Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Tjenesteleverandørogprodukteier<br />
Alexander Viken<br />Jobbet med programvareutviklingsiden 1994.<br />Bakgrunnsomutvikler, løsningsarkitekt, utvikling- ogt...
Alexander Rustad<br />Innsikt, analyse, optimalisering<br />Online Business Optimization-teamet<br />INMAs faggruppe for w...
4<br />Samuel F. B. Morse<br />. . .  - -  . . .<br />01110011    01101101   01110011<br />   S        ...
Apple førognå<br />5<br />1993<br />2007<br />
Det vi skalsnakkeomidagerbrukavmobilityi et verdiøkendeperspektiv. Ikkeommobilensomsom en enveismottakeri en reklameaktivi...
Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere <br />Å lykkes blir stadig m...
Vår påstand<br />Mobil er brukernes prefererte plattform, og vil i enda større grad bli det i fremtiden<br />
Mobilitet i Norge<br />25%<br />Harbetalt for en vareellertjenestemed mobilen<br />97%<br />Av befolkningensomhar en mobil...
iPhone brukte i underkant av to år på å nå 50 millioner brukere. Til sammenlikning brukte radio nesten 40 år, TV 13 og int...
8X<br />150 millioner mobile Facebook-brukere, dobbelt så aktive som desktopbrukere<br />raskere vekst enn desktop-web<br ...
Norge har den nest høyeste penetrasjonen av mobilt bredbånd i Europa, og ligger på en fjerdeplass globalt.<br />Kilde: OEC...
Antall omsatte mobiltelefoner, Norge: (2011 Estimat)<br />Kilde: Elektronikkbransjen<br />
gjennomsnittsbrukeren bruker SMS mest<br />Source: European Forrester Technographics® Benchmark Survey, Q2 2010<br />© Cre...
Smartphone-brukerenerlangtmerkomplett<br />Source: European Forrester Technographics® Benchmark Survey, Q2 2010<br />© Cre...
APPS<br />Gartner: 2010<br />
50% <br />70% <br />Kilde: ebay/2010<br />
Mobile ad spend<br />
10 %<br />1,292,000,000<br />20%<br />Kilde: Citi, Internet2Go 2010<br />
Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere <br />Å lykkes blir stadig m...
Mobil blir stadig mer krevende<br />22<br />
Rask teknologisk utvikling<br />“feature” telefoner<br />Low-end telefoner<br />Smartetelefoner<br />Tablet ogLesebrett<br...
Plattformer og funksjonalitet<br />Forskjelligemobilplattformermed forskjelligeegenskaper<br />
Trend-orientert brukermasse <br />
Kostbart<br />
Trip advisor for iPhone<br />Kostnadenevedbenyttetjenestensomturisti et “Roaming” nettverkkanvære “astronomisk”.<br />
Google Translate for iPhone<br />
Andel nye brukere som kun bruker Appen en gang<br />Andel brukere som bruker appen mer enn 10 ganger<br />Kilde: Localytic...
All in all it's just another App in the wall..<br />
Creuna research<br />
Nei – Apple og Adobe er ikke venner<br />Skal du selge meg noe, la meg slippe å zoome for se produktene dine.<br />Jeg må ...
Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere<br />Å lykkes blir stadig me...
Å lykkes krever ett fast grep om prosessen<br />Ta utgangspunkt i brukermønster og brukerens behov<br />Etabler et strateg...
Brukermønster og behov<br />36<br />
HVORDAN SER BRUKERMASSEN DIN <br />UT I DAG?<br />
Brukersentrert<br />Daglig snitt på 3,5 % besøkende fra mobile enheter<br />
Ikke så mange sier du?<br />
Øke kundetilfredshet<br />Øke inntekter<br />Kutte kostnader<br />
50%<br />23%<br />
Se på konsum av innhold (eller fraværet)<br />
Se på mobile besøk på nettstedet<br />
Se på lojalitet og bruk<br />Høy frekvens av returnerende besøk<br />16,5 % av de besøkende har vært innom sitet mer enn 1...
