Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-en eventyrlig reise-    Soria Moria Barnehager     Årsplan 2012-2013
Soria MoriaVisjon  - en eventyrlig reise     Det snakkes mye om danning i disse dager.     Min tolkning av danne...
For personalet dreier dette seg om hvordan de føler, tenker, kommuniserer oghandler omsorgsfullt fordi de ser at barnet ha...
Eydehavn                     Arendal                      Hisøya        ...
Personalet        Eier og daglig           Eier og            Styrer Arendal         ...
Prosjektarbeid  Tema i år: Dyrestell og Hagestell         I barnehagen har vi flere prosjekter gående. «Hagestell...
Lek og dannelser-           Rammeplanen sier: «i danning inngår oppdragelse som en pros-t,           ...
Dyra våre      Når vi konkret jobber med dyra våre kaller vi det dyrestell. Dyra våre er en viktig      pedago...
Hagens leveregler:ge-  1. jord leker vi med ute i skogen - ikke med spader i blom- idt  sterbed eller i plen   2. v...
Evalueringer & dokumentasjonEvalueringer er et ledd i kvalitetssikringsprosessen, og er satt i et system der alle hovedmål...
årsplanens funksjon            Kunst, Kultur            og Kreativitet             Kro...
KROPP, BEVEGELSE          ANTALL, ROM OG FORM                                  ...
mandag    tirsdag      onsdag     torsdag     fredag    lørdag    søndag              ...
september KROPP, BEVEGELSE          ANTALL, ROM OG FORM   OG HELSE               Vi veier det v...
mandag        tirsdag   onsdag       torsdag      fredag    lørdag    søndag         ...
oktober KROPP, BEVEGELSE          ANTALL, ROM OG FORM  OG HELSE              Hvor mange dyr har vi...
mandag        tirsdag    onsdag    torsdag    fredag      lørdag    søndag          1 ...
Jul- og påskeferieplan 2012/2013Vi gleder oss med barna over at julanærmer seg og ber dere sette kryss påde feriedagene de...
God jul!
KROPP, BEVEGELSE           ANTALL, ROM OG FORM   OG HELSE             Vi baker sol, måne og stjer...
mandag    tirsdag    onsdag     torsdag       fredag    lørdag    søndag             ...
desember KROPP, BEVEGELSE         ANTALL, ROM OG FORM  OG HELSE              Vi baker og veier.  ...
mandag      tirsdag    onsdag    torsdag    fredag      lørdag    søndag             ...
januar                 ANTALL, ROM OG FORM KROPP, BEVEGELSE  OG HELSE            Geometrisk...
mandag    tirsdag    onsdag    torsdag    fredag    lørdag    søndag               1 ...
februar KROPP, BEVEGELSE          ANTALL, ROM OG FORM   OG HELSE               Jakten på den m...
mandag    tirsdag    onsdag     torsdag     fredag    lørdag    søndag               ...
ANTALL, ROM OG FORM           KROPP, BEVEGELSE     Kildesortering:           OG HELSE Hvor mange ...
mandag     tirsdag    onsdag    torsdag      fredag    lørdag    søndag             ...
april KROPP, BEVEGELSE           ANTALL, ROM OG FORM   OG HELSE                 Forskning på ...
mandag     tirsdag    onsdag    torsdag    fredag    lørdag    søndag         1       2...
KROPP, BEVEGELSE           ANTALL, ROM OG FORM                                 ...
mandag      tirsdag    onsdag    torsdag        fredag      lørdag    søndag        ...
juniBARNAS EVALUERINGER          ANTALL, ROM OG FORM     Fritt emne.          Vi ser på geometrisk...
mandag    tirsdag    onsdag    torsdag      fredag     lørdag    søndag              ...
SOMMERSPRELL         ANTALL, ROM OG FORM  PÅ LONGUM!!            Kjøkkentjeneste.NÆRMILJØ OG SAMFUNN...
mandag    tirsdag    onsdag    torsdag    fredag    lørdag    søndag        1      2  ...
Vinter
Sommer
Barnehagene  Soria Moria Barnehage 1 AS       Besøksadresse:	  Garta, 4810 Eydehavn       Postadresse:		 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soria Moria Årsplan 2012-2013

5,108 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soria Moria Årsplan 2012-2013

 1. 1. -en eventyrlig reise- Soria Moria Barnehager Årsplan 2012-2013
 2. 2. Soria MoriaVisjon - en eventyrlig reise Det snakkes mye om danning i disse dager. Min tolkning av dannelse er slik: Dannelse er en individuell reise, en prosess som fører til personlig utvikling. Dannelse er evnen til å se seg selv som medlem av et større fellesskap, lokalt, nasjonalt og globalt, og erkjennelsen av at ens egne krefter og talenter står i tjeneste for et større, felles gode. Hellesnes har definert dannelse på denne måten: «Det innebærer en søken om kunnskap og evnen til å ta innover seg flere perspektiv: »Det betyr å ta velover- veide valg i livet og delta i samfunnet. For dannelsen er et grunnlag for demokra- tiet og den frie tanken(…) Den krever at vi anerkjenner at vi har en deltagende rolle i samfunnet, men at også andre har det. Vi danner oss gjennom kulturell selvforståelse og ved å leve ut denne forståelsen i praksis. Et menneske uten fortid, uten livshistorie er en levende død, et menneske uten identitet.» - Hellnes Så hva er barnehagens rolle i forhold til dannelse av små barn? Går en til den nye rammeplanen står det:» Det nye formålet slår fast at barneha- gen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. (…) Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.» Skal en trekke danningsbegrepet ned i praktisk adferd skjer da danning i møte mellom mennesker, hver dag bevisst og ubevisst, mellom barn og voksne og mel- lom barn - barn og samfunn. Barnehagen har slik jeg ser det et stort ansvar for å være med på å danne «hele» mennesker. For meg som daglig leder blir det da særs viktig å påse at vi til en hver tid har et personale som er anerkjennende i sin væremåte og kan kommu- nisere med barn, foreldre og hverandre på en god måte. Personalets holdning til barna må være preget av mottakelighet, ansvarlighet, anerkjennelse, gjensi- dighet, likeverd og følsomhet.
