SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Alexandra Pesado Dopazo 4º ESO
ECONOMÍA AGRARIA E
DESENVOLVEMENTO COMERCIAL
 Antigo Réxime: Etapa das sociedades europeas da Idade Moderna con
economía agraria.

MANTEMENTO DUNHA ECONOMÍA AGRARIA
*Agricultura de subsistencia.
*Crisis de subsistencia.
*Sistema de cultivo basado na rotación trienal con barbeito.
*A terra estaba en mans da nobleza e do clero.
O CRECEMENTO DEMOGRÁFICO E ECONÓMICO

*Ausencia de grandes epidemias.
*Introdución de novos cultivos.
*Aumento da produción debido ó aumento da demanda.
*Reformas na agricultura, instalación de manufacturas.
*Compañías comerciais.
*Comercio colonial.
SOCIEDADE ESTAMENTAL E
MONARQUÍA ABSOLUTA
UNHA SOCIEDADE DESIGUAL
*Definición da sociedade estamental: era unha sociedade cerrada.
*Estamentos privilexiados e estamentos non privilexiados.
*Sociedade cerrada (baseada no nacemento).

OS PRIVILEXIADOS
*A nobleza: Propietarios das terras, monopolio de cargas, privilexiados económicos
(os fiscais non pagaban os impostos e cobráballelos aos campesiños).
*O clero: Vivían das rentas, non era un grupo homoxéneo (alto clero e baixo clero).
OS NON PRIVILEXIADOS
O Estado Raso (90 ou 95%).
*Elementos que os unen: Oposición aos privilexiados, reivindicación á igualdade
civil (igualdade ante a lei).
Grupos:
*A burguesía: Grandes artesáns, comerciantes e banqueiros. Estaba marxinada dos
círculos do poder.
*Clases populares urbanas: Vivían nas cidades pero eran moi traballadores
(pequenos artesáns, etc.).
*Os campesiños: Era o grupo social máis numeroso.
A MONARQUÍA ABSOLUTA
*O rei tiña o poder absoluto.
*Monarquía hereditaria e de dereito divino.
*Non é controlada por ningunha sustitución.
*Asistían Consellos de Estado e Parlamento.
O PENSAMENTO ILUSTRADO
QUE FOI A ILUSTRACIÓN?
*Definición: Movemento de carácter intelectual, desenvolvido en Europa do
século XVIII.
*Antecedentes: John Locke e Isaac Newton.
*A razón.
*A felicidade basada no coñecemento.
*A educación no progreso humano.
*A tolerancia.
*Código moral.
OS FILÓSOFOS DAS LUCES
*Principais filósofos: Montequieu, Voltaire, Diderot, Rosseau e D’ Alembert.
*Defensa da liberade e igualdade.

O PENSAMENTO ECONÓMICO
*Fisiocracia e liberalismo económico.
*Mercantilismo: acumulación de metais preciosos.
*Defensa da propiedade privada e a liberdade de comercio e industria.

O PENSAMENTO POLÍTICO
*Antecedentes do liberalismo.
*Montequieu: división de poderes.
*Rousseau: contrato social e soberanía nacional.
*Voltaire: Parlamento limitado o poder do rei e un sistema fiscal.
A ENCICLOPEDIA
*Diderot e D’ Alembert.
*Desarrollo de academias e salóns.
A CREBA DO ABSOLUTISMO
A REVOLUCIÓN INGLESA
*Cámaras do Parlamento: Lores (nobres e clérigos) e Comúns (burgueses).

A GUERRA CIVIL E A REPÚBLICA
*Absolutismo dos Estuardo.
*Guerra Civil.
*Oliver Cromwell (A primeira Revolución
Inglesa).
*República.
A LIMITACIÓN DO PODER DO REI
*Hábeas corpus.
*Segunda Revolución Inglesa.
*Dinastía de Guillerme de Orange.
*Bill of Rights: Limitación aos poderes do monarca.
*Aparición da monarquía limitada.
*Separación de poderes.
*Garantía das liberdades individuais.