50%<br />23%<br />
84%<br />Kilde:Compete<br />
76%<br />Kilde:Compete<br />
 69%<br />Kilde:Compete<br />
Identifisere konteksten hvor en mobil tjeneste kan gi merverdi for brukeren din..<br />..På farta eller hjemme i sofaen<br />
FOKUSER PÅ DET DU GJØR BRA I DAG<br />- Identifiser brukerens behov <br />- Sett det i kontekst<br />- Perfeksjoner<br />
Etabler ett strategisk rammeverk<br />52<br />
Identifisere konteksten hvor en mobil tjeneste kan gi merverdi til brukeren<br />..På farta eller hjemme i sofaen<br />..O...
TIER I <br />Strategisk<br />målsetninger<br />Strategiske mål – digitale tjenester<br />TIER II<br />Makromål og <br />su...
REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Strategisk målsetning<br />OFFLINE<br />ONLINE<br />56<br />
REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Makromål<br />ONLINE<br />Maksimeretrafikkvolum /brukere /kjennska...
REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Mikromål<br />ONLINE<br />PPC<br />Organisktrafikk<br />Kampanjer<...
REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />KPI<br />ONLINE<br />Kostnad per besøk/bruker<br />Share of Reach<...
Maksimeretrafikkvolum /brukere/kjennskap<br />Overbevisedem at vi erriktigleverandør/produsent for X<br />REACHENGAGEACTIV...
Hvordan skal vi synliggjøre og sikre bruk/besøk?<br />Hva slags innhold/funksjonalitet<br />REACHENGAGEACTIVATE<br />NURTU...
Hva slags «innholdsversjoner» trenger vi for å oppnå målsetningene våre?<br />Bilde hederlig stjålet av Yiibu - http://sli...
Samspill mellom enheter – identifiser<br />
Lansert mobilsite?<br />Påvirkning på kjerne-KPI’er og kundetilfredshet?<br />
Slankere og mer effektiv<br />
Noen Tips<br />- Se på hva som skjer eksternt <br />- Se på data du etter all sannsynlighet har tilgang til i dag<br />- E...
Delta og ta eierskap til prosjektet<br />Fokus på kjerneverdi<br />Dynamisk planlegging<br />
Organisatoriskmodenhet<br />68<br />Hvorer du? Hvorvil du?<br />
Nårfundamentetstårog du kjennermålgruppen - ertidenmoden for åplanleggehvaoghvordan…<br />
Dine produkterogtjenestermå<br />Ha fokus: kjernetjenester / kjerneverdi<br />Giverdi for bruker her & nå<br />Gimerverdit...
How Projects Really Work (ver. 1.5)<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Arkitektendesign...
Hva<br />Kundenegendlighaddebehov for.<br />
Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />iSwing<br />Detbledokumentert.<br />Detble<br />supportert<br />Kunden...
Sjanse for åmisslykkes<br />70- 80%<br />
Rask teknologisk <br />Utvikling krever dynamisk<br />planlegging<br />
Eksterneog interne faktorerkanendre<br />spilleregleneoglivsgrunnlaget for en <br />applikasjon<br />
Fysiskeendringer<br />Nye modeller<br />iPhone 5?<br />iPad 3?<br />Nokia & Windows Phone 7?<br /> Android tablets?<br />I...
Endringeriprogramvare<br />Nyfunksjonalitet<br />Endringer I HTML5 standarden.<br />Nye ogendrede sky-tjenester (cloud)<br...
En godplattformfor hånderingav<br />endringikraverSCRUM<br />
Kontinuerligprioriteringav “product backlog” sørger for at man til en hvertid jobber med den funksjonalitetensomgirhøyestf...
Bedrekostnadskontroll<br />Burndown charts viseroverordnetprogressjonogestimertgjenståendebasertpåinnholdeti Product backl...
Teknolgiske veivalg<br />86<br />
Når du vet hvembrukerener, hva de ønskerseg:<br />Velgteknologisommesteffektivtivaretar dine nåværendeogfremtidigebehov<br />
Mobilwebeller app<br />Analyserhvilkebehov du har<br />
Mobilweb<br />Fordeler<br />Enklere<br />Rimligere<br />Nåuttil mange plattformerrimlig<br />Enklerevidereutvikling<br />I...