 3. 3. For personalet dreier dette seg om hvordan de føler, tenker, kommuniserer oghandler omsorgsfullt fordi de ser at barnet har behov, som det ikke selv er i standtil å håndtere for å skape trivsel, læring, utvikling og danning.Skal samfunnet bli rikere og enkeltmenneskets liv bedre, er det her fokus og kom-petansehevingen må settes inn de neste årene. Vi vet at barnehagene er bra forbarns psykiske og fysiske helse og at barnehagen er en god arena for å utjevneforskjellen mellom barn. Det fordrer bevissthet og ansvar hos personalet omhvordan en kan bedre det mellommenneskelige samspillet og hvordan en kansette det ut i live.Det igjen fordrer en klar, tydelig og tilstedeværende ledelse som gjennom sineverdier ,holdninger, kommunikasjon, egenutvikling, samhandling, erfaringsutvek-sling får fram det beste i den enkelte.Det handler om kommunikasjon.Det handler om hvordan vi kommuniserer med hverandre, oss selv, verbalt og non-verbalt. Det er kommunikasjonen vår som skaper dannelse og dermed hverdags-lykke.Jeg tør påstå at det er nettopp dette danning er. Hverdagslykke. Og da er det greitå vite at «lykke» er en tilstand vi alle kan lære å gå ut og inn av, store som små.Jeg ønsker «nye og gamle» barn, foreldre og personal velkommen til et nytt SoriaMoria barnehageår.Vi har vandret som Askeladden, fyllt opp sekken vår, ogstår nå foran slotts-porten. Navnet Soria Moria valgte vifor å hylle fantasien og bringe eventyret inn i hverdagen.Det finnes et Soria Moria i oss alle, en visjon og en drøm,et lekende barn som våger å la fantasien løpe fritt. Detteer vårt fristed...Velkommen til en eventyrlig reise, i hverdagslykke!Daglig leder/eierLinda Øygarden
 4. 4. Eydehavn Arendal Hisøya LongumI naturskjønne omgivelser ligger barneha- Soria Moria Barnehage i Arendal ligger I Helsvika på Hisøya ligger Soria Moria Barnehagen på Longum ligger i roligegen på Eydehavn som har to bygninger. i erverdige lokaler ved sjøkanten på Råd- barnehage Hisøy med sjøutsikt og stort omgivelser i skogkanten og gir mulighet-Bak Eydehavn skole ligger “hovedhuset” husbrygga. Barnehagen benytter seg uteområde. er til friluftsliv. Flere faste turbaser i nær-hvor de største barna holder til. Barna av lekeplassen ytterst på Tyholmen for miljøet gir muligheten til å bruke de res-drar ofte på turer i skogen som ligger i de minste, mens de større barna drar Barnehagen har egen brygge ved sjøen surser naturen byr på. Barnehagen harbarnehagens nærområde. Når Trolla er på turer til sjø eller skog hver dag, eller og siden barnehagen ligger i skogkanten, opparbeidet hage, kaningård er et sen-på tur kalles de Vetter. Tussene (0-2 års bruker det nye uteområdet på Longum. er turer i naturen der, et fast innslag. tralt fagområde som flettes inn i brukengruppa) holder til på Gartha i sitt eget Vi bruker også nærområdet rundt barneha- av naturen.hus som ligger i landlige omgivelser inne gen som en ressurs i arbeidet vårt. Barne- På Hisøy har vi kaniner og hønsegård, ogi skogen. hagen har friluftsbase på Eydehavn og vi har eget keramikk- og snekkerverksted. I barnehagens nærmiljø ligger en bade- samarbeider tett med alle barnehagene. strand som barna benytter seg av særligBarnehagen vektlegger bruk av naturen vår og sommerog har også utvidet dyrehold i forhold til Barnehagen er godkjent for 54 barn,de andre barnehagene som ekstra res- fordelt på ulike grupper: Vetter, Troll, Små-surs i det pedagogiske arbeidet. På Ey- troll og Tusser. Barnehagen er godkjent for 53,5 barndehavn har vi egen geitegård. Vi har også fordelt på ulike grupper: Vetter, Troll, Små-kaniner og en egen hønsegård. På Gar- Åpningstid: 6.30-17.00 troll og Tussertha har vi kaniner og høner. Teleforn: 37 01 5595 Telefon styrer: 952 83 505 Åpningstid: 6.30-17.00Barnehagen er godkjent for 61.5 barn Barnehagen er godkjent for 54 barn Telefon: 37 01 5595fordelt på ulike grupper: Vetter, Troll, Små- fordelt på ulike grupper: Vetter, Troll, Små- Telefon styrer: 951 25 757troll og Tusser troll og Tusser. Alle Barnehagene har tilgang til buss og båt. Vi jobber og samarbeider på tvers avÅpningstid: 6.30-17.00 Åpningstid: 6.30-17.00 barnehagene. Slik får alle tilgang til deTelefon: 37 01 5595 Teleforn: 37 01 5595 ulike ressursene hver enkelt barnehageTelefon styrer: 951 25 757 Telefon styrer: 994 43 075 innehar.
