Advertisement

Писмени изпитвания 6 клас (1).docx

Mar. 6, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Писмени изпитвания 6 клас (1).docx

  1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “БАЧО КИРО” – ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Г Р А Ф И К ЗА ПИСМЕНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ – 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ШЕСТИ КЛАС – ВТОРИ СРОК ФЕВРУАРИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 6-10 6.02 7.02 Човекът и природата - VI а, в, г, д 8.02 9.02 10.02 13-17 13.02 Човек и природа - VI б 14.02 15.02 БЕЛ - VI в 16.02 БЕЛ - VI б 17.02 БЕЛ - VI г, д, а 20-24 20.02 Музика-VI а, в, д 21.02 22.02 Музика-VI б, г 23.02 Математика, ЗУЧ VI а, б, в, г, д 24.02
  2. МАРТ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 27.02-3.03 27.02 28.02 1.03 2.03 КМИТ - VI а, б, в, г, д 3.03 6-10 6.03 7.03 8.03 9.03 Математика ЗУЧ - VI а, б, в, г, д 10.03 13-17 13.03 14.03 15.03 БЕЛ - VI в 16.03 БЕЛ - VI б 17.03 БЕЛ - VI г, д, а 20-24 20.03 21.03 22.03 Английски език - VI д 23.03 Човекът и природата - VI а, в, г, д 24.03 Английски език - VI -а, б, в ,г 27.03.-31.03 27.03. Математика, ЗУЧ - VI а, б, в, г, д 28.03 29.03 ВТОРИ ЧУЖ ЕЗИК РЕ/ НЕ/ ИЕ - VI а, б, в, г, д 30.03 31.03
  3. АПРИЛ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 3 - 7 3.04 4.04 5.04 БЕЛ - VI в 6.04 БЕЛ - VI б 7.04 БЕЛ - VI г, д, а 17-21 17.04 18.04 19.04 20.04 Математика, ЗУЧ - VI а, б, в, г, д 21.04 24-28 24.04 История и цивилизации - VI а, б, в, г, д 25.04 26.04 География и икономика - VI а, б, в, г, д 27.04 28.04 Патронен празник
  4. МАЙ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 1-5 1.05 2.05 Математика, ЗУЧ - VI а, б, в, г, д 3.05 4.05 КМИТ - VI а, б ,в ,г, д 5.05 8-12 8.05 9.05 Технологии и предприемачество - VI а, б, в, г, д 10.05 Класна работа по БЕЛ - VI в 11.05 Класна работа по БЕЛ - VI б 12.05 Класна работа по БЕЛ - VI г, д, а 15-19 15.05 16.05 17.05 Английски език - VI д 18.05 Човекът и природата - VI а, в, г, д 19.05 22-26 22.05 История и цивилизации, изх. Ниво - VI а, б, в, г, д 23.05 24.05 25.05 26.05 Английски език - VI а, б, в, г
  5. ЮНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 29.05- 2.06 29.05 Човек и природа - VI б 30.05 31.05 Математика, ЗУЧ - VI а, б, в, г, д - Класна работа 1.06 2.06 5-9 5.06 БЕЛ, изх. ниво - VI а, б, в, г, д 6.06 7.06 Математика, ЗУЧ, изх. ниво - VI а, б, в, г, д 8.06 9.06 12-16 12.06 13.06 НВО по БЕЛ 14.06 15.06 Край на учебната година за VI клас 16.06
Advertisement