Ha et bevisstforholdtilhvilkehåndsett du ønskeråstøtte, og dine brukerebenytter.<br />Forståkompromisset der den minstavan...
Trafikantenmobilsite<br />SE X1i Xperia<br />Nokia 6110<br />Motorola Nexus One<br />HTC HD2<br />Nokia N96<br />iPhone 4<...
Custom brukergrensesnitt for å ta I brukfunksjonalitetsomeksistereritelefonene.<br />Dyrt, men eiereavsmarttelefoner “forv...
Norgesgruppen - Meny<br />Design pr. telefontype<br />
Apps<br />Tilsierfunksjonalitet, strategiogintensjonutviklingav apps må man ha et bevisstforholdtilplattformvalg!<br />
Apps<br />Fordeler<br />Integrasjon mot maskinvareogoperativsystem<br />Offline funksjonalitet<br />Push funksjonalitet<br...
iPhone <> Android | begge?<br />
Native utvikling pr. plattform<br />Dyrt<br />Ingenmulighet for gjenbrukavfunksjonalitetellerkode.<br />Vanskeligereåfeils...
Et multiplattformrammeverkkansenkeutviklingskostnadene med såmyesom50% - 70% avhengigavhvilketrammeverk du kanbenytte.<br />
PhoneGap<br />Fleksibelt<br />Full gjenbrukavkodeogfunksjonalitetpå 6 plattformer<br />iOS, Android, Windows Phone, Palm W...
Dolly Dimple Pizzabygger<br />
Native multiplattformrammeverk<br />Girsammemulighetersom native utvikinggir pr. plattform.<br />Du får en felleskodebaseå...
Verktøy for valgavplattform<br />
Creuna anbefaler<br />PhoneGap for applikasjoner med brukergrensesnittsom holder seginnenforhvasomerteknologiskmuligpå Web...
Spørsmål?<br />
5 første henvendelsene til Alexander får gratis deltakelse på mobil workshop<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hvordan lykkes med mobile prosjekter

2,037 views

Published on

Fra frokostseminar hos Creuna om mobilitet og mobile løsninger. Hvordan finner du ut hva du bør lage, hvordan du lager det og hva du bør tenke på i produksjonsprosessen som produkteier eller tjenesteleverandør

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
696
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • SMS somkonseptbleutarbeidt I et Fransk/Tysksamarbeidi 1984 avFriedhelmHillebrand, med hjelpav Bernard Ghillebaert.Detførstekonkreteforslagettil SMS blelagtfremi Oslo, Februar 1985.
 • - Apple “finneropp” stylus med Apple MessagePad2007 - Apple “dreper” stylusen med Apple iPhone.Apple var innovative ogtidligute med en kommersiell PDA. Tidliginnovasjonbetyrikkenødvendigvissuksess. I 1998 la de ned Newton ogMessagePadfordi den varforbigåttsomtekniskinnovasjonavandreløsninger.Gjentar apple dette med iPHone? De harsterkkonkurransefrabl.a Google, Research In Motion (Blackberry) og Microsoft.
 • Nær 94% avNorgesbefolkninghar en mobiltelefonDeterregistrert 2 simkort per person.Norge: merenn 50% har en smartphone58% har en iPhone (Europa: 45%, Verden: 24%)23% har en Android telefon (Europa: 17%, Verden: 16%)9% har en Symbian telefon (Europa: 11%, Verden: 30%)Norge: Symbian hartapt 10% markedsandeldetsisteåret.Fortsattfallende.Norge: Android harøktfra 4% -&gt; 23% I løpetavdetsisteåretNorge: iOSharøktfra 56% -&gt; 58% I løpetavdetsisteåret.«Mobilt innhold blir ikke bare brukt av innovatører og tidligere brukere av nye medieteknologi, men er nå nådd store deler av befolkningen med en ukentlig dekning på 23 prosent»Knut-Arne Futsæter, Forskningsleder for Medier TNS Gallup
 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • 3D Mobilerinnenf.eks Spill… http://www.idg.no/computerworld/article202650.ecehttp://www.idg.no/computerworld/article200591.ece
 • Mobile operativsystemerogenheterinneholdermerogmerfunksjonalitet - NFC - Strekkodelesere - Lokasjonstejenester (GPS) - Kamera - Multitasking
 • 26%av de somlasterned en app går lei etterførstegangsbruk.