 5. 5. Personalet Eier og daglig Eier og Styrer Arendal Styrer Longum Styrer Styrer Hisøy Økonomisjef leder koordinator Elin G. Eli Ann Eydehavn Connie IngaLill Linda D. Bjørn Inge Skjulestad Tønnesen Anne G. Brådland Andersen Øygarden Øygarden Halberg Eydehavn Arendal Hisøya LongumFagarbeider Assistent Fagarbeider Assistent Fagarbeider Ped.Leder Fagarbeider Ped.Leder Ped.Leder Ped.Leder Assistent Assistent AssistentGunnvor Anne Lise Ellen Bjørn Harald Idun Haram Heidi Anne Rønnaug Eli Lene Kristin Ann Lisbeth Elin Elin KristinTønnesen Henriksen Solbergsengen Solbergsengen Olsen Siljedal Vedal Heggelund Nilsen Amundsen Bråten Mortensen PedersenAssistent/VO Ped.Leder Assistent Barnevern.ped Assistent Assistent Assistent/ Assistent Assistent Assistent / VO Ped.Leder / TV Ped.Leder AssistentEiri Tone Merete Ingrid Bjørunn Hanne Sabah sjåfør Eirin Jarle Nina Grethe Siri Lise HegglandStene Hjelmseth Sell Arnesen Høgeli Kamail David Andersen Jensen Skyggedal Stene Mortensen Yttervik permisjonAssistent Assistent Assistent Ped.leder Fagarb./VO Ped.Leder Fagarbeider Assistent Assistent Fagarbeider Assistent / VO Assistent Ped.LederMarit Trine Westvik Elisabeth Inga Britt B. Cathrine Kristin Nina Kristine Ingvild Kristin Kristen Grøsle Lise HelenArnesen permisjon Johnsen Lauvland Jacobsen Rueness Trondal Møllerstuen Lynghaug Nordheim Johnsen Skottkjerra FagerbakkePed.leder Ped.leder Barnevern.ped Assistent Ped.Leder Ped.Leder Sykepleier Kontormedarb. Assistent Ped.Leder Vernepleier Fagarbeider AssistentBente Bente Monica Richarda Marte Rune Aslaksen Camilla Kristin Bugge Line Marita Kristine Jeanette Suphin ThaoyaCluver Andersen Nyhagen Bjelkemyr Jensen Arff Søyland Levinsen Olsen Trondal Andersen DaleSpes.ped. Assistent IKT-ansvarlig Renholder Ped.Leder Ped.leder Ped.leder Ped.lederalle barnehager Helga Myhren alle barnehager Phen Phak Stine Jeanette Ingeborg Anne GreteHeidi Osa Lunde Alexander Wilertram Thygesen Brimsøe Evensen VefalSyvertsen Dagestad permisjon
 6. 6. Prosjektarbeid Tema i år: Dyrestell og Hagestell I barnehagen har vi flere prosjekter gående. «Hagestell og dyrestell» er det over- ordnede temaet vårt i år. Temaet vil være utgangspunktet for prosjekt-arbeidet vårt, og vil mer eller mindre vise seg i alle de 7 fagområdene. I “kunst, kreativitet og kultur» vil vi fordype oss i estetiske uttrykk inspirert av dyra og hagen vår. I tillegg er det naturlig at «Grønt flagg» og «Miljøfyrtårn» flettes inn i temaet. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å skape grobunn for nysgjerrighet, kreativitet og mestringsfølelse hos barna. Det er naturlig å tenke seg at det er barnesynet om det «kompetente barnet» som ligger til grunn for Rammeplanens ide om å jobbe på denne måten i barnehagen. Rammeplanen er også opptatt av barns medvirkning. Gjennom prosjektarbeid skal barnas egne meninger og løsninger bli tatt på alvor. Det vil føre til ansvarsfølelse og selvstendighet. I arbeidet med prosjekt legger vi noen føringer eller impulser for hva barna skal møte av inntrykk. Vi skal imidlertid ikke fastsette hva som vil komme ut som produk- ter eller hvor prosessen vil ta oss. Gjennom kommunikasjon lærer barna å stille spørsmål og undre seg. I prosjektarbeid kan barna gjennom samarbeid lære å stille spørsmål, og sammen utforske, filosofere og finne svar. «Barnehagepersonalet og barn reiser i et landskap, i et miljø der de er sammen om faglige spørsmål om det de opplever, uten at målet er tydelig og endelig. Dermed blir læreplanimplementering gjennom prosjektarbeid ikke en lineær, men en sirkulær prosess.» (Thorsby Jansen, 2008 s.180). Dette er en måte å tenke på som vi også sier noe om i vår visjon; «Soria Moria, en eventyrlig reise». Utfordrin- gen for oss voksne er å øve oss på å være mer lyttende overfor barna. Hva er de opptatt av når de er i hagen, og sammen med dyra?» Kanskje vil vi oppdage at de er mer opptatt av følelsen det gir dem å være nær dyra, eller hva dyra spiser, hvordan de beveger seg eller kanskje er de mer opptatt av småkrypene under ste- nene i hagen. Vi skal være med og utforske sammen med barna, være nysgjerrige og samtidig drive prosjektet videre. I Soria Moria ønsker vi å være aktive og lyttende voksne. Vi vil være medforskere og medvandrere. Sammen med barna ønsker vi å være i en læreprosess. «Kunnskap er ikke noe som er, kunnskap er noe som blir til gjennom dialog i en kooperativ læringsprosess mellom likeverdige deltakere. I en dialog der det er like viktig å lytte som å snakke. Reggio Emilia-filosofien blir ofte kalt «a pedagogy of listening», en lyttende pedagogikk. Det fremheves at det å lytte til barna er en forutsetning for å møte barna som medskapere av kunnskap og kultur». (Kolle, Larsen og Ulla, 2010 s. 124-125).