O DESPOTISMO ILUSTRADO
*Definición: Movemento no que os monarcas europeos exercían un poder
absoluto.”Todo para o pobo, pero sen o pobo”.
*Representantes Ilustrados: Federico II de Prusia, María Teresa de Austria,
Catarina de Rusia e Carlos III de España.
*Política reformista: reforma do ensino, modernización da agricultura, etc.
*Contradiccións.
A REVOLUCIÓN AMERICANA
A GUERRA DA INDEPENDENCIA AMERICANA
*As trece colonias inglesas.
Factores:
*As ideas ilustradas.
*Intereses económicos.
*Tasas, impostos e monopolio industrial.
*Discriminación política.
*Declaración e Indepencia de Estados Unidos de América (4 de xullo de 1776).
Principios:
*A liberdade.
*A felicidade.
*Obligación ao dereito do pobo.
*Dereito á revelión.

A FORMACIÓN DE ESTADOS UNIDOS
*Yorktown.
*George Washington.
*Primeira Constitución escrita da historia.
*Separación de poderes.
*Forma de goberno republicano.
*Parlamento bicameral (Congreso e Senado).
*Sistema descentralizado (autogoberno nos trece Estados).
*Goberno federal.
*Amplia declaración de dereitos.
*Garantías xudiciais.
O SÉCULO XVIII EN ESPAÑA: A
MONARQUÍA BORBÓNICA
A GUERRA DE SUCESIÓN (1701- 1714)
*Felipe V: problema da sucesión en Austria.
*Conflicto internacional: o arquidume Carlos de Austria.
*Guerra da Sucesión: Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Francia e España apoiaron
ao arquidume Carlos de Austria.
*Guerra Civil: Castela e Coroa de Aragón.
*División do pobo en centralistas e anticentralistas.
*Batalla de Almansa (1707).
*Triunfo de Felipe V na península.
*Tratado de Utrecht (1713) púxolle fin ao conflicto.
CONSECUENCIAS
*Final da Guerra da Sucesión.
*Felipe V instaura a dinastía dos Borbóns.
*Pérdida da maioría dos terreos europeos en España.
*Pérdida de Xibraltar e Menorca.

O ABSOLUTISMO BORBÓNICO
*Implantación dun modelo de absolutismo centralista.
*Secretarios e o Gabinete.
*Desaparición das Cortes, agás os casteláns.

O UNIFORMISMO TERRITORIAL
*Unificación de todo o territorio impoñendo leis únicas polos Borbóns.
*Homoxeinizaciónde todas as súas institucións.
*Decretos de Nova Planta.
*División do territorio en provincias administradas por capitáns xerais.
*Audiencias e intendentes provinciais.
O DESPOTISMO ILUSTRADO DE CARLOS III
*Impoñer a autoridade real sobre a Igrexa.
*Novas escolas dedicadas á ensinanza primaria.
*Reformar os estudos universitarios.
*Decretar honestas todas as profesións.
*Oposición ás reformas (Motín de Esquilache).

O CRECEMENTO ECONÓMICO DO SÉCULO XVIII
*Sociedade rural.
*Mellora demográfica e da economía española.
*Estimulación da produción agrícola e artesanal.
*Incremento da produción agrícola.
*Liberación do comercio.
*Comercio de Ultramar.
*Creación de manufacturas reais e proteción de manufacturas privadas.
*Aumento da produción.
GALICIA NO SÉCULO XVIII
*Centralización e retroceso da lingua galega.

UNHA ECONOMÍA AGRARIA
Innovacións técnicas en agricultura e autoabastecemento
*Os habitantes vivían en aldeas ou en pequenas vilas.
*Galicia era a máis evolucionada en España en produción.
*Introdución de cultivos: millo, trigo, nabos…
*Sistemas de foros.
Unha industria incipiente

*Industrias rurais (lenzas de liño).
*Manufacturas (mantelaría, fundición de Sargadelos e fábricas de louza).
*Impulso á salazón do peixe.
Comercio marítimo
*Comercio marítimo a longa distancia.
*Porto da Coruña (comercia coas colonias americanas a través de buques correo).

A SOCIEDADE SEÑORIAL
*Nobleza e clero
*Campesiños e pequenos burgueses.
O MOVEMENTO ILUSTRADO
*Preocupación dos problemas de Galicia.
*Padre Benito Feixoo: monxe bieito, que escribiu relatos sobre Medicina, Ciencias
Naturais, etc.
*Padre Sarmiento: traballou sobre os problemas galegos, a emigración e o atraso
da agricultura.
*Cornide: autor da Historia que describe os peixes das costas galegas.
*Labrada: redactou a Descrición económica sobre o Reino de Galicia, no que se
preocupaba a industria e o progreso do Reino.
*Institucións: Academia de Agricultura do Reino de Galicia.