 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • Finansavdeling
 • Sot site... 15 millioner besøk
 • Høy opplevd verdi
 • “Someone visits your site with a mobile device therefore they are in a rush, walking down the street, hurriedly trying to find your phone number!”eise til jobb – første 45 % prosent bruker internett og ser på TV samtidig daglig.jobbøkt –All those people with mobile devices sitting on a train or sitting in a cafe or lounging on the sofa at home; they are all in a very different context to the imaginary persona of the mobile user rushing hither and thither. lunsj – andre jobbøkt – reise hjem – tv kveld – siste nyhetssjekk før natten.More and more people are using mobile devices as a primary means of accessing the web. The number is already huge and it’s increasing every day. I don’t think they’re all using their devices just to look up the opening times of restaurants. They are looking for the same breadth and richness of experience that they’ve come to expect from the web on other devices.
 • utradisjonell
 • utradisjonell
 • Men hva ser de etter? Path to purchase.. Tappe inn i dette!
 • Prioritert vs nedstrippet
 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • Hva skal definere hvordan tjenesten oppleves på mobil?
 • Hvilket målsetninger skal tjenestene understøtte?
 • REAN-modellen (Reach, Engage, Activate og Nurture) som så vidt ble presentert i møtet, gjør at man bedre kan planlegge og analysere aktivitetene man gjennomfører. Webanalyse basert på REAN-modellen gjør det enklere å sette mål, etablere gode KPIer og optimalisere alle berøringspunkter med de besøkende.Reach – Hva man gjør for å tiltrekke seg personer og øke kjennskapen til det man tilbyr. Hjelper til med å optimalisere markedsføringsaktivitetene.Engagement – Hvordan personer interagerer med businessen vår/nettstedet vårt. Prosessen før man gjør en handling. Hjelper til med å optimalisere innhold, usability etc.Activate – Det viktigste elementet i modellen, nemlig konverteringen. Nurture – Hvordan kan man beholde og reengasjere eksisterende kunder. Hjelper til med å optimalisere aktiviteter knyttet til CRM.
 • Apper ikke søkbare, ikke mobiloptimaliserte siter er konverteringsdrepere..
 • Ikke enten eller.
 • Involveringiprosjektprosessernårdetgjeldermobil..(Lean, fossefalletc)
 • Utvikledet du må ha nå, ogplanlegg for fremtiden.Korteutviklingog release perioder for raskereåkunnereevaluerefunksjonalitet
 • Utvikledet du må ha nå, ogplanlegg for fremtiden.Korteutviklingog release perioder for raskereåkunnereevaluerefunksjonalitet
 • Dette er vel kanskje ikke blant de dristigste påstandene man kan komme med i dag. Men vi tar likevel utgangspunkt i dette, fordi vi tror mange nettsteder ikke får den oppmerksomheten de fortjener i forhold til hvor mye de betyr for en virksomhet.