 7. 7. Lek og dannelser- Rammeplanen sier: «i danning inngår oppdragelse som en pros-t, ess, der voksne både leder og veileder neste generasjon. Gjennomgg oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker og uttrykks – og handlingsmåte. Personale skal veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sos-g iale krav og egen væremåte(….)Barn må får hjelp til å oppfatte hvilkeet rammer som er akseptable i samvær med andre(….) Danning skal åg. skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for r. barns mulighet til aktiv deltakelse i demokratisk samfunn. (s. 31.) I barnehagen jobber vi aktivt med å møte barna på en anerkjennendeal måte. Vi vil se enkeltindividet, men også gruppa, og samspillet dem i Lek og dannelsek- e mellom. Vi er en pedagogisk institusjon som på en profesjonell måte å skal formidle grunnleggende verdier til barna for å styrke deres evne til å møte samfunnets felles normer. n Raushet, tydelighet, frihet, fred, toleranse, respekt, samhørighet, fel-g. n lesskap og vennskap, glede, kjærlighet og harmoni er viktige verdier å i arbeidet vårt.n- e I virksomhetsplanen vår på s. 14 står det « i langsomt nærvær medat barn(og voksne) kan vi bevare det gode fra og i barndommen. Lek- r,e- ende, aktive voksne som tør å leve seg inn – være tilstede i barnets e perspektiv, i barnets lek, i barnets virkelighet er avgjørende for bar- nets utvikling og læring.»g Leken har en fremtredende plass i barns liv i barnehagen, og i Soria n Moria ser vi det som viktig at leken blir ivaretatt i planleggingen av e aktiviteter.of ne,
 8. 8. Dyra våre Når vi konkret jobber med dyra våre kaller vi det dyrestell. Dyra våre er en viktig pedagogisk ressurs i arbeidet vårt. Vi har blitt bedre på dyrehold for hvert år. Dyre- hold er et av de områdene vi evaluerer med jevne mellomrom og som har vært i stadig endring og utvikling. Det å ha dyr i barnehagen krever at vi planlegger godt slik at vi tar godt vare på dyra. Alle barnehagene har utvidet dyrehold, og vi reiser gjerne på besøk til hverandre for å bl.a. kose med dyra i de andre barnehagene, Barna lærer å stelle forskjellige dyr og å ta vare på dem. Når vi baker, lager pannekaker eller ønsker oss egg til fro- kosten kan barna løpe ut i hønsehuset for å se om hønene har lagt egg. Dette er en nær opplevelse av dyreverdenen og er en konkret erfaring for barna i å benytte seg av ressursene dyrene kan tilby oss. Samtidig er det viktig at barna får en forståelse av at vi må bidra til at hønene har det godt for at de klarer å legge egg. Siden alle barnehagene har dyr i en eller form opparbeider barna seg god kompetanse på å omgås dyr. Kompetansen barna opparbeider seg i omgangen med dyra er verdifull. Barna får kunnskaper om natur, dyr og vekster og deres samspill i naturen. Det å øve seg på å være større enn dyra, sette seg inn i hvordan de har det og hva de trenger, det å tolke deres kroppsspråk og behandle dem på en god måte er bra for utviklingendyra våre av sosial kompetanse og det er godt for vår psykiske velvære. Det å ha ansvar for dyra gir barna mestringsfølelse, selvfølelse og ansvarsfølelse. Dyrestellet er en aktivitet som alle barna kan være med på i større eller mindre grad. Når barna får et personlig forhold til dyra opparbeider de seg også ansvars- følelse for dem. Vi ser også at barna i samværet med dyra gir verdifulle ”her og nå” opplevelser og at det er en god innfallsvinkel i det å bli kjent med andre. I arbeidet med dyra glemmer man at man er lei seg eller sjenert – og mange nye barn har i oppstarts- fasen hatt stor hjelp av dyra for å bli trygge i nye omgivelse på andre barn og andre voksne. Innsikt og forståelse i store livsspørsmål som hører livet til er også noe som er lettere å formidle til barna når en har dyr. Dyra lever ikke evig, og det har hendt at et dyr har falt fra i løpet av barnehageåret. Barna får da på en veldig konkret måte en forståelse av hva liv og død er, og kan lettere møte situasjoner tilknyttet dette senere i livet. I Dyrestellet ønsker vi å gi barna rom for opplevelser, undring, etter- tanke og gode samtaler. Derfor har vi ofte samlingsstunder ute mens dyra beveger seg fritt rundt oss.
 9. 9. Hagens leveregler:ge- 1. jord leker vi med ute i skogen - ikke med spader i blom- idt sterbed eller i plen 2. vann er å finne i dammene på området vårt e e - eller vi voksne henter bøtter til sandkassebruko- n 3. trær kan vi klatre i, men vi lar de små få leve i fred (la g e trærne få beholde greinene sine) - vi voksne formidler re- Hagene våre e å spekt for både have og skog... 4. singel og sand har sine plasser å væreår å - vi voksne deltar ileken og lærer barna om måtehold...et n 5. hageblomstene lukter vi på og grønnsakshagen Barna elsker å være med å ”jobbe” i hagene våre! vår gleder vi oss over Det fremmer mye glede og mestringsfølelse i det å være med å vedlikeholdee. bed og planter. e - de trenger stell og er en kilde til inspirasjons- De store flotte uteområdene våre på Hisøy, Eydehavn og Longum krever ve- 6. hagestell skal barna få delta i å ha glede av vanning dlikehold og stell. Vi ser derfor ofte store og små med rive og trillebåre i full og luking gjør vi til “barnas” oppgave gang med å jobbe slik at vi får det fint rundt oss.er as- 7. redskapene til hagen vår brukes med glede og entu- Barna lærer mye av å delta i hagestellet. De lærer forskjell på hva som er e hage kontra friareal og de lærer seg navn på ulike planter, vekster, busker ogm siasme i hagestellet, og settes tilbake på sin faste plass trær. De deltar i sorteringsprosessen der vi komposterer og ser at avfallet fraat hagen omformes til ny fin jord som vi kan bruke på nytt i hagen vår. e til glede for senere bruk. e Barna erfarer også hvor viktig det er å ta ansvar for hagen vi har opparbeidet, r- 8. vær i skogen, der er det gøy å leke - der vi voksne er, og at vi selv må bidra for å holde det pent rundt oss. For å være med måer de også øve på å håndtere ulike redskaper og bruke forskjellige teknikker i samles også barna seg... håndteringen av disse.
