Successfully reported this slideshow.

2010 Sorø "Det der med innovation i danske virksomheder"

541 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2010 Sorø "Det der med innovation i danske virksomheder"

  1. 1. Click to edit Master title style ’Det der med innovation i danske virksomheder’ Camilla Kølsen Forsknings- og Innovationschef, Forretningsforståelse Alexandra Instituttet
  2. 2. Oplæg Click to edit Master title style • Forretningsforståelse i Alexandra • Nyttiggørelse af it-forskningen i SMV – Opmærksomhedspunkter • Vurdering af risici i innovationen – Fejlslagen investering – Tabte muligheder • Innovators dilemma • Procedurer for innovation > vejledning 03-05-2010 Page 2 Inspirationsdag - Sorø
  3. 3. Temaer og projekter Click to edit Master title style • Forretningsspor i forskningsprojekter – hvordan kan man forretningsudvikle noget, som man ikke véd, hvad er? – Værdikæder og open business models – Forretningspotentialer i teknologierne – serviceinnovation – Galileo og Sikre Administrative Systemer i Skyen • Innovationsprocesser: Innogate – Open Minds • Innovativ evaluering – ForskEL evaluering • Brugerdrevne projekter – vejledning med DS, forbruger adfærd - MCHA • Uddannelse – Uddannelser i innovativ evaluering, projektledelse og innovation 4. feb. 2010 Page 3 CK- Alexandra
  4. 4. Click to edit Master title style nyttiggørelse Innovationssamarbejde og • Indgangspunkter til videnmiljøerne • Lille/stor virksomhed > empirisk undersøgelse af – Økonomiske investeringer og garantier – Afhængighed og sårbarhed i samarbejdet – Korte – lange forløb • SMV’ere sammen i innovationssamarbejde • Innovationssamarbejde på tværs af brancher • Nationale – internationale samarbejder • Tillid eller kontrakt? > empirisk undersøgelse af – Relations specifikke ressourcer – Videndelings rutiner – Komplementære ressourcer – Effektiv styring af viden og transaktioner 03-05-2010 Page 4 Inspirationsdag - Sorø
  5. 5. Click to edit af risicititle style Vurdering Master ved innovation • De færreste virksomheder har en strategi for innovation, og de mindre virksomheder mangler formaliserede innovationsprocesser (KPMG, 2008) • Hvad betyder innovation for min forretningsmodel? > særligt et problem ved serviceinnovation, hvor risiko er den 3. højeste barriere for serviceinnnovation i Europa • RK i serviceinnovation i den operationelle sektor 03-05-2010 Page 5 Inspirationsdag - Sorø
  6. 6. Innovators dilemma – hvad betyder Click to edit Master title style innovationen for min forretningsmodel? • Forretningen og teknologien bliver adskilt, og forretningsudviklingen sker ikke • Man forsøger at inkorporere ny teknologi og nye services i eksisterende forretningsmodeller overfor eksisterende kunder – Derfor er det tit nye firmaer der løber med nye forretningsmuligheder • Dynamikken i en forretningsmodel – Den skabes > ny forretningsmodel – Den udvides/tilpasses > ny version, rettet mod nyt marked – Den revideres > firmaet ændrer sin eksisterende praksis – Den afsluttes • Spørgsmål: hvordan ser forretningsmodellen ud for innovationen? (udvidelse og revision) 03-05-2010 Page 6 Inspirationsdag - Sorø
  7. 7. Click projekt i en stor virksomhed F&I to edit Master title style Opmærksomhedspunkt Resultat Forankring Lav viden om FI projektet i organisationen, projektet forankret i én underafdeling af R&D Beslutning om deltagelse Beslutning om deltagelse hos topledelse, lav involvering af den division, der er involveret i projektet Strategisk vigtighed af Lav oplevet vigtighed af projektet > generelt højere projektet vigtighed hos andre partnere i projektet Erfaringer med ’lukkede døre’ i projektet, svært at dele viden med samarbejdet konkurrenter, nemmere at dele med universitetet/ Alex Ambitioner og Ledelse: Klar forventning om ny forretning og nye forventninger produkter, Medarbejder: kompetenceudvikling, netværk, nye teknologiske prototyper. Forretingspotentiale Ukendt viden om evaluering af forretningspotentialet, lave forventninger til det konkrete forretningspotentiale, dog forventning om at det udnyttes. 03-05-2010 Page 7 Inspirationsdag - Sorø
  8. 8. Procedurer for innovation Click to edit Master title style • Vejledninger i – Brugerorienteret innovation med Dansk Standard – Sikkerhed for administrative systemer i skyen • Katalog for forretningsspor i teknologisk innovation • Hvordan ser forretnings- modellen ud, og hvordan kan firmaet vurdere påvirkningen fra ny teknologi? 03-05-2010 Page 8 Inspirationsdag - Sorø

×