληψης προγενέστερων μαθημάτων, απαντά με τον ίδιο τρόπο που απαντούσε ο εκπαιδευτικός κατά την παράδοση του μαθήματος. Συνδέει τις προγενέστερες γνώσεις με τις νεότερες για την επίλυση προβληματισμών. Για παράδειγμα, αφού όπως έχουμε πει αν κερδίσω στο λαχείο αυτό το ονομάζω έκτακτο κέρδος, τότε και στην παρούσα ερώτηση του πως ονομάζω τα χρήματα που βρήκα στο δρόμο και τα βάζω στο ταμείο της επιχείρησής μου η απάντηση είναι έκτακτο κέρδος γιατί είναι κάτι που μπήκε στην επιχείρηση και δεν το έχω δουλέψει. Διακρίνει το βαθμό δυσκολίας ασκήσεων ή προβληματισμών Για παράδειγμα, αναφέρει πως «…αισθάνομαι ότι εδώ κρύβεται κάποια παγίδα γιατί δε βρίσκω εύκολα την απάντηση και ότι σκέφτομαι για σωστό μετά από λίγο βρίσκω γιατί είναι λάθος». Εφαρμόζει όλα όσα έχει μάθει. Για παράδειγμα, σε ασκήσεις που δεν απαιτούν πλήρη αιτιολόγηση ή απάντηση, ή είναι σύντομης απάντησης, ο Χ. θα απαντήσει με κάθε τρόπο που θα τεκμηριώνει την σωστή απάντηση και με όλα τα λογιστικά εργαλεία. Είναι πρόθυμος στην σχολική εξέταση, είτε αυτή γίνεται προφορικά, είτε γραπτά ατομικά ή στον πίνακα. Για παράδειγμα, όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε αν σήμερα γράφαμε ένα διαγώνισμα, η απάντηση του ήταν ένα πλατύ χαμόγελο και «…ωραία γιατί εδώ θα τα βρω όλα μαζεμένα».
 • 7. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 7 Γλωσσικός Τομέας Περιγραφή Η Γλώσσα είναι ένα συμβολικό σύστημα σημείων με το οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας και είναι άυλη. Αποτελεί το πεδίο εστίασης των γλωσσολόγων. Ο Λόγος είναι η αμφίδρομη σχέση μεταξύ σκέψης και γλώσσας. Αποτελεί το πεδίο εστίασης των εκπαιδευτικών (εσωτερική δομή του λόγου). Η Ομιλία είναι η γλωσσική συμπεριφορά ή το γλωσσικό φαίνεσθε. Αποτελεί το πεδίο εστίασης των ψυχολόγων και λογοθεραπευτών (εξωτερική δομή του λόγου). Κατά την σύνταξη της Παιδαγωγικής Έκθεσης εξετάζουμε την γλώσσα των μαθητών σε τέσσερα επίπεδα: Α1. Προφορικό εκφερόμενο λόγο: εξετάζονται το επίπεδο φώνησης (άρθρωση, προσωδία1 , φωνηματική ακοή2 ), επίπεδο δομής σημασιολογίας (έλεγχο λεξιλογίου σε ποσότητα και ποιότητα, κατανόηση γραμματικών και συντακτικών κανόνων), επίπεδο επικοινωνιακής λειτουργίας (η γλώσσα ως επικοινωνιακό εργαλείο) Α2. Εσωτερική δομή λόγου: αποτελεί τη βασική εσωτερική επεξεργασία προκειμένου να επιτευχθεί η εκφορά του λόγου. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να δουλεύει πρώτα με την εσωτερική δομή του λόγου ώστε ο εκφερόμενος να προκύπτει. Αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο για την περιγραφή της εσωτερικότητας του λόγου που χαρακτηρίζεται από τα: 1. Επικοινωνιακό κίνητρο: να θέλει, να επιθυμεί, να έχει βούληση να επικοινωνήσει. Αναγνωρίζεται από την παρατήρηση του μαθητή. 2. Διαμόρφωση της ιδέας: να διαμορφώνει την ιδέα που θέλει να δημοσιοποιήσει μέσω της γλώσσας (συμβολική διάστασης της γλώσσας, βοηθά το συμβολικό παιχνίδι). 3. Επιλογή γλωσσικών μέσων: λεξιλόγιο, γραμματική, σύνταξη που είναι σύμφωνα με τους γλωσσικούς κανόνες 1 Τονισμός, μελωδία, αναπνοή, ρυθμός, ποιότητα φωνής (ύψος, ένταση, χροιά) 2 Δυνατότητα να διακρίνει τα φωνήματα
 • 8. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 8 4. Εσωτερική φώνηση: να επιλέγει τις σωστές αρθρωτικές θέσεις και προσωδιακά στοιχεία. Β1. Παραγωγή γραπτού λόγου: να μπορεί να γράψει και να κατανοήσει τα γραφθέντα. Γραφή + Ανάγνωση, είναι ένα πράγμα, δε πρέπει να γίνεται διάκριση. Β2. Εσωτερική δομή γραπτού λόγου: εννοιολογική κατανόηση του περιεχομένου του γραπτού λόγου. Εξετάζεται σε τρία επίπεδα: 1. Επίπεδο κατανόησης μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής 2. Επίπεδο γραφής και σημασιολογίας του λόγου 3. Επίπεδο επικοινωνιακής λειτουργίας Μελέτη περίπτωσης Ο Χ. γεννήθηκε στην Ελλάδα από έλληνες γονείς, μιλά την ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιεί μόνο αυτή για τις επικοινωνιακές του ανάγκες. Στον κανονικό αυτισμό που αποτελεί επικοινωνιακή διαταραχή, πλήττεται η επικοινωνιακή λειτουργία στον εκφερόμενο λόγο ενώ το επικοινωνιακό κίνητρο ενυπάρχει. Εξαιτίας όμως της αχρησίας του εκφερόμενου λόγου, διαταράσσεται και η εσωτερικότητα του λόγου (εσωτερική δομή του λόγου). Ωστόσο ο Χ. κατέχει την εσωτερικότητα του λόγου. Σκέφτεται πάντα πριν απαντήσει κοιτάζοντας στο κενό και αν δε πιεστεί θα απαντήσει ορθά. Εάν πιεστεί από τον περιορισμένο χρόνο ή από τους συμμαθητές του που γνωρίζουν την απάντηση τότε θα παραιτηθεί από την προσπάθεια γιατί δεν θέλει να γίνεται βάρος. Σε πολλά λογιστικά προβλήματα βάζει τον εαυτό του μέσα στο πρόβλημα και με νοερές διεργασίες προσπαθεί να το επιλύσει. Έπειτα, σηκώνει το κεφάλι και ζητά «…να πω;». Αυτή η διαδικασία μπορεί να ωφελήσει κατά πολύ τον Χ., μόλις του ανατίθενται ρόλοι ιδιοκτήτη επιχείρησης, ή υπαλλήλου επιχείρησης, ή ταμίας τράπεζας, τότε οι ορθές απαντήσεις ξεπηδούν τεκμηριωμένα από μέσα του. Τότε ο εκπαιδευτικός καλό είναι να συνεχίσει την διαδικασία θέτοντας περαιτέρω ερωτήσεις με μεγαλύτερο βαθμός δυσκολίας και χρήσης λογιστικών κανόνων. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός ρωτά τον Χ., έχεις δική σου επιχείρηση με γάλατα και σου κλέβουν το
 • 9. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 9 βράδυ ένα φορτηγό αξίας χιλίων ευρώ, πως θα το εμφανίσεις αυτό στα βιβλία σου; Ο Χ. σκέφτεται σε πρώτο πρόσωπο φωναχτά και αναφέρει πως θα έχω ζημία χίλια ευρώ άρα χρεώνω τις ζημίες και πιστώνω τα αυτοκίνητα για να δείξω ότι μου μειώθηκαν. Σε επέκταση της ερώτησης, ο εκπαιδευτικός ρωτά τον Χ., πως την ίδια στιγμή ανακαλύπτει πως μέσα στο φορτηγό σου υπήρχαν και γάλατα αξίας εκατό ευρώ που θα τα πουλούσες την επόμενη μέρα, αλλάζει κάτι τώρα; Ο Χ., αποκρίνεται πως αν είναι έτσι τότε μεγαλώνει η ζημία μου και γίνεται χίλια εκατό ευρώ και μειώνονται τα φορτηγά και τα γάλατα, δηλαδή το εμπόρευμα που έχω, άρα πρέπει να τα πιστώσω. Ο εκφερόμενος λόγος του είναι βαρύς, πάντα τονισμένος υψηλά, μονότονος και τραχύς. Τα ίδια χαρακτηριστικά μπορεί να παρουσιάζει και η γλώσσα του σώματός του Το λεξιλόγιό του στην λογιστική βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα και με παρότρυνση μπορεί να χρησιμοποιεί, από ένα σημείο και μετά, μόνο την ορολογία που απαιτείται για τις ανάγκες του μαθήματος. Χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις εκεί που πρέπει και όταν κάποια δεν την κατέχει καλά ή δεν είναι σίγουρος, δεν την χρησιμοποιεί ή την χρησιμοποιεί με ερωτηματικό στο τέλος. Πχ «…η ταμειακή μηχανή ανήκει στα… πάγια;». Έπειτα από επισήμανση που του έγινε ότι δε χρειάζεται να απαντάει με ερώτηση, το αποτέλεσμα ήταν να απαντάει σε περισσότερες ερωτήσεις, χωρίς ερωτηματικό και χωρίς δισταγμό αφού έγινε σε όλους η επισήμανση ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αφού τώρα διδασκόμαστε το μάθημα, οπότε θα απαντάμε με αυτό που πιστεύουμε ως πιο σωστό αλλά θα απαντάμε με βεβαιότητα. Χρησιμοποιεί ορθά τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες όταν χρειάζεται να επικοινωνήσει. Από την παρατήρηση φάνηκε πως συνήθως η έναρξη της επικοινωνίας ή του διαλόγου γίνεται από τους άλλους αλλά μόλις αυτή ξεκινήσει ο Χ. είναι πλήρως συμμετοχικός σε κάθε πρόσωπο (αγόρι, κορίτσι, συμμαθητής, άλλος μαθητής, εκπαιδευτικός). Στις προφορικές ασκήσεις που γίνονται μέσα στην τάξη, φαίνεται έντονα η επιθυμία του να απαντήσει σε όλες και γίνεται φανερή η χαρά του όταν του δίνεται ο λόγος. Σε ερωτήσεις που απευθύνονται σε όλη την τάξη, ψάχνει να βρει μόνος του την απάντηση και την δίνει όταν του απευθυνθεί ο λόγος. Ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να υποθέτει ότι δε γνωρίζει την απάντηση ο Χ. ή ότι δεν συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • 10. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 10 Στο γραπτό επίπεδο ο Χ. μπορεί να γράψει και να κατανοήσει τα γραφθέντα και το ίδιο να γίνει και από τους τρίτους αφού καταβάλουν μικρή προσπάθεια κατανόησης του μηχανισμού γραφής του. Συγκεκριμένα, ο Χ. γράφει στο τετράδιο με σχετικά ευανάγνωστα γράμματα και χρησιμοποιεί σημεία στίξης. Δυσκολία μπορεί να παρουσιάσει ο εκπαιδευτικός στο γεγονός ότι δεν υπάρχει παραγραφοποίηση, εσοχές και ότι δεν υπάρχει κενή σειρά που υποδεικνύει αλλαγή ερώτησης ή νοήματος. Το κείμενο όμως είναι πάντα επικοινωνιακό και στοχευόμενο. Ακολουθούν φωτογραφίες:
 • 11. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 11 Συζήτηση Ο Χ. έχει τις ίδιες μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες όπως κάθε άλλος μαθητής. Συμμετέχει ενεργά εφόσον του δοθεί ο λόγος και μπορεί να λύνει προβληματισμούς μόνος του ή με μικρή βοήθεια. Δεν έχει άγχος για διαγωνίσματα ή ερωτήσεις και τον ενδιαφέρει να μαθαίνει. Έγινε ανοιχτή συζήτηση με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος σε συνέλευση καθηγητών και αναφέρθηκαν τα ίδια αναφορικά με την διαγωγή και την μαθησιακή του διαδικασία και στα λοιπά μαθήματα. Η φιλόλογος του τμήματος παρατήρησε ανάγκη βελτίωσης του γραπτού λόγου και εκμάθηση των κανόνων γραφής κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει βραχυπρόθεσμο μαθησιακό στόχο του Χ. Προτείνεται η ανεύρεση των λόγων της σχολικής άρνησης του Χ. πριν δύο χρόνια ώστε να μην επαναληφθεί το γεγονός και η τωρινή ενίσχυση, ενθάρρυνση και ανταμοιβή του και στα λοιπά μαθήματα.
 • 12. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 12 Βιβλιογραφία 1. Ντεροπούλου Ε., (2014). Σημειώσεις μαθήματος «Εποπτεία Νοητικής Καθυστέρησης» και «Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής». ΕΚΠΑ, ΤΕΑΠΗ, Αθήνα 2. Σιδέρη – Ζώνιου, Α. (2013). Σημειώσεις μαθήματος «Εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία». ΕΚΠΑ, ΤΕΑΠΗ, Αθήνα
 • 13. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 13 Παράρτημα
 • 14. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 14
 • 15. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 15
 • 16. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 16
 • 17. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 17
 • 18. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 18
 • 19. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 19
 • 20. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 20
 • 21. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 21
 • 22. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 22
 • 23. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 23
 • 24. Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα tsikolatas@gmail.com Τσικολάτας Α. (2014) Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις της Αναπηρίας. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 24