 10. 10. Evalueringer & dokumentasjonEvalueringer er et ledd i kvalitetssikringsprosessen, og er satt i et system der alle hovedmålene våre blir evaluert i løpet av året. Ved hjelp av ulikedelmål dokumenteres og evalueres driften og hverdagen. Både barn og voksne evaluerer. De voksne på sin måte ,og barna på sin. Felles fordem alle er at vi reflekterer over det vi har gjort, og sammen gis mulighet til å sette oss nye mål om det er ønskelig. Slik videreutvikles til enhver tidbarnehagen, og slik får vi oversikt over hva som gjør oss gode og hva som kan gjøres bedre eller annerledes. Når barna evaluerer selv får vi enunik sjanse til å se deres modell av verden. Hva de opplever og hvordan de tenker, og dette medvirker på hvordan de voksne planlegger aktiv-itetene videre fremover i tid.Dokumentasjon er en måte å vise alle rundt oss hvordan vi arbeider og hvordan vi tenker, og er et viktig ledd i samarbeidet mellom barnehage oghjem. Pedagogisk dokumentasjon, evalueringer, observasjoner satt i system, samtaler rundt enkeltbarn, den daglige praten og «Dagen i dag» eren del av vår dokumentasjon. Alle barn får egen perm som følger deres liv og utvikling i barnehagen, og en egen bildemappe med hverdagsglimtfølger denne. Utstillinger, hjemmesiden vår og Facebook, også ment for allmenheten ,er blitt en del av vårt varemerke og vår dokumentasjon.For å få oversikt over planlagte evalueringer dette barnehageåret se s. 28 i virksomhetsplanen.
 11. 11. årsplanens funksjon Kunst, Kultur og Kreativitet Kropp, 1. I valgte etiske omgivelser Bevegelse Årsplanen er personalets arbeidsredskap gjennom hele året for det peda- danner vi hele mennesker og Helse gogiske arbeidet i barnehagen. Planen skal også synliggjøre for foreldre, 2. Arbeid med estetiske fag kommune og andre hva Soria Moria barnehagene spesielt vektlegger i det pedagogiske arbeidet med barna. Kommunikasjon, Språk og Tekst De store linjene gjennom året presenteres i årsplanen og vil også kunne 3. Miljø, stell av dyr og hage endres noe, alt etter barnegruppas og personalgruppas behov. Planen skal gi rom for spontanitet og barns medvirkning. 1. 3. I valgte etiske Miljø. Natur, Miljø omgivelser danner vi stell av dyr og hage. og Teknikk hele mennesker. 4. Utvikle et personlig forhold til 4. / kunnskap om naturen 2. Utvikle et persolig Arbeid med forhold til, og ha Etikk, estetiske fag. kunnskap om naturen Religion og Filosofi Nærmiljø Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager regulerer barnehagens og Samfunn virksomhet. Disse angir lover og forskrifter for innholdet i barnehagen der e innhold og arbeidsmåter bygges på et helhetlig læringssyn der omsorg,or Antall, rom lek og læring er sentrale elementer. Rammeplanen angir 7 fagområder somd og form barnehagen forplikter seg til å jobbe med i løpet av året. nv- I skolen vil barna møte de samme fagområdene, men da tilpasset barnas alder og modningsnivå. Slik sikres kontinuitet i barnas læringsprosess fra barnehage til skole. g ANNERKJENNENDEer KOMMUNIKASJON I Soria Moria har vi 4 hovedmål som viser hva vi ønsker å ha spesielt fokusmt på i våre barnehager. (se illustrasjon) For hver måned vil dere se hvordan vi jobber med de ulike fagområde.
 12. 12. KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM august OG HELSE Vi veier og måler mens vi baker. Sprelske turer til Vi sorterer bær og andre skatter. 100-meterskogen. Mattemeisen.Opp, ned, rundt omkring-lek på Vi leker med klosser og spill. barnehagens område. Ball og bevegelsesleker. Sansemotorisk lek. NÆRMILJØ OG SAMFUNNAllsidig kost med havets skatter. Fisketur “En til den som fisken dro”Håndvask og personlig hygiene. Sanselig Mais/Poteter, bær og gulrotplukketur. Oppdagelseesturer i nærmiljøet “Dette er barnehagen vår” NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Høste naturens skatter, frukt, bær og grønnsaker. Kjøkkenhagen høstes. Vi lager en installasjon rundt livet i en stubbe. KOMMUNIKASJON, Oppleve naturen med alle sanser. SPRÅK OG TEKST Sortere, måle og veie søppel.Den gode samtalen med barna. Stelle og ta vare på dyr og hage.Billedbok/lesestund ute og inne. Kompstering og kildesortering. “Snakkepakka” “Dagen i dag” - med barna Samlingstund med kjente og KUNST, LITTERATUR OG kjære sanger, rim og regler KREATIVITET Dyr og hage inspirerer oss til ulike uttrykk. ETIKK, RELIGION OG “Med kniv og fantasi” FILOSOFI Kunst og drama i eventyrskog Møtet mellom nye og gamle og ved spennende hav. vetter, troll og tusser. Voksne i rolle. Anerkjennende kommunikasjon I barnehagen kommer Findus ogRo og tid til undring og samtale. Askeladden på besøk.Undring over det naturen gir oss. Prosjektarbeid.
 13. 13. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 uke 31 6 7 8 9 10 11 12 uke 32august 13 14 15 16 17 18 19 Personalmøte uke 33 20 21 22 23 24 25 26 Planleggingsdag Foreldremøte Foreldremøte uke 34 Barnehagen Eydehavn Longum steng! 27 28 29 30 31 uke 35 uke 36
 14. 14. september KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Vi veier det vi høster av Sprelske turer til frukt, bær og grønt. 100-meterskogen. Vi ser på de geometriske formene Balllek og rullende på frukt og grønt. epler og pærer. Vi baker og måler .Allsidig kost med havets skatter. MattemeisenHåndvask og personlig hygiene. NÆRMILJØ OG SAMFUNN KOMMUNIKASJON, Fisketur “En til den som fisken dro” SPRÅK OG TEKST Eventyrlige turer i skog og Den gode samtalen med barna. på bølgende hav. Billedbok/lesestund ute og inne. Presentere en gla’historie “Dagen i dag” - med barna til eller fra avisa Samlngsstund med fokus på Oppdagwelseesturer i nærmiljøet høsttakkefesten. “Dette er barnehagen vår” “Snakkepakka” ETIKK, RELIGION OG NATUR, MILJØ OG TEKNIKK FILOSOFI Vi steller og viser omsorg Anerkjennende kommunikasjon for dyr og hage. Tid for undring og samtale.. Vi lager installasjon rundt livet i en stubbe. Vi høster skatter som bær, HØSTTAKKEFESTEN frukt og grønnsaker.Foreldre inviteres til å komme og Grønnsakshagen høstes og pleies.se våre utstillinger, og smake på Vi sorterer og veier søppel. Soria Morias “høsttakkemeny”. Vi samler frø for å så egne planter. Vi selger produkter vi har laget Kompostering. av råvarer høstet i skog, hav oghage. Barnehagen er pyntet med KUNST, LITTERATUR OG naturens skatter. “SoriaMorias KREATIVITET høstmedley fremføres av barne- Vi maler brødposer og etiketter. hagekoret. Vi skaper i og med naturen. “Med kniv og fantasi” EVALUERINGER Prosjektarbeid.Barna evaluerer: Høsttakkefesten. Kunst i natur av høstens skatter.