More Related Content

What's hot

Tema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razónTema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razón
rubempaul
 
Tema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesasTema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesas
rubempaul
 
Xeografía e historia tema 1
Xeografía e historia tema 1Xeografía e historia tema 1
Xeografía e historia tema 1
sabelaCS
 
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réximeTema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
Antía Sanmarco
 
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
rubempaul
 
UD 1 Absolutismo e Ilustración
UD 1 Absolutismo e IlustraciónUD 1 Absolutismo e Ilustración
UD 1 Absolutismo e Ilustración
EvaPaula
 
Tema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismoTema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismo
rubempaul
 
Sociais tema 1
Sociais tema 1Sociais tema 1
Sociais tema 1
ahia5
 

What's hot (20)

Tema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razónTema 1 O século da razón
Tema 1 O século da razón
 
Tema 1. antigo réxime
Tema 1. antigo réximeTema 1. antigo réxime
Tema 1. antigo réxime
 
A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos
A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismosA crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos
A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos
 
Marcos. ILUSTRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN.
Marcos. ILUSTRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN.Marcos. ILUSTRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN.
Marcos. ILUSTRACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN.
 
Tema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesasTema 2 As revolucións burguesas
Tema 2 As revolucións burguesas
 
Xeografía e historia tema 1
Xeografía e historia tema 1Xeografía e historia tema 1
Xeografía e historia tema 1
 
T. 4. mov. obreiro
T. 4. mov. obreiroT. 4. mov. obreiro
T. 4. mov. obreiro
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réximeTema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
Tema 1: O século XVIII: a crise do antigo réxime
 
UNIDADE 4 - 4º E.S.O.
UNIDADE 4 - 4º E.S.O.UNIDADE 4 - 4º E.S.O.
UNIDADE 4 - 4º E.S.O.
 
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo, Restauración e NacionalismoTema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
Tema 2. Liberalismo, Restauración e Nacionalismo
 
Tema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIXTema 4. España no século XIX
Tema 4. España no século XIX
 
Ciencias sociais
Ciencias sociaisCiencias sociais
Ciencias sociais
 
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismoTema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
Tema 3 Restauración, liberalismo e nacionalismo
 
Industrialización e Movemento Obreiro
Industrialización e Movemento ObreiroIndustrialización e Movemento Obreiro
Industrialización e Movemento Obreiro
 
UD 1 Absolutismo e Ilustración
UD 1 Absolutismo e IlustraciónUD 1 Absolutismo e Ilustración
UD 1 Absolutismo e Ilustración
 
Tema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismoTema 4 Estado burgués e imperialismo
Tema 4 Estado burgués e imperialismo
 
Unidade 2. liberalismo e nacionalismo
Unidade 2. liberalismo e nacionalismoUnidade 2. liberalismo e nacionalismo
Unidade 2. liberalismo e nacionalismo
 
Sociais tema 1
Sociais tema 1Sociais tema 1
Sociais tema 1
 

Viewers also liked (10)

Paradigmas emergentes
Paradigmas emergentesParadigmas emergentes
Paradigmas emergentes
 
бойко
бойкобойко
бойко
 
Onde você está?
Onde você está?Onde você está?
Onde você está?
 
Mysterious Literary Mustaches of Movember
Mysterious Literary Mustaches of MovemberMysterious Literary Mustaches of Movember
Mysterious Literary Mustaches of Movember
 
Coral reefs BT
Coral reefs BTCoral reefs BT
Coral reefs BT
 
O realizacii programm dejatel'nosti ob''edinjonnykh sovetov obuchajushhikhsja...
O realizacii programm dejatel'nosti ob''edinjonnykh sovetov obuchajushhikhsja...O realizacii programm dejatel'nosti ob''edinjonnykh sovetov obuchajushhikhsja...
O realizacii programm dejatel'nosti ob''edinjonnykh sovetov obuchajushhikhsja...
 