 • Hvordan lykkes med mobile prosjekter

  1. 1. Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Tjenesteleverandørogprodukteier<br />
  2. 2. Alexander Viken<br />Jobbet med programvareutviklingsiden 1994.<br />Bakgrunnsomutvikler, løsningsarkitekt, utvikling- ogteamleder, konseptutviklerogprosjektleder.<br />Grunnlegger, organisatorogarrangøravfagkvelder for utvikleregjennom Windows Phone Developer Community.<br />Blogg: http://agilemobility.net<br />Twitter: @AlexanderViken<br />
  3. 3. Alexander Rustad<br />Innsikt, analyse, optimalisering<br />Online Business Optimization-teamet<br />INMAs faggruppe for webanalyse<br />@Al3x4nd3rR<br />
  4. 4. 4<br />Samuel F. B. Morse<br />. . . - - . . .<br />01110011 01101101 01110011<br /> S M S<br />FriedhelmHillebrand<br />
  5. 5. Apple førognå<br />5<br />1993<br />2007<br />
  6. 6. Det vi skalsnakkeomidagerbrukavmobilityi et verdiøkendeperspektiv. Ikkeommobilensomsom en enveismottakeri en reklameaktivitet!<br />
  7. 7. Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere <br />Å lykkes blir stadig mer krevende<br />Nødvendig med ett fast grep om prosessen<br />7<br />
  8. 8. Vår påstand<br />Mobil er brukernes prefererte plattform, og vil i enda større grad bli det i fremtiden<br />
  9. 9. Mobilitet i Norge<br />25%<br />Harbetalt for en vareellertjenestemed mobilen<br />97%<br />Av befolkningensomhar en mobil<br />50%<br />Andel smartphone<br />23%<br />Ukentligdekningavmobiltinnhold<br />Kilder: SSB, TNSGallup, Ian Carrington (Google), Netcom <br />
  10. 10.
  11. 11. iPhone brukte i underkant av to år på å nå 50 millioner brukere. Til sammenlikning brukte radio nesten 40 år, TV 13 og internett 3,5...<br />Kilde: Ian Carrington/Google<br />
  12. 12. 8X<br />150 millioner mobile Facebook-brukere, dobbelt så aktive som desktopbrukere<br />raskere vekst enn desktop-web<br />200% <br />Facebook mobilvekst vs desktop<br />310%<br />vekst i mobiltrafikk til Twitter<br />Kilde:Nielsen/ComScore/Twitter 2010<br />
  13. 13. Norge har den nest høyeste penetrasjonen av mobilt bredbånd i Europa, og ligger på en fjerdeplass globalt.<br />Kilde: OECD.org<br />
  14. 14. Antall omsatte mobiltelefoner, Norge: (2011 Estimat)<br />Kilde: Elektronikkbransjen<br />
  15. 15. gjennomsnittsbrukeren bruker SMS mest<br />Source: European Forrester Technographics® Benchmark Survey, Q2 2010<br />© Creuna<br />15<br />
  16. 16. Smartphone-brukerenerlangtmerkomplett<br />Source: European Forrester Technographics® Benchmark Survey, Q2 2010<br />© Creuna<br />16<br />
  17. 17. APPS<br />Gartner: 2010<br />
  18. 18. 50% <br />70% <br />Kilde: ebay/2010<br />
  19. 19. Mobile ad spend<br />
  20. 20. 10 %<br />1,292,000,000<br />20%<br />Kilde: Citi, Internet2Go 2010<br />
  21. 21. Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere <br />Å lykkes blir stadig mer krevende<br />Nødvendig med ett fast grep om prosessen<br />21<br />
  22. 22. Mobil blir stadig mer krevende<br />22<br />
  23. 23. Rask teknologisk utvikling<br />“feature” telefoner<br />Low-end telefoner<br />Smartetelefoner<br />Tablet ogLesebrett<br />Formfaktorerogtelefonstørrelserinnenfor de forskjelligeplattformene.<br />QR <br />NFC<br />Lokasjon<br />10,1” <br />1280x800<br />2,55”” <br />320x240<br />3,2” <br />360x640<br />3,7” <br />480x854<br />4,8” <br />480x1024<br />4” <br />480x854<br />
  24. 24. Plattformer og funksjonalitet<br />Forskjelligemobilplattformermed forskjelligeegenskaper<br />
  25. 25. Trend-orientert brukermasse <br />
  26. 26. Kostbart<br />
  27. 27. Trip advisor for iPhone<br />Kostnadenevedbenyttetjenestensomturisti et “Roaming” nettverkkanvære “astronomisk”.<br />
  28. 28. Google Translate for iPhone<br />
  29. 29.