 15. 15. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 uke 35september 3 4 5 6 7 8 9 uke 36 Foreldremøte Foreldremøte Felles SAU møte Arendal Hisøy i Arendal 10 11 12 13 14 15 16 uke 37 17 18 19 20 21 22 23 uke 38 24 25 26 27 28 29 30 uke 39 Foreldresamtaler Personalmøte Høsttakkefest Høsttakkefest Longum/Arendal Hisøy/Eydehavn uke 40
 16. 16. oktober KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Hvor mange dyr har vi? Sprelske turer til Hvor mange voksne er vi? 100-meterskogen. Leke med klosser og spill. Opp, ned, rundt omkring lek Hvor mange egg legger hønene på barnehagens område. på en måned? Ball og bevegelsesleker.Allsidig kost med havets skatter NÆRMILJØ OG SAMFUNN Bli kjent med de ulike kulturene i KOMMUNIKASJON, de ulike barnehagene. SPRÅK OG TEKST Lytte til joik og samisk sagn.Den gode samtalen med barna. Gå tur i nærmiljøet.Eventyrstund under epletrærne, Barnekonvensjonen.eller under furukrona i skogen. “Dagen i dag” - med barna Samlngsstund med sanger, NATUR, MILJØ OG TEKNIKK rim og regler. Oppleve eventyrlig fargespill i naturen. ETIKK, RELIGION OG Sanke høstløv. FILOSOFI Sortere søppel. “Alle barna har rett til...” Stelle og ta vare på dyr og hage. - barnerettighetene. Ro til undring og samtale. KUNST, LITTERATUR OG KREATIVITET Lage fredsduer. Prosjektarbeid. VI MARKERER FN-DAGEN ! FN-dagen markeres i barnehagen ved å smake på mat fra andre land, lytte til musikk og synge sanger fra ulike land. Enkelte velger å ha stand med ef- fekter fra andre land og kulturer. EVALUERINGER Vi pynter barnehagen med Barnas Rettigheter fredsduer.
 17. 17. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6 7 uke 40 Foreldresamtaler 8 9 10 11 12 13 14 Foreldresamtaler Planleggingsdag uke 41oktober Barnehagen stengt! 15 16 17 18 19 20 21 Teammøte! uke 42 22 23 24 25 26 27 28 uke 43 29 30 31 uke 44 uke 45
 18. 18. Jul- og påskeferieplan 2012/2013Vi gleder oss med barna over at julanærmer seg og ber dere sette kryss påde feriedagene dere har for dette året.riv ut og levere inn arket innen 1. des. Barnets navn: Ønsker fri i jula Ønsker å benytte jula Ønsker fri i påska Ønsker å benytte påska Ønsker fri både jul og påske For nærmere infomasjon om ferier og ferieavvikling, se virksomhetsplan og vedtekter.
 19. 19. God jul!
 20. 20. KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Vi baker sol, måne og stjernekaker. Sprelske turer i skog og mark. Lek med klosser og spill. Bevegelsesleker og Mattemeisen. bevegelse til musikk. Opp, ned, rundt omkring lek. NÆRMILJØ OG SAMFUNNHåndvask og personlig hygiene. Jeg fant, jeg fant!Allsidig kost med havets skatter. -oppdagelsestur i nærmiljøet Presentere en gla’historie til eller fra avisa KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Fortellinger om St.Martin. Den gode samtalen med barna. Stemningsfulle samlingsstunder november med lyktesanger “Dagen i dag” -sammen med barna Snakkepakken KUNST, LITTERATUR OG ETIKK, RELIGION KREATIVITET OG FILOSOFI Vi lager magiske lykter ogÅ være “hjelpsom og omtenksom” pynter barnehagen til Ro til undring og samtale stemningsfull lyktefest. Anerkjennende kommuniksajon. Kunst i 100-meterskogen Med kniv og fantasi. LYKTEFESTEN Prosjektarbeid. En stemningsfull feiring for barn,foreldre og ansatte i barnehagen. I NATUR, MILJØ OG TEKNIKK skumringstimen går barna syn- Dyrestell og omsorg gende i tog, med sine magiske, for småfuglene.selvlagde lykter. Vi møter St.Martin Oppleve naturen med alle sanser. og eselet hans, og det serveres Sortere søppel. sol, måne og stjernekaker. Sanke naturens skatter til juleverksted. BARNA EVALUERER Er 100-meterskogen klar for Lyktefesten vinteren?
 21. 21. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 uke 44november 5 6 7 8 9 10 11 uke 45 12 13 14 15 16 17 18 Teammøte! Felles foreldre- uke 46 møte/virksomhet- splan 2013-2017 19 20 21 22 23 24 25 Personalmøte uke 47 26 27 28 29 30 uke 48 Lyktefest Lyktefest Longum/ Arendal/Hisøy Eydehavn uke 49
 22. 22. desember KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Vi baker og veier. Vi skaper julestemning. “Full / halvfull / tom” Vi lager norsk tradisjonsmat. Mål og vekt. Hvordan kler vi oss når det er Hvor mye mat spiser dyra åre? kaldt og vått? Akebakken / Gymsalen. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Kirkebesøk.NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Vi finner julelitteratur på Naturmateriale fra skogen. biblioteket. Dyrene våre og småfuglene Omvendt adventskalender trenger mat. - gleden av å gi. Hva er snø laget av? Barna dokumenterer med digi- talkamera. KUNST, LITTERATUR OG Kildesortering. KREATIVITET Fargen er eventyrlig rød. Materialet er fra naturen: KOMMUNIKASJON, Ull, kongler, røtter mm. SPRÅK OG TEKST Prosjektarbeid. “juleevangeliet” dramatiseres ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Samlingstunder: Vi møter fjøsnissen og Nissen, nissegleder og nissestreker. Juleevangeliet, julesanger: Felles sanghefte. Adventskalender: Gleden av å gi. NISSEFEST! Lucia og nissefest for barna. BARNA EVALUERER Barna og personalet koser seg Gleden av å gi sammen.
