Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Здорова дитина – майбутнє нації

847 views

Published on

28/12/2015

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Здорова дитина – майбутнє нації

  1. 1. «Здорова дитина – майбутнє нації»
  2. 2.  створення здоров’язбережувальних умов організації освітнього процесу;  формування ціннісно-орієнтованих установок на ЗСЖ та здоров’я;  формування соціальних навиків;  створення сприятливих умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я та потенціалу учнів;  формування фізично здорової, толерантної особистості, здатної адаптуватися у сучасному світі;  оптимальна рухова активність, раціональне харчування, здоровий сон, зниження рівня травматизму. Мета програми:
  3. 3. Профілактика і динамічне спостереження за станом здоров'я Створення здоров'язбе- режувальної структури Просвітницько - виховна робота Організація фізкультурно- оздоровочї роботи Блоки програми Раціональна організація навчально- виховного процесу
  4. 4.  повноцінне медичне обслуговування учнів;  якісний контроль за станом здоров’я учнів;  покращення санітарно-гігієнічних умов закладу;  підвищення рівня психічної комфортності у системі «учитель-учень»;  підвищення рівня психічної комфортності;  трансформація сприйняття проблеми педагогами через засвоєння нових методів роботи та ін. Очікувані результати:
  5. 5. 2012 року у м. Києві було підготовлено тренера за тренінговим курсом «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».

×