  30. 30. Andel nye brukere som kun bruker Appen en gang<br />Andel brukere som bruker appen mer enn 10 ganger<br />Kilde: Localytics 2011<br />
  31. 31. All in all it's just another App in the wall..<br />
  32. 32. Creuna research<br />
  33. 33. Nei – Apple og Adobe er ikke venner<br />Skal du selge meg noe, la meg slippe å zoome for se produktene dine.<br />Jeg må zoome, og scrolle for å se dette..<br />
  34. 34. Hvordanlykkes med mobile prosjekter<br />Å lykkes på den mobile arenaen blir stadig viktigere<br />Å lykkes blir stadig mer krevende<br />Nødvendig med ett fast grep om prosessen<br />34<br />
  35. 35. Å lykkes krever ett fast grep om prosessen<br />Ta utgangspunkt i brukermønster og brukerens behov<br />Etabler et strategisk rammeverk<br />Delta og ta eierskap til prosjektet<br />Teknologiske veivalg<br />
  36. 36. Brukermønster og behov<br />36<br />
  37. 37. HVORDAN SER BRUKERMASSEN DIN <br />UT I DAG?<br />
  38. 38. Brukersentrert<br />Daglig snitt på 3,5 % besøkende fra mobile enheter<br />
  39. 39. Ikke så mange sier du?<br />
  40. 40. Øke kundetilfredshet<br />Øke inntekter<br />Kutte kostnader<br />
  41. 41. 50%<br />23%<br />
  42. 42. Se på konsum av innhold (eller fraværet)<br />
  43. 43. Se på mobile besøk på nettstedet<br />
  44. 44. Se på lojalitet og bruk<br />Høy frekvens av returnerende besøk<br />16,5 % av de besøkende har vært innom sitet mer enn 10 ganger siste 30 dager...<br />Hva slags funksjonalitet benytter denne gruppen?<br />
  45. 45. 50%<br />23%<br />
  46. 46. 84%<br />Kilde:Compete<br />
  47. 47. 76%<br />Kilde:Compete<br />
  48. 48. 69%<br />Kilde:Compete<br />
  49. 49.
  50. 50. Identifisere konteksten hvor en mobil tjeneste kan gi merverdi for brukeren din..<br />..På farta eller hjemme i sofaen<br />
  51. 51. FOKUSER PÅ DET DU GJØR BRA I DAG<br />- Identifiser brukerens behov <br />- Sett det i kontekst<br />- Perfeksjoner<br />
  52. 52. Etabler ett strategisk rammeverk<br />52<br />
  53. 53.
  54. 54. Identifisere konteksten hvor en mobil tjeneste kan gi merverdi til brukeren<br />..På farta eller hjemme i sofaen<br />..Og som gir mening for dine forretningsresultater<br />
  55. 55. TIER I <br />Strategisk<br />målsetninger<br />Strategiske mål – digitale tjenester<br />TIER II<br />Makromål og <br />suksesskriterier<br />(KPI)<br />Transaksjons-basert<br />Kampanjebasert<br />Lojalitets-<br />basert<br />TIER III<br />Tjenestespesifikke <br />Måleparametere<br />(Performance)<br />Tjeneste<br />Tjeneste<br />Tjeneste<br />Tjeneste<br />Tjeneste<br />Tjeneste<br />Innholdsstrategi<br />
  56. 56. REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Strategisk målsetning<br />OFFLINE<br />ONLINE<br />56<br />
  57. 57. REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Makromål<br />ONLINE<br />Maksimeretrafikkvolum /brukere /kjennskap<br />Overbevisedem at vi erriktigleverandør/produsent for X<br />Maksimereinntektenevåre i digitalekanaler<br />Minimerekostnadeneved support<br />
  58. 58. REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />Mikromål<br />ONLINE<br />PPC<br />Organisktrafikk<br />Kampanjer<br />Lese vilkårogbetingelsener<br />Produktsider<br />Lese vårprisgaranti<br />Etableredigitalesalgskanaler<br />Oppsalg<br />Kryssalg<br />Fåbrukernetil å benytte FAQ<br />