 23. 23. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 uke 48desember 3 4 5 6 7 8 9 uke 49 Nissefest 10 11 12 13 14 15 16 uke 50 17 18 19 20 21 22 23 Teammøte! Planleggingsdag uke 51 Barnehagen stengt 24 25 26 27 28 29 30 uke 52 Julaften 1. juledag 2. juledag Barnehagen stengt 31 Nyttårsaften uke 1 Barnehagen stengt
 24. 24. januar ANTALL, ROM OG FORM KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Geometriske former i is. Trollmat. Dramatisering av KOMMUNIKASJON, Soria Moria Slott SPRÅK OG TEKSTTrolldans / Dovregubbens Hall. Litteratur: Trolla i akebakken. “Soria Moria Slott” Soria Morias eventyrlige Trollviser og regler. vinterleker. Språkgrupper.NÆRMILJØ OG SAMFUNN Biblioteket. KUNST, LITTERATUR OGNATUR, MILJØ OG TEKNIKK KREATIVITET Dyrene våre. Kittelsens skildringer i Småfuglene i skogen. Soria Moria Slott. Kildesortering. Barna er med og lager trollete og tussete kostymer. Musikk: Grieg ETIKK, RELIGION OG “Dovregubbens Hall” FILOSOFI Trollviser. Myter, eventyr og sagn. Prosjektarbeid.
 25. 25. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6 1. nyttårsdag uke 1 7 8 9 10 11 12 13 uke 2januar 14 15 16 17 18 19 20 uke 3 21 22 23 24 25 26 27 uke 4 28 29 30 31 uke 5 uke 6
 26. 26. februar KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Jakten på den mestVi danser til “Dovregubbens Hall” eventyrlige istappen. Trollmat på bål, Vi måler og sorterer etter størrelse. og festmat på slottet. Mattemeis og aktiviteter. Soria Morias eventyrlige vinterleker. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Vi besøker biblioteket. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Litteratur: NATUR, MILJØ OG TEKNIKK “Soria Moria Slott” Dyrene våre. Trollviser og regler. Småfuglene, fryser de? Dyrene i skogen. Mystiske spor i snøen. Hvem har vært her? Veie papir og kildesortering. KUNST, LITTERATUR OG KREATIVITET Barna dramatiserer eventyret om Soria Moria Slott. Kostymene er snart klare for den store dagen. Kittelsens illustras- joner er impulsen vår. Vi lytter til “Dovregubbens Hall”. Vi maler til musikk. Prosjektarbeid. EVALUERINGER Faste turdager. Barna evaluerer turene våre. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Myter, eventyr og sagn. FEST PÅ SLOTTET! Vi undrer oss og filosoferer Barna og personalet sammen med barna. har fest på slottet.
 27. 27. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 uke 5 4 5 6 7 8 9 10 Teammøte! uke 6februar 11 12 13 14 15 16 17 uke 7 18 19 20 21 22 23 24 Fest på slottet! uke 8 25 26 27 28 uke 9 uke 10
 28. 28. ANTALL, ROM OG FORM KROPP, BEVEGELSE Kildesortering: OG HELSE Hvor mange kilo plast kaster vi Vi dramatiserer barnas denne måneden? fortellinger. Hvor mye strøm bruker vi? Bevegelse til musikk. NÆRMILJØ OG SAMFUNN KOMMUNIKASJON, Kildesortering. SPRÅK OG TEKST Miljøfyrtårnrapportering. Barna lager egne fortellinger. Den gode samtalen. Språkgrupper. marsNATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dyra våre.Vi samler plast som vi finner på tur. Fuglene lager eventyrstemning i skogen. Vi vil vite hvem noen av de er!! Vi sår egne frø. PÅSKEAKTIVITETER Vi skaper tid og rom for hvert enkelt barn under påskeaktivitetene. Alle barna får med seg hjem en dekorasjon. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Påskefortellinger og budskap. KUNST, LITTERATUR OG 100-meterskogens KREATIVITET magiske oppvåkning. Fargen er gul og materialet er hentet fra naturen. Vi tover og maler på egg fra hønene. Med kniv og fantasi drar vi ut i skogen. EVALUERINGER Vi synger og dramatiserer. Fritt emne. Prosjektarbeid.
 29. 29. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 uke 9 4 5 6 7 8 9 10 uke 10mars 11 12 13 14 15 16 17 Teammøte! Planleggingsdag uke 11 Barnehagen stengt 18 19 20 21 22 23 24 Foreldremøter Foreldremøter Felles SAU møte Palmesøndag uke 12 Arendal Eydehavn Hisøy Longum 25 26 27 28 29 30 31 Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. påskedag uke 13 uke 14
 30. 30. april KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM OG HELSE Forskning på Kroppen min: geometriske former i naturen. Ansvar for egen kropp. Kims lek. Vi søker ro og hvile mellom aktivitetene. Vi er alle forskjellige. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Aktuell litteratur. Gårdsbesøk. Kanskje får vi være med på lamming? KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKSTDen magiske samlingsstunden. Rim, rytme og regler. Kims lek. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Filosofi og undring over tema “sjø og skog” Undring over nytt liv.NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Dyrestell og Hagestell.Søppelsortering / eksperimenter. Egne frø spirer og gror.Vi følger liv og røre i stubben vår. Hvem gjemmer seg mellom tang og tare?KUNST, LITTERATUR OG KREATIVITET Kunst i naturen. Maling og sprell. BARNA EVALUERER Med “kniv og fantasi”. Hva er nytt liv? Prosjektarbeid.