E learnig
E learnigE learnig
E learnig
 
Cap 2 blogging y microblogging
Cap 2  blogging y microbloggingCap 2  blogging y microblogging
Cap 2 blogging y microblogging
 
XII Seminário de Educação Física Escolar - Índice de Autores
XII Seminário de Educação Física Escolar - Índice de Autores XII Seminário de Educação Física Escolar - Índice de Autores
XII Seminário de Educação Física Escolar - Índice de Autores
 
Crescimento pessoal
Crescimento pessoalCrescimento pessoal
Crescimento pessoal
 

Similar to Tema 1

A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofiaA epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
oblogdeasun
 
Tema 1: Absolutismo e Ilustración
Tema 1: Absolutismo e IlustraciónTema 1: Absolutismo e Ilustración
Tema 1: Absolutismo e Ilustración
Luus Quiroga
 
Ccss tema 1 sergio manteiga varela
Ccss tema 1 sergio manteiga varelaCcss tema 1 sergio manteiga varela
Ccss tema 1 sergio manteiga varela
sergiomanteiga
 
Tema 1, 4º ESO: Pablo Potel
Tema 1, 4º ESO: Pablo PotelTema 1, 4º ESO: Pablo Potel
Tema 1, 4º ESO: Pablo Potel
pablopotel
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
juan garcia coto
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
juan garcia coto
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
juan garcia coto
 
Historia tema V Alberto Rivas
Historia tema V Alberto RivasHistoria tema V Alberto Rivas
Historia tema V Alberto Rivas
Alberto Rivas
 

Similar to Tema 1 (20)

Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo RéximeUnidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
Unidade 1. O século XVIII: a crise do Antigo Réxime
 
A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofiaA epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
A epoca do liberalismo e a industralización.aldara e sofia
 
Tema 1: Absolutismo e Ilustración
Tema 1: Absolutismo e IlustraciónTema 1: Absolutismo e Ilustración
Tema 1: Absolutismo e Ilustración
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
O século XVIII. A crise do Antigo Réxime
O século XVIII. A crise do Antigo RéximeO século XVIII. A crise do Antigo Réxime
O século XVIII. A crise do Antigo Réxime
 
Tema 1 historia
Tema 1 historiaTema 1 historia
Tema 1 historia
 
Tema 1
Tema 1Tema 1
Tema 1
 
TEMA 1
TEMA 1TEMA 1
TEMA 1
 
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismoTema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
Tema 4 (4º ESO). Estado burgués e imperialismo
 
Ccss tema 1 sergio manteiga varela
Ccss tema 1 sergio manteiga varelaCcss tema 1 sergio manteiga varela
Ccss tema 1 sergio manteiga varela
 
Tema 1, 4º ESO: Pablo Potel
Tema 1, 4º ESO: Pablo PotelTema 1, 4º ESO: Pablo Potel
Tema 1, 4º ESO: Pablo Potel
 
6º EP: idade contemporánea
6º EP: idade contemporánea6º EP: idade contemporánea
6º EP: idade contemporánea
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
 
Tema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociaisTema 1 de ciencias sociais
Tema 1 de ciencias sociais
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 
O ANTIGO RÉXIME
O ANTIGO RÉXIMEO ANTIGO RÉXIME
O ANTIGO RÉXIME
 
HISTORIA TEMA 5
HISTORIA TEMA 5HISTORIA TEMA 5
HISTORIA TEMA 5
 
Historia tema V Alberto Rivas
Historia tema V Alberto RivasHistoria tema V Alberto Rivas
Historia tema V Alberto Rivas
 
1ºB-HMC.pdf
1ºB-HMC.pdf1ºB-HMC.pdf
1ºB-HMC.pdf
 

More from Alexandra2013 (20)

My fair lady
My fair ladyMy fair lady
My fair lady
 
Tema 13
Tema 13Tema 13
Tema 13
 
Tema 12
Tema 12 Tema 12
Tema 12
 
Tema 11
Tema 11Tema 11
Tema 11
 
Tema 10
Tema 10Tema 10
Tema 10
 
Tema 15
Tema 15Tema 15
Tema 15
 
Tema 14
Tema 14Tema 14
Tema 14
 
Tema 9
Tema 9Tema 9
Tema 9
 
Proposta sociales
Proposta socialesProposta sociales
Proposta sociales
 
Música
MúsicaMúsica
Música
 
Tema 7
Tema 7Tema 7
Tema 7
 
Tema 8
Tema 8Tema 8
Tema 8
 
Proposta examen
Proposta examenProposta examen
Proposta examen
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Tema 6
Tema 6Tema 6
Tema 6
 