  59. 59. REANrammeverk for planleggingoganalyseavmultikanal<br />KPI<br />ONLINE<br />Kostnad per besøk/bruker<br />Share of Reach<br />Kost per “engasjerte” besøk<br />Verdi per “engasjerte” besøk<br />Konverteringsrate<br />Gjennomsnittsordreverdi<br />ARPU <br />Aktivering/engasjementsrate<br />Kjøpsfrekvens<br />VOC score<br />
  60. 60. Maksimeretrafikkvolum /brukere/kjennskap<br />Overbevisedem at vi erriktigleverandør/produsent for X<br />REACHENGAGEACTIVATE<br />NURTURE<br />Maksimereinntektenevåre i digitalekanaler<br />Minimerekostnadeneved support<br />
  61. 61. Hvordan skal vi synliggjøre og sikre bruk/besøk?<br />Hva slags innhold/funksjonalitet<br />REACHENGAGEACTIVATE<br />NURTURE<br />Hva er ønskede handlinger?<br />Hvordan sikrer vi lojalitet og bruk?<br />
  62. 62. Hva slags «innholdsversjoner» trenger vi for å oppnå målsetningene våre?<br />Bilde hederlig stjålet av Yiibu - http://slidesha.re/iaVu8l <br />
  63. 63. Samspill mellom enheter – identifiser<br />
  64. 64. Lansert mobilsite?<br />Påvirkning på kjerne-KPI’er og kundetilfredshet?<br />
  65. 65. Slankere og mer effektiv<br />
  66. 66. Noen Tips<br />- Se på hva som skjer eksternt <br />- Se på data du etter all sannsynlighet har tilgang til i dag<br />- Etabler et strategisk rammeverk for planlegging og analyse<br />- Synergi mellom mobil og desktop<br />
  67. 67. Delta og ta eierskap til prosjektet<br />Fokus på kjerneverdi<br />Dynamisk planlegging<br />
  68. 68. Organisatoriskmodenhet<br />68<br />Hvorer du? Hvorvil du?<br />
  69. 69. Nårfundamentetstårog du kjennermålgruppen - ertidenmoden for åplanleggehvaoghvordan…<br />
  70. 70. Dine produkterogtjenestermå<br />Ha fokus: kjernetjenester / kjerneverdi<br />Giverdi for bruker her & nå<br />Gimerverditilkjernetjenestevedtilleggsfunksjonalitet<br />70<br />
  71. 71.
  72. 72. How Projects Really Work (ver. 1.5)<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Arkitektendesignet det.<br />Utviklerenskrev det.<br />Kunden<br />Forklarte det.<br />Prosjektlederenforsto det.<br />Konsulentenbeskrev det.<br />
  73. 73. Hva<br />Kundenegendlighaddebehov for.<br />
  74. 74. Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />Hvordan<br />iSwing<br />Detbledokumentert.<br />Detble<br />supportert<br />Kundenblefakturert.<br />Detblemarkedsført.<br />
  75. 75.
  76. 76. Sjanse for åmisslykkes<br />70- 80%<br />
  77. 77. Rask teknologisk <br />Utvikling krever dynamisk<br />planlegging<br />
  78. 78. Eksterneog interne faktorerkanendre<br />spilleregleneoglivsgrunnlaget for en <br />applikasjon<br />
  79. 79. Fysiskeendringer<br />Nye modeller<br />iPhone 5?<br />iPad 3?<br />Nokia & Windows Phone 7?<br /> Android tablets?<br />Integrertteknologi<br />3D skjermer?<br />Kontaktløsbetaling?<br />Stemmetiltekst.<br />Nettverk? (3G/LTE)<br />
  80. 80. Endringeriprogramvare<br />Nyfunksjonalitet<br />Endringer I HTML5 standarden.<br />Nye ogendrede sky-tjenester (cloud)<br />Endretbruksretttilintegrasjonstenester<br />Twitter<br />Facebook<br />Foursquare / Gowalla<br />
  81. 81. En godplattformfor hånderingav<br />endringikraverSCRUM<br />
  82. 82.
  83. 83.