 31. 31. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6 7 2. påskedag uke 14 8 9 10 11 12 13 14 uke 15april 15 16 17 18 19 20 21 uke 16 22 23 24 25 26 27 28 uke 17 29 30 uke 18 uke 19
 32. 32. KROPP, BEVEGELSE ANTALL, ROM OG FORM mai OG HELSE Naturens former og materiell Sammen med barna baker vi inspirerer til sortering ogSoria Moria brød og lager even- systematisering. tyrlige retter av frukt og grønt. Erfare og utforske ulike former ogSjøen byr på hemmeligheter som sette riktige matematiske begreper ender på matfatet. på former og figurer. Tallrekka. Personlig hygiene. NÆRMILJØ OG SAMFUNNNATUR, MILJØ OG TEKNIKK Nærområdene med Dyrestell og hagestell. skog og sjø utforskes. Barna gjør seg kjent med Delta på de lokale 17.mai digitalt kamera. tradisjonene. Små ting i linsa blir store når pc’n gjør spennende ting. Barnas dokumentasjon.Vi sår og steller i grønnsakshagen. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Rim og regler. Oppslagsverk på turer inspirerer til at barna erobrer kunnskapsammen med nysgjerrige voksne.Kor: Vi øver oss til sommerfesten. Språkgrupper. KUNST, LITTERATUR OG ETIKK, RELIGION OG KREATIVITET FILOSOFI Soria Morias sanghefte Hva er omtanke? med 17.mai sanger. Ro og trygghet gir rom for Vi lager våre egne instrumenter. innlevelse med vennene våre. “Soria Moria dagene” Vi undrer oss sammen med Barnekulturdagen. barna over alle de dyra og plantene som vi har rundt oss i barnehagen. BARNAS EVALUERINGER IKT
 33. 33. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 Off.høytidsdag Gurebo Gurebo uke 18 Hisøy Hisøy 6 7 8 9 10 11 12 Gurebo Gurebo Kristihimmelfart Planleggingsdag uke 19 Longum Longum Barnehagen stengt 13 14 15 16 17 18 19 uke 20 Gurebo Gurebo Pinsedag Arendal Arendalmai 20 21 22 23 24 25 26 2.pinsedag Gurebo Gurebo uke 21 Eydehavn Eydehavn 27 28 29 30 31 uke 22 Personalmøte uke 23
 34. 34. juniBARNAS EVALUERINGER ANTALL, ROM OG FORM Fritt emne. Vi ser på geometriske former i skogen og ved sjøen. Vi sammenligner størrelserNÆRMILJØ OG SAMFUNN og leter etter like former. Vi går på tur i nærmiljøet vårt og plukker ulike blomster som vi KROPP, BEVEGELSE sammen setter navn på. OG HELSE En tur til torget i byen Sang- og ringleker. Vi danser oss for å se på frukt og grønnt. inn i sommervarmen. Barna får erfaringer og ser Blir det bevegelse i vann også?sammenehengen med høsting av Frukt og grønt skapes om naturens ressurser til himmelske retter. og matproduksjon. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Utendørs nyter vi eventyr sammen og skaper våre egne “eventyrhuler”. Rim og regler. KUNST, LITTERATUR OG KREATIVITETNATUR, MILJØ OG TEKNIKK Med kniv og fantasi tryllesNærmiljøet med skog og sjø har vi musikkinstrumenter frem fra natur fortsatt stor glede av og gjenbruksmaterialer. å utforske sammen. Prosjektarbeid.Kanskje har vi truffet på bittesmå trollske skapninger vi ikke visste SOMMERFEST! fantes? Har de navn tro? Barnehagen er sommerpyntet! Det er tid for sommerfesten med ETIKK, RELIGION OG barn og foreldre. Vi griller og tar FILOSOFI avskjed med 5 åringene. Omtanke. Koret gir oss tussete opplevelser! Omtenksomhet. Skolebarna reiser til Gurebo Gård Vi under oss.. på overnatting.
 35. 35. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 uke 22 3 4 5 6 7 8 9 uke 23 10 11 12 13 14 15 16 Sommer- Sommer- uke 24juni avslutning avslutning Longum/Arendal Hisøy/Eydehavn 17 18 19 20 21 22 23 uke 25 24 25 26 27 28 29 30 uke 26 uke 27
 36. 36. SOMMERSPRELL ANTALL, ROM OG FORM PÅ LONGUM!! Kjøkkentjeneste.NÆRMILJØ OG SAMFUNN Turer ut av barnehagen. Møte med en annen Soria Moria Barnehage.NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Mating, kos og stell av dyrene våre. Hagestell. JULI KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Lek og stimulering av allsidige bevegelser. Sturkturerte sangleker, lek med ball og vann. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Høytlesning og samtalegrupper. Musikk og eventyrstunder ute i sommersola. KUNST, LITTERATUR OG KREATIVITET ETIKK, RELIGION OG Kunst i natur. FILOSOFI Gi barna varierte inntrykk ved hjelp Undring over nye venner. av sang, musikk og drama.
 37. 37. mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6 7 uke 27 8 9 10 11 12 13 14 uke 28 15 16 17 18 19 20 21 uke 29juli 22 23 24 25 26 27 28 uke 30 29 30 31 uke 31 uke 32
 38. 38. Vinter
 39. 39. Sommer
 40. 40. Barnehagene Soria Moria Barnehage 1 AS Besøksadresse: Garta, 4810 Eydehavn Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Telefon: 37 01 55 95 Org.nr.: 896 50 9942 Soria Moria Barnehage Hisøy AS Besøksadresse: Sandvigveien 104, 4816 Kolbjørnsvik Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Telefon: 37 01 55 95 Org.nr.: 988 82 8130 Soria Moria Barnehage Arendal AS Besøksadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Telefon: 37 01 55 95 Org.nr.: 990 92 2659 Soria Moria Barnehage longum AS Besøksadresse: Longum Park, 4849 Arendal Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Telefon: 37 01 55 95 Org.nr.: 995 06 3204 www.soriamoriabarnehage.no

×