Tema 4
Tema 4Tema 4
Tema 4
 
Traballo de música
Traballo de músicaTraballo de música
Traballo de música
 
Tema 5
Tema 5Tema 5
Tema 5
 
Tema 3
Tema 3Tema 3
Tema 3
 
Tema 2
Tema 2Tema 2
Tema 2
 

Tema 1

 • 2.
 • 3. ECONOMÍA AGRARIA E DESENVOLVEMENTO COMERCIAL  Antigo Réxime: Etapa das sociedades europeas da Idade Moderna con economía agraria. MANTEMENTO DUNHA ECONOMÍA AGRARIA *Agricultura de subsistencia. *Crisis de subsistencia. *Sistema de cultivo basado na rotación trienal con barbeito. *A terra estaba en mans da nobleza e do clero.
 • 4. O CRECEMENTO DEMOGRÁFICO E ECONÓMICO *Ausencia de grandes epidemias. *Introdución de novos cultivos. *Aumento da produción debido ó aumento da demanda. *Reformas na agricultura, instalación de manufacturas. *Compañías comerciais. *Comercio colonial.
 • 5. SOCIEDADE ESTAMENTAL E MONARQUÍA ABSOLUTA UNHA SOCIEDADE DESIGUAL *Definición da sociedade estamental: era unha sociedade cerrada. *Estamentos privilexiados e estamentos non privilexiados. *Sociedade cerrada (baseada no nacemento). OS PRIVILEXIADOS *A nobleza: Propietarios das terras, monopolio de cargas, privilexiados económicos (os fiscais non pagaban os impostos e cobráballelos aos campesiños). *O clero: Vivían das rentas, non era un grupo homoxéneo (alto clero e baixo clero).
 • 6. OS NON PRIVILEXIADOS O Estado Raso (90 ou 95%). *Elementos que os unen: Oposición aos privilexiados, reivindicación á igualdade civil (igualdade ante a lei). Grupos: *A burguesía: Grandes artesáns, comerciantes e banqueiros. Estaba marxinada dos círculos do poder. *Clases populares urbanas: Vivían nas cidades pero eran moi traballadores (pequenos artesáns, etc.). *Os campesiños: Era o grupo social máis numeroso.
 • 7. A MONARQUÍA ABSOLUTA *O rei tiña o poder absoluto. *Monarquía hereditaria e de dereito divino. *Non é controlada por ningunha sustitución. *Asistían Consellos de Estado e Parlamento.
 • 8. O PENSAMENTO ILUSTRADO QUE FOI A ILUSTRACIÓN? *Definición: Movemento de carácter intelectual, desenvolvido en Europa do século XVIII. *Antecedentes: John Locke e Isaac Newton. *A razón. *A felicidade basada no coñecemento. *A educación no progreso humano. *A tolerancia. *Código moral.
 • 9. OS FILÓSOFOS DAS LUCES *Principais filósofos: Montequieu, Voltaire, Diderot, Rosseau e D’ Alembert. *Defensa da liberade e igualdade. O PENSAMENTO ECONÓMICO *Fisiocracia e liberalismo económico. *Mercantilismo: acumulación de metais preciosos. *Defensa da propiedade privada e a liberdade de comercio e industria. O PENSAMENTO POLÍTICO *Antecedentes do liberalismo. *Montequieu: división de poderes. *Rousseau: contrato social e soberanía nacional. *Voltaire: Parlamento limitado o poder do rei e un sistema fiscal.
 • 10. A ENCICLOPEDIA *Diderot e D’ Alembert. *Desarrollo de academias e salóns.
 • 11. A CREBA DO ABSOLUTISMO A REVOLUCIÓN INGLESA *Cámaras do Parlamento: Lores (nobres e clérigos) e Comúns (burgueses). A GUERRA CIVIL E A REPÚBLICA *Absolutismo dos Estuardo. *Guerra Civil. *Oliver Cromwell (A primeira Revolución Inglesa). *República.
 • 12. A LIMITACIÓN DO PODER DO REI *Hábeas corpus. *Segunda Revolución Inglesa. *Dinastía de Guillerme de Orange. *Bill of Rights: Limitación aos poderes do monarca. *Aparición da monarquía limitada. *Separación de poderes. *Garantía das liberdades individuais. O DESPOTISMO ILUSTRADO *Definición: Movemento no que os monarcas europeos exercían un poder absoluto.”Todo para o pobo, pero sen o pobo”. *Representantes Ilustrados: Federico II de Prusia, María Teresa de Austria, Catarina de Rusia e Carlos III de España. *Política reformista: reforma do ensino, modernización da agricultura, etc. *Contradiccións.