  84. 84. Kontinuerligprioriteringav “product backlog” sørger for at man til en hvertid jobber med den funksjonalitetensomgirhøyestforretningsmessigverdi.<br />
  85. 85. Bedrekostnadskontroll<br />Burndown charts viseroverordnetprogressjonogestimertgjenståendebasertpåinnholdeti Product backlog.<br />Raskereogenklereåoppdagepotensielletid- ogkostnadsoverskridelser.<br />85<br />
  86. 86. Teknolgiske veivalg<br />86<br />
  87. 87. Når du vet hvembrukerener, hva de ønskerseg:<br />Velgteknologisommesteffektivtivaretar dine nåværendeogfremtidigebehov<br />
  88. 88. Mobilwebeller app<br />Analyserhvilkebehov du har<br />
  89. 89. Mobilweb<br />Fordeler<br />Enklere<br />Rimligere<br />Nåuttil mange plattformerrimlig<br />Enklerevidereutvikling<br />Ikkebehov for “godkjenning” fraAppStoreeiere<br />Ulemper<br />Begrensetfunksjonalitet (hardware) ogutseende<br />Avhengigavnettverk<br />89<br />
  90. 90. Ha et bevisstforholdtilhvilkehåndsett du ønskeråstøtte, og dine brukerebenytter.<br />Forståkompromisset der den minstavansertebrowseren setter standard for tilgjengeligfunksjonalitet.<br />90<br />
  91. 91. Trafikantenmobilsite<br />SE X1i Xperia<br />Nokia 6110<br />Motorola Nexus One<br />HTC HD2<br />Nokia N96<br />iPhone 4<br />
  92. 92. Custom brukergrensesnitt for å ta I brukfunksjonalitetsomeksistereritelefonene.<br />Dyrt, men eiereavsmarttelefoner “forventer” løsninger med tilpassedebrukergrensesnitt for sin smartmobil.<br />Detfinnesrammeverksomgjørutivklingenenklere, men brukergrensesnittetmåtilpasses. <br />92<br />
  93. 93. Norgesgruppen - Meny<br />Design pr. telefontype<br />
  94. 94. Apps<br />Tilsierfunksjonalitet, strategiogintensjonutviklingav apps må man ha et bevisstforholdtilplattformvalg!<br />
  95. 95. Apps<br />Fordeler<br />Integrasjon mot maskinvareogoperativsystem<br />Offline funksjonalitet<br />Push funksjonalitet<br />Opplevessomraskere<br />Ulemper<br />Kostnader<br />Time-to-market<br />AvhengigavgodkjennelsefraAppStoreeiere<br />95<br />
  96. 96. iPhone <> Android | begge?<br />
  97. 97. Native utvikling pr. plattform<br />Dyrt<br />Ingenmulighet for gjenbrukavfunksjonalitetellerkode.<br />Vanskeligereåfeilsøke.<br />
  98. 98. Et multiplattformrammeverkkansenkeutviklingskostnadene med såmyesom50% - 70% avhengigavhvilketrammeverk du kanbenytte.<br />
  99. 99. PhoneGap<br />Fleksibelt<br />Full gjenbrukavkodeogfunksjonalitetpå 6 plattformer<br />iOS, Android, Windows Phone, Palm WebOS, Blackberry, Symbian <br />Utviklingbasertpå HTML, CSS3 og JavaScript.<br />Begrenseningen ligger i den grafiskefunksjonalitetensomeksistererpå web.<br />DistribusjongjennomAppStores<br />
  100. 100. Dolly Dimple Pizzabygger<br />
  101. 101. Native multiplattformrammeverk<br />Girsammemulighetersom native utvikinggir pr. plattform.<br />Du får en felleskodebaseåvedlikeholdepåkryssav de forskjelligemobilplattformene.<br />Tilpassetbrukgergrensesnitt for hverenkeltplattform.<br />Opptil 70% reduksjonitidbruktpåduplisertprogrammering.<br />
  102. 102. Verktøy for valgavplattform<br />
  103. 103.
  104. 104. Creuna anbefaler<br />PhoneGap for applikasjoner med brukergrensesnittsom holder seginnenforhvasomerteknologiskmuligpå Web.<br />MonoTouchogMonoDroidfra Novell og Silverlight for utviklingav apps tiliOSenheter, Android telefoner, tablets og Silverlight til Windows Phone 7.<br />
  105. 105. Spørsmål?<br />
  106. 106. 5 første henvendelsene til Alexander får gratis deltakelse på mobil workshop<br />
  107. 107. Takk for oss!<br />

  ×