Successfully reported this slideshow.

Rogalski Grigoriu Prezentare Rezultate

1

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Rogalski Grigoriu Prezentare Rezultate

 1. 1. Presa locală sub semnul crizei Martie-aprilie 2009
 2. 2. Parametrii cercetarii 10 orase: Bacau, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Galati, ► Iasi, Oradea, Sibiu, Timisioara Peste 60 de publicatii locale ► Peste 70 de jurnalişti targetaŃi ► Rata de succes: 70% răspunsuri obŃinute via email/telefon ►
 3. 3. Ce am aflat? Pe plan local, există un grad ridicat de preocupare referitor la ► evoluŃia şi conservarea gradului de independenŃă a presei PercepŃia redactorilor şefi referitor la viitorul presei locale este ► mai degrabă pesimistă Lipsurile financiare şi obstacolele întâmpinate pentru a ► obŃine finanŃare riscă să afecteze independenŃa publicaŃiilor locale
 4. 4. În ce măsură credeŃi că actuala situaŃie economică afectează dezvoltarea şi evoluŃia presei la nivel local? 3% 35% Presa locală este afectată total de actuala situaŃie economică Într-o măsură relativ mare Într-o măsură relativ mică 62% 35 % din redactorii sefi chestionaŃi consideră că presa locală este afectată total de actuala situaŃie economică
 5. 5. În ce măsură credeŃi că actuala situaŃie economică locală afectează independenŃa presei la nivel local? Obiectivitatea şi independenŃa presei locale sunt 6% puse sub semnul întrebării, în actualul context economic 16% 16% Independenta presei locale este afectată total de actuala situaŃie economică Într-o măsură relativ mare Într-o măsură relativ mică 62% Deloc
 6. 6. La nivel local, credeŃi că viitorul presei poate fi considerat... 19% 23% Cu siguranta amenintat Mai degraba amenintat Mai degraba sigur 58%
 7. 7. Caracteristicile presei locale
 8. 8. În ultima perioadă, publicaŃia la care lucraŃi a pus accent din punct de vedere redacŃional, mai degrabă pe... Diverse fapte si evenimente locale , 39% Pentru a menŃine cititorii aproape, €Subiecte de interes economic, jurnaliştii continuă să pună accent pe 35% evenimente de importanŃă local㠀Subiecte de interes social, 26% Teme politice, 0%
 9. 9. NominalizaŃi cele mai importante surse de informaŃie pentru publicaŃia dumneavoastră 84% 81% 58% 42% 39% 6% 3% Comunicate de ReprezentanŃi Site-urile Surse informale AgenŃii de presă PublicaŃii Bloguri presa locali ai companiilor şi ale la nivel naŃional naŃionale instituŃiilor publice instituŃiilor publice
 10. 10. Care este viitorul presei locale?
 11. 11. În prezent, publicaŃia la care lucraŃi... 7% Plănuieşte să se extindă în mediul online, menŃinând varianta print 27% Plănuieşte să se extindă în mediul online şi să renunŃe la varianta print Este deja prezentă în mediul online, dar plănuieşte să renunŃe la varianta print 59% Este exclusiv online 7% Mediul online este considerat “un colac de salvare” pentru publicaŃiile locale
 12. 12. Vă mulŃumim!

×