 • 13. A REVOLUCIÓN AMERICANA A GUERRA DA INDEPENDENCIA AMERICANA *As trece colonias inglesas. Factores: *As ideas ilustradas. *Intereses económicos. *Tasas, impostos e monopolio industrial. *Discriminación política. *Declaración e Indepencia de Estados Unidos de América (4 de xullo de 1776).
 • 14. Principios: *A liberdade. *A felicidade. *Obligación ao dereito do pobo. *Dereito á revelión. A FORMACIÓN DE ESTADOS UNIDOS *Yorktown. *George Washington. *Primeira Constitución escrita da historia. *Separación de poderes. *Forma de goberno republicano. *Parlamento bicameral (Congreso e Senado). *Sistema descentralizado (autogoberno nos trece Estados). *Goberno federal. *Amplia declaración de dereitos. *Garantías xudiciais.
 • 15. O SÉCULO XVIII EN ESPAÑA: A MONARQUÍA BORBÓNICA A GUERRA DE SUCESIÓN (1701- 1714) *Felipe V: problema da sucesión en Austria. *Conflicto internacional: o arquidume Carlos de Austria. *Guerra da Sucesión: Gran Bretaña, Holanda, Portugal, Francia e España apoiaron ao arquidume Carlos de Austria. *Guerra Civil: Castela e Coroa de Aragón. *División do pobo en centralistas e anticentralistas. *Batalla de Almansa (1707). *Triunfo de Felipe V na península. *Tratado de Utrecht (1713) púxolle fin ao conflicto.
 • 16. CONSECUENCIAS *Final da Guerra da Sucesión. *Felipe V instaura a dinastía dos Borbóns. *Pérdida da maioría dos terreos europeos en España. *Pérdida de Xibraltar e Menorca. O ABSOLUTISMO BORBÓNICO *Implantación dun modelo de absolutismo centralista. *Secretarios e o Gabinete. *Desaparición das Cortes, agás os casteláns. O UNIFORMISMO TERRITORIAL *Unificación de todo o territorio impoñendo leis únicas polos Borbóns. *Homoxeinizaciónde todas as súas institucións. *Decretos de Nova Planta. *División do territorio en provincias administradas por capitáns xerais. *Audiencias e intendentes provinciais.
 • 17. O DESPOTISMO ILUSTRADO DE CARLOS III *Impoñer a autoridade real sobre a Igrexa. *Novas escolas dedicadas á ensinanza primaria. *Reformar os estudos universitarios. *Decretar honestas todas as profesións. *Oposición ás reformas (Motín de Esquilache). O CRECEMENTO ECONÓMICO DO SÉCULO XVIII *Sociedade rural. *Mellora demográfica e da economía española. *Estimulación da produción agrícola e artesanal. *Incremento da produción agrícola. *Liberación do comercio. *Comercio de Ultramar. *Creación de manufacturas reais e proteción de manufacturas privadas. *Aumento da produción.
 • 18. GALICIA NO SÉCULO XVIII *Centralización e retroceso da lingua galega. UNHA ECONOMÍA AGRARIA Innovacións técnicas en agricultura e autoabastecemento *Os habitantes vivían en aldeas ou en pequenas vilas. *Galicia era a máis evolucionada en España en produción. *Introdución de cultivos: millo, trigo, nabos… *Sistemas de foros.
 • 19. Unha industria incipiente *Industrias rurais (lenzas de liño). *Manufacturas (mantelaría, fundición de Sargadelos e fábricas de louza). *Impulso á salazón do peixe. Comercio marítimo *Comercio marítimo a longa distancia. *Porto da Coruña (comercia coas colonias americanas a través de buques correo). A SOCIEDADE SEÑORIAL *Nobleza e clero *Campesiños e pequenos burgueses.
 • 20. O MOVEMENTO ILUSTRADO *Preocupación dos problemas de Galicia. *Padre Benito Feixoo: monxe bieito, que escribiu relatos sobre Medicina, Ciencias Naturais, etc. *Padre Sarmiento: traballou sobre os problemas galegos, a emigración e o atraso da agricultura. *Cornide: autor da Historia que describe os peixes das costas galegas. *Labrada: redactou a Descrición económica sobre o Reino de Galicia, no que se preocupaba a industria e o progreso do Reino. *Institucións: Academia de Agricultura do Reino de